Week 9 (10 september - 16 september)

10-09-2018

Maandag 10 september: geheel bewolkt, zuidwesten wind, 19 ⁰C. Een mooi begin vandaag met een Witgatje en in de loop van de ochtend komt de trek van zwaluwen op gang met flink wat Boerenzwaluwen maar ook enkele Oeverzwaluwen en goede aantallen Huiszwaluwen. Met de zwaluwen is er ook trek van Sperwers, 8 vandaag, waarvan 7 in een uur.
Vandaag 16 soorten, 925 exemplaren

Buizerd ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren
Henk houdt trekvogels nauwlettend in de gaten ©Martien van Dooren
Henk houdt trekvogels nauwlettend in de gaten ©Martien van Dooren

11-09-2018

Dinsdag 11 september: vrij veel wind uit zuidwest, van vrijwel geheel bewolkt naar bijna onbewolkt en weer naar half bewolkt, 22 ⁰C. Een boeiende dag en er is zelfs ’s avonds geteld. Vroeg in de ochtend zit er nog duidelijk lijn in de bewegingen van de Boerenzwaluwen, later op de dag wordt het veel lastiger ze te tellen. Ze vliegen goed en er is ook al wat trek van Graspiepers. Er komen ook goed aantallen Huiszwaluwen over. Tegen de middag komt de roofvogeltrek op gang met een Visarend, een Boomvalk, een Sperwer en 3 Buizerds. Met een van deze Buizerds is wat raars mee aan de hand. Al van verre lijkt er een soort van koplampen op zijn vleugels te zitten, dus is dit een Dwergarend? Nee het blijken “wingtags” te zijn. Dit is een Buizerd met gele vleugelclips uit Duitsland, van een project van de Universiteit van Bielefeld. Pogingen om de cijfers op de clips af te lezen lukten helaas niet. Daarna werd het vrij rustig en ’s avonds was dat nog zo, alhoewel een volwassen man Slechtvalk wel leuk is.
Vandaag 27 soorten, 1230 exemplaren

Paapje ©Martien van Dooren
Paapje ©Martien van Dooren
Graspieper ©Martien van Dooren
Graspieper ©Martien van Dooren

12-09-2018

Woensdag 12 september: zuidwesten wind, geheel bewolkt, 18 ⁰C. Na 10 uur begon de regen en er is nog wel doorgeteld tot half 12. De wind draaide toen 180 ⁰. Het eerste uur worden er alleen maar Boerenzwaluwen geteld, daarna wel andere soorten. Er komen bijvoorbeeld 2 mannen Bruine Kiekendief langs, de ene volwassene en de andere is een 2de jaars. Verder is er vandaag elk uur wel een of meerdere Zanglijsters op trek, een beetje vroeg in het jaar eigenlijk. Na 10en begint het dus te regenen, maar er wordt nog volgehouden, want soms zie je juist in de regen de leukste vogels of anders net na de regen. Vandaag is dat helaas niet zo.
Vandaag 21 soorten, 757 exemplaren

13-09-2018

Donderdag 13 september: noordelijke wind, van zwaar naar licht bewolkt, 20 ⁰C. Een bijzonder soortenrijke dag vandaag, maar er zijn dan ook 12 uren achtereen geteld. Al vroeg komt er een Visarend over en we zien ook een trekkende Torenvalk. Vandaag ook enkele groepen Boomleeuwerik op trek. En uiteraard veel Boerenzwaluwen, maar ook nog aardig wat Boompiepers. Tegen 11 uur komt er een juveniel Wespendief over en de 2e Visarend van vandaag. Ook een grote groep Goudplevieren, die zien we normaal maar in kleine aantallen. Tegen de middag komen er meerdere Wespendieven over, waarschijnlijk allemaal juvenielen. Tussen de Huis- en Boerenzwaluwen worden nog een paar keer een Oeverzwaluw ontdekt. Er komt nog een tweede groepje Goudplevieren langs en een groep van 17 Ooievaars. Inmiddels is het zo’n 20 ⁰C en warm genoeg voor wat vlindertrek. De derde Visarend van vandaag komt rond half 2 over en ’s middags wordt er lang doorgeteld. Dat levert nog verschillende roofvogels op het naast de 3 Visarenden zijn er vandaag 6 Wespendieven en Bruine Kiekendieven, 7 Buizerds, 10 Sperwers, 2 Torenvalken, 2 Boomvalken en een Slechtvalk geteld.
Vandaag 36 soorten, 1728 exemplaren

Wespendief ©Toy Janssen
Wespendief ©Toy Janssen
Boerenzwaluw ©Toy Janssen
Boerenzwaluw ©Toy Janssen

14-09-2018

Vrijdag 14 september: weinig wind uit zuidwestelijke hoek, licht bewolkt, 19 ⁰C. Een uur zonder Boerenzwaluwen, daar beginnen we mee. Maar het 2e uur zijn ze er wel weer volop, dan ook nog een groepje van 5 Goudplevieren. Het is wel veel rustiger vandaag in de lucht. Opvallende soorten zijn nog de 3 Kauwtjes en een groepje Kneuen.
Vandaag 14 soorten, 670 exemplaren

