Augustus 2018

Door het mooie warme weer hebben we dit jaar in augustus wat minder uren geteld dan vorig jaar, het waren er dit jaar 187. Logisch dat we dan ook wat minder vogels (en vlinders) en geteld, het waren er 10627, per uur waren het er 57. Dat is toch ook per uur minder dan de 65 van vorig jaar. Maar vorig jaar was erg goed, dit jaar is ook een van de beste jaren. Qua aantallen zijn er 3 jaren dat we meer vogels telden, per uur is alleen vorig jaar beter. En de 80 soorten is ook veel voor augustus, alleen in 2008 zijn er meer soorten gezien (dat is het jaar dat er continu van zonsop- tot zonsondergang werd geteld. Meest getelde soort is dit jaar weer de Boerenzwaluw en de tweede plaats is voor de Huiszwaluw. Dit jaar staat de Gele Kwikstaart op de derde plaats, vooral vanwege 29 augustus, de dag dat het dagrecord uit 2004 flink werd verbeterd en op 456 kwam. De Gierzwaluw staat op vaak in deze top3, maar die waren dit jaar allemaal al vertrokken, we telden er in augustus maar 218.

De augustus-vogels

2018 was voor Ooievaars een prima jaar, we telden er 193 en dat is meer dan ooit in augustus. 30 augustus was de beste dag met 111 Ooievaars. Het blijft leuk om te horen via onze app-groep dat deze groepen Ooievaars ook elders gezien worden. Vorig jaar werden er in augustus geen Zwarte Ooievaars gezien maar dit jaar gelukkig wel, in totaal 5. De Wespendief had een gemiddeld jaar met 42 vogels. We hebben ook enkele voedselvluchten gezien, terwijl er bij de officiële Wespendieventelling geen aanwijzingen voor een nest was in de Maashorst. Dit jaar zagen we zelfs 2 Bruine Kiekendieven meer dan vorig jaar augustus, 24 (gemiddeld 14, gemiddelde sinds 2008 is 20), een mooi aantal dus. Dit jaar wel weer een Blauwe Kiekendief in augustus maar helaas geen Grauwe. Er kwamen 6 Visarenden over dit jaar (en de eerste dagen van september nog meer) en dat is ook al een mooi aantal. Ook dit jaar komen de Morinelplevieren, 4 in totaal. Helaas geen exemplaren die mooi poseerden op de grond, maar wel is er een vluchtfoto gemaakt. Tot 2011 hadden we elk jaar Zomertortels op trek, daarna nog 1 in 2013 en pas dit jaar is er weer een gezien. Jammer dat zo’n mooie vogel zo snel achteruit kan gaan. De Gierzwaluw was dit jaar al grotendeels voor 1 augustus vertrokken, we hebben er maar 218 geteld. Maar er werden er in juli al ruim 7000 geteld en dat waren er alleen vorig jaar meer. Terecht dus dat we tegenwoordig half juli al beginnen met tellen. Dit jaar is een uitzonderlijk goed jaar voor de Duinpieper, we tellen er 13 in totaal en het dagrecord van 6 wordt op 30 augustus geëvenaard. Ook de Boompieper heeft zijn beste jaar, het dagrecord werd op 29 augustus verbeterd en in taal telden we er 278 (dubbel zoveel als gemiddeld). Die 29 augustus was ook da dag dat het dagrecord van de Gele Kwikstaart flink werd verbeterd. Dat was een oud record uit 2004 en het staat nu op 456 en met dat aantal is dit jaar ook het beste jaar voor de Gele Kwikstaart, die voor het eerst boven de 1000 vogels uitkomt.

Augustus was dus erg warm, vooral de eerste weken. We waren dan ook blij dat op 1 augustus de keet weer geplaatst werd. Op 3 augustus zien we al de eerste nieuwe soort voor de telpost: een Spotvogel. Helaas geen foto, maar de vogel zat mooi op een draad van de afrastering. Daags erna al de eerste Visarend van dit jaar en dat is de vroegste ooit, In de tweede week koelt het eindelijk wat af en op woensdag komen er 2 Zwarte Ooievaars langs. Op 16 augustus komen er 2 Morinelplevieren over, altijd leuk en dat geldt ook voor de Koninginnenpage. Op zondag zien we weer een nieuwe soort voor de telpost en wel een exoot; de Grote Alexanderparkiet. Die is er al vroeg op de ochtend bij. Later die dag nog een Grote Mantelmeeuw en een Lepelaar, allebei schaarse doortrekkers hier. De volgende ochtend komt er een Zilverplevier over, ook een mooie soort. En we zien nog een exoot: een Diamantduifje. Die kunnen we trouwens niet op de trektellen-app kwijt (ze zijn altijd ontsnapt, in tegenstelling tot de Alexanderparkiet, waarvan er, net zoals Halsbandparkieten, een populatie vrij rondvliegt in Nederland). Op de 21ste wordt de eerste Duinpieper gezien en er wordt een juveniele Grauwe Klauwier ontdekt. Vandaag ook een Citroenvlinder die langstrekt en dat is ook een nieuwe soort. Woensdag is een mooie dag met de eerste Ortolaan van dit jaar en een Draaihals die 2 dagen eerder in de buurt van de telpost is gefotografeerd, wordt terug gevonden. Als bonus wordt er ook nog een Wielewaal gezien (pas de 3e op deze telpost). ’s Avonds wordt er eindelijk weer eens een Zomertortel gezien. De volgende dag weer een nieuwe soort voor de telpost: de Grauwe Vliegenvanger. Later op de ochtend wordt er nog een Morinelplevier gehoord en ’s Middags een gemengde groep Ooievaars, 2 Zwarte en een Witte. Daags erna is een goede dag voor Wespendieven, er komen er 10 over en die dag ook nog een Lepelaar. Maandag erna is ook weer leuk met Duinpiepers, een Ortolaan, Kwartels ter plaatse en een Regenwulp en de 5e Boomklever voor deze telpost. De volgende dag sneuvelen er 2 dagrecords; die van de Gele Kwikstaart komt nu op 456 en de Boompieper op 83. Het dagrecord van de Duinpieper wordt de volgende dag geëvenaard en blijft op 6. Dit is ook een goede dag voor Ooievaars, we zien er 111 in totaal en dat is de op een na beste dag voor Ooievaars ooit. De laatste dag van augustus komt er nog een Groenpootruiter over.

