Week 20 (26 november - 30 november)

26-11-2018

Maandag 26 november: ; geheel bewolkt, matige noordoosten wind, 5 ⁰C. Dit is de laatste week dat we tellen en gezien de aantallen is dat goed. Er vliegen enkele Vinken, een Geelgors en een Merel en nog een flinke groep Veldleeuweriken, 300 vogels! De Winterkoning die al even ter plaatse zit laat zich ook vandaag zien. Er wordt al vroeg gestopt.
Vandaag 7 soorten, 346 exemplaren

27-11-2018

Dinsdag 27 november: matige oostenwind, geheel bewolkt, 4 ⁰C. En het zicht is beperkt, maar geen mist. Het is best een soortenrijke dag voor zo laat in het seizoen. Er komen Kol- en Nijlganzen over, een Goudplevier en een Stormmeeuw. Rond kwart voor 9 zien we een flinke groep Koperwieken, 120 stuks. Verder trekken er nog wat Spreeuwen en Kneuen.
Vandaag 13 soorten, 261 exemplaren

Nijlganzen ©Martien van Dooren
Nijlganzen ©Martien van Dooren
Spreeuw ©Martien van Dooren
Spreeuw ©Martien van Dooren

28-11-2018

Woensdag 28 november: vrij krachtige zuidoosten wind, geheel bewolkt, 4 ⁰C. We beginnen met een Koolmees en 3 Goudplevieren en een Kruisbek en in het tweede teluur komt er nog een Goudplevier over, maar ook een Zilverplevier. Dat is de laatste ooit die we gezien hebben, het vorige record stond op 17 oktober en deze is dus flink later. Er komt ook nog een Waterpieper langs.
Vandaag 8 soorten, 52 exemplaren

29-11-2018

Donderdag 29 november: vrij krachtige zuidoosten wind, geheel bewolkt en regen, 10 ⁰C. Een weersomslag en vandaag wordt de keet opgehaald. Maar er vliegen toch ook aardig veel vogels, waaronder een groep van 400 Spreeuwen en een groep van 22 Kieviten. En omdat we druk waren met de keet leegruimen en aan de trekker te krijgen, zullen er vast ook vogels gemist zijn. Met de keet gaat het opvallend vlot en om 10 uur zijn we al weer helemaal klaar en is de keet vertrokken. Het gaat ook hard regenen dus we gaan er van door.
Vandaag 6 soorten, 477 exemplaren

30-11-2018

Vrijdag 30 november: vrij krachtige zuidzuidwesten wind, half bewolkt, 10 ⁰C. Martien kon het niet laten en het was best lekker weer, dus is er vandaag toch weer geteld. En het was de moeite. Eerst een Smelleken en dat is de laatste ooit, maar het scheelt weinig. Dat record stond op 29 november 2015. Vervolgens leuke aantallen Houtduiven, waaronder twee groepen van 125. En er komt nog een Grote Gele Kwikstaart langs (ook de laatste ooit, was 28 november 2007). De groep van 28 Nijlganzen zijn de laatste vogels die we dit jaar tellen.
Vandaag 10 soorten, 752 exemplaren

Dat was weer een heel seizoen trektellen. Een geslaagd jaar en iedereen bedankt voor het meetellen en de koffie, de verhalen en dergelijke. Tot volgend jaar!

