Week 8 (3 september - 9 september)

03-09-2018

Maandag 3 september: geheel bewolkt, noordelijke wind met weinig kracht, 17 ⁰C. Aardig wat Blauwe Reigers tijdens het begin van de telling, voornamelijk juvenielen. We zien ook weer eens een groep Aalscholvers en wat Watersnippen. Halverwege de ochtend komen er een Wespendief en een Bruine Kiekendief over, het zijn allebei volwassen mannen. Er komt nog een Gierzwaluw over en er is goede trek van de andere zwaluwen. En ook goede trek van Blauwe Reigers, de tweede helft van de ochtend komen er nog 7 over, 12 totaal. Dat is een leuk aantal, maar het dagrecord staat op maar liefst 77!
Vandaag 16 soorten, 597 exemplaren

Wespendief ©Martien van Dooren
Wespendief ©Martien van Dooren
Tapuit voor de telpost ©Martien van Dooren
Tapuit voor de telpost ©Martien van Dooren

04-09-2018

Dinsdag 4 september: briesje uit noordelijke hoek, ochtendmist, zwaar bewolkt, behalve rond 1uur (licht bewolkt), 23 ⁰C. Het is ’s morgens vroeg behoorlijk mistig met 800 meter zicht, maar er komt wel een Goudplevier langs. Na 9 uur trekt het open en horen we een overtrekkende Ortolaan, alweer de 4e dit jaar. Bij het zoeken in de struiken naar die Ortolaan zie we nog een Grasmus. Aan het eind van de ochtend komt er een vrouw Bruine Kiekendief langs, daarna onder andere een Boomvalk en een Sperwer. We zien vandaag weer een paar vlinders, 3 in totaal. Verder vliegen er vrij veel Huiszwaluwen, bijna 100. Er is lang doorgeteld.
Vandaag 20 soorten, 308 exemplaren

05-09-2018

Woensdag 5 september: niet veel wind uit noordoost, zwaar bewolkt, 21 ⁰C. Er zijn veel uren gemaakt vandaag, tot laat in de middag en ook nog ’s avonds. Elke dag zien we Tapuiten en Paapjes en zo ook vandaag. Een man Bruine Kiekendief is de eerste mooie waarneming van vandaag, maar na 9 uur wordt het echt leuk met een juveniele Morinelplevier en een Visdief, pas de 6e op deze telpost en de eerste sinds 2012. Er komt ook nog een Gierzwaluw over en bijna 2000 Boerenzwaluwen in dit uur. Rond de middag is er elk uur trek van vlinders, Atalanta’s en een Dagpauwoog. De tweede helft van de middag is het vrij rustig, maar naast enkele Bruine Kiekendieven zien we ook nog 2 Blauwe (een man en een vrouw adult) en een groepje Ooievaars. Het volgende uur zien we een volwassen vrouw Visarend. ’s Avonds is er een kleine 2 uur geteld met nauwelijks trek, maar er werd wel een (lokale) Steenuil waargenomen.
Vandaag 35 soorten, 747 exemplaren

Boomvalk ©Martien van Dooren
Boomvalk ©Martien van Dooren
Zonopkomst op de telpost ©Martien van Dooren
Zonopkomst op de telpost ©Martien van Dooren

06-09-2018

Donderdag 6 september: nauwelijks wind uit zuidwest, geheel bewolkt en mistig tot beperkt zicht, 19 ⁰C. Een rustig dagje met vooral gebruikelijke soorten zoals Gele Kwikstaart, Boerenzwaluw, Tapuit en Paapje, maar ook een Koolmees en een Merel.
Vandaag 9 soorten, 73 exemplaren

07-09-2018

Vrijdag 7 september: wat aantrekkende zuidwesten wind, geheel tot half bewolkt, 18 ⁰C. Vandaag was het vooral een dag voor de Boerenzwaluw. Het tweede uur komen er wel 3 Grote Zilverreigers over. Halverwege de ochtend zien we een volwassen man Bruine Kiekendief en enkele Grote Lijsters en bijna 200 Boerenzwaluwen. Het beste uurtje voor de Boenzwaluw is echter van 12 tot 1, dan gaan we ruim over de 200 in een uur. Verder weinig bijzonders, maar de Paapjes blijven mooi.
Vandaag 15 soorten, 910 exemplaren

