November 2018

Er is maar een jaar geweest dat we meer vogels in november geteld hebben en dat was in 2014, toen de piek van de houtduiven in november viel en bijzonder hoog was. In 2008 werden er minder vogels geteld, terwijl de post toen wel van zonsop- tot zonsondergang bezet was. We hebben iets meer dan 94 uur staan tellen en dat betekend dat we per uur 824 vogels hebben geteld, wat erg goed is (2017 was dat 289 vogels per uur, een vrij gemiddeld jaar).

Ook in 2018 wordt de top 3 aangevoerd door de Houtduif. Het waren er zelfs zo veel (34.000), dat we er alleen in 2014 meer in november hebben geteld, maar toen viel de topdag in november met bijna 100.000 Houtduiven. Dat was dit jaar net in oktober. Op de tweede plaats staat de Spreeuw met ook een goed jaar: bijna 20.000 Spreeuwen en dat is meer dan ooit in november. Op de derde plaats staat verrassend de Keep, ruim 5.600 vogels. Dat is 10x het gemiddelde van wat we normaal tellen. Elders in het land werden ook enorme aantallen Kepen geteld.

De november-vogels

November begint bijzonder goed met een dagrecord Kepen (4.251, oude record was half zo hoog met 2.154) en maar liefst 42.000 vogels. Dat zou normaal de beste dag van het jaar zijn, maar een paar dagen hiervoor trokken er bijna 100.000 vogels over. Ook veel Kieviten vandaag, bijna 3.000. De volgende dag vliegt het aanzienlijk minder, maar er komt wel een Sneeuwgors over, de 4e pas in alle jaren. Twee dagen later weer een dag boven de 10.000 vogels, vooral veel Spreeuwen en Houtduiven. De tweede week van november komen er nog steeds redelijk wat Kepen langs en ook Spreeuw en Houtduif vliegen goed, maar de aantallen zijn wel veel lager. Een late Bruine Kiekendief is net een paar dagen te vroeg voor een record. De week er na is het behoorlijk rustig in de lucht, er komt wel weer een Waterpieper over, totaal tellen we er 6 deze maand, alleen in 2009 waren dat er meer (10). Ook de laatste dagen is het vrij rustig, maar er komt nog een Zilverplevier over en op de laatste dag een Smelleken en een Grote Gele Kwikstaart.

We kijken elk jaar naar 6 soorten die bij november horen. De eerste soort is de Kleine Zwaan. Vorig jaar werd er voor het eerst geen een Kleine Zwaan in november geteld en helaas is dat dit jaar ook zo. Er overwinteren de laatste jaren ook minder Kleine Zwanen in Nederland en in de omgeving zijn er ook nog maar weinig gezien, terwijl dat meestal wel zo was. Andere november-vogels deden het beter. De Kievit kwam in grote aantallen over en zelfs meer dan in november 2008. Ruim 3.500 vogels werden er geteld, de meeste op 1 november, toen er bijna 3.000 werden geteld (de op een na beste dag voor de Kievit!). Houtduiven deden het ook goed, alleen in 2014 telden we er meer in november. Er kwamen net iets meer dan 1000 Kramsvogels over, wat niet verkeerd is, maar wel 10 % onder het gemiddelde. Vinken deden het bovengemiddeld, ruim 50 % meer. En vergeleken bij de laatste jaren was deze november de beste sinds 2014. Tot slot nog de Keep, die een recordjaar had. Gemiddeld zien we over de 500 Kepen, dit jaar was het 10x zo veel. Zoals al gezegd werd dit in heel Nederland gezien, ook andere telposten zagen enorm veel Kepen.

Zoals al eerder gesteld, vlogen er veel Kieviten dit jaar in november, meer dan ooit en ruim meer dan het dubbele wat er gemiddeld over komt. Ook al genoemd zijn de vele Houtduiven, alleen in 2014 waren het er (veel) meer. De Veldleeuwerik kwam ook veel langs, misschien wel mede doordat er een vrij grote groep op de velden rond de telpost verblijft, maar het waren er zelfs 20 % meer dan het beste jaar tot nu toe (2008). Geen grote aantallen, maar 4 Grote Gele Kwikstaarten hebben we nog niet eerder in november gehad. De Koperwiek deed het de laatste jaren erg slecht, maar gelukkig hebben we er dit jaar weer flink veel geteld, het was zelfs op 2014 na de beste november. Ook de Kauw kwam in goede aantallen langs, en dat gold ook voor de Roek. De Spreeuw had ook een topjaar, we telden er net geen 20.000 en dat was meer dan ooit in november. Kepen hadden (zoals al genoemd) overal in Nederland een topjaar en dat gold ook voor onze telpost. Vinken telden we minder dan Kepen, maar er kwamen er wel meer dan gemiddeld over.

