Week 13 (8 oktober - 14 oktober)

08-10-2018

Maandag 8 oktober: licht bewolkt, weinig wind uit zuid, 10 ⁰C. Deze ochtend zijn er voor het eerst echt ganzen in de lucht. Het eerste uur al 200 Grauwe Ganzen en de eerste 2 Kolganzen van dit jaar. Verder vliegen er veel zangvogels, Vinken, Graspiepers, Spreeuwen en Veldleeuweriken, maar ook lijsters en met name enkele Grote Lijsters. Elk uur diverse groepen Kauwen. Een late Boomvalk komt tussen 11 en 12 langs. Ondanks het weer toch ook nog in het laatste uur een Atalanta op trek. De 10 Heggenmussen is een van de betere dagen, het dagrecord staat op 18.
Vandaag 38 soorten, 5571 exemplaren

Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren

09-10-2018

Dinsdag 9 oktober: zuiden wind, briesje, licht bewolkt, 10 ⁰C. Wat meer tellers vandaag, maar het weer valt na de voorspellingen ietwat tegen. De ganzen laten het vandaag weer afweten, maar de zangvogels vliegen vergelijkbaar met gisteren. Vroeg op de ochtend komt er een Smelleken langs. Wat later een juveniele Blauwe Kiekendief en een uur later een juveniele Rode Wouw. Van de lijsters vallen de Kramsvogels vooral op, die vliegen goed, maar de andere lijstersoorten komen ook langs. Na 11 uur neemt de trek van de Vink af, maar de aandacht gaat natuurlijk ook naar 2 Rode Wouwen en volwassen vrouw Blauwe Kiekendief. Een eenzame Ooievaar zien we tussen 12 en 1 uur en rond die tijd de 3e Blauwe Kiekendief van vandaag. Een late Roodborsttapuit komt langs in het laatste uur van vandaag.
Vandaag 43 soorten, 5956 exemplaren

10-10-2018

Woensdag 10 oktober: tot kracht 3 aantrekkende oostenwind, onbewolkt, 12 ⁰C. De aantallen zijn vandaag wat minder, maar een Appelvink is altijd leuk en 5 Heggenmussen is ook leuk. Aan het eind van de ochtend komen de eerste buizerds op gang en ze zullen goed vliegen vandaag. Uurtotalen: 10, 18, 15, 18, 7 en in totaal vandaag 68 plus ook nog een Blauwe Kiekendief en een Rode Wouw maakt het tot een goede dag voor de roofvogels.
Vandaag 38 soorten, 1259 exemplaren

11-10-2018

Donderdag 11 oktober: weinig wind uit zuidoost, weinig bewolking, 12 ⁰C. Het eerste uur valt het nog mee met de aantallen, maar dan is het nog deels donker. Daarna gaat het goed los. In een uur tijd al 2000 Veldleeuweriken en 3700 Vinken. En ook veel Spreeuwen, Koperwieken en Zanglijster en dergelijke op trek. Het uur erna is het nog iets beter voor de Vink en tellen we zelfs meer dan 2700 Veldleeuweriken. Kievit, Kauw en Houtduif trekken ook goed en er trekt een IJsgors over, de 2e dit jaar. Tussen 10 en 11 zijn het vooral Vinken, 6500 in een uur! En bijna 2000 Veldleeuweriken. In dit uur tellen we meer vogels (10.000+) dan in de twee weken in Juli. En het volgende uur is het net zo druk in de lucht met nog meer Vinken (7300), een late Bruine kiekendief en eek nog een Boomvlak en Smelleken nummer 2 en 3, na 2 uur volgen er nog 2 Smellekens en evenaren we het dagrecord van 5. Na 12 uur komen de Sperwers en de Buizerds op gang, maar echt doorzetten doet het niet. Het dagrecord Veldleeuwerik is vandaag wel verbeterd en staat nu op 9157 (was 8204 van 19 oktober 2013). De 25.183 Vinken is onze derde telling ooit en dan kwamen er ook nog 4500 Spreeuwen langs. Het totaal vandaag is waarschijnlijk het hoogste aantal dit jaar, over alle jaren staat deze telling op de 4e plaats.
Vandaag 43 soorten, 44119 exemplaren

Formatie Grauwe Ganzen ©Martien van Dooren
Formatie Grauwe Ganzen ©Martien van Dooren

12-10-2018

Vrijdag 12 oktober: krachtige zuidenwind, licht bewolkt, 22 ⁰C. Vandaag vliegt het nog goed, maar wel minder dan gisteren. In drie uur tijd zo’n 6000 Vinken en 3000 Veldleeuweriken, mooie aantallen weer. Koperwieken zien we ook veel. Om half 9 komt er een Beflijster over en een uur later de 2e Waterpieper van dit jaar. Een groep van 10 Grote Zilverreigers bij elkaar zien we ook niet elke dag, schitterend. Tegen 11 uur komt er een Rode Wouw langs. Na 12 uur neemt de trek flink af.
Vandaag 42 soorten, 12345 exemplaren

