Week 12 (1 oktober - 7 oktober)

01-10-2018

Maandag 1 oktober: zwaar bewolkt, weinig wind draaiend van west naar noord, 12 ⁰C. Het eerste Smelleken van vandaag zien we al na een half uur en het vliegt verder lekker. Boerenzwaluwen zijn nog niet op, maar we zien vooral Vinken en Graspiepers. Witte Kwikstaarten doen het ook goed, 30 in 1 uur zal nog niet zo vaak gebeurt zijn. Rond half 10 komt het tweede Smelleken langs en zo’n 2 uur later de 3e. Even na 12 uur komt er een Rode Wouw langs, een volwassen vogel. Waar zijn al die Zweedse Rode Wouwen gebleven, zijn die door Duitsland getrokken?
Vandaag 39 soorten, 2488 exemplaren

02-10-2018

Dinsdag 2 oktober: stevige wind uit zuidzuidwest, geheel bewolkt,10 ⁰C. Vandaag was het wat minder, er is ook maar kort geteld. Er kwam 1 Roek langs en nog enkele Boerenzwaluwen en verder vooral Graspiepers en Vinken. Er is niet zo lang geteld.
Vandaag 15 soorten, 186 exemplaren

03-10-2018

Woensdag 03 oktober: windkracht 2 uit westelijke richtingen, half bewolkt, 14 ⁰C. Vandaag veel Vinken maar ook nog veel Boerenzwaluwen, namelijk 726, en om half 10 nog een Huiszwaluw, dat is vrij laat (in het jaar). Ook aardige trek van Graspiepers en 25 Kepen, dat is ook al een mooi aantal. We zien ook 2 Appelvinken en 2 Grote Gele Kwikstaarten en Turkse Tortel en Grote Bonte Specht zijn ook soorten die we maar enkele per jaar zien. De roofvogels kwamen niet al te massaal door maar 14 Sperwers is niet verkeerd en een Smelleken (dit keer een volwassen vrouw) en een Slechtvalk (idem) is ook leuk. De twee Huismussen die respectievelijk vroeg en aan het eind van de ochtend langs vliegen, zijn de eerste van dit jaar. Verder maar liefst 42 soorten!
Vandaag 42 soorten, 6922 exemplaren

04-10-2018

Donderdag 04 oktober: matige wind uit zuidwest, bewolking onbekend, laatste 2 uur zwaar bewolkt, 18 ⁰C. Weer veel Vinken vandaag, het eerste hele uur tellen zitten we nog net onder de 1000 per uur, maar de drie uren daarna er boven. Ook komen er verschillende groepen Appelvink over, zoveel zelfs dat we een nieuw dagrecord hebben, 11 en dat is een meer dan het oude van 10 oktober 2017. De eerste Kramsvogel en de eerste Klapekster van dit jaar komt langs, gisteren was er al een Klapekster op de Maashorst gesignaleerd. ’s Middags komen er 2 mannen Beflijster over, de eerste van dit jaar. Wat minder Boerenzwaluwen dan gisteren, maar we tellen er toch nog 423, wat vergeleken met andere telposten veel is.
Vandaag 34 soorten, 9438 exemplaren

05-10-2018

Vrijdag 5 oktober: nauwelijks wind uit zuid, bijna onbewolkt, 17 ⁰C. De weersvoorspelling is gunstig het belooft zelfs warm te worden. De vogels hebben er ook goed zin in, na ruim een uur tellen staat de teller voor de Vink al op 3400! En ook Graspiepers vliegen weer prima. Het volgende uur zien we nog meer Vinken. Net na 10 uur komt er een Rode Wouw over, een juveniel. Wat later zien we een Smelleken. Het lijkt wat rustiger te worden met de vinken, maar het volgende uur, van 11 tot 12 blijkt het tegendeel! Meer dan 7000 in 1 uur. Een late Boompieper ontsnapt niet aan de aandacht en dat geldt ook voor de eerste IJsgors van dit jaar. Tussen 12 en 1 uur komen er 4400 Vinken over en een man Beflijster, de vlinders vliegen nu ook, wel 3 soorten en de beste dag dit jaar voor de Dagpauwoog met 3 exemplaren. Het 3e Smelleken van vandaag komt het uurtje erna, samen met een late Boomvalk en de koek voor vandaag is nog niet op met nog 2 Rode Wouwen en een Waterpieper om half 4. Totaal vandaag 21.160 Vinken, wat maar de helft is van ons dagrecord…. Vandaag nog maar 183 Boerenzwaluwen.
Vandaag 43 soorten, 24980 exemplaren