08-09-2018

Zaterdag 8 september: niet al te harde zuidwesten wind, half bewolkt, 17 ⁰C. Een rustig dagje, de Goudplevier is een leuke waarneming, verder redelijk wat Sperwers. Vergeleken bij gisteren veel minder trek van de Boerenzwaluw. De Boompiepers beginnen op te raken, vandaag hadden we er nog maar 7.
Vandaag 13 soorten, 216 exemplaren

Paapje ©Martien van Dooren
Paapje ©Martien van Dooren
Schermutseling tussen juveniele Havik en Zwarte Kraai ©Martien van Dooren
Schermutseling tussen juveniele Havik en Zwarte Kraai ©Martien van Dooren

09-09-2018

Zondag 9 september: weinig wind uit west, zwaar bewolkt, 20 ⁰C. Ook vandaag vliegt er niet zoveel. In Falsterbo (zuid Zweden) wordt er ook weinig vogels geteld en ondanks dat dat niet alles zegt, is het wel opvallend. We hebben ’s morgens wat Watersnippen langs zien komen en er komen inmiddels enkele Graspiepers over.
Vandaag 15 soorten, 293 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2018:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Watersnip  51. Kauw  76. Heggenmus
 2. Grauwe Gans  27. Witgat  52. Zwarte Kraai  77. Gele Kwikstaart
 3. Nijlgans  28. Zwarte Ruiter  53. Pimpelmees  78. Witte Kwikstaart
 4. Wilde Eend  29. Groenpootruiter  54. Koolmees  79. Duinpieper
 5. Zwarte Ooievaar  30. Kokmeeuw  55. Boomleeuwerik  80. Graspieper
 6. Ooievaar  31. Stormmeeuw  56. Oeverzwaluw  81. Boompieper
 7. Lepelaar  32. Grote Mantelmeeuw  57. Boerenzwaluw  82. Vink
 8. Blauwe Reiger  33. Zilvermeeuw  58. Huiszwaluw  83. Groenling
 9. Grote Zilverreiger  34. Kleine Mantelmeeuw  59. Fitis  84. Kneu
 10. Aalscholver  35. Visdief  60. Tjiftjaf  85. Putter
 11. Visarend  36. Holenduif  61. Kleine Karekiet  86. Geelgors
 12. Wespendief  37. Houtduif  62. Spotvogel  87. Ortolaan
 13. Sperwer  38. Zomertortel  63. Grasmus  
 14. Havik  39. Turkse Tortel  64. Boomklever  
 15. Bruine Kiekendief  40. Koekoek  65. Spreeuw  
 16. Blauwe Kiekendief  41. Gierzwaluw  66. Merel  
 17. Rode Wouw  42. Draaihals  67. Zanglijster  
 18. Buizerd  43. Grote Bonte Specht  68. Grote Lijster  
 19. Kievit  44. Torenvalk  69. Grauwe Vliegenvanger  
 20. Goudplevier  45. Boomvalk  70. Zwarte Roodstaart  
 21. Zilver plevier  46. Slechtvalk  71. Gekraagde Roodstaart  
 22. Morinelplevier  47. Grote Alexanderparkiet  72. Paapje  
 23. Regenwulp  48. Grauwe Klauwier  73. Roodborsttapuit  
 24. Wulp  49. Wielewaal  74. Tapuit  
 25. Kemphaan  50. Gaai  75. Ringmus  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Groot Koolwitje
 2. Citroenvlinder  6. Klein Koolwitje
 3. Dagpauwoog  7. Atalanta
 4. Koninginnenpage  8. Distelvlinder

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2018:

  1. 03-08-2018 Spotvogel 1
  2. 19-08-2018 Grote Alexanderparkiet 1
  3. 23-08-2018 Grauwe Vliegenvanger 1

Nieuwe dagrecords:

  1. 29-08-2018 Gele Kwikstaart 456
  2. 29-08-2018 Boompieper 83