Week 10 (16 september - 22 september)

16-09-2019

Maandag 16 september: Geheel bewolkt, praktisch windstil, 15 °C en op het eind motregen. Er is dan ook maar kort geteld. Even na 9 uur komt er een Grote Gele Kwikstaart over, de eerste van dit jaar. Iets later horen en zien we een grote groep Huiszwaluwen, goed voor meer dan de helft van alle vandaag getelde vogels.
Vandaag 11 soorten, 67 exemplaren

17-09-2019

Dinsdag 17 september: half- tot zwaarbewolkt, aantrekkende westelijke wind, 14 °C. In de ochtend is er wat trek van Grauwe Ganzen, toch nog enkele Gele Kwikstaarten en wat Kneuen. Een zingende Tjiftjaf laat zich horen. De zwaluwentrek laat even op zich wachten maar tegen 10 uur vliegen ze aardig. Rond die tijd zit er een pieper op de stronk vlak voor de telpost: Duinpieper! Een late, maar wel zo aardig om zich te laten fotograferen (ons record staat op 18 oktober, heel scherp), de Roodborsttapuiten willen ‘m alleen weghebben. Er komen nog 2 Oeverzwaluwen mee met de Boerenzwaluwen. Ook zien we trek van Gaaien, maar geen heel grote aantallen. De Duinpieper laat zich rond half 12 weer horen en we zien ‘m ook weer vliegen.
Vandaag 18 soorten, 261 exemplaren

Mistige start ©Martien van Dooren
Mistige start ©Martien van Dooren
Duinpieper ©Martien van Dooren
Duinpieper ©Martien van Dooren

18-09-2019

Woensdag 18 september: weinig wind uit noordwest, licht bewolkt, 5 °C bij aanvang. De eerste Rietganzen komen in het eerste uur over en dat hadden we nog nooit zo vroeg! (was 23 september 2017). Het is een groep van 18 vogels. Ook trek van Grauwe Ganzen vandaag, tot vrij laat op de ochtend. Een groep van 8 Wilde Eenden is geen dagelijkse verschijning hier. Ook komt er een Merel op trek en enkele Zanglijsters. Aan het eind van de telling komen er nog 3 Huiszwaluwen langs en al weer een Koninginnepage.
Vandaag 23 soorten, 427 exemplaren

19-09-2019

Donderdag 19 september: 17 °C, wat draaiende noordwesten wind, zwaar bewolkt. Er zijn veel uren geteld vandaag, vanaf half 8 tot 4 uur. Het eerste aparte van vandaag is een Witgatje. Verder is het rustig in de lucht, met aan het eind van de ochtend nog wel 2 Paapjes op de draad van de afrastering met daarbij ook een Tapuit en 2 Tjiftjaffen. Om half een komen de middagtellers de ochtendgroep aflossen. Na een half uur niks komt er zwaluwentrek op gang, 111 Boerenzwaluwen in een uur. Het volgende uur is er ook wat trek van roofvogels, een Sperwer, een Bruine Kiekendief en een Boomvalk plus een Oranje Luzernevlinder. In het laatste uur zien we een volwassen man Slechtvalk.
Vandaag 25 soorten, 433 exemplaren

Pimpel in het mais ©Martien van Dooren
Pimpel in het mais ©Martien van Dooren
Grauwe Ganzen ©Martien van Dooren
Grauwe Ganzen ©Martien van Dooren

20-09-2019

Vrijdag 20 september: noordoosten wind kracht 1, half bewolkt, 14 °C. Na een uur tellen zien we een Roodborst. Dat is pas de 11e in 20 jaar tellen en veruit de vroegste ooit (was 8 oktober). Er komen nog Huiszwaluwen langs en we zien een groep van 9 Kleine Mantelmeeuwen, meest juvenielen. Een mooi groepje van 12 Kauwtjes, een Merel en nog 2 Ringmussen in het volgende uur. Verder mooie trek van Boerenzwaluwen en 2 Sperwers die met hun eten meevliegen.
Vandaag 21 soorten, 465 exemplaren

21-09-2019

Zaterdag 21 september: krachtige zuidoosten wind, onbewolkt, 14 °C (bij aanvang, later 23 °C). De post is wat laat bezet (vanaf 10 uur) en elders in het land vliegen er veel Gaaien. Hier in het eerste uur toch ook 99 en het volgende uur 23. Jammer dat er niet vroeger tellers waren. Rond de middag veel Boerenzwaluwen, een groep van 400. Twee Rode Wouwen komen samen langs en in hetzelfde uur nog een Zwarte Roodstaart en 2 Oranje Luzernevlinders. De Rode Wouwen worden later op de middag nog vanaf de Vlagheide gezien. Er komt nog een Luzernevlinder langs. Uiteindelijk tellen we 122 Gaaien en dat is nog geen dagrecord, maar wel een heel eind (zie morgen).
Vandaag 18 soorten, 730 exemplaren

