Week 17 (5 november - 11 november)

05-11-2018

Maandag 5 november: zwaar bewolkt, oostelijke bries, 8 ⁰C. Voor de grote aantallen zorgen de Spreeuw en de Houtduif, beide soorten vliegen goed vanmorgen (maar niet meer enorm goed…). Ook de Keep komt in mooie aantallen door, ook minder dan vorige week, maar in andere jaren was dit een hele goede dag geweest met in totaal 302 Kepen. Er is ook trek van ganzen, het meest Kolgans. Kramsvogel en Koperwiek vliegen vooral tussen 8 en 9 uur. De jonge Blauwe Kiekendief is nog steeds aanwezig.
Vandaag 27 soorten, 3211 exemplaren

Zonsopgang op de telpost ©Martien van Dooren
Zonsopgang op de telpost ©Martien van Dooren
Toendrarietganzen ©Martien van Dooren
Toendrarietganzen ©Martien van Dooren

06-11-2018

Dinsdag 6 november: weinig wind uit zuidoost, half bewolkt, 17 ⁰C. Warm dus, maar vooral het uurtje dat er ’s middags is geteld. Veel Spreeuwen in de ochtend, 3300 in een uur! Verder weer goede trek van Kepen, hopelijk blijven ze wel in Nederland komende winter. Ook de Houtduiven zijn nog niet op, er komen nog verschillende groepen over. Kwart voor 11 komt er een Bruine Kiekendief over, dat is laat (maar niet de laatste ooit, dat is 9 november 2008, scheelt maar een paar dagen). ’s Middags is er nog een uur geteld en dat leverde nog een Sperwer en een Buizerd op en drie vlinders: een Dagpauwoog, een Atalanta en een Klein Koolwitje. Die laatste is de laatste ooit, voorlopig?
Vandaag 27 soorten, 4943 exemplaren

07-11-2018

Woensdag 7 november: vrij krachtige zuidoosten wind, licht bewolkt, 13 ⁰C. Aardig wat ganzentrek vanmorgen, Grauwe-, Toendrariet- en Kolgans. Ook weer Houtduiven en Spreeuwen, maar de aantallen dalen wel. En nog steeds Kepen op trek, zelfs nog een groep van 50. De trekkende Klapekster is een mooie waarneming, alweer de 4de op trek dit jaar. De Roodborsttapuit is ook vrij laat. En ja er was taart vandaag, maar dan moeten er wel mensen zijn op mee te eten. Gelukkig kwam dat wel goed. Een jong vrouwtje Slechtvalk komt in het laatste uur tellen over.
Vandaag 24 soorten, 2077 exemplaren

Juveniele Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Juveniele Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Graspieper ©Martien van Dooren
Graspieper ©Martien van Dooren

08-11-2018

Donderdag 8 november: zuidwesten wind (kracht 2), licht bewolkt, 11 ⁰C. Niet zo veel Spreeuwen en Houtduiven meer vanmorgen, maar wel weer trek van Kramsvogels en Koperwieken. Ook weer een Roodborsttapuit op trek, een mannetje. Verder opvallend zijn de 2 Putters, een Ekster en een jonge man Slechtvalk vandaag. Er zitten vandaag wel 2 Blauwe Kiekendieven ter plaatse, allebei juveniel.
Vandaag 23 soorten, 538 exemplaren

09-11-2018

Vrijdag 9 november: zuidoosten, vrij zwakke wind, half bewolkt, 10 ⁰C. Enkele Goudplevieren vanmorgen en er vliegen toch weer groepjes Houtduiven. Er zijn wel enkele groepen ganzen in de lucht, maar niet veel. Een Grote Gele Kwikstaart en twee Roodborsttapuiten (man en vrouw) zijn misschien wel de meest bijzondere waarnemingen vanmorgen. Ook wat trek van Geelgorzen. We stoppen al weer om 11 uur.
Vandaag 20 soorten, 1441 exemplaren

10-11-2018

Zaterdag 10 november: krachtige zuidenwind, geheel bewolkt, 12 ⁰C. Langzaam steeds droger, eerst regen, dan motregen en het laatste uur is het droog. Een flinke groep Veldleeuweriken op trek in het begin. Het volgende uur 2 Goudplevieren, een Watersnip en nog meer Veldleeuweriken (maar vergeleken met de piek in de trek kleine aantallen) en zo nu en dan een Keep. Als het droog is, komt er meer trek en komen er verschillende soorten ganzen over en ook aardig wat meeuwen: Kok- en Stormmeeuw. Er wordt al vroeg gestopt.
Vandaag 17 soorten, 428 exemplaren

Grauwe Ganzen ©Martien van Dooren
Grauwe Ganzen ©Martien van Dooren
Graspieper ©Martien van Dooren
Graspieper ©Martien van Dooren

