Week 14 (15 oktober - 21 oktober)

15-10-2018

Maandag 15 oktober: half bewolkt, iets aantrekkende zuidelijke wind, 22 ⁰C. Nog steeds lekker veel Vinken op trek, met 2000, 4000, 3300, 2000 en 1000 per uur. En vanmorgen kwamen de eerste Toendrarietganzen van dit jaar op trek langs. Ook Spreeuwen, Houtduiven en Veldleeuweriken komen goed door. Graspiepers zijn er nu veel minder, Kneuen doen het wel goed. Net na 9 uur zien we een vrouw Blauwe Kiekendief langstrekken en rond half 12 een Smelleken. Na de lunch vliegt het niet echt meer.
Vandaag 37 soorten, 18957 exemplaren

Klapekster ©Martien van Dooren
Klapekster ©Martien van Dooren

16-10-2018

Dinsdag 16 oktober: wind uit oost tot zuidoost, aantrekkend tot kracht 3, half tot zwaar bewolkt, 24 ⁰C. Weer een dag met hoge temperaturen, maar het begint vrij fris met 9 ⁰C. De Vinken vliegen ook vandaag weer lekker door, in totaal 6700. Ook Houtduif, Veldleeuwerik en Spreeuw blijven goed doorkomen en vanmorgen zien we weer wat trek van ganzen, maar niet echt veel. De lijsters, met name Zanglijster en Koperwiek, vliegen beter dan gisteren. Om kwart voor 10 komt er een Rode Wouw langs en om half 12 een tweede, dit is een volwassen vogel. Na 12 uur wordt het weer behoorlijk rustig in de lucht. Het wachten is op de Buizerds.
Vandaag 32 soorten, 9773 exemplaren

17-10-2018

Woensdag 17 oktober: weinig wind, draaiend van zuidwest naar noordwest, half bewolkt, 18 ⁰C. Vandaag is de Vink niet meer de talrijkste soort, maar de Spreeuw. Vooral in de ochtend komen er verschillende grote groepen langs, onder andere een groep van 1500. Tussen 8 en 9 uur tellen we er maar liefst 4600. Na 9 uur is er al beduidend minder Spreeuwentrek. Kramsvogels en Veldleeuweriken doen het vandaag ook goed, zelfs beter dan de Vink. De eerste Winterkoning van dit jaar wordt geteld en een vrouwtje Zwarte Roodstaart zit eventjes bij de keet en in de buurt van de telpost. We zien een tweede trekkende Klapekster voor dit jaar en er komt nog een Beflijster mee met de andere lijsters. In het laatste uur tellen vandaag (van 12 tot 1) komen er maar liefst 11 Atalanta’s langs, 17 totaal vandaag en dat is het maximum dat we dit jaar op een dag telden.
Vandaag 44 soorten, 10850 exemplaren

Vlucht Kneuen ©Martien van Dooren
Vlucht Kneuen ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief vrouw ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief vrouw ©Martien van Dooren

18-10-2018

Donderdag 18 oktober: aantrekkende noordoosten wind, zwaar bewolkt, 14 ⁰C. Een stuk lagere aantallen vandaag. Om kwart voor 9 komt er een juveniele Bruine Kiekendief langs. Net na 9 uur zien we een groepje van 4 ganzen met duidelijk lichtgrijze bovenkant. Het zijn Kleine Rietganzen, dat is een zeldzame soort op deze telpost. De foto die gemaakt is, laat helaas geen details zien, het licht van beroerd. Even later komt de eerste Barmsijs van dit jaar langs. Verder komen vooral de Kramsvogels vandaag goed door. Om 11 uur komt er een Waterpieper over. En tegen 12 uur een Kraanvogel die in zijn eentje op reis is, ietwat ongebruikelijk voor Kraanvogels. Het is onze eerste dit jaar (en hopelijk niet de laatste).
Vandaag 37 soorten, 1793 exemplaren

