September 2018

In september 2018 zijn er bijna evenveel uren geteld als vorig jaar. Er werden ookbijna eveveel vogels geteld (36.875) en dus ook evenveel vogels per uur; 176 en daarmee een van de betere jaren. Wel zagen we beduidend minder soorten dan vorig jaar, slechts 80 (tegen 96).

De september-vogels

Dit jaar begint september met Visarenden en Ortolanen. Op zaterdag komen er 2 Visarenden over en een Zilverplevier, op zondag 2 september is er brunchwandeling en tijdens de brunch komen er vlak na elkaar 2 Visarenden over en later die dag nog een. Ook zien we een Koninginnenpage en komt er een Ortolaan roepend over de keet. Twee dagen later komt er nog een Ortolaan langs en de volgende dag worden we verwent met een Morinelplevier en een Visdief en 2 Blauwe Kiekendieven. Op de 11e zien we een Buizerd met wingtags, dit blijkt van een Duits project te zijn van de Universiteit van Bielefeld. De donderdag erna is weer een dag met 3 Visarenden. Het is de laatste dag dat we Wespendieven zien langstrekken. Zondag de 16e komt er weer een Ortolaan langs en maandag weer een en dat is de 6e van dit jaar, wat dit jaar tot het beste teljaar van de Ortolaan maakt, niet eerder telden we er zo veel in een jaar. Die maandag zien we ook een Grote Pieper, de vogel blijft een poos bij de telpost hangen. De volgende dag is de beste dag van de Boerenzwaluwentrek met 3387 vogels. En deze dag komt er weer een Grote Pieper langs. Dan volgen er een paar rustige dagen. De maandag is het weer leuk, het dagrecord van de Bruine Kiekendief wordt flink verbroken, het was 16 en na deze dag is het 33, meer dan het dubbele. Ook komen de eerste Koperwieken over en dat is de vroegste datum ooit. De volgende dag komt er een late Morinelplevier langs en een Roodkeelpieper. Vrijdag 28 september, een jaar + 1 dag na de Keizerarend, komt er een juveniel Grijze Wouw over. Dat is de 3e al weer op deze telpost! (in totaal zijn er 13 op alle telposten in Nederland gemeld, sinds 2000). De volgende dag komt Grote Pieper nummer 3 van dit jaar langs en er is goede trek van Buizerds, 34 in een bel en totaal 77 deze dag. Ook komt er een Rode Wouw langs en op de laatste dag van de maand komen er nog 50 Buizerds over.

Zonder dat we het door hadden hebben we veel Aalscholvers op trek gehad, dit jaar was de beste september in al die jaren dat we tellen. Meer dan 1400 kwamen er over. Nijlganzen kwamen er meer over dan de afgelopen jaren. De roofvogels worden hieronder besproken. Morinelplevieren zijn er 2 keer over gekomen en we hadden een paar keer wat grotere groepen Goudplevieren, in totaal deze september 73. Vorig jaar waren we al tevreden over de grote aantallen Boomleeuweriken, maar dit jaar zagen we er 2 keer zo veel (in september). De 20000 Boerenzwaluwen waren er wat minder dan vorig jaar, maar ruim meer dan het gemiddelde dat we normaal in september tellen. Huiszwaluwen deden het iets beter dan gemiddeld. Drie Grote Piepers hebben we nog nooit eerder in september gehad (zelfs niet in een heel jaar). Vooral op het eind van de maand telden we veel Graspiepers en we hebben alleen in 2014 meer Graspiepers in september geteld. Hetzelfde geldt voor de Witte Kwikstaart. Voor Paapjes is het ook een recordjaar, in september 2008 zagen we er 38, dit jaar 44. Tapuiten deden het iets minder dan vorig jaar. Zanglijsters hebben we erg veel geteld, normaal komen die wat later langs. Koperwieken waren dit jaar recordvroeg, al op 24 september.

De Boerenzwaluw blijft de top3 van september aanvoeren. In 2018 telden we er ruim 20.000, ruim boven het gemiddelde en wat we gemiddeld de laatste 10 jaar tellen. De tweede plaats is voor de Graspieper met 4500 vogels, hetgeen ook veel is. Geen Huiszwaluw, maar de Vink op de 3e plaats met 3200 vogels. Die zijn wat vroeger dan anders dit jaar. Van de roofvogels deed de bruine Kiekendief het erg goed, alleen in 2008 zagen we er meer in september. Dit komt natuurlijk door die dag met het dagrecord (zie hierboven). Ook de Buizerd deed het goed, dat was te danken aan de laatste dagen van september, waaronder de bel met 34 exemplaren. Meer dan 200 Buizerds is al weer een aantal jaar geleden. Ook de Visarend deed het goed, het op een na beste jaar en hetzelfde geldt voor de Sperwer. Boomvalken zagen we iets minder dan vorig jaar, maar nog steeds een goed aantal, De Slechtvalk deed het gemiddeld en Smelleken iets minder. De meest teleurstellende aantallen zagen we van de Torenvalk. Wespendief en Rode Wouw kwamen niet in grote aantallen langs, maar dit is wel wat we gemiddeld zien.

