Week 16 (29 oktober - 4 november)

29-10-2018

Maandag 29 oktober: geheel bewolkt, stevige bries uit oost tot noordoost, 5 ⁰C. De ochtend begint al goed met veel Kramsvogels, Koperwieken en aardig wat Houduiven en Spreeuwen en al 5 Buizerds in het eerste half uur. Het volgende uur veel Kieviten, 1500, en een Waterpieper, Blauwe Kiekendief en een Smelleken. Vervolgens komt er een Pontische Meeuw over en vervolgens een Visarend, onze laatste ooit. De rest blijft ook goed vliegen. Het uur erna maar liefst 3 Rode Wouwen en een man Grote Zaagbek (hebben we lang niet elk jaar). Inmiddels is het 12 uur en de Kramsvogels, Kieviten en Spreeuwen blijven goed vliegen, maar ook de Buizerds doen het goed, dit uur 37. Ganzen blijven ook goed doorvliegen. Tussen 1 en 2 maar liefst 8 Rode Wouwen (beter dan het dagrecord!) en een tweede Pontische Meeuw en dat is dan ook een dagrecord. Het volgende uur 5 Rode Wouwen en totaal vandaag 17 Rode Wouwen (oude dagrecord was 7, oa. 14 okt 2011). Elders in het land worden ook heel veel Rode Wouwen gezien. In totaal vandaag 91 Buizerds en 2564 Kieviten, dat is de 3e dag Kievit. Ook 3100 Kramsvogels is veel.
Vandaag 36 soorten, 11366 exemplaren

4 Rode Wouwen in boom voor de telpost ©Martien van Dooren
4 Rode Wouwen in boom voor de telpost ©Martien van Dooren
Rode Wouw ©Martien van Dooren
Rode Wouw ©Martien van Dooren

30-10-2018

Dinsdag 30 oktober: vrij harde zuidoostelijke wind, bewolkt, 6 ⁰C. De dag begint fraai met een groep van 4 Rode Wouwen die zelfs even in een boom voor de telpost gaan zitten. Wat later komt er een Ruigpootbuizerd over, de 7e pas op deze telpost, dus daar zijn we wel blij mee. Verder vliegt het niet zo goed vandaag, zeker niet zo goed als gisteren. Er wordt al vroeg gestopt met tellen. Maar ’s middags wordt er ook nog een uurtje geteld.
Vandaag 23 soorten, 642 exemplaren

31-10-2018

Woensdag 31 oktober: matige zuidenwind, licht bewolkt, 10 ⁰C. Aardig wat trek van Houtduiven in de ochtend en ook diverse groepjes Roeken. Ook mooie aantallen Kepen, maar deze soorten vliegen al snel een stuk minder. De Grote Gele Kwikstaart is ook vermeldenswaardig. En vanmorgen weer Rode Wouwen, de eerste twee al om 9:20, een uur later nog een en rond half 12 nog twee, vlak achter elkaar en net na 12 uur de 6e. Inmiddels komen de Spreeuwen goed door, circa 1500 per uur. En een late Atalanta op trek! Na de middag is er ook nog duidelijk trek van Buizerds (37 totaal) en ook enkele Sperwers (ook 37) en een Blauwe Kiekendief en een Slechtvalk. Weer een mooi dagje.
Vandaag 34 soorten, 12746 exemplaren

Sperwer ©Martien van Dooren
Sperwer ©Martien van Dooren
Eerste kalenderjaar Blauwe Kiekendief vrouw ©Martien van Dooren
Eerste kalenderjaar Blauwe Kiekendief vrouw ©Martien van Dooren