De november-vlinders

Maar enkele vlinder in november dit jaar (wat gebruikelijk is), 5 exemplaren verdeeld over 3 soorten. De 3 Kleine Koolwitjes waren de laatste ooit geteld.

Het weer in november

November 2018 was een zeer droge, maar qua temperatuur gemiddelde maand geweest. De eerste helft was wat warmer dan gemiddeld, de tweede helft wat kouder. De 18.1 °C op de 6e was wel een warmterecord, de warmste 6 november ooit. Hoe droog het was? Landelijk viel er gemiddeld maar 25 mm, gemiddeld is dat 82 mm. En het is al lang te droog (geen water in het Palmven). Het was ook een vrij zonnige maand, landelijk 100 uren zon (63 uur is normaal), maar de tweede helft van de maand was het behoorlijk grijs.

Overzicht aantallen en uren in november

Jaar Uren november Aantal vogels nov Per uur Soorten november
2000 9:00:00 1.347 150 30
2001 58:00:00 8.715 150 40
2002 38:00:00 10.558 278 44
2003 43:00:00 14.952 348 47
2004 30:07:00 7.916 263 40
2005 40:37:00 19.121 471 53
2006 75:08:00 38.392 511 48
2007 81:30:00 51.394 631 52
2008 280:18:00 63.401 290 71
2009 84:30:00 41.009 485 52
2010 76:55:00 24.822 323 56
2011 80:05:00 30.648 348 60
2012 95:20:00 20.968 220 53
2013 112:05:00 30.762 275 63
2014 119:15:00 178.946 1.500 72
2015 91:00:00 25.829 284 59
2016 89:45:00 16.836 187 59
2017 94:42:00 27.413 289 59
2018 94:04:00 77.528 824 58

Top 3 vogelsoort in november

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Veldleeuwerik 336 Spreeuw 224 Houtduif 192
2001 Houtduif 4.247 Kievit 684 Spreeuw 436
2002 Houtduif 6.004 Kievit 1.291 Spreeuw 1.107
2003 Houtduif 10.096 Spreeuw 1.793 Vink 838
2004 Kolgans 2.023 Houtduif 1.723 Grauwe Gans 1.009
2005 Houtduif 11.815 Vink 2.818 Veldleeuwerik 964
2006 Houtduif 10.899 Vink 5.658 Kramsvogel 5.478
2007 Houtduif 33.182 Spreeuw 5.158 Kolgans 2.975
2008 Houtduif 33.137 Spreeuw 7.105 Grauwe Gans 3.664
2009 Spreeuw 16.032 Houtduif 15.759 Kievit 1.680
2010 Houtduif 12.859 Kramsvogel 2.102 Vink 2.037
2011 Spreeuw 17.705 Houtduif 3.837 Kievit 2.535
2012 Houtduif 4.852 Kolgans 4.138 Vink 2.646
2013 Vink 5.184 Houtduif 5.143 Spreeuw 4.932
2014 Houtduif 146.066 Spreeuw 13.102 Vink 4.054
2015 Houtduif 12.734 Spreeuw 2.900 Kolgans 2.092
2016 Spreeuw 8.013 Houtduif 2.042 Rietgans 1.468
2017 Houtduif 16.879 Spreeuw 2.120 Vink 2.178
2018 Houtduif 34.524 Spreeuw 19.898 Keep 5.651

Aantal per soort in november

Jaar/Soort Kleine Zwaan Kievit Houtduif Kramsvogel Vink Keep
2000 1 46 192 1 65 0
2001 0 684 4.247 215 647 82
2002 32 1.291 6.004 144 340 8
2003 14 533 10.096 186 838 98
2004 44 423 1.723 3 244 119
2005 15 260 11.815 168 2.818 432
2006 59 2.612 10.899 5.478 5.658 2.322
2007 82 443 32.638 1.719 1.887 699
2008 361 3.170 33.137 1.935 2.916 194
2009 37 1.680 15.759 906 1.340 100
2010 74 597 12.859 2.102 2.037 289
2011 41 2.535 3.837 336 311 87
2012 20 1.902 4.852 906 2.646 109
2013 46 1.846 5.143 3.892 5.184 68
2014 20 2.168 146.066 333 4.054 342
2015 23 1.380 12.734 339 1.359 134
2016 53 506 2.042 1.005 243 16
2017 0 130 16.879 953 2.178 79
2018 0 3.521 34.524 1.009 3.296 5.651