De september-vlinders

Ondanks een mooie zomer is het met de vlindertrek dit jaar slecht gesteld. Er waren 2 lichtpuntjes, namelijk de 3 Koninginnenpages die deze september langskwamen en de 10 Citroenvlinders, een soort die we eerder niet als trekvlinder opschreven. De Atalanta telden we het meest, maar met maar 36 exemplaren het slechtste jaar ooit. Dat geld ook voor de Dagpauwoog, vorig jaar nog 121, dit jaar 12! En wat er al aan zat te komen: geen een Kleine Vos, terwijl we er in 2014 nog 56 in september telden. Hopelijk is het volgend jaar beter.

Het weer in september

September 2018 was met 15,2 C warmer dan de gemiddelde september. Met 43 mm regen was het een droge maand (gemiddeld 78) en bijzonder zonnige maand met 200 uren zon (143 gemiddeld).

Overzicht aantallen en uren in september

Jaar Uren September Aantal vogels sep Per uur Soorten september
2003 103:01:00 4.886 47 59
2004 89:49:00 11.494 128 61
2005 167:59:00 11.699 70 80
2006 212:25:00 15.629 74 77
2007 222:18:00 34.670 156 94
2008 394:57:00 47.794 121 89
2009 194:04:00 15.946 82 65
2010 254:42:00 40.152 158 82
2011 265:15:00 30.591 115 84
2012 235:00:00 44.924 191 76
2013 255:00:00 37.489 147 80
2014 256:10:00 39.616 154 89
2015 215:56:00 24.023 111 91
2016 190:36:00 25.955 136 77
2017 210:21:00 37.424 178 96
2018 209:50:00 36.875 176 80

Top 3 vogelsoort in september

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2001 Boerenzwaluw 3.695 Spreeuw 1.703 Graspieper 1.380
2002 Boerenzwaluw 8.033 Vink 2.996 Graspieper 2.645
2003 Boerenzwaluw 1.701 Graspieper 1.417 Gele Kwikstaart 246
2004 Boerenzwaluw 4.078 Graspieper 3.479 Spreeuw 1.398
2005 Boerenzwaluw 6.145 Graspieper 1.739 Kievit 502
2006 Boerenzwaluw 9.130 Graspieper 1.371 Huiszwaluw 876
2007 Boerenzwaluw 20.550 Vink 3.157 Spreeuw 2.870
2008 Boerenzwaluw 34.102 Huiszwaluw 3.806 Graspieper 1.967
2009 Boerenzwaluw 9.899 Huiszwaluw 1.847 Graspieper 827
2010 Boerenzwaluw 29.473 Graspieper 1.698 Huiszwaluw 1.640
2011 Boerenzwaluw 19.240 Spreeuw 2.178 Graspieper 1.929
2012 Boerenzwaluw 27.701 Graspieper 4.382 Vink 3.610
2013 Boerenzwaluw 19.892 Huiszwaluw 5.460 Kolgans 3.693
2014 Boerenzwaluw 21.806 Graspieper 6.535 Vink 4.043
2015 Boerenzwaluw 11.187 Kolgans 5.793 Graspieper 1.387
2016 Boerenzwaluw 16.149 Graspieper 3.024 Vink 889
2017 Boerenzwaluw 23.229 Graspieper 3.777 Huiszwaluw 2.440
2018 Boerenzwaluw 20.354 Graspieper 4.583 Vink 3.225

Aantal roofvogels per soort in september

Jaar Bruine Kiek Buizerd Visarend Sperwer Boomvalk Torenvalk Smelleken Slechtvalk Rode Wouw Wespendief
2001 2 21 1 15 0 2 0 0 0 1
2002 2 68 1 51 3 7 0 1 0 4
2003 5 44 0 34 11 0 0 0 1 2
2004 4 5 3 0 5 5 2 1 0 0
2005 17 21 0 33 7 1 9 0 0 3
2006 41 154 5 81 20 21 10 5 0 4
2007 9 87 2 122 34 6 10 1 1 3
2008 74 150 20 240 22 8 17 8 3 49
2009 22 35 3 135 13 6 4 5 1 2
2010 40 249 13 88 16 14 17 6 2 3
2011 53 135 6 73 11 12 16 5 3 9
2012 24 69 7 119 5 17 4 6 0 1
2013 12 251 4 137 9 18 5 9 4 3
2014 11 69 5 127 5 18 5 14 1 29
2015 20 104 4 132 8 5 10 20 8 6
2016 33 54 6 81 11 30 6 15 0 21
2017 56 76 13 101 24 33 4 6 2 16
2018 65 203 18 173 21 8 5 7 2 10