Week 15 (22 oktober - 28 oktober)

22-10-2018

Maandag 22 oktober: van zwaar naar licht bewolkt, noordelijke wind kracht 3, 14 ⁰C. Geen grote drukte in de lucht vandaag, een Pimpelmeesje in de vroege ochtend, enkele groepjes ganzen van diverse slag en verder het meest Spreeuwen. Een groep van 7 Ooievaars was wel leuk, dat is vrij laat in het jaar. Maar 3 Buizerds, dat was afgelopen week wel anders…
Vandaag 23 soorten, 651 exemplaren

Grote Lijster ©Martien van Dooren
Grote Lijster ©Martien van Dooren

23-10-2018

Dinsdag 23 oktober: straffe westenwind, geheel bewolkt, 13 ⁰C. Tegen deze wind vliegen de vogels niet in, zoals blijkt. Maar amper 200 vogels in ruim 3 uur tellen. Er werd wat later begonnen met tellen, dat zal wel wat schelen. Vinken en Kramsvogels werden het meest geteld. Er kwamen nog 9 Grote Lijsters langs en 2 Kruisbekken en verder gebruikelijk spul.
Vandaag 20 soorten, 210 exemplaren

24-10-2018

Woensdag 24 oktober: weer westenwind maar iets minder krachtig, geheel bewolkt, 14 ⁰C. We beginnen met motregen en de eerste 5 kwartier worden er maar 3 vogels geteld. Maar als het droog wordt komt er een mooie grote groep Kruisbekken over: 19 vogels. Er zit ook beweging in de ganzen, maar nog geen grote aantallen. Om half 12 wordt er al gestopt.
Vandaag 22 soorten, 322 exemplaren

Stormmeeuw ©Martien van Dooren
Stormmeeuw ©Martien van Dooren
Grauwe ganzen in formatie ©Martien van Dooren
Grauwe ganzen in formatie ©Martien van Dooren

25-10-2018

Donderdag 25 oktober: westelijke wind kracht 2, geheel bewolkt, 13 ⁰C. Voor 8 uur is de telpost al wel bemand, maar het is nauwelijks licht genoeg. Als het lichter is komen er Kramsvogels over en Spreeuwen. Na 9 uur vliegen de Kramsvogels goed, bijna 300 in het uur en tussen 11 en 12 zelfs meer dan 400, zodat we boven de duizend uitkomen. Een flinke groep Sijzen komt ook langs, 50 exemplaren.
Vandaag 17 soorten, 1.453 exemplaren

26-10-2018

Vrijdag 26 oktober: zuidwesten wind, geheel bewolkt, 11 ⁰C. Helaas niet zoveel Kramsvogels als gisteren, maar er komen nog wel groepen door. In totaal vandaag 381 Kramsvogels, toch niet verkeerd. Verder wat Geelgorzen op trek. Daarnaast hebben we ons vermaakt met de twee Tauros-stieren die elkaars sterkte wilden testen, het zand vloog door de lucht. Maar wie nou de sterkste is, werd niet duidelijk, later lagen ze samen te herkauwen.
Vandaag 17 soorten, 630 exemplaren

Vlucht Kieviten ©Martien van Dooren
Vlucht Kieviten ©Martien van Dooren
Formatie met Grauwe Gans en Kolgans ©Martien van Dooren
Formatie met Grauwe Gans en Kolgans ©Martien van Dooren

27-10-2018

Zaterdag 27 oktober: weinig wind uit noordwest, licht tot half bewolkt, 11 ⁰C. Weinig mensen vandaag op de telpost (onder andere doordat een deel naar Diepholz Kraanvogels is kijken), maar genoeg vogels, dus hard werken. Er vliegt van alles, maar vooral veel Vinken en Kepen. Tot 11 uur worden er alleen Sperwers op trek gezien, daarna ook andere roofvogels. Onder andere enkele Buizerds en net na 11 uur een Smelleken (adult man). Ook leuk zijn de 2 Waterpiepers rond de middag, we hebben zelden meer dan 1 Waterpieper op een dag. Er komen ook nog 2 Kruisbekken over en een enthousiast Klein Koolwitje trekt voorbij, misschien wel het laatste vlindertje van dit jaar (koud genoeg ’s nachts). Het laatste uur dat er geteld wordt zien we nog 9 Buizerds.
Vandaag 29 soorten, 3.723 exemplaren

28-10-2018

Zondag 28 oktober: noordoosten wind, niet hard maar wel koud, van onbewolkt naar half bewolkt, 7 ⁰C. Bij aankomst is er rijp te zien bij de telpost. Een late Beflijster laat zich al vroeg zien en horen (zo laat hadden we er nog nooit een). Er zijn veel ganzen in de lucht, meest Kolganzen. En we zien in het eerste uur al 4 Buizerds omhoog komen uit de bossen en vertrekken. Tegen 8 uur zien we ook mooie groepjes Houtduiven, allemaal in een baan ten oosten van de telpost, best ver weg. De groepjes nemen in grootte en aantal toe en het tweede teluur tellen we er al 19.500 en even later komen de hulptroepen. Tussen 9 en 10 59736 Houtduiven. Ondertussen zien we ook nog 26 Buizerds en 2 Blauwe Kiekendieven en de rest vliegt ook aardig. Na 10 uur wordt de stroom wat minder groot, met maar 6000 Houtduiven, maar de Buizerds blijven vliegen, tot nu toe niet in bellen maar op eigen kracht lekker met wind mee. Uurtotalen Buizerd vanaf 10 uur: 27, 40, 16, 4 en 3 en totaal 134. Een derde Blauwe Kiekendief komt er ook nog langs. De ganzen blijven ook tot in de middag goed vliegen, voornamelijk Kolganzen. Ook goed op trek vandaag: Kramsvogel 1250, Kauw 142, Kokmeeuw 152 en Sperwer 28. Maar de Houtduiven sloegen alles: 92.672 in totaal en nee dat is geen dagrecord, want dat blijft op 96.997 van 1 november 2014. Het totaal van vandaag blijft onder de 100.000: 98.500 en dat is de op een na beste teldag ooit op deze telpost (inderdaad 1 november 2014 was nog beter.
Vandaag 30 soorten, 98.528 exemplaren