11-11-2018

Zondag 11 november: krachtige zuidenwind, geheel bewolkt, 12 ⁰C. Geen regen tijdens de telling, maar wel daarvoor ’s nachts. Er is maar een noeste teller vanmorgen (net als gisteren, dezelfde overigens). Er is nu een volwassen vrouwtje Blauwe Kiekendief ter plaatse bij de telpost. Er vliegt al niet zo heel veel en dan zijn er nog diverse soorten die naar het noorden vliegen; Grauwe Ganzen, Kievieten en ook een paar Nijlganzen. Het waait wat harder dan normaal, misschien dat er daarom wel wat Stormmeeuwen over vliegen.
Vandaag 14 soorten, 255 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2018:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Buizerd  51. Koekoek  76. Fitis  101. Witte Kwikstaart
 2. Grauwe Gans  27. Kraanvogel  52. Gierzwaluw  77. Tjiftjaf  102. Grote Pieper
 3. Rietgans spec.  28. Kievit  53. Draaihals  78. Kleine Karekiet  103. Duinpieper
 4. Kleine Rietgans  29. Goudplevier  54. Grote Bonte Specht  79. Spotvogel  104. Graspieper
 5. Toendrarietgans  30. Zilverplevier  55. Torenvalk  80. Grasmus  105. Boompieper
 6. Kolgans  31. Morinelplevier  56. Smelleken  81. Winterkoning  106. Roodkeelpieper
 7. Knobbelzwaan  32. Regenwulp  57. Boomvalk  82. Boomklever  107. Waterpieper
 8. Nijlgans  33. Wulp  58. Slechtvalk  83. Spreeuw  108. Vink
 9. Wilde Eend  34. Kemphaan  59. Grote Alexanderparkiet  84. Beflijster  109. Keep
 10. Grote Zaagbek  35. Watersnip  60. Grauwe Klauwier  85. Merel  110. Appelvink
 11. Zwarte Ooievaar  36. Witgat  61. Klapekster  86. Kramsvogel  111. Groenling
 12. Ooievaar  37. Tureluur  62. Wielewaal  87. Koperwiek  112. Kneu
 13. Lepelaar  38. Zwarte Ruiter  63. Gaai  88. Zanglijster  113. Barmsijs spec.
 14. Blauwe Reiger  39. Groenpootruiter  64. Ekster  89. Grote Lijster  114. Kruisbek
 15. Grote Zilverreiger  40. Kokmeeuw  65. Kauw  90. Grauwe Vliegenvanger  115. Putter
 16. Aalscholver  41. Stormmeeuw  66. Roek  91. Zwarte Roodstaart  116. Sijs
 17. Visarend  42. Grote Mantelmeeuw  67. Zwarte Kraai  92. Gekraagde Roodstaart  117. IJsgors
 18. Grijze Wouw  43. Zilvermeeuw  68. Pimpelmees  93. Paapje  118. Sneeuwgors
 19. Wespendief  44. Pontische Meeuw  69. Koolmees  94. Roodborsttapuit  119. Geelgors
 20. Sperwer  45. Kleine Mantelmeeuw  70. Baardman  95. Tapuit  120. Ortolaan
 21. Havik  46. Visdief  71. Boomleeuwerik  96. Huismus  121. Rietgors
 22. Bruine Kiekendief  47. Holenduif  72. Veldleeuwerik/td>  97. Ringmus  
 23. Blauwe Kiekendief  48. Houtduif  73. Oeverzwaluw  98. Heggenmus  
 24. Rode Wouw  49. Zomertortel  74. Boerenzwaluw  99. Gele Kwikstaart  
 25. Ruigpootbuizerd  50. Turkse Tortel  75. Huiszwaluw  100. Grote Gele Kwikstaart  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Kolibrievlinder  9. Atalanta
 2. Gamma-uil  6. Koninginnenpage  10. Distelvlinder
 3. Citroenvlinder  7. Groot Koolwitje  
 4. Dagpauwoog  8. Klein Koolwitje  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2018:

 1. 03-08-2018 Spotvogel 1
 2. 19-08-2018 Grote Alexanderparkiet 1
 3. 23-08-2018 Grauwe Vliegenvanger 1
 4. 21-08-2018 Citroenvlinder 1
 5. 19-10-2018 Gamma-uil 3

Nieuwe dagrecords:

 1. 29-08-2018 Gele Kwikstaart 456
 2. 29-08-2018 Boompieper 83
 3. 30-08-2018 Duinpieper 6 (evenaring 2012)
 4. 17-09-2018 Citroenvlinder 6
 5. 04-10-2018 Appelvink 11
 6. 06-09-2018 Appelvink 12
 7. 24-09-2018 Bruine Kiekendief 33
 8. 11-10-2018 Veldleeuwerik 9.157
 9. 11-10-2018 Rietgors 152
 10. 19-10-2018 Gamma-uil 3
 11. 29-10-2018 Rode Wouw 17
 12. 29-10-2018 Pontische Meeuw 2
 13. 01-11-2018 Keep 4.251