Week 18 (12 november - 18 november)

12-11-2018

Maandag 12 november:geheel bewolkt en regen, zuidelijk briesje, 10 ⁰C. Weinig te melden, alleen de groep van 30 Kepen en de lokale Raven waren de moeite. Maar hulde aan Martien dat hij met al die regen toch is gaan tellen.
Vandaag 6 soorten, 109 exemplaren

Buizerd ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren

13-11-2018

Dinsdag 13 november: redelijk wat wind uit zuidzuidwest, geheel bewolkt, 9 ⁰C. Alleen het laatste uur tellen breekt de bewolking een beetje. Echt veel trek is er niet meer, maar het is beter dat gister. Er zijn Vinken, Kepen en Kneuen en een groep Kramsvogels en rond kwart over 9 een grote groep Kauwen (100!). Even later zien wij ook de Rode Wouw die al op telpost Brobbelbies-zuid gezien is. De vogel lijkt tegen de wind in niets vooruit te komen en blijft vrij lang in beeld, uiteindelijk wordt de afstand wel groter, maar zien we hem nog steeds op dezelfde plek in de lucht, zijwaarts lukt het dus wel. Het volgende uur pikken we een Waterpieper op en wat later een mooi groepje van 9 Goudplevieren. De bordjes die moeten waarschuwen voor de veeroosters in het zandpad naast de telpost zijn vandaag geplaatst.
Vandaag 16 soorten, 465 exemplaren

14-11-2018

Woensdag 14 november: weinig wind uit zuid, licht bewolkt, 10 ⁰C. Achteraf de beste dag van deze week. Er vliegen verschillende groepen ganzen, Kol-, Toendrariet- en Grauwe Ganzen en ook nog een groep Nijlganzen. Tussen 8 en 10 is er aardig wat trek van Houtduiven en ook de andere novembersoorten vliegen redelijk goed, wat Kramsvogels bijvoorbeeld en ook een grote groep Veldleeuweriken. Er komt nog een Goudplevier over en een uur later nog een. Dan is het al een stuk rustiger in de lucht. En na dat uur stoppen we voor vandaag.
Vandaag 18 soorten, 965 exemplaren

Spreeuwen ©Martien van Dooren
Spreeuwen ©Martien van Dooren
Kieviten ©Martien van Dooren
Kieviten ©Martien van Dooren

15-11-2018

Donderdag 15 november: nauwelijks wind (zuidoost), wel mist, half bewolkt, 8 ⁰C. We beginnen vandaag dus met mist, het zit behoorlijk dicht. Voor 8 uur wordt er wel geteld, maar er valt niks te tellen. Na 8 uur gelukkig wel, onder andere een groep van 6 Goudplevieren en diverse groepen ganzen. Het volgende uur tellen we nog wat Kramsvogels en Geelgorzen en elk uur 1 Rietgors. In het laatste uur komt er nog een groep Kepen over.
Vandaag 11 soorten, 347 exemplaren

16-11-2018

Vrijdag 16 november: zuidoosten wind en mist, geheel bewolkt, 5 ⁰C. De eerste anderhalf uur vliegt er bijna niets, maar het is ook behoorlijk mistig. Rond 10 uur wordt het beter en vliegen er wat meer vogels. Het zijn vooral Kieviten, een grote groep van 100 vogels op trek. Zouden ze de voorspelde weersverandering (vorst in de nacht) aanvoelen en daarom vertrekken?
Vandaag 10 soorten, 217 exemplaren

Goudplevier ©Martien van Dooren
Goudplevier ©Martien van Dooren
Raaf ©Martien van Dooren
Raaf ©Martien van Dooren

17-11-2018

Zaterdag 17 november: noordoosten wind kracht 0, onbewolkt, 2 ⁰C. Koud dus. Er is dan ook maar kort geteld. Voornamelijk diverse ganzen op trek, het meest Kolgans. Ook redelijke aantallen Houtduiven en in het tweede uur tellen een Grote Gele Kwikstaart. Maar er is in de omgeving een Humes Bladkoning gemeld en die willen we ook zien. Vroeg gestopt dus.
Vandaag 9 soorten, 276 exemplaren