13-10-2018

Zaterdag 13 oktober: zuidelijke wind kracht 3, licht bewolkt, 24 ⁰C. Een rustig dagje vandaag, maar toch een Grote Gele Kwikstaart in het eerste uur en een Bruine Kiekendief. Verder aardig wat Grauwe Ganzen in de lucht en Vink, Veldleeuwerik en Spreeuw zorgen voor de aantallen. Er is niet zo lang geteld, maar op het eind komt er nog een grote groep Kieviten over en een Smelleken.
Vandaag 24 soorten, 2582 exemplaren

14-10-2018

Zondag 14 oktober: draaiende aantrekkende krachtige wind uit zuidelijke hoek, licht bewolkt, 25 ⁰C. Vandaag vliegt het weer beter, vooral Vinken, maar vandaag ook Houtduiven, 1100 in totaal. Veldleeuweriken blijven ook goed doorkomen en ook Spreeuwen vliegen best goed. Graspiepers komen nog steeds door, maar de aantallen worden wat lager. Ganzen doen het vandaag weer wat rustiger aan en roofvogels ook. De Boomvalk van kwart over 10 is een late (maar de laatste ooit was 22 oktober 2000). Net na 2 uur komt er een Rode Wouw langs, we hadden het er net over dat die vandaag nog langs moest komen. Uiteindelijk zijn er aardig wat Kauwtjes langsgekomen, bijna 200.
Vandaag 38 soorten, 11894 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2018:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Regenwulp  51. Slechtvalk  76. Merel  101. Appelvink
 2. Grauwe Gans  27. Wulp  52. Grote Alexanderparkiet  77. Kramsvogel  102. Groenling
 3. Kolgans  28. Kemphaan  53. Grauwe Klauwier  78. Koperwiek  103. Kneu
 4. Knobbelzwaan  29. Watersnip  54. Klapekster  79. Zanglijster  104. Kruisbek
 5. Nijlgans  30. Witgat  55. Wielewaal  80. Grote Lijster  105. Putter
 6. Wilde Eend  31. Tureluur  56. Gaai  81. Grauwe Vliegenvanger  106. Sijs
 7. Zwarte Ooievaar  32. Zwarte Ruiter  57. Ekster  82. Zwarte Roodstaart  107. IJsgors
 8. Ooievaar  33. Groenpootruiter  58. Kauw  83. Gekraagde Roodstaart  108. Geelgors
 9. Lepelaar  34. Kokmeeuw  59. Roek  84. Paapje  109. Ortolaan
 10. Blauwe Reiger  35. Stormmeeuw  60. Zwarte Kraai  85. Roodborsttapuit  110. Rietgors
 11. Grote Zilverreiger  36. Grote Mantelmeeuw  61. Pimpelmees  86. Tapuit  
 12. Aalscholver  37. Zilvermeeuw  62. Koolmees  87. Huismus  
 13. Visarend  38. Kleine Mantelmeeuw  63. Boomleeuwerik  88. Ringmus  
 14. Grijze Wouw  39. Visdief  64. Veldleeuwerik  89. Heggenmus  
 15. Wespendief  40. Holenduif  65. Oeverzwaluw  90. Gele Kwikstaart  
 16. Sperwer  41. Houtduif  66. Boerenzwaluw  91. Grote Gele Kwikstaart  
 17. Havik  42. Zomertortel  67. Huiszwaluw  92. Witte Kwikstaart  
 18. Bruine Kiekendief  43. Turkse Tortel  68. Fitis  93. Grote Pieper  
 19. Blauwe Kiekendief  44. Koekoek  69. Tjiftjaf  94. Duinpieper  
 20. Rode Wouw  45. Gierzwaluw  70. Kleine Karekiet  95. Graspieper  
 21. Buizerd  46. Draaihals  71. Spotvogel  96. Boompieper  
 22. Kievit  47. Grote Bonte Specht  72. Grasmus  97. Roodkeelpieper  
 23. Goudplevier  48. Torenvalk  73. Boomklever  98. Waterpieper  
 24. Zilverplevier  49. Smelleken  74. Spreeuw  99. Vink  
 25. Morinelplevier  50. Boomvalk  75. Beflijster  100. Keep  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Groot Koolwitje
 2. Citroenvlinder  6. Klein Koolwitje
 3. Dagpauwoog  7. Atalanta
 4. Koninginnenpage  8. Distelvlinder

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2018:

 1. 03-08-2018 Spotvogel 1
 2. 19-08-2018 Grote Alexanderparkiet 1
 3. 23-08-2018 Grauwe Vliegenvanger 1
 4. 21-08-2018 Citroenvlinder 1

Nieuwe dagrecords:

 1. 29-08-2018 Gele Kwikstaart 456
 2. 29-08-2018 Boompieper 83
 3. 30-08-2018 Duinpieper 6 (evenaring 2012)
 4. 17-09-2018 Citroenvlinder 6
 5. 04-10-2018 Appelvink 11
 6. 06-09-2018 Appelvink 12
 7. 24-09-2018 Bruine Kiekendief 33
 8. 11-10-2018 Veldleeuwerik 9157
 9. 11-10-2018 Rietgors 152