Vaak zegt een plaatje meer dan woorden ©Martien van Dooren
Vaak zegt een plaatje meer dan woorden ©Martien van Dooren
Laatste blik op de keet voor dit seizoen ©Martien van Dooren
Laatste blik op de keet voor dit seizoen ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2018:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Buizerd  51. Koekoek  76. Fitis  101. Witte Kwikstaart
 2. Grauwe Gans  27. Kraanvogel  52. Gierzwaluw  77. Tjiftjaf  102. Grote Pieper
 3. Rietgans spec.  28. Kievit  53. Draaihals  78. Kleine Karekiet  103. Duinpieper
 4. Kleine Rietgans  29. Goudplevier  54. Grote Bonte Specht  79. Spotvogel  104. Graspieper
 5. Toendrarietgans  30. Zilverplevier  55. Torenvalk  80. Grasmus  105. Boompieper
 6. Kolgans  31. Morinelplevier  56. Smelleken  81. Winterkoning  106. Roodkeelpieper
 7. Knobbelzwaan  32. Regenwulp  57. Boomvalk  82. Boomklever  107. Waterpieper
 8. Nijlgans  33. Wulp  58. Slechtvalk  83. Spreeuw  108. Vink
 9. Wilde Eend  34. Kemphaan  59. Grote Alexanderparkiet  84. Beflijster  109. Keep
 10. Grote Zaagbek  35. Watersnip  60. Grauwe Klauwier  85. Merel  110. Appelvink
 11. Zwarte Ooievaar  36. Witgat  61. Klapekster  86. Kramsvogel  111. Groenling
 12. Ooievaar  37. Tureluur  62. Wielewaal  87. Koperwiek  112. Kneu
 13. Lepelaar  38. Zwarte Ruiter  63. Gaai  88. Zanglijster  113. Barmsijs spec.
 14. Blauwe Reiger  39. Groenpootruiter  64. Ekster  89. Grote Lijster  114. Kruisbek
 15. Grote Zilverreiger  40. Kokmeeuw  65. Kauw  90. Grauwe Vliegenvanger  115. Putter
 16. Aalscholver  41. Stormmeeuw  66. Roek  91. Zwarte Roodstaart  116. Sijs
 17. Visarend  42. Grote Mantelmeeuw  67. Zwarte Kraai  92. Gekraagde Roodstaart  117. IJsgors
 18. Grijze Wouw  43. Zilvermeeuw  68. Pimpelmees  93. Paapje  118. Sneeuwgors
 19. Wespendief  44. Pontische Meeuw  69. Koolmees  94. Roodborsttapuit  119. Geelgors
 20. Sperwer  45. Kleine Mantelmeeuw  70. Baardman  95. Tapuit  120. Ortolaan
 21. Havik  46. Visdief  71. Boomleeuwerik  96. Huismus  121. Rietgors
 22. Bruine Kiekendief  47. Holenduif  72. Veldleeuwerik  97. Ringmus  
 23. Blauwe Kiekendief  48. Houtduif  73. Oeverzwaluw  98. Heggenmus  
 24. Rode Wouw  49. Zomertortel  74. Boerenzwaluw  99. Gele Kwikstaart  
 25. Ruigpootbuizerd  50. Turkse Tortel  75. Huiszwaluw  100. Grote Gele Kwikstaart  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Kolibrievlinder  9. Atalanta
 2. Gamma-uil  6. Koninginnenpage  10. Distelvlinder
 3. Citroenvlinder  7. Groot Koolwitje  
 4. Dagpauwoog  8. Klein Koolwitje  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2018:

 1. 03-08-2018 Spotvogel 1
 2. 19-08-2018 Grote Alexanderparkiet 1
 3. 23-08-2018 Grauwe Vliegenvanger 1
 4. 21-08-2018 Citroenvlinder 1
 5. 19-10-2018 Gamma-uil 3

Nieuwe dagrecords:

 1. 29-08-2018 Gele Kwikstaart 456
 2. 29-08-2018 Boompieper 83
 3. 30-08-2018 Duinpieper 6 (evenaring 2012)
 4. 17-09-2018 Citroenvlinder 6
 5. 04-10-2018 Appelvink 11
 6. 06-09-2018 Appelvink 12
 7. 24-09-2018 Bruine Kiekendief 33
 8. 11-10-2018 Veldleeuwerik 9.157
 9. 11-10-2018 Rietgors 152
 10. 19-10-2018 Gamma-uil 3
 11. 29-10-2018 Rode Wouw 17
 12. 29-10-2018 Pontische Meeuw 2
 13. 01-11-2018 Keep 4.251