Week 9 (9 september - 15 september)

09-09-2019

Maandag 9 september: wisselend bewolkt, westelijk briesje, 20 °C. Er is lang geteld vandaag, met een korte onderbreking. ’s Morgens vroeg vertrekken er al 2 Buizerds die in de buurt hebben geslapen. Tegen half 10 komt er een Bruine Kiekendief over, een volwassen man. Ook zien we een groep van 5 Eksters over de keet heenvliegen. Even later komt er een Visarend over. Wat later zien we met tegenlicht een plevier, die gelukkig roept: Morinelplevier! Ondertussen komt de vlindertrek lekker op gang, het meest Atalanta’s. Boerenzwaluwen trekken goed en we zien de eerste Boomleeuwerik op trek. Om 1 uur stoppen de aanwezige tellers maar even later is de post weer bemand. En die zien een mooie groep Ooievaars en verschillende roofvogels op trek, nog een Bruine Kiekendief, een Boomvalk en drie uur achter elkaar elk uur een Visarend, zodat er vandaag 4 in totaal overkomen. Ook komen er meerdere Wespendieven over, goede roofvogeltrek vanmiddag. Als uitsmijter nog een grote groep Blauwe Reigers: 11 vogels.
Vandaag 33 soorten, 1.043 exemplaren

Ekster uit groep van 5 ©Martien van Dooren
Ekster uit groep van 5 ©Martien van Dooren
1e KJ Havik ©Martien van Dooren
1e KJ Havik ©Martien van Dooren

10-09-2019

Dinsdag 10 september: onbewolkt, weinig wind uit de westhoek, 19 °C. Een mooie dag met al vroeg een flinke groep Aalscholvers en een Boomvalk en net na 8 uur al een Visarend. Rond ie tijd ook een Bruine Kiekendief en de tweede Boomvalk. Ter plaatse zitten er verschillende Paapjes en Tapuiten en de trek van zwaluwen komt ondertussen op gang. Rond half 12 zien we een groep van 9 eenden en het blijken Slobeenden te zijn. Dat is een nieuw dagrecord en tot nu toe hadden we in al die jaren nog maar 18 Slobeenden geteld, 50 % erbij dus. Ondertussen is het wat opgewarmd en vliegen er mooie aantallen vlinders, met name Atalanta’s. Er is niet heel veel roofvogeltrek op deze aangename dag, maar er komt gelukkig nog wel een juveniele Wespendief over.
Vandaag 29 soorten, 1.266 exemplaren

Boomvalk ©Martien van Dooren
Boomvalk ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren

11-09-2019

Woensdag 11 september: aantrekkende zuidwesten wind, half tot zwaar bewolkt, 15 °C. Vanwege de regen is er al om half 11 gestopt. Daarvoor vloog er wel wat, onder andere een Buizerd en een Sperwer en een groep van 13 Grauwe Ganzen. Ook kwam er een groep van 10 Grote lijsters langs en de eerste Merel van dit jaar kwam in de boeken. Voor de grotere aantallen zorgde de Boerenzwaluw. Tenslotte is een groep van 10 Kneuen ook een aankondiging dat die in beweging komen.
Vandaag 16 soorten, 160 exemplaren

12-09-2019

Donderdag 12 september: 22 °C, westelijke wind aantrekkend kracht 4, eerst zwaar, later half bewolkt. De Boerenzwaluwen vliegen vroeg op de ochtend al, maar later pas in serieuze aantallen. Om kwart over 8 horen we een Fitis zingen, dat is laat in het seizoen. Tjiftjaffen kun je nu overal horen zingen, maar blijkbaar doen Fitissen dat ook. Even later komen er 2 Vinken duidelijk op trek over de keet, de eerste van dit jaar. Na 11 uur komt de trek van de Boerenzwaluw op gang en er komen ook aardig wat Huiszwaluwen langs. Het laatste teluur vliegen er 2 Sperwers met de zwaluwen mee.
Vandaag 18 soorten, 804 exemplaren

Fitis ©Martien van Dooren
Fitis ©Martien van Dooren
Paapje ©Martien van Dooren
Paapje ©Martien van Dooren

13-09-2019

Vrijdag 13 september: niet harde westenwind, zwaar bewolkt, 18 °C. Vandaag valt er niet zo veel te tellen, er zijn ook weinig tellers. Een Boomleeuwerik, 2 Paapjes en een Tapuit maken het wel de moeite waard en de Fitis is er nog steeds. Verder enkele Gele Kwikstaarten en Graspiepers en wat Kneuen op trek en een juveniele Bruine Kiekendief tegen 11 uur is de enige trekkende roofvogel vandaag.
Vandaag 11 soorten, 207 exemplaren