Overzicht van de top 5 teldagen sinds 2000:

 Datum  Aantal  Meest getelde soort
 1 november 2014  111.092  Houtduif
 28 Oktober 2018  98.528  Houtduif
 19 Oktober 2013  68.141  Vink
 7 Oktober 2008  54.313  Vink
 19 Oktober 2012  41.230  Vink

Soorten tot nu toe op de telpost in 2018:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Kievit  51. Grote Bonte Specht  76. Spotvogel  101. Graspieper
 2. Grauwe Gans  27. Goudplevier  52. Torenvalk  77. Grasmus  102. Boompieper
 3. Rietgans spec.  28. Zilverplevier  53. Smelleken  78. Winterkoning  103. Roodkeelpieper
 4. Kleine Rietgans  29. Morinelplevier  54. Boomvalk  79. Boomklever  104. Waterpieper
 5. Toendrarietgans  30. Regenwulp  55. Slechtvalk  80. Spreeuw  105. Vink
 6. Kolgans  31. Wulp  56. Grote Alexanderparkiet  81. Beflijster  106. Keep
 7. Knobbelzwaan  32. Kemphaan  57. Grauwe Klauwier  82. Merel  107. Appelvink
 8. Nijlgans  33. Watersnip  58. Klapekster  83. Kramsvogel  108. Groenling
 9. Wilde Eend  34. Witgat  59. Wielewaal  84. Koperwiek  109. Kneu
 10. Zwarte Ooievaar  35. Tureluur  60. Gaai  85. Zanglijster  110. Barmsijs spec
 11. Ooievaar  36. Zwarte Ruiter  61. Ekster  86. Grote Lijster  111. Kruisbek
 12. Lepelaar  37. Groenpootruiter  62. Kauw  87. Grauwe Vliegenvanger  112. Putter
 13. Blauwe Reiger  38. Kokmeeuw  63. Roek  88. Zwarte Roodstaart  113. Sijs
 14. Grote Zilverreiger  39. Stormmeeuw  64. Zwarte Kraai  89. Gekraagde Roodstaart  114. IJsgors
 15. Aalscholver  40. Grote Mantelmeeuw  65. Pimpelmees  90. Paapje  115. Geelgors
 16. Visarend  41. Zilvermeeuw  66. Koolmees  91. Roodborsttapuit  116. Ortolaan
 17. Grijze Wouw  42. Kleine Mantelmeeuw  67. Baardman  92. Tapuit  117. Rietgors
 18. Wespendief  43. Visdief  68. Boomleeuwerik  93. Huismus  
 19. Sperwer  44. Holenduif  69. Veldleeuwerik  94. Ringmus  
 20. Havik  45. Houtduif  70. Oeverzwaluw  95. Heggenmus  
 21. Bruine Kiekendief  46. Zomertortel  71. Boerenzwaluw  96. Gele Kwikstaart  
 22. Blauwe Kiekendief  47. Turkse Tortel  72. Huiszwaluw  97. Grote Gele Kwikstaart  
 23. Rode Wouw  48. Koekoek  73. Fitis  98. Witte Kwikstaart  
 24. Buizerd  49. Gierzwaluw  74. Tjiftjaf  99. Grote Pieper  
 25. Kraanvogel  50. Draaihals  75. Kleine Karekiet  100. Duinpieper  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Kolibrievlinder  9. Atalanta
 2. Gamma-uil  6. Koninginnenpage  10. Distelvlinder
 3. Citroenvlinder  7. Groot Koolwitje  
 4. Dagpauwoog  8. Klein Koolwitje  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2018:

 1. 03-08-2018 Spotvogel 1
 2. 19-08-2018 Grote Alexanderparkiet 1
 3. 23-08-2018 Grauwe Vliegenvanger 1
 4. 21-08-2018 Citroenvlinder 1
 5. 19-10-2018 Gamma-uil 3

Nieuwe dagrecords:

 1. 29-08-2018 Gele Kwikstaart 456
 2. 29-08-2018 Boompieper 83
 3. 30-08-2018 Duinpieper 6 (evenaring 2012)
 4. 17-09-2018 Citroenvlinder 6
 5. 04-10-2018 Appelvink 11
 6. 06-09-2018 Appelvink 12
 7. 24-09-2018 Bruine Kiekendief 33
 8. 11-10-2018 Veldleeuwerik 9157
 9. 11-10-2018 Rietgors 152
 10. 19-10-2018 Gamma-uil 3