Week 10 (17 september - 23 september)

17-09-2018

Maandag 17 september: licht bewolkt, zuidzuidwesten windje, 21 ⁰C. Na 12 uur zijn we vergeten de weersgegevens in te vullen, waarschijnlijk was het nog wel wat warmer. En vanmorgen vrij vroeg al weer een Ortolaan, de 6e dit jaar. Goede zwaluwentrek vandaag en er zitten, naast Huiszwaluwen, enkele Oeverzwaluwen tussen. We zien nog een Boomvalk en tegen twaalven komt er een Visarend over, een volwassen man. Ook is er vlindertrek, onder andere weer een Koninginnenpage. Het volgende uur zien we weer een Visarend, te ver weg om te zien of het een man of vrouw is, maar wel is te zien dat de vogel een vis bij zich heeft. Om 10 over 1 komt er een Grote Pieper aan en hij land op een veld vlakbij de telpost, dus we gaan ‘m zoeken. Dat lukt maar hij vliegt weer op, later wordt de vogel wel weer teruggevonden. Rond deze tijd komen er nog enkele roofvogels over, meest Sperwers, en we tellen in totaal 6 Citroenvlinders vandaag, een dagrecord!
Vandaag 33 soorten, 1610 exemplaren

Tapuit ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren

18-09-2018

Dinsdag 18 september: zuiden wind draaiend naar zuidoost en aantrekkend tot kracht 3, licht bewolkt, 25 ⁰C. Na een goed kwartier tellen komt er al een Rode Wouw over, die later ook op telpost Vlagheide gezien wordt, maar daar zo lang over deed dat hij vast onderweg nog gefoerageerd heeft. Er komt ook een Grote Gele Kwikstaart over, de eerste dit jaar. En de Boerenzwaluwen beginnen al vroeg in grote aantallen door te trekken, voor 8 uur al meer dan 500. Tussen 9 en 10 zijn het er zelfs meer dan 900 en in totaal vandaag 3387! Er trekken ook veel Sperwers vandaag over en we zien ook meerdere Boomvalken langskomen. Tussen 10 en 11 uur komt er een Visarend over en een pieper die mooi tsjilpt. Bestudering van de foto’s laat zien dat het een Grote Pieper is, de 2e dus dit jaar. De tweede Visarend van vandaag is een juveniel. Vanaf het middaguur is het warm genoeg v oor vlinders, veel zijn het er niet maar toch weer 2 Citroenvlinders. De eerste Sijs van dit jaar komt ook over. Uiteindelijk zien we 17 Sperwers en 6 Bruine Kiekendieven en ook nog 5 Buizerds.
Vandaag 36 soorten, 3837 exemplaren

19-09-2018

Woensdag 19 september: de wind draait van zuidoost naar zuidwest en wordt vrij krachtig, licht bewolkt, 21 ⁰C. Een soortenrijke dag met in het eerste uur de eerste Smelleken van dit jaar. Ook weer veel Boerenzwaluwen in het eerste uur, wel iets minder dan gister. Dat zal uiteindelijk voor de hele dag gelden, nog niet de helft van gisteren. Ook veel Gele- en Witte Kwikstaarten in de eerste helft van de ochtend en er komen ook nog enkele Boompiepers over. Wulpen zien we tegenwoordig vaak als eenling, maar deze ochtend komt er een groepje van 4 over. Maar liefst 9 Roodborsttapuiten op trek, dat is geen dagrecord, maar wel veel (3e telling ooit). En vandaag waren er ook nog Paapjes op trek.
Vandaag 37 soorten, 1952 exemplaren

Koninginnenpage ©Martien van Dooren
Koninginnenpage ©Martien van Dooren
Aalscholvers ©Martien van Dooren
Aalscholvers ©Martien van Dooren

20-09-2018

Donderdag 20 september: tot kracht 4 aantrekkende wind uit de zuidwesthoek, half bewolkt, 22 ⁰C. Waarschijnlijk de laatste mooie dag met wat minder trek van de Boerenzwaluw dan gisteren. Het eerste uur komt er een Goudplevier over, aardig wat Aalscholvers en ook nog een Boompieper. Die laatste zien we het volgende uur ook nog, maar daarna niet meer. In dat uur ook de 2e Grote Gele Kwikstaart van dit jaar en er druppelen wat Vinken op trek langs. Vandaag verschillende Paapjes en Tapuiten en er komen ook Roodborsttapuiten op trek langs. Weinig roofvogels vandaag, enkele Sperwer en Buizerds, een Boomvalk en een Bruine Kiekendief (juveniele man). Net iets meer dan 500 Boerenzwaluwen vandaag en net geen 100 Spreeuwen, maar daar komt dus ook beweging in.
Vandaag 22 soorten, 805 exemplaren

