Week 11 (24 september - 30 september)

24-09-2018

Maandag 24 september: licht tot half bewolkt, matige noordwesten tot westen wind, 15 ⁰C. Bruine Kiekendievendag! De telpost is al voor zonsopkomst bezet en in het eerste uur komen er 3 Knobbelzwanen over, de eerste van dit jaar. Tegen kwart voor 8 komt de eerste Bruine Kiekendief over, een man. Later op de ochtend komt er een Visarend en 3 Bruine Kiekendieven (allen juveniel) over en het volgende uur nog 2. Er is ook veel trek van Kleine Mantelmeeuwen deze ochtend, wel allemaal eenlingen of kleine groepjes. Rond de middag is het spits met de Bruine Kiekendieven, alle kleden door elkaar en tussen 11 en 12 tellen we er 11 en het uur er na 12. Het dagrecord gaat aan flarden, dat stond op 16 (19 september 2017, van vorig jaar dus) en met de laatste 3 komt dat nu op 33, meer dan het dubbele. De eerste Koperwieken komen ook al over en dat is vroeger dan ooit (was 28 september 2015).
Vandaag 37 soorten, 1441 exemplaren

Aalscholvers ©Martien van Dooren
Aalscholvers ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren

25-09-2018

Dinsdag 25 september: weinig wind uit zuidwest, licht tot half bewolkt, 15 ⁰C. Vandaag veel kleiner spul, we zien maar een Bruine Kiekendief! De andere roofvogels laten het ook een beetje afweten, maar 7 Sperwers en 5 Buizerds. Toch wel weer een Visarend vandaag en ook een Smelleken (en een Slechtvalk). In de ochtend vliegen de Aalscholvers goed. Terwijl we gisteren pas de eerste Koperwiek hadden, komen ze vanmorgen al goed door, samen met Zanglijsters die ook veelvuldig langs vliegen. Intussen komen er ook nog veel Boerenzwaluwen langs, in totaal zo’n 900. Graspiepers en Witte Kwikstaarten vliegen ook goed, maar de Gele Kwikstaarten zijn bijna op en we hadden nog maar een Boompieper vandaag. Uiteindelijk zien we 43 soorten langstrekken en dat is voor eind september prima.
Vandaag 43 soorten, 2572 exemplaren

26-09-2018

Woensdag 26 september: matige zuidzuidwesten wind, zwaar bewolkt, 16 ⁰C. weer goede trek van Boerenzwaluw, Zanglijster, Koperwiek, Witte Kwikstaart en Graspieper, maar ook al leuke aantallen Vinken, net over de 1000. Ook weer Goudplevieren op trek, net als gisteren. Net na 10 uur komt er een Roodkeelpieper over, een soort die we de laatste jaren niet elk jaar zien. De eerste Keep van dit jaar komt ook rond deze tijd over. Dat is niet heel vroeg, de vroegste ooit hadden we op 2 september. Rond de middag komt er nog een late Morinelplevier over. Laat maar we hebben er ooit een in begin oktober gehad. Het is de zesde Morinelplevier dit jaar, wat veel is, maar we hebben er vaker meer dan dit jaar gehad. De roofvogels waren weer niet heel talrijk, maar er kwamen toch 12 Sperwers over en nog een Boomvalk en een Bruine Kiekendief.
Vandaag 42 soorten, 3648 exemplaren

Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
Blauwe Reiger ©Martien van Dooren
Blauwe Reiger ©Martien van Dooren

27-09-2018

Donderdag 27 september: matige westzuidwesten wind, licht bewolkt, 20 ⁰C. Net als gisteren vliegen de zangvogels goed, veel Vinken, Graspiepers, Boerenzwaluwen, Zanglijsters en Witte Kwikstaarten. Ook komen er regelmatig groepen Aalscholvers over. Tegen 10 uur komt er een Smelleken langs. Na 10 uur wordt het een stuk rustiger in de lucht, maar we zien wel de eerste 2 Roeken van dit jaar. Als er om 1 uur al wordt gestopt, zijn er nog 9 Sperwers langsgekomen.
Vandaag 33 soorten, 2708 exemplaren

28-09-2018

Vrijdag 28 september: vrij krachtige noord tot noodoosten wind, geheel tot zwaar bewolkt, 16 ⁰C. GRIJZE WOUW. Ja al weer de derde Grijze Wouw op deze telpost. Rond kwart over 9 wordt de juveniele vogel ontdekt en door Martien mooi gefotografeerd. Het lijkt er op dat de vogel ergens in de buurt van het wisentgebied is geland, want daar was hij opeens verdwenen. Maar de vogel is niet meer teruggezien. En Wim Gremmen is de gelukkige die alle drie de Grijze Wouwen heeft gezien. Wat vliegt er verder vandaag? Wat Buizerds, Sperwers, een Bruine Kiekendief en om 12 uur nog een Visarend. Verder dezelfde zangvogels als gisteren, maar in minder grote aantallen. We dachten dat er vrij veel Rietgorzen langskwamen, maar dat viel tegen. Het is natuurlijk meestal maar 1 tegelijk.
Vandaag 30 soorten, 885 exemplaren

Grijze Wouw ©Martien van Dooren
Grijze Wouw ©Martien van Dooren
Sperwer ©Martien van Dooren
Sperwer ©Martien van Dooren

