Oktober 2018

Dit jaar zijn er 197 uren in oktober geteld. En hoe: we hebben nog nooit zoveel vogels in een maand geteld, namelijk 331.703. Dat is nog meer dan in oktober 2008, toen we continu telden en net onder de 300.000 bleven. Ook het aantal vogels per uur, 1.682, is nog nooit zo hoog geweest. Alleen het aantal soorten bleef een beetje achter: 85. Dat is wel iets meer dan vorig jaar, maar toch veel minder dan de 96 in 2010. Dankzij de Vinken en de Houtduiven die allebei hun piek in oktober hadden, telden we zoveel vogels. Een aantal heel leuke dagrecords deze maand, het dagrecord van de Appelvink is zelfs twee keer verbeterd, eerst op de 4e tot 11 stuks en op de 6e tot 12. Ook het dagrecord van de Veldleeuwerik werd verbeterd naar 9.157. Die dag werd ook het dagrecord van de Rietgors op 152 gezet. Een goede week later werden de eerste Gamma-uilen (een nachtvlindersoort) geteld en direct 3 op die dag. De 29ste was ook goed voor 2 dagrecords, namelijk 2 Pontische Meeuwen en maar liefst 17 Rode Wouwen, terwijl dat record op 7 stond.

De oktober-vogels

Veel vinken in de eerste week, beste dag was 6 oktober, maar er komt nog meer, die dag ook 2 Zwarte roodstaarten en het is de beste dag voor de Graspieper dit jaar. Beflijsters kwamen op meerdere dagen langs, op de 28e zelfs een hele late, zo laat zagen we deze soort nog nooit. IJsgors op de 5e. Rode Wouwen bijna elke dag en ook aardig wat Blauwe Kiekendieven. Op 11 oktober bijzonder goede trek met 44.000 vogels, onder andere de 2e IJsgors. 25.000 Vinken (derde telling ooit) en 9.157 Veldleeuweriken, een nieuw dagrecord en 4.500 spreeuwen. Volgende dag met 1.2000 vogels is ook nog goed. En er zijn meer 10.000+ dagen. Op de 17e een vrouwtje Zwarte Roodstaart bij de keet en 17 Atalanta’s, de beste dag van het hele jaar voor deze soort. Volgende dag naast een Waterpieper een groep van 4 Kleine rietganzen, wat een zeldzame soort hier is. Ook de eerste, eenzame Kraanvogel. Vrijdagmiddag de 19e is er goede Buizerdtrek met een bel van 91! Zaterdag zien we een Baardman over komen (derde keer pas Baardmannen) en een Kolibrievlinder in de keet. En ‘s middags aardige Buizerdtrek en een late Distelvlinder. De volgende woensdag zien we een mooi grote groep Kruisbekken. Zondag de 28ste is een memorabele dag met niet alleen een late Beflijster (laatste ooit) maar ook flinke trek van Houtduiven. De teller stond op 92.672 op het eind van de dag en dat is veel, maar geen dagrecord! Tussen 9 en 10 uur waren het er bijna 60.000 en allemaal grotendeels ten oosten van de telpost. Ook goede trek van andere vogels, de Buizerds (134) kwamen ’s morgens vroeg uit het bos omhoog. Totaal 98.500 vogels deze dag en dat is de tweede telling ooit (alleen 1 november 2014 was beter, ook dankzij Houtduiven). De volgende dag is ook erg goed met de laatste Visarend ooit, een Grote Zaagbek en 17 Rode Wouwen en de rest vloog ook goed. De twee dagen erna elke dag meerdere Rode Wouwen (overal in Nederland worden veel Rode Wouwen gezien) en we zien een Ruigpootbuizerd als mooie aanvulling van deze mooie maand.

De oktober-vlinders

Veel vlinders vlogen er niet meer in oktober was onze indruk, maar er zat een goede dag (de 17e) tussen met 17 Atalanta’s. Erg koud was het niet, dus daar lag het niet aan en als je verder kijkt, dan was het eigenlijk best een goed jaar. In totaal kwamen er 64 Atalanta’s langs en alleen in 2014 waren het er (veel) meer. We zagen ook veel Kleine Koolwitjes en een late Distelvlinder en Kolibrivlinder. En een nieuwe soort: de Gamma-uil.

Het weer in oktober

Oktober 2018 paste prima in het hele jaar 2018, te warm en te droog. Gemiddeld was het 12 ⁰C, 1,3 ⁰C warmer dan gemiddeld in oktober (alles gebaseerd op weerstation vliegbasis Volkel). Van 10 tot en met 16 oktober werd het elke dag warmer dan 24 ⁰C, 12 tot en met 15 oktober waren daarmee de warmste ooit, op 13 oktober 27.5 ⁰C. Het was ook zonnig; 182 uur zon (gemiddeld 113) en dus droog (36 mm in plaats van 83 mm).

