Week 19 (19 november - 25 november)

19-11-2018

Maandag 19 november: vrijwel geheel bewolkt, straffe noordoosten wind, 4 ⁰C. In het begin is er wel wat trek van Houtduif, Spreeuw en Vink, maar dat duurt niet zo lang en is ook niet heel veel. Later op de ochtend komt er nog een mooie groep Kramsvogels over en op het moment dat er opgeruimd wordt, komt er een drietal Kraanvogels over! Dat is mooi en het is direct de grootste groep die dit jaar op de telpost is geteld.
Vandaag 12 soorten, 206 exemplaren

20-11-2018

Dinsdag 20 november: harde gure oostnoordoosten wind, geheel bewolkt, 3 ⁰C. Vanwege de wind staan we maar aan de andere kant van de keet. Maar de vogels vinden het ook geen weer om te vliegen, er vliegt bijna niets. Die ene Roek is dan nog vermeldenswaardig.
Vandaag 5 soorten, 16 exemplaren

Raaf ©Martien van Dooren
Raaf ©Martien van Dooren
Kraanvogels ©Martien van Dooren
Kraanvogels ©Martien van Dooren

21-11-2018

Woensdag 21 november: vrij krachtige oostenwind, geheel bewolkt, 2 ⁰C. Het vliegt beter dan gisteren, de wind is ook niet zo krachtig. Voor het eind van het seizoen een redelijke telling, met Toendraganzen, Kolganzen, Aalscholvers en een Goudplevier. Even na half 10 komt er ook nog een Grote Gele Kwikstaart langs.
Vandaag 14 soorten, 109 exemplaren

22-11-2018

Donderdag 22 november: matige zuidoosten wind, geheel bewolkt, 3 ⁰C. Het is beter dan dinsdag, maar daar is ook alles mee gezegd. De vogels raken op want zuidoosten wind is meestal wel goed voor de trek. Niks bijzonders vandaag.
Vandaag 7 soorten, 26 exemplaren

23-11-2018

Vrijdag 23 november: matige oostenwind, geheel bewolkt, 1 ⁰C. Nog wat kouder en iets gedraaide wind, maar er vliegt nog steeds weinig. Twee Toendrarietganzen, wat Kramsvogels, Koperwieken en een Keep en nog wat vogels, dat was het.
Vandaag 8 soorten, 62 exemplaren

24-11-2018

Zaterdag 24 november: vandaag is er niet geteld, onder andere vanwege de Sovondag.

Aalscholver ©Martien van Dooren
Aalscholver ©Martien van Dooren
Aalscholvers ©Martien van Dooren
Aalscholvers ©Martien van Dooren

25-11-2018

Zondag 25 november: matige oostnoordoosten wind, geheel bewolkt, 3 ⁰C. Vandaag de officiële sluiting van het seizoen. We beginnen wel met tellen, maar ondertussen worden er ook voorbereidingen getroffen. Tijdens die voorbereidingen komen er nog wel enkele vogels over, maar net zo als afgelopen dagen is er weinig trek. Er komt een grote groep over, 55 Koperwieken. Daarna warmen we ons bij een vuurtje en met een drankje en een kop erwtensoep sluiten we het trekseizoen af. Maar we tellen nog door tot 1 december, het moment dat de keet weg gaat.
Vandaag 9 soorten, 73 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2018:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Buizerd  51. Koekoek  76. Fitis  101. Witte Kwikstaart
 2. Grauwe Gans  27. Kraanvogel  52. Gierzwaluw  77. Tjiftjaf  102. Grote Pieper
 3. Rietgans spec.  28. Kievit  53. Draaihals  78. Kleine Karekiet  103. Duinpieper
 4. Kleine Rietgans  29. Goudplevier  54. Grote Bonte Specht  79. Spotvogel  104. Graspieper
 5. Toendrarietgans  30. Zilverplevier  55. Torenvalk  80. Grasmus  105. Boompieper
 6. Kolgans  31. Morinelplevier  56. Smelleken  81. Winterkoning  106. Roodkeelpieper
 7. Knobbelzwaan  32. Regenwulp  57. Boomvalk  82. Boomklever  107. Waterpieper
 8. Nijlgans  33. Wulp  58. Slechtvalk  83. Spreeuw  108. Vink
 9. Wilde Eend  34. Kemphaan  59. Grote Alexanderparkiet  84. Beflijster  109. Keep
 10. Grote Zaagbek  35. Watersnip  60. Grauwe Klauwier  85. Merel  110. Appelvink
 11. Zwarte Ooievaar  36. Witgat  61. Klapekster  86. Kramsvogel  111. Groenling
 12. Ooievaar  37. Tureluur  62. Wielewaal  87. Koperwiek  112. Kneu
 13. Lepelaar  38. Zwarte Ruiter  63. Gaai  88. Zanglijster  113. Barmsijs spec.
 14. Blauwe Reiger  39. Groenpootruiter  64. Ekster  89. Grote Lijster  114. Kruisbek
 15. Grote Zilverreiger  40. Kokmeeuw  65. Kauw  90. Grauwe Vliegenvanger  115. Putter
 16. Aalscholver  41. Stormmeeuw  66. Roek  91. Zwarte Roodstaart  116. Sijs
 17. Visarend  42. Grote Mantelmeeuw  67. Zwarte Kraai  92. Gekraagde Roodstaart  117. IJsgors
 18. Grijze Wouw  43. Zilvermeeuw  68. Pimpelmees  93. Paapje  118. Sneeuwgors
 19. Wespendief  44. Pontische Meeuw  69. Koolmees  94. Roodborsttapuit  119. Geelgors
 20. Sperwer  45. Kleine Mantelmeeuw  70. Baardman  95. Tapuit  120. Ortolaan
 21. Havik  46. Visdief  71. Boomleeuwerik  96. Huismus  121. Rietgors
 22. Bruine Kiekendief  47. Holenduif  72. Veldleeuwerik  97. Ringmus  
 23. Blauwe Kiekendief  48. Houtduif  73. Oeverzwaluw  98. Heggenmus  
 24. Rode Wouw  49. Zomertortel  74. Boerenzwaluw  99. Gele Kwikstaart  
 25. Ruigpootbuizerd  50. Turkse Tortel  75. Huiszwaluw  100. Grote Gele Kwikstaart  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Kolibrievlinder  9. Atalanta
 2. Gamma-uil  6. Koninginnenpage  10. Distelvlinder
 3. Citroenvlinder  7. Groot Koolwitje  
 4. Dagpauwoog  8. Klein Koolwitje  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2018:

 1. 03-08-2018 Spotvogel 1
 2. 19-08-2018 Grote Alexanderparkiet 1
 3. 23-08-2018 Grauwe Vliegenvanger 1
 4. 21-08-2018 Citroenvlinder 1
 5. 19-10-2018 Gamma-uil 3

Nieuwe dagrecords:

 1. 29-08-2018 Gele Kwikstaart 456
 2. 29-08-2018 Boompieper 83
 3. 30-08-2018 Duinpieper 6 (evenaring 2012)
 4. 17-09-2018 Citroenvlinder 6
 5. 04-10-2018 Appelvink 11
 6. 06-09-2018 Appelvink 12
 7. 24-09-2018 Bruine Kiekendief 33
 8. 11-10-2018 Veldleeuwerik 9.157
 9. 11-10-2018 Rietgors 152
 10. 19-10-2018 Gamma-uil 3
 11. 29-10-2018 Rode Wouw 17
 12. 29-10-2018 Pontische Meeuw 2
 13. 01-11-2018 Keep 4.251