15-09-2018

Zaterdag 15 september: Niet te veel wind uit zuidwest, eerst zwaar bewolkt, later licht, 19 ⁰C. In de ochtend aardige trek van de Boerenzwaluw. De jonge Boomvalk die al een aantal dagen in de buurt van de telpost gezien wordt, is ook vandaag nog aanwezig. Even na half 9 komt er een Tureluur over, niet zo bijzonder zou je zeggen, maar op onze telpost dus wel. Het is pas de 8ste en de eerste was in 2014. Dat was toen het Palmven weer water ging voeren, maar dat staat nu droog. Verder gaat de trek van zwaluwen gewoon door, maar verder is er niet heel veel bijzonders, op de Citroenvlinder na, dat is pas de 2e op onze telpost.
Vandaag 22 soorten, 924 exemplaren

16-09-2018

Zondag 16 september: zuidelijke wind, wisselend bewolkt, 22 ⁰C. Naast de goede trek van Boerenzwaluwen hebben we vanmorgen vroeg ook al Huiszwaluwen op trek. We zien vandaag al meer Graspiepers dan Gele Kwikstaarten. De Wulp die overkomt roept gelukkig ook nog, dat hoort er wel bij. Tegen de middag komt er een Ortolaan laag over de telpost en richting zuid verdwijnt hij over de mais. Al weer de 5e dit jaar! En daarmee is 2018 het beste jaar voor de Ortolaan. Verder vliegt er haast niks. De post is dan ook een poos niet bezet, maar na 2 uur wordt er weer geteld, met weer een Wulp en gelukkig wat trek van Buizerds en Sperwers. Ook komt er een Citroenvlinder langs, een soort die we pas dit jaar (op trek) hebben.
Vandaag 25 soorten, 938 exemplaren

Ooievaar ©Martien van Dooren
Ooievaar ©Martien van Dooren
Sperwer ©Toy Janssen
Sperwer ©Toy Janssen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2018:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Watersnip  51. Gaai  76. Tapuit
 2. Grauwe Gans  27. Witgat  52. Ekster  77. Ringmus
 3. Nijlgans  28. Tureluur  53. Kauw  78. Heggenmus
 4. Wilde Eend  29. Zwarte Ruiter  54. Zwarte Kraai  79. Gele Kwikstaart
 5. Zwarte Ooievaar  30. Groenpootruiter  55. Pimpelmees  80. Witte Kwikstaart
 6. Ooievaar  31. Kokmeeuw  56. Koolmees  81. Duinpieper
 7. Lepelaar  32. Stormmeeuw  57. Boomleeuwerik  82. Graspieper
 8. Blauwe Reiger  33. Grote Mantelmeeuw  58. Oeverzwaluw  83. Boompieper
 9. Grote Zilverreiger  34. Zilvermeeuw  59. Boerenzwaluw  84. Vink
 10. Aalscholver  35. Kleine Mantelmeeuw  60. Huiszwaluw  85. Groenling
 11. Visarend  36. Visdief  61. Fitis  86. Kneu
 12. Wespendief  37. Holenduif  62. Tjiftjaf  87. Putter
 13. Sperwer  38. Houtduif  63. Kleine Karekiet  88. Geelgors
 14. Havik  39. Zomertortel  64. Spotvogel  89. Ortolaan
 15. Bruine Kiekendief  40. Turkse Tortel  65. Grasmus  90. Rietgors
 16. Blauwe Kiekendief  41. Koekoek  66. Boomklever  
 17. Rode Wouw  42. Gierzwaluw  67. Spreeuw  
 18. Buizerd  43. Draaihals  68. Merel  
 19. Kievit  44. Grote Bonte Specht  69. Zanglijster  
 20. Goudplevier  45. Torenvalk  70. Grote Lijster  
 21. Zilver plevier  46. Boomvalk  71. Grauwe Vliegenvanger  
 22. Morinelplevier  47. Slechtvalk  72. Zwarte Roodstaart  
 23. Regenwulp  48. Grote Alexanderparkiet  73. Gekraagde Roodstaart  
 24. Wulp  49. Grauwe Klauwier  74. Paapje  
 25. Kemphaan  50. Wielewaal  75. Roodborsttapuit  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Groot Koolwitje
 2. Citroenvlinder  6. Klein Koolwitje
 3. Dagpauwoog  7. Atalanta
 4. Koninginnenpage  8. Distelvlinder

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2018:

  1. 03-08-2018 Spotvogel 1
  2. 19-08-2018 Grote Alexanderparkiet 1
  3. 23-08-2018 Grauwe Vliegenvanger 1
  4. 16-09-2018 Citroenvlinder 1

Nieuwe dagrecords:

  1. 29-08-2018 Gele Kwikstaart 456
  2. 29-08-2018 Boompieper 83