Week 8 (2 september - 8 september)

02-09-2019

Maandag 2 september: half tot zwaar bewolkt, zuidwestelijk briesje, 17 °C. In het eerste half uur komt er een Grote Zilverreiger over, de eerste pas van dit seizoen. Elders in het land zie je ze al wel. Later zien we trek van onder andere Paapjes en Gele Kwikstaarten en we zien een juveniel Wespendief, maar dat is een lokale. In het volgende uur komt er een Groenpootruiter roepend over en we hebben 4 Putters op trek. Er is ook trek van Kleine Mantelmeeuwen vandaag, elk uur zien we er wel een aantal. Helaas stoppen we om 12 uur, want ondertussen is er wel aardig trek van Boeren- en Huiszwaluwen.
Vandaag 19 soorten, 317 exemplaren

Boompieper ©Martien van Dooren
Boompieper ©Martien van Dooren
Paapje ©Martien van Dooren
Paapje ©Martien van Dooren

03-09-2019

Dinsdag 3 september: half tot zwaar bewolkt, strakke zuidwesten wind, 17 °C. De eerste trekvogel van vanmorgen is een volwassen man Bruine Kiekendief. Later komt er een Groenpootruiter over (en weer zien we een lokale Wespendief, te ver voor leeftijdsbepaling). Even na tienen komt er een Witgatje over. Verder is het nogal tam met de trek, alleen in het laatste uur komen er nog redelijk wat Boerenzwaluwen over, maar we halen de 100 net niet vandaag.
Vandaag 13 soorten, 130 exemplaren

04-09-2019

Woensdag 4 september: vrij krachtige westelijke wind, zwaar bewolkt, 20 °C. De ochtend is vrij rustig, maar beter dan gisteren. Bijvoorbeeld hebben we nu mooie groepjes Gele Kwikstaarten. Na 10 uur komt de zwaluwentrek op gang en er vliegen veel Huiszwaluwen bij. Tussen 11 en 12 tellen we 250 en 773 Boerenzwaluwen. Even later zien we zelfs nog een late Gierzwaluw. Er wordt vandaag tot 3 uur doorgeteld en dat levert nog meer zwaluwen op. Fijn dat Ad van Wanroij ook weer eens van de partij was. Het laatste uur was het al weer veel rustiger met trek. Eindscore vandaag 1.377 Boertjes en 799 Huisjes.
Vandaag 16 soorten, 2.256 exemplaren

Biddende torenvalk ©Martien van Dooren
Biddende torenvalk ©Martien van Dooren
Ad van Wanrooij en Isidro bij de telpost ©Martien van Dooren
Ad van Wanrooij en Isidro bij de telpost ©Martien van Dooren

05-09-2019

Donderdag 5 september: maximaal 16 °C, zuidwesten wind kracht 3, zwaar bewolkt. Rustig in de morgen, leukste warnemingen zijn de Paapjes. Tegen 10 uur komt er een juveniele Bruine Kiekendief langs en even later zien we 3 Knobbelzwanen over komen, de eerste van dit jaar. Tussen 10 en 11 uur vliegen er Boerenzwaluwen in leuke aantallen langs en we hebben weer een Koninginnepage op trek. Tien Ooievaars in het volgende uur en een Engelse Kwikstaart, en dat is een nieuwe soort! In al die jaren hebben we vele Gele Kwikstaarten langs zien komen en er zijn er ook voldoende gefotografeerd. We hebben wel enkele Noordse Kwikstaarten kunnen onderscheidden, maar dit keer is het voor het eerst dat we een Engelse Kwikstaart zien.
Vandaag 16 soorten, 166 exemplaren

Groep ooievaars ©Martien van Dooren
Groep ooievaars ©Martien van Dooren
Engelse kwikstaart ©Martien van Dooren
Engelse kwikstaart ©Martien van Dooren