Zwarte Roodstaart ©Martien van Dooren
Zwarte Roodstaart ©Martien van Dooren
Nieuwe
Nieuwe "vloerbedekking" is een feit ©Martien van Dooren

19-10-2018

Vrijdag 19 oktober: oostelijke wind, van zwaar naar licht bewolkt, 13 ⁰C. Vanmorgen vliegen vooral de Houtduiven wel goed. Verder ook ganzentrek, maar nog geen grote hoeveelheden, en trek van Spreeuw en Koperwiek. Met enige regelmaat vliegt er een Grote Zilverreiger langs, een keer een groep van 3. Een goed kwartier na 9 uur komt er een Blauwe Kiekendief langs, te ver voor details. Een uur later zien we nog een late Tapuit (geen record, dat staat op 9 november!). Tussen 11 en 12 komen er wat Buizerds over, 4 dit uur. De eerst Gamma-uil (een nachtvlinder) ooit komt langs, tenminste het is de eerste die we noteren. Kwart voor 1 komt er een juveniele Bruine Kiekendief langs en de Buizerdtrek is nu op gang: een bel van 25 en een bel van 9. Het volgende uur niet van die grote groepen, maar 12 Buizerds en 5 Sperwers en een Smelleken. Er komen ook steeds kleine groepjes Kolganzen over. Van 2 tot 3 zijn het maar 5 Buizerds, maar het volgende uur een bel van 91 (minstens, mogelijk waren er al vogels afgezeild), 8 en 80. Daarna zijn het weer eenlingen of duo’s, maar er komt wel nog een Rode Wouw langs. Er wordt tot 6 uur doorgeteld en in het laatste uur zien we nog 7 Buizerds en nog een Blauwe Kiekendief. Kramsvogels vliegen ook nog goed zo laat op de dag. Uiteindelijk tellen we 258 Buizerds.
Vandaag 44 soorten, 4209 exemplaren

Kraanvogel ©Martien van Dooren
Kraanvogel ©Martien van Dooren
Sperwer ©Martien van Dooren
Sperwer ©Martien van Dooren

20-10-2018

Zaterdag 20 oktober: eerst windstil en grondmist, later weinig wind uit zuidwest, licht bewolkt, 12 ⁰C. In de keet zit een Kolibrievlinder, de eerste die we dit jaar zien op de telpost en de tweede ooit. Aardig wat ganzen in de lucht vanmorgen, vooral Grauwe en Kolgans. Verder is het vrij rustig. Net na 11 uur komt er een Baardman over de keet, dat is pas de derde keer dat we Baardmannetjes hier hebben (en nog nooit zo laat). De Buizerd beginnen ook weer aardig te vliegen vanaf dit moment, in dit uur 36 vogels. Ook een Blauwe Kiekendief (vrouwtype) in dit uur. Het volgende uur 67 Buizerds met een bel van 14. We zien een groep van 9 Appelvinken, nog een paar en het is weer een dagrecord. Maar dat gebeurt niet. Wel een uur met 30 Buizerds, daarna zet het niet door met maar 7 en 6 vogels, totaal 148 vandaag. We zien nog een Distelvlinder, dat is laat, maar niet onze laatste ooit.
Vandaag 43 soorten, 2533 exemplaren

21-10-2018

Zondag 21 oktober: eerst windstil later weinig wind uit zuidwest, half tot zwaar bewolkt, 14 ⁰C. Een rustige dag met een Smelleken vrouw net na 3 uur en een piek met Koperwieken tussen 1 en 2 met bijna 200 vogels, het uur dat er redelijk wat Buizerds langskomen (28) en een Blauwe Kiekendief. De derde Klapekster van dit jaar komt ook nog langs. ‘s Morgens kwam er nog een Grote Gele Kwikstaart over. Toch nog flink wat soorten.
Vandaag 35 soorten, 1347 exemplaren

Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2018:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Kievit  51. Grote Bonte Specht  76. Spotvogel  101. Graspieper
 2. Grauwe Gans  27. Goudplevier  52. Torenvalk  77. Grasmus  102. Boompieper
 3. Rietgans spec.  28. Zilverplevier  53. Smelleken  78. Winterkoning  103. Roodkeelpieper
 4. Kleine Rietgans  29. Morinelplevier  54. Boomvalk  79. Boomklever  104. Waterpieper
 5. Toendrarietgans  30. Regenwulp  55. Slechtvalk  80. Spreeuw  105. Vink
 6. Kolgans  31. Wulp  56. Grote Alexanderparkiet  81. Beflijster  106. Keep
 7. Knobbelzwaan  32. Kemphaan  57. Grauwe Klauwier  82. Merel  107. Appelvink
 8. Nijlgans  33. Watersnip  58. Klapekster  83. Kramsvogel  108. Groenling
 9. Wilde Eend  34. Witgat  59. Wielewaal  84. Koperwiek  109. Kneu
 10. Zwarte Ooievaar  35. Tureluur  60. Gaai  85. Zanglijster  110. Barmsijs spec
 11. Ooievaar  36. Zwarte Ruiter  61. Ekster  86. Grote Lijster  111. Kruisbek
 12. Lepelaar  37. Groenpootruiter  62. Kauw  87. Grauwe Vliegenvanger  112. Putter
 13. Blauwe Reiger  38. Kokmeeuw  63. Roek  88. Zwarte Roodstaart  113. Sijs
 14. Grote Zilverreiger  39. Stormmeeuw  64. Zwarte Kraai  89. Gekraagde Roodstaart  114. IJsgors
 15. Aalscholver  40. Grote Mantelmeeuw  65. Pimpelmees  90. Paapje  115. Geelgors
 16. Visarend  41. Zilvermeeuw  66. Koolmees  91. Roodborsttapuit  116. Ortolaan
 17. Grijze Wouw  42. Kleine Mantelmeeuw  67. Baardman  92. Tapuit  117. Rietgors
 18. Wespendief  43. Visdief  68. Boomleeuwerik  93. Huismus  
 19. Sperwer  44. Holenduif  69. Veldleeuwerik  94. Ringmus  
 20. Havik  45. Houtduif  70. Oeverzwaluw  95. Heggenmus  
 21. Bruine Kiekendief  46. Zomertortel  71. Boerenzwaluw  96. Gele Kwikstaart  
 22. Blauwe Kiekendief  47. Turkse Tortel  72. Huiszwaluw  97. Grote Gele Kwikstaart  
 23. Rode Wouw  48. Koekoek  73. Fitis  98. Witte Kwikstaart  
 24. Buizerd  49. Gierzwaluw  74. Tjiftjaf  99. Grote Pieper  
 25. Kraanvogel  50. Draaihals  75. Kleine Karekiet  100. Duinpieper  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Kolibrievlinder  9. Atalanta
 2. Gamma-uil  6. Koninginnenpage  10. Distelvlinder
 3. Citroenvlinder  7. Groot Koolwitje  
 4. Dagpauwoog  8. Klein Koolwitje  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2018:

 1. 03-08-2018 Spotvogel 1
 2. 19-08-2018 Grote Alexanderparkiet 1
 3. 23-08-2018 Grauwe Vliegenvanger 1
 4. 21-08-2018 Citroenvlinder 1
 5. 19-10-2018 Gamma-uil 3

Nieuwe dagrecords:

 1. 29-08-2018 Gele Kwikstaart 456
 2. 29-08-2018 Boompieper 83
 3. 30-08-2018 Duinpieper 6 (evenaring 2012)
 4. 17-09-2018 Citroenvlinder 6
 5. 04-10-2018 Appelvink 11
 6. 06-09-2018 Appelvink 12
 7. 24-09-2018 Bruine Kiekendief 33
 8. 11-10-2018 Veldleeuwerik 9157
 9. 11-10-2018 Rietgors 152
 10. 19-10-2018 Gamma-uil 3