18-11-2018

Zondag 18 november: straffe noordoosten wind, licht bewolkt, 1 ⁰C. Bij aankomst vriest het nog, maar het heldere weer zorgt toch voor wat trek. Tussen 8 en 9 vliegen er enkele groepen ganzen, vandaag ook Toendrarietganzen. In dit uur ook een paar honderd Houtduiven en verder wat gebruikelijke soorten en kleine aantallen.
Vandaag 13 soorten, 423 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2018:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Buizerd  51. Koekoek  76. Fitis  101. Witte Kwikstaart
 2. Grauwe Gans  27. Kraanvogel  52. Gierzwaluw  77. Tjiftjaf  102. Grote Pieper
 3. Rietgans spec.  28. Kievit  53. Draaihals  78. Kleine Karekiet  103. Duinpieper
 4. Kleine Rietgans  29. Goudplevier  54. Grote Bonte Specht  79. Spotvogel  104. Graspieper
 5. Toendrarietgans  30. Zilverplevier  55. Torenvalk  80. Grasmus  105. Boompieper
 6. Kolgans  31. Morinelplevier  56. Smelleken  81. Winterkoning  106. Roodkeelpieper
 7. Knobbelzwaan  32. Regenwulp  57. Boomvalk  82. Boomklever  107. Waterpieper
 8. Nijlgans  33. Wulp  58. Slechtvalk  83. Spreeuw  108. Vink
 9. Wilde Eend  34. Kemphaan  59. Grote Alexanderparkiet  84. Beflijster  109. Keep
 10. Grote Zaagbek  35. Watersnip  60. Grauwe Klauwier  85. Merel  110. Appelvink
 11. Zwarte Ooievaar  36. Witgat  61. Klapekster  86. Kramsvogel  111. Groenling
 12. Ooievaar  37. Tureluur  62. Wielewaal  87. Koperwiek  112. Kneu
 13. Lepelaar  38. Zwarte Ruiter  63. Gaai  88. Zanglijster  113. Barmsijs spec.
 14. Blauwe Reiger  39. Groenpootruiter  64. Ekster  89. Grote Lijster  114. Kruisbek
 15. Grote Zilverreiger  40. Kokmeeuw  65. Kauw  90. Grauwe Vliegenvanger  115. Putter
 16. Aalscholver  41. Stormmeeuw  66. Roek  91. Zwarte Roodstaart  116. Sijs
 17. Visarend  42. Grote Mantelmeeuw  67. Zwarte Kraai  92. Gekraagde Roodstaart  117. IJsgors
 18. Grijze Wouw  43. Zilvermeeuw  68. Pimpelmees  93. Paapje  118. Sneeuwgors
 19. Wespendief  44. Pontische Meeuw  69. Koolmees  94. Roodborsttapuit  119. Geelgors
 20. Sperwer  45. Kleine Mantelmeeuw  70. Baardman  95. Tapuit  120. Ortolaan
 21. Havik  46. Visdief  71. Boomleeuwerik  96. Huismus  121. Rietgors
 22. Bruine Kiekendief  47. Holenduif  72. Veldleeuwerik/td>  97. Ringmus  
 23. Blauwe Kiekendief  48. Houtduif  73. Oeverzwaluw  98. Heggenmus  
 24. Rode Wouw  49. Zomertortel  74. Boerenzwaluw  99. Gele Kwikstaart  
 25. Ruigpootbuizerd  50. Turkse Tortel  75. Huiszwaluw  100. Grote Gele Kwikstaart  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Kolibrievlinder  9. Atalanta
 2. Gamma-uil  6. Koninginnenpage  10. Distelvlinder
 3. Citroenvlinder  7. Groot Koolwitje  
 4. Dagpauwoog  8. Klein Koolwitje  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2018:

 1. 03-08-2018 Spotvogel 1
 2. 19-08-2018 Grote Alexanderparkiet 1
 3. 23-08-2018 Grauwe Vliegenvanger 1
 4. 21-08-2018 Citroenvlinder 1
 5. 19-10-2018 Gamma-uil 3

Nieuwe dagrecords:

 1. 29-08-2018 Gele Kwikstaart 456
 2. 29-08-2018 Boompieper 83
 3. 30-08-2018 Duinpieper 6 (evenaring 2012)
 4. 17-09-2018 Citroenvlinder 6
 5. 04-10-2018 Appelvink 11
 6. 06-09-2018 Appelvink 12
 7. 24-09-2018 Bruine Kiekendief 33
 8. 11-10-2018 Veldleeuwerik 9.157
 9. 11-10-2018 Rietgors 152
 10. 19-10-2018 Gamma-uil 3
 11. 29-10-2018 Rode Wouw 17
 12. 29-10-2018 Pontische Meeuw 2
 13. 01-11-2018 Keep 4.251