01-11-2018

Donderdag 1 november: zuidoosten wind kracht 2, zwaar bewolkt, 12 ⁰C. Direct al veel spreeuwen vanochtend, dik 2500. Ganzen vliegen vanmorgen goed, maar ook de Houtduiven en weer eens veel Veldleeuweriken. De Kepen vliegen ook erg goed, beter dan de Vink, het dagrecord Kepen sneuvelt vandaag (4251, was 2154 van 16-11-2006, dus een verdubbeling). Ook veel Kieviten (2933, 2e dag ooit, dagrecord 3744 op 19 okt 13) met tussen 9 en 10 uur 1420 het beste uur. Houtduif in totaal vandaag 21.131 en veel van de rest, zoals 1600 Koperwieken en 500 Kramsvogels, dik 2000 Vinken, bijna 6000 Spreeuwen. Alleen de roofvogels vielen vandaag tegen, maar toch wel weer een Blauwe Kiekendief. Tegen 12 uur al weer een Pontische Meeuw, de 3e van dit jaar. Een bijzonder goede telling, en als we niet zoveel Houtduiven op 28 oktober hadden geteld, dan was dit de beste dag van dit jaar geweest.
Vandaag 34 soorten, 41945 exemplaren

02-11-2018

Vrijdag 2 november: weinig wind uit zuidzuidwest, eerst geheel bewolkt, later licht bewolkt, 11 ⁰C. Een stuk rustiger dan gisteren in de lucht. Er komen geregeld groepen ganzen over, Grauwe, Kol-, Toendrariet- en Nijlgans. Ook Houtduiven zien we regelmatig, maar de aantallen zijn veel kleiner vandaag. Dat geldt ook voor Vink en Keep, maar nog steeds is een flink deel Kepen, meer dan de helft. De jonge Blauwe Kiekendief is er nog en laat zich regelmatig zien. Om 11 uur horen we een interessant geluid en na even puzzelen zijn we het erover eens: een Sneeuwgors. Dit is pas de 4e op deze telpost, best zeldzaam dus. Even later zien we nog een Klein Koolwitje en later op de dag wordt er zelfs nog een gezien. Om 1 uur komt er een Rode Wouw langs, die in westelijke richting wegtrekt. Er wordt nog tot 3 uur doorgeteld maar de roofvogeltrek komt niet op gang.
Vandaag 28 soorten, 1473 exemplaren

Stormmeeuw ©Martien van Dooren
Stormmeeuw ©Martien van Dooren
Toendrarietganzen ©Martien van Dooren
Toendrarietganzen ©Martien van Dooren

03-11-2018

Zaterdag 3 november: weinig wind uit zuid, licht bewolkt, grondmist en beperkt zicht in het begin 8 ⁰C. De telpost is nog maar net bezet en er komen al veel Spreeuwen over, een groep van 1500 en even later zelfs een groep van 2500. Hulptroepen zijn welkom en die komen gelukkig. Een man Blauwe Kiekendief en een Waterpieper zijn twee mooie soorten. Kepen doen het ook vandaag weer goed. De jonge Blauwe Kiekendief is er trouwens ook nog en er komt zelfs een tweede Waterpieper langs. Uiteindelijk vloog er toch niet zo veel als het begin deed vermoeden.
Vandaag 21 soorten, 5714 exemplaren