14-09-2019

Zaterdag 14 september: oostenwind, tot kracht 3 aantrekkend, onbewolkt, 20 °C. Ganzentrek! Tenminste, het eerste uur komen er veel Grauwe Ganzen over in een korte periode. Er is verder trek van piepers en kwikstaarten, maar geen grote aantallen. Boerenzwaluwen vliegen vanmorgen wel goed. Tegen 10 uur komt de eerste roofvogel over, een juveniele Bruine Kiekendief. Verder komen er enkele Sperwers en Buizerds over en ’s middags komen er vrij veel Atalanta’s langs.
Vandaag 16 soorten, 777 exemplaren

15-09-2019

Zondag 15 september: : noordwesten wind, licht bewolkt, 22 °C. Enkele Rietgorzen vanmorgen en vrij veel Gele Kwikstaarten, meer dan afgelopen dagen. Misschien komt dat wel door de oostenwind van gisteren. naast Boeren- en Huiszwaluwen zien we weer eens een paar Oeverzwaluwen en twee soorten Roodstaart vandaag, om te beginnen een vrouw Gekraagde en niet veel later een Zwarte Roodstaart. De eerste twee Zanglijsters van dit jaar zien we ook even later, strak door richting zuidwest. Het is inmiddels best lekker warm en we zien dan ook vlak achter elkaar 2 Koninginnepages (totaal dit jaar al 32). Alwin komt speciaal naar onze telpost voor Oranje Luzernevlinders, die we dit jaar nog niet veel hebben gezien. Maar hij is er nog geen 5 minuten of we zien er een en niet veel later zelfs een tweede. De rest van middag komen er nog enkele vlinders voorbij en een Sperwer.
Vandaag 30 soorten, 853 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2019:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Groenpootruiter  51. Tjiftjaf  76. Rietgors
 2. Grauwe Gans  27. Kokmeeuw  52. Kleine Karekiet  77.
 3. Knobbelzwaan  28. Zilvermeeuw  53. Grasmus  78.
 4. Nijlgans  29. Kleine Mantelmeeuw  54. Spreeuw  79.
 5. Slobeend  30. Holenduif  55. Merel  80.
 6. Wilde Eend  31. Houtduif  56. Zanglijster  81.
 7. Grote Zaagbek  32. Zomertortel  57. Grote Lijster  82.
 8. Zwarte Ooievaar  33. Koekoek  58. Zwarte Roodstaart  83.
 9. Ooievaar  34. Gierzwaluw  59. Gekraagde Roodstaart  84.
 10. Blauwe Reiger  35. Grote Bonte Specht  60. Paapje  85.
 11. Purperreiger  36. Torenvalk  61. Roodborsttapuit  86.
 12. Grote Zilverreiger  37. Boomvalk  62. Tapuit  87.
 13. Aalscholver  38. Slechtvalk  63. Ringmus  88.
 14. Visarend  39. Gaai  64. Gele Kwikstaart  89.
 15. Wespendief  40. Ekster  65. Engelse Kwikstaart  90.
 16. Sperwer  41. Kauw  66. Witte Kwikstaart  91.
 17. Bruine Kiekendief  42. Roek  67. Duinpieper  92.
 18. Grauwe Kiekendief  43. Zwarte Kraai  68. Graspieper  83.
 19. Buizerd  44. Pimpelmees  69. Boompieper  94.
 20. Kievit  45. Koolmees  70. Vink  95.
 21. Goudplevier  46. Boomleeuwerik  71. Appelvink  96.
 22. Morinelplevier  47. Oeverzwaluw  72. Groenling  97.
 23. Regenwulp  48. Boerenzwaluw  73. Kneu  98.
 24. Watersnip  49. Huiszwaluw  74. Putter  99.
 25. Witgat  50. Fitis  75. Ortolaan  100.

Vlinders
 1. Kleine Vos  6. Koninginnenpage  11. Atalanta
 2. Oranje Luzernevlinder  7. Groot Koolwitje  12. Distelvlinder
 3. Citroenvlinder  8. Klein Geaderd Witje  13.
 4. Dagpauwoog  9. Kleine Koolwitje  14.
 5. Kolibrievlinder  10. Gehakkelde Aurelia  15.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten:

  1. 05-09-2019 Engelse Kwikstaart

Nieuwe dagrecords:

  1. 20-07-2019 Gierzwaluw 3.680
  2. 24-07-2019 Konginnepage 4 (evenaring 2012)
  3. 31-07-2019 Oeverzwaluw 152
  4. 02-08-2019 Grote zaagbek 16
  5. 26-08-2019 Grauwe kiekendief 2
  6. 27-08-2019 Distelvlinder 116
  7. 10-09-2019 Slobeend 9