22-09-2019

Zondag 22 september: straffe zuidoosten wind, licht tot onbewolkt, 23 °C. Gaaiendag! Overal in Nederland worden de laatste tijd veel Gaaien op trek gezien en ook hier hebben we al groepjes langs zien komen. Gisteren was al een goede dag maar vandaag hebben we er 334 in totaal, waarvan 100 noordwaarts. Dat is een dik nieuw dagrecord (oude was 145). Op tijd gaan tellen loont. Tussen 8 en 9 tellen we er 161, in een uur al meer dan het oude dagrecord. Een derde deel van de Gaaien vliegt pal Noord, de meeste niet. Twee Knobbelzwanen komen over, en een uur later de eerste Kolganzen van dit jaar en 3 Grote Zilverreigers, het volgende uur weer 3 Grote Zilverreigers, die vliegen ook goed. Verder zien we Sperwers, Buizerds en Torenvalken op trek en een Bruine Kiekendief man en later twee keer een juveniel. Het is warm genoeg voor vlinders, we tellen verschillende soorten waaronder weer een Oranje Luzernevlinder.
Vandaag 32 soorten, 1.285 exemplaren

Rode Wouw ©Toy Janssen
Rode Wouw ©Toy Janssen
Gaaien ©Toy Janssen
Gaaien ©Toy Janssen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2019:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Regenwulp  51. Boerenzwaluw  76. Appelvink
 2. Grauwe Gans  27. Watersnip  52. Huiszwaluw  77. Groenling
 3. Toendrarietgans  28. Witgat  53. Fitis  78. Kneu
 4. Kolgans  29. Groenpootruiter  54. Tjiftjaf  79. Putter
 5. Knobbelzwaan  30. Kokmeeuw  55. Kleine Karekiet  80. Ortolaan
 6. Nijlgans  31. Zilvermeeuw  56. Grasmus  81. Rietgors
 7. Slobeend  32. Kleine Mantelmeeuw  57. Spreeuw  82.
 8. Wilde Eend  33. Holenduif  58. Merel  83.
 9. Grote Zaagbek  34. Houtduif  59. Zanglijster  84.
 10. Zwarte Ooievaar  35. Zomertortel  60. Grote Lijster  85.
 11. Ooievaar  36. Koekoek  61. Roodborst  86.
 12. Blauwe Reiger  37. Gierzwaluw  62. Zwarte Roodstaart  87.
 13. Purperreiger  38. Grote Bonte Specht  63. Gekraagde Roodstaart  88.
 14. Grote Zilverreiger  39. Torenvalk  64. Paapje  89.
 15. Aalscholver  40. Boomvalk  65. Roodborsttapuit  90.
 16. Visarend  41. Slechtvalk  66. Tapuit  91.
 17. Wespendief  42. Gaai  67. Ringmus  92.
 18. Sperwer  43. Ekster  68. Gele Kwikstaart  93.
 19. Bruine Kiekendief  44. Kauw  69. Engelse Kwikstaart  94.
 20. Grauwe Kiekendief  45. Roek  70. Grote Gele Kwikstaart  95.
 21. Rode Wouw  46. Zwarte Kraai  71. Witte Kwikstaart  96.
 22. Buizerd  47. Pimpelmees  72. Duinpieper  97.
 23. Kievit  48. Koolmees  73. Graspieper  98.
 24. Goudplevier  49. Boomleeuwerik  74. Boompieper  99.
 25. Morinelplevier  50. Oeverzwaluw  75. Vink  100.

Vlinders
 1. Kleine Vos  6. Koninginnenpage  11. Atalanta
 2. Oranje Luzernevlinder  7. Groot Koolwitje  12. Distelvlinder
 3. Citroenvlinder  8. Klein Geaderd Witje  13.
 4. Dagpauwoog  9. Kleine Koolwitje  14.
 5. Kolibrievlinder  10. Gehakkelde Aurelia  15.

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe soorten:

  1. 05-09-2019 Engelse Kwikstaart

Nieuwe dagrecords:

  1. 20-07-2019 Gierzwaluw 3.680
  2. 24-07-2019 Konginnepage 4 (evenaring 2012)
  3. 31-07-2019 Oeverzwaluw 152
  4. 02-08-2019 Grote zaagbek 16
  5. 26-08-2019 Grauwe kiekendief 2
  6. 27-08-2019 Distelvlinder 116
  7. 10-09-2019 Slobeend 9
  8. 22-09-2019 Gaai 324