04-11-2018

Zondag 4 november: weinig wind uit zuidoost, wisselend bewolkt, 1 tot 11 ⁰C. Lekker fris begin met rijp op de keet. Veel Spreeuwen zo vroeg op de ochtend. Het tweede uur vliegen die al veel minder en we zien de lokale Blauwe Kiekendief weer jagen. Later op de ochtend heel dichtbij. Ook komt er een Waterpieper over en een mooi rijtje van 5 Grote Zilverreigers. Na 9 uur komen de Houtduiven op gang met 1700 vogels in een uur tijd. We zien ook een groepje van 3 Watersnippen. Tussen 10 en 11 vliegen er nog meer Houtduiven, 3400 dit uur. Er komen ook 2 Buizerds op trek langs. De stroom Houtduiven wordt daarna minder, nog maar 800 in een uur. Uiteindelijk 25 soorten op trek en heerlijk weer.
Vandaag 25 soorten, 10348 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2018:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Buizerd  51. Koekoek  76. Fitis  101. Witte Kwikstaart
 2. Grauwe Gans  27. Kraanvogel  52. Gierzwaluw  77. Tjiftjaf  102. Grote Pieper
 3. Rietgans spec.  28. Kievit  53. Draaihals  78. Kleine Karekiet  103. Duinpieper
 4. Kleine Rietgans  29. Goudplevier  54. Grote Bonte Specht  79. Spotvogel  104. Graspieper
 5. Toendrarietgans  30. Zilverplevier  55. Torenvalk  80. Grasmus  105. Boompieper
 6. Kolgans  31. Morinelplevier  56. Smelleken  81. Winterkoning  106. Roodkeelpieper
 7. Knobbelzwaan  32. Regenwulp  57. Boomvalk  82. Boomklever  107. Waterpieper
 8. Nijlgans  33. Wulp  58. Slechtvalk  83. Spreeuw  108. Vink
 9. Wilde Eend  34. Kemphaan  59. Grote Alexanderparkiet  84. Beflijster  109. Keep
 10. Grote Zaagbek  35. Watersnip  60. Grauwe Klauwier  85. Merel  110. Appelvink
 11. Zwarte Ooievaar  36. Witgat  61. Klapekster  86. Kramsvogel  111. Groenling
 12. Ooievaar  37. Tureluur  62. Wielewaal  87. Koperwiek  112. Kneu
 13. Lepelaar  38. Zwarte Ruiter  63. Gaai  88. Zanglijster  113. Barmsijs spec.
 14. Blauwe Reiger  39. Groenpootruiter  64. Ekster  89. Grote Lijster  114. Kruisbek
 15. Grote Zilverreiger  40. Kokmeeuw  65. Kauw  90. Grauwe Vliegenvanger  115. Putter
 16. Aalscholver  41. Stormmeeuw  66. Roek  91. Zwarte Roodstaart  116. Sijs
 17. Visarend  42. Grote Mantelmeeuw  67. Zwarte Kraai  92. Gekraagde Roodstaart  117. IJsgors
 18. Grijze Wouw  43. Zilvermeeuw  68. Pimpelmees  93. Paapje  118. Sneeuwgors
 19. Wespendief  44. Pontische Meeuw  69. Koolmees  94. Roodborsttapuit  119. Geelgors
 20. Sperwer  45. Kleine Mantelmeeuw  70. Baardman  95. Tapuit  120. Ortolaan
 21. Havik  46. Visdief  71. Boomleeuwerik  96. Huismus  121. Rietgors
 22. Bruine Kiekendief  47. Holenduif  72. Veldleeuwerik/td>  97. Ringmus  
 23. Blauwe Kiekendief  48. Houtduif  73. Oeverzwaluw  98. Heggenmus  
 24. Rode Wouw  49. Zomertortel  74. Boerenzwaluw  99. Gele Kwikstaart  
 25. Ruigpootbuizerd  50. Turkse Tortel  75. Huiszwaluw  100. Grote Gele Kwikstaart  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Kolibrievlinder  9. Atalanta
 2. Gamma-uil  6. Koninginnenpage  10. Distelvlinder
 3. Citroenvlinder  7. Groot Koolwitje  
 4. Dagpauwoog  8. Klein Koolwitje  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2018:

 1. 03-08-2018 Spotvogel 1
 2. 19-08-2018 Grote Alexanderparkiet 1
 3. 23-08-2018 Grauwe Vliegenvanger 1
 4. 21-08-2018 Citroenvlinder 1
 5. 19-10-2018 Gamma-uil 3

Nieuwe dagrecords:

 1. 29-08-2018 Gele Kwikstaart 456
 2. 29-08-2018 Boompieper 83
 3. 30-08-2018 Duinpieper 6 (evenaring 2012)
 4. 17-09-2018 Citroenvlinder 6
 5. 04-10-2018 Appelvink 11
 6. 06-09-2018 Appelvink 12
 7. 24-09-2018 Bruine Kiekendief 33
 8. 11-10-2018 Veldleeuwerik 9.157
 9. 11-10-2018 Rietgors 152
 10. 19-10-2018 Gamma-uil 3
 11. 29-10-2018 Rode Wouw 17
 12. 29-10-2018 Pontische Meeuw 2
 13. 01-11-2018 Keep 4.251