21-09-2018

Vrijdag 21 september: Stevige westenwind, vrijwel geheel bewolkt, 16 ⁰C. Een grote weersomslag, het is vanaf nu herfstweer. De telling is pas nadat het droog werd begonnen, een koufront trok in de ochtend van west naar oost over Nederland. En door de flinke wind vloog er vandaag veel minder. De eerste uren zien we nog wel meer dan 100 Boerenzwaluwen per uur en er komen regelmatig Huiszwaluwen mee. De eerste twee Tapuiten die we vandaag zien, zien er erg verregend uit. Een flinke groep Kauwtjes vliegt boven de Hofmans plassen of daarachter over. Uiteindelijk zien we geen enkele roofvogel vandaag.
Vandaag 9 soorten, 475 exemplaren

Wulpen ©Martien van Dooren
Wulpen ©Martien van Dooren
Wulp ©Martien van Dooren
Wulp ©Martien van Dooren

22-09-2018

Zaterdag 22 september: lekker windje uit zuidwest, zwaar bewolkt, 13 ⁰C. Rustig in de lucht vandaag, wel redelijk wat Witte Kwikstaarten op trek. Vandaag wel enkele roofvogels, maar het blijft bij een Buizerd en een sperwer. En er vliegen Boerenzwaluwen en Huiszwaluwen op trek en enkele Tapuiten en Roodborsttapuiten, maar geen Paapjes vandaag.
Vandaag 19 soorten, 427 exemplaren

23-09-2018

Zondag 23 september: noordoosten wind, kracht 2, geheel bewolkt en later ook veel regen, 12 ⁰C. Er is met dit weer toch nog geteld, drie uur in totaal, Veel trok er niet, het meest Graspiepers, in totaal 10.
Vandaag 5 soorten, 24 exemplaren

Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2018:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Watersnip  51. Wielewaal  76. Paapje
 2. Grauwe Gans  27. Witgat  52. Gaai  77. Roodborsttapuit
 3. Nijlgans  28. Tureluur  53. Ekster  78. Tapuit
 4. Wilde Eend  29. Zwarte Ruiter  54. Kauw  79. Ringmus
 5. Zwarte Ooievaar  30. Groenpootruiter  55. Zwarte Kraai  80. Heggenmus
 6. Ooievaar  31. Kokmeeuw  56. Pimpelmees  81. Gele Kwikstaart
 7. Lepelaar  32. Stormmeeuw  57. Koolmees  82. Grote Gele Kwikstaart
 8. Blauwe Reiger  33. Grote Mantelmeeuw  58. Boomleeuwerik  83. Witte Kwikstaart
 9. Grote Zilverreiger  34. Zilvermeeuw  59. Veldleeuwerik  84. Grote Pieper
 10. Aalscholver  35. Kleine Mantelmeeuw  60. Oeverzwaluw  85. Duinpieper
 11. Visarend  36. Visdief  61. Boerenzwaluw  86. Graspieper
 12. Wespendief  37. Holenduif  62. Huiszwaluw  87. Boompieper
 13. Sperwer  38. Houtduif  63. Fitis  88. Vink
 14. Havik  39. Zomertortel  64. Tjiftjaf  89. Groenling
 15. Bruine Kiekendief  40. Turkse Tortel  65. Kleine Karekiet  90. Kneu
 16. Blauwe Kiekendief  41. Koekoek  66. Spotvogel  91. Putter
 17. Rode Wouw  42. Gierzwaluw  67. Grasmus  92. Sijs
 18. Buizerd  43. Draaihals  68. Boomklever  93. Geelgors
 19. Kievit  44. Grote Bonte Specht  69. Spreeuw  94. Ortolaan
 20. Goudplevier  45. Torenvalk  70. Merel  95. Rietgors
 21. Zilver plevier  46. Smelleken  71. Zanglijster  
 22. Morinelplevier  47. Boomvalk  72. Grote Lijster  
 23. Regenwulp  48. Slechtvalk  73. Grauwe Vliegenvanger  
 24. Wulp  49. Grote Alexanderparkiet  74. Zwarte Roodstaart  
 25. Kemphaan  50. Grauwe Klauwier  75. Gekraagde Roodstaart  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Groot Koolwitje
 2. Citroenvlinder  6. Klein Koolwitje
 3. Dagpauwoog  7. Atalanta
 4. Koninginnenpage  8. Distelvlinder

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2018:

  1. 03-08-2018 Spotvogel 1
  2. 19-08-2018 Grote Alexanderparkiet 1
  3. 23-08-2018 Grauwe Vliegenvanger 1
  4. 21-08-2018 Citroenvlinder 1

Nieuwe dagrecords:

  1. 29-08-2018 Gele Kwikstaart 456
  2. 29-08-2018 Boompieper 83
  3. 30-08-2018 Duinpieper 6 (evenaring 2012)
  4. 17-09-2018 Citroenvlinder 6