Overzicht aantallen en uren in oktober

Jaar Uren oktober Aantal vogels okt Per uur Soorten oktober
2000 44:00:00 14.355 326 44
2001 82:00:00 36.941 450 49
2002 67:00:00 23.643 353 58
2003 115:11:00 34.882 302 74
2004 148:12:00 62.630 423 69
2005 170:38:00 109.131 640 79
2006 193:20:00 157.003 812 83
2007 184:09:00 105.755 574 82
2008 350:18:00 299.530 855 88
2009 204:26:00 89.698 439 77
2010 250:05:00 185.568 742 96
2011 207:40:00 146.343 705 76
2012 211:10:00 256.425 1.214 80
2013 207:35:00 224.078 1.082 78
2014 222:00:00 257.019 1.158 85
2015 181:40:00 141.510 779 90
2016 143:20:00 79.443 554 88
2017 183:23:00 226.615 1.236 80
2018 197:12:00 331.703 1.682 85

Top 3 vogelsoort in oktober

Met een topdag voor de Houtduif zou je verwachten dat deze soort de top 3 zou aanvoeren, maar we hebben ook heel veel Vinken geteld en die weet de eerste plaats vast te houden. Het is voor het eerst dat er twee soorten met meer dan 100.000 in de top3 staan, de Spreeuw doet het ook goed met ruim 30.000 exemplaren.

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 4.496 Veldleeuwerik 3.481 Graspieper 1.982
2001 Spreeuw 8.558 Graspieper 6.630 Veldleeuwerik 6.255
2002 Spreeuw 11.699 Vink 3.640 Graspieper 2.616
2003 Vink 8.880 Spreeuw 6.395 Houtduif 5.096
2004 Spreeuw 14.230 Vink 12.363 Graspieper 8.678
2005 Spreeuw 30.375 Vink 23.449 Houtduif 16.366
2006 Vink 47.691 Spreeuw 27.225 Graspieper 22.354
2007 Spreeuw 26.351 Vink 25.091 Houtduif 12.978
2008 Vink 158.361 Spreeuw 32.606 Koperwiek 21.388
2009 Vink 24.545 Spreeuw 22.921 Houtduif 8.036
2010 Vink 79.792 Spreeuw 44.063 Houtduif 14.800
2011 Spreeuw 40.862 Vink 37.397 Houtduif 18.692
2012 Vink 119.850 Spreeuw 47.487 Houtduif 28.472
2013 Vink 101.951 Spreeuw 40.576 Houtduif 28.341
2014 Vink 120.692 Houtduif 47.642 Veldleeuwerik 21.613
2015 Vink 49.647 Spreeuw 27.228 Houtduif 22.457
2016 Spreeuw 15.227 Vink 15.117 Houtduif 12.458
2017 Vink 138.813 Spreeuw 35.458 Houtduif 14.544
2018 Vink 122.764 Houtduif 105.660 Spreeuw 30.275

Aantal per soort in oktober

In de volgende tabel staan de soorten die voornamelijk in oktober langskomen. De Aalscholver kende een goed jaar, iets beter dan vorig jaar. Kolganzen deden het weer goed na een paar jaar wat minder (toen kwamen er ook in september al veel langs). De Grauwe Gans was ietsje minder dan vorig jaar, maar het is een miniem verschil. Sperwers kwamen goed langs, maar dat is met al die Vinken niet zo vreemd. De Buizerd liet aardig op zich wachten, maar uiteindelijk zijn er veel over gekomen, het beste jaar sinds 2012. Smellekens deden het uitzonderlijk goed met 30 vogels, we hebben er maar een keer meer geteld (2008, 35). Ook Kieviten werden dit jaar veel geteld, veel meer dan vorig jaar. Na 3 magere jaren was dit jaar weer een goed jaar voor de Veldleeuwerik (maar niet genoeg voor de top3), logisch dat het dagrecord sneuvelt. De Graspieper telden we iets minder dan vorig jaar maar meer dan gemiddeld. Een gemiddelde hoeveelheid Koperwieken kwam langs, wat meer dan vorig jaar en gelukkig veel meer dan die twee jaren daarvoor. Ook voor de Keep was het een goed jaar, boven het gemiddelde, het dubbele van vorig jaar, maar er kwam nog meer (zie novemberverslag). De laatste soort in deze tabel is de Rietgors en die vlogen ook al goed, boven gemiddeld en het dagrecord werd verbeterd.

Soort/Jaar Gem. 2003-2010 Max. 2003-2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aalscholver 1.438 2.947 1.075 1.301 737 1.191 872 750 1.173 1.243
Kolgans 1.202 2.323 4.587 2.862 3.749 3.811 12.641 10.565 1.657 5.108
Grauwe Gans 1.331 3.499 1.242 1.200 2.004 1.876 951 2.342 1.693 1.615
Sperwer 267 480 336 414 329 322 175 104 231 325
Buizerd 598 1.040 1.669 1.199 822 665 421 171 662 903
Smelleken 17 35 19 3 16 17 18 5 10 30
Kievit 2.700 4.411 2.358 2.958 7.830 3.305 3.053 1.424 802 3.695
Veldleeuwerik 9.395 21.204 13.021 22.216 21.050 21.769 6.625 8.501 5.983 21.987
Graspieper 7.869 22.354 4.684 6.954 3.477 5.931 4.097 4.798 8.578 7.639
Koperwiek 7.721 21.388 5.475 3.785 3.147 14.755 498 352 4.796 5.560
Keep 1.058 2.902 476 597 300 517 367 30 323 726
Rietgors 475 1.061 578 649 746 1.264 596 484 624 820