06-10-2018

Zaterdag 6 oktober: eigenlijk geen wind, maar het zuchtje komt uit zuidoost, licht bewolkt, bij aanvang 9 ⁰C. later warmer. Een goede dag voor de Zanglijster en de Vink. Het eerste uur gaan we al ruim over de 1000 Vinken en er zitten enkele Kepen tussen. Het tweede uur tellen we 3705 Vinken en 562 Zanglijsters, hard werken dus voor de tellers. Ondertussen komen er ook nog 12 Appelvinken over, weer een nieuw dagrecord. En de rest vliegt uiteraard ook goed, Koperwieken, Kneuen, Veldleeuweriken, Kauwen enzovoort. Alleen de Graspiepers lijken wat minder te vliegen evenals de Boerenzwaluwen, maar die vliegen nog steeds. De Vinken blijven doorvliegen met de volgende uurtotalen: 5800, 3700, 1900 en 170 na 12 uur, dan is het grotendeels over, eindtotaal 17.054. Ondertussen komen er ook nog enkele late Tapuiten langs en 2 Zwarte Roodstaarten (evenaring dagrecord). De 51 Boomleeuweriken is de op een na beste dag ooit op deze post en dat geldt ook voor de 881 Zanglijsters. Rond 11 uur zien we 2 Smellekens en nog een Boomvalk. Later komt er nog een Smelleken en een Boomvalk langs en een Blauwe Kiekendief en aan het eind van de dag nog een Rode Wouw.
Vandaag 48 soorten, 23177 exemplaren

07-10-2018

Zondag 7 oktober: noordoosten wind, kracht 3 maar afnemend, eerst zwaar bewolkt, uiteindelijk licht, 12 ⁰C. Heel ander weer vandaag. En ook veel minder trek, een fractie van wat er gisteren langs kwam. Wel leuk zijn de 9 Blauwe Reigers in een groep. Tegen 10 uur zien we een Smelleken en om 11:20 nog een. Er wordt al om 12 uur gestopt. Vandaag geen Boerenzwaluw meer.
Vandaag 28 soorten, 1096 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2018:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Wulp  51. Grote Alexanderparkiet  76. Kramsvogel  101. Groenling
 2. Grauwe Gans  27. Kemphaan  52. Grauwe Klauwier  77. Koperwiek  102. Kneu
 3. Knobbelzwaan  28. Watersnip  53. Klapekster  78. Zanglijster  103. Kruisbek
 4. Nijlgans  29. Witgat  54. Wielewaal  79. Grote Lijster  104. Putter
 5. Wilde Eend  30. Tureluur  55. Gaai  80. Grauwe Vliegenvanger  105. Sijs
 6. Zwarte Ooievaar  31. Zwarte Ruiter  56. Ekster  81. Zwarte Roodstaart  106. IJsgors
 7. Ooievaar  32. Groenpootruiter  57. Kauw  82. Gekraagde Roodstaart  107. Geelgors
 8. Lepelaar  33. Kokmeeuw  58. Roek  83. Paapje  108. Ortolaan
 9. Blauwe Reiger  34. Stormmeeuw  59. Zwarte Kraai  84. Roodborsttapuit  109. Rietgors
 10. Grote Zilverreiger  35. Grote Mantelmeeuw  60. Pimpelmees  85. Tapuit  
 11. Aalscholver  36. Zilvermeeuw  61. Koolmees  86. Huismus  
 12. Visarend  37. Kleine Mantelmeeuw  62. Boomleeuwerik  87. Ringmus  
 13. Grijze Wouw  38. Visdief  63. Veldleeuwerik  88. Heggenmus  
 14. Wespendief  39. Holenduif  64. Oeverzwaluw  89. Gele Kwikstaart  
 15. Sperwer  40. Houtduif  65. Boerenzwaluw  90. Grote Gele Kwikstaart  
 16. Havik  41. Zomertortel  66. Huiszwaluw  91. Witte Kwikstaart  
 17. Bruine Kiekendief  42. Turkse Tortel  67. Fitis  92. Grote Pieper  
 18. Blauwe Kiekendief  43. Koekoek  68. Tjiftjaf  93. Duinpieper  
 19. Rode Wouw  44. Gierzwaluw  69. Kleine Karekiet  94. Graspieper  
 20. Buizerd  45. Draaihals  70. Spotvogel  95. Boompieper  
 21. Kievit  46. Grote Bonte Specht  71. Grasmus  96. Roodkeelpieper  
 22. Goudplevier  47. Torenvalk  72. Boomklever  97. Waterpieper  
 23. Zilverplevier  48. Smelleken  73. Spreeuw  98. Vink  
 24. Morinelplevier  49. Boomvalk  74. Beflijster  99. Keep  
 25. Regenwulp  50. Slechtvalk  75. Merel  100. Appelvink  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Groot Koolwitje
 2. Citroenvlinder  6. Klein Koolwitje
 3. Dagpauwoog  7. Atalanta
 4. Koninginnenpage  8. Distelvlinder

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2018:

 1. 03-08-2018 Spotvogel 1
 2. 19-08-2018 Grote Alexanderparkiet 1
 3. 23-08-2018 Grauwe Vliegenvanger 1
 4. 21-08-2018 Citroenvlinder 1

Nieuwe dagrecords:

 1. 29-08-2018 Gele Kwikstaart 456
 2. 29-08-2018 Boompieper 83
 3. 30-08-2018 Duinpieper 6 (evenaring 2012)
 4. 17-09-2018 Citroenvlinder 6
 5. 04-10-2018 Appelvink 11
 6. 06-09-2018 Appelvink 12
 7. 24-09-2018 Bruine Kiekendief 33