06-09-2019

Vrijdag 6 september: tot krachtig aantrekkende zuidwesten wind, half bewolkt, 19 °C. Een Fitis laat zich goed bekijken terwijl hij/zij op het hek zit. Verder vliegt het niet erg goed vanmorgen, terwijl het weer wel goed lijkt voor trek. Wel zien we aardig wat Paapjes. De laatste anderhalf uur vliegen de zwaluwen best goed, met veel Huiszwaluwen. Ook komt er een Boomvalk langs. Er is ook wat trek van Atalanta’s. ’s Middags is er ook nog een uur geteld, naast 2 buizerds en een Sperwer ook flink wat trek van Oever- en Boerenzwaluwen.
Vandaag 19 soorten, 848 exemplaren

07-09-2019

Zaterdag 7 september: Er is vandaag niet geteld

08-09-2019

Zondag 8 september: noordelijke wind kracht 2, zwaar bewolkt, 17 ⁰C. Eerste Graspiepers op trek (op een enkele na) vanmorgen, verder Huis- en Boerenzwaluwen. Een mooie groep van 5 Blauwe Reigers even na 11 uur en een juveniele Bruine Kiekendief op trek en opvallend veel Torenvalken (4) en een Sperwer, terwijl de zwaluwtjes blijven vliegen. Het volgende uur nog 2 Bruine Kiekendieven en een groep van 40 Ooievaars, die volgens de app-groep een baby in Heeswijk-Dinther hebben afgeleverd ;) . Ook nog een flinke groep Oeverzwaluwen: 35.
Vandaag 16 soorten, 550 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2019:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Kokmeeuw  51. Zwarte Roodstaart
 2. Grauwe Gans  27. Zilvermeeuw  52. Gekraagde Roodstaart
 3. Knobbelzwaan  28. Kleine Mantelmeeuw  53. Paapje
 4. Nijlgans  29. Holenduif  54. Tapuit
 5. Wilde Eend  30. Houtduif  55. Ringmus
 6. Grote Zaagbek  31. Zomertortel  56. Gele Kwikstaart
 7. Zwarte Ooievaar  32. Koekoek  57. Engelse Kwikstaart
 8. Ooievaar  33. Gierzwaluw  58. Witte Kwikstaart
 9. Blauwe Reiger  34. Torenvalk  59. Duinpieper
 10. Purperreiger  35. Boomvalk  60. Graspieper
 11. Grote Zilverreiger  36. Slechtvalk  61. Boompieper
 12. Aalscholver  37. Roek  62. Vink
 13. Visarend  38. Zwarte Kraai  63. Appelvink
 14. Wespendief  39. Pimpelmees  64. Kneu
 15. Sperwer  40. Koolmees  65. Putter
 16. Bruine Kiekendief  41. Boomleeuwerik  66. Ortolaan
 17. Grauwe Kiekendief  42. Oeverzwaluw  67.
 18. Buizerd  43. Boerenzwaluw  68.
 19. Kievit  44. Huiszwaluw  69.
 20. Goudplevier  45. Fitis  70.
 21. Morinelplevier  46. Tjiftjaf  71.
 22. Regenwulp  47. Kleine Karekiet  72.
 23. Watersnip  48. Grasmus  73.
 24. Witgat  49. Spreeuw  74.
 25. Groenpootruiter  50. Grote Lijster  75.

Vlinders
 1. Kleine Vos  6. Koninginnenpage  11. Distelvlinder
 2. Oranje Luzernevlinder  7. Klein Geaderd Witje  12.
 3. Citroenvlinder  8. Kleine Koolwitje  13.
 4. Dagpauwoog  9. Gehakkelde Aurelia  14.
 5. Kolibrievlinder  10. Atalanta  15.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten:

  1. 05-09-2019 Engelse Kwikstaart

Nieuwe dagrecords:

  1. 20-07-2019 Gierzwaluw 3.680
  2. 24-07-2019 Konginnepage 4 (evenaring 2012)
  3. 31-07-2019 Oeverzwaluw 152
  4. 02-08-2019 Grote zaagbek 16
  5. 26-08-2019 Grauwe kiekendief 2
  6. 27-08-2019 Distelvlinder 116