29-09-2018

Zaterdag 29 september: matige zuidoosten wind, licht bewolkt, 12 ⁰C. Verschillende Blauwe Reigers op trek vanmorgen. De aantallen van de Boerenzwaluw nemen af, terwijl we steeds meer Spreeuwen over zien komen en ook groepjes Veldleeuweriken. De eerste 2 Appelvinken van dit jaar worden gezien. Om kwart voor 9 komt de 3e Grote Pieper van dit jaar over. Tegen 11 uur komen de eerste Buizerds op trek langs. Rond die tijd komt er ook een juveniel Bruine Kiekendief langs. Na 1 uur komt de roofvogeltrek lekker op gang, onder andere met een Rode Wouw en 11 Sperwers in dat tel-uur. Twaalf Buizerds in hetzelfde uur en het volgende uur maar liefst 44! We zien een bel van 34 Buizerds bij elkaar. Uiteindelijk tellen we deze dag 77 Buizerds (en ruim 1100 Graspiepers, ook niet verkeerd).
Vandaag 36 soorten, 2611 exemplaren

30-09-2018

Zondag 30 september: bijna windstil, licht bewolkt, 15 ⁰C. Bij aanvang is het maar 3 ⁰C. Leuke trek van zangvogels en al wat trek van ganzen in de ochtend. Er komt nog een Paapje en nog enkele Huiszwaluwen langs. Tegen 11 uur beginnen de Buizerds te vliegen. Maar niet zo goed al gisteren, in totaal vandaag 50 Buizerds en 16 Sperwers, geen andere soorten. Vanaf 12 uur is het warm genoeg voor Atalanta’s om langs te trekken. Graspiepers kwamen het meest over, 640, daarna Vink, 529, en toch ook nog 471 Boerenzwaluwen. Mooie dag zonder krenten.
Vandaag 36 soorten, 2350 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2018:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Wulp  51. Grote Alexanderparkiet  76. Grote Lijster  101. Geelgors
 2. Grauwe Gans  27. Kemphaan  52. Grauwe Klauwier  77. Grauwe Vliegenvanger  102. Ortolaan
 3. Knobbelzwaan  28. Watersnip  53. Wielewaal  78. Zwarte Roodstaart  103. Rietgors
 4. Nijlgans  29. Witgat  54. Gaai  79. Gekraagde Roodstaart  
 5. Wilde Eend  30. Tureluur  55. Ekster  80. Paapje  
 6. Zwarte Ooievaar  31. Zwarte Ruiter  56. Kauw  81. Roodborsttapuit  
 7. Ooievaar  32. Groenpootruiter  57. Roek  82. Tapuit  
 8. Lepelaar  33. Kokmeeuw  58. Zwarte Kraai  83. Ringmus  
 9. Blauwe Reiger  34. Stormmeeuw  59. Pimpelmees  84. Heggenmus  
 10. Grote Zilverreiger  35. Grote Mantelmeeuw  60. Koolmees  85. Gele Kwikstaart  
 11. Aalscholver  36. Zilvermeeuw  61. Boomleeuwerik  86. Grote Gele Kwikstaart  
 12. Visarend  37. Kleine Mantelmeeuw  62. Veldleeuwerik  87. Witte Kwikstaart  
 13. Grijze Wouw  38. Visdief  63. Oeverzwaluw  88. Grote Pieper  
 14. Wespendief  39. Holenduif  64. Boerenzwaluw  89. Duinpieper  
 15. Sperwer  40. Houtduif  65. Huiszwaluw  90. Graspieper  
 16. Havik  41. Zomertortel  66. Fitis  91. Boompieper  
 17. Bruine Kiekendief  42. Turkse Tortel  67. Tjiftjaf  92. Roodkeelpieper  
 18. Blauwe Kiekendief  43. Koekoek  68. Kleine Karekiet  93. Vink  
 19. Rode Wouw  44. Gierzwaluw  69. Spotvogel  94. Keep  
 20. Buizerd  45. Draaihals  70. Grasmus  95. Appelvink  
 21. Kievit  46. Grote Bonte Specht  71. Boomklever  96. Groenling  
 22. Goudplevier  47. Torenvalk  72. Spreeuw  97. Kneu  
 23. Zilverplevier  48. Smelleken  73. Merel  98. Kruisbek  
 24. Morinelplevier  49. Boomvalk  74. Koperwiek  99. Putter  
 25. Regenwulp  50. Slechtvalk  75. Zanglijster  100. Sijs  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Groot Koolwitje
 2. Citroenvlinder  6. Klein Koolwitje
 3. Dagpauwoog  7. Atalanta
 4. Koninginnenpage  8. Distelvlinder

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2018:

  1. 03-08-2018 Spotvogel 1
  2. 19-08-2018 Grote Alexanderparkiet 1
  3. 23-08-2018 Grauwe Vliegenvanger 1
  4. 21-08-2018 Citroenvlinder 1

Nieuwe dagrecords:

  1. 29-08-2018 Gele Kwikstaart 456
  2. 29-08-2018 Boompieper 83
  3. 30-08-2018 Duinpieper 6 (evenaring 2012)
  4. 17-09-2018 Citroenvlinder 6
  5. 24-09-2018 Bruine Kiekendief 33