De augustus-vlinders

Vonden we het vorig jaar al wat mager met de vlinders, dit jaar was het echt slecht. In totaal zijn er maar 26 vlinders als trekker genoteerd. De Atalanta werd het meest geteld, met 14 vlinders. De enige die goed vloog was de Koninginnepage, waarvan we er 3 zagen (in 2012 echter 7). Maar met zulke lage aantallen is dat natuurlijk gewoon toeval. Waarom we er zo weinig zagen? Er is niet zo veel ‘s middags geteld als in andere jaren, maar de warme zomer heeft ook vast een rol gespeeld.

Het weer in augustus

Dit jaar was augustus zeer warm. Tot 7 augustus was er een hittegolf (met 36.6 C in Arcen en Volkel als hoogste temperatuur), de langste ooit in deze regio. Pas op 25 augustus bleef de temperatuur voor het eerst onder de 20 C en verder alleen de 31ste. De eerste week was het droog, daarna regelmatig wat regen. De hoeveelheid neerslag was niet zo groot, maar de maanden ervoor is er zo weinig neerslag gevallen dat er een flink tekort is in 2018. De zon scheen dus veel, in totaal 229 uur en daardoor was het 1.6 C warmer dan de gemiddelde augustus-temperatuur.

Overzicht aantallen en uren in augustus

Jaar Uren Augustus Aantal vogels aug Per uur Soorten augustus
2001 73:00:00 3.069 42 40
2002 99:00:00 3.596 36 56
2003 111:30:00 3.500 31 48
2004 74:29:00 2.533 34 35
2005 175:25:00 4.766 27 69
2006 173:05:00 5.201 30 55
2007 235:38:00 13.231 56 73
2008 463:44:00 20.181 44 86
2009 316:54:00 8.281 26 62
2010 318:45:00 9.779 31 76
2011 216:40:00 6.875 32 60
2012 297:54:00 9.847 33 75
2013 316:01:00 9.452 30 71
2014 252:50:00 9.649 38 78
2015 237:25:00 5.475 23 75
2016 178:08:00 8.663 48 76
2017 199:27:00 13.026 65 67
2018 187:18:00 10.627 57 80

Top 3 vogelsoort in augustus

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2001 Boerenzwaluw 1319 Gele Kwikstaart 235 Houtduif 174
2002 Boerenzwaluw 2262 Gele Kwikstaart 223 Kievit 116
2003 Boerenzwaluw 1864 Kievit 218 Huiszwaluw 214
2004 Boerenzwaluw 1349 Gele Kwikstaart 383 Gierzwaluw 258
2005 Boerenzwaluw 2337 Kokmeeuw 320 Spreeuw 278
2006 Boerenzwaluw 2664 Gierzwaluw 563 Gele Kwikstaart 304
2007 Gierzwaluw 5856 Boerenzwaluw 4554 Huiszwaluw 726
2008 Boerenzwaluw 9225 Huiszwaluw 3221 Kokmeeuw 1904
2009 Boerenzwaluw 2847 Huiszwaluw 2372 Kokmeeuw 833
2010 Boerenzwaluw 4223 Huiszwaluw 2126 Kievit 651
2011 Boerenzwaluw 3395 Huiszwaluw 1047 Gierzwaluw 341
2012 Boerenzwaluw 4403 Huiszwaluw 1569 Gierzwaluw 746
2013 Boerenzwaluw 4211 Gierzwaluw 2082 Huiszwaluw 513
2014 Boerenzwaluw 5945 Gierzwaluw 1515 Huiszwaluw 658
2015 Boerenzwaluw 2163 Gierzwaluw 1161 Huiszwaluw 504
2016 Boerenzwaluw 5263 Gele Kwikstaart 641 Gierzwaluw 491
2017 Boerenzwaluw 7229 Huiszwaluw 2726 Gierzwaluw 637
2018 Boerenzwaluw 5810 Huiszwaluw 1219 Gele Kwikstaart 1116

Aantal per soort in augustus

Jaar Ooievaar Wespendief Bruine Kiek Visarend Morinelplevier Zomertortel Gierzwaluw Duinpieper Boompieper Gele Kwik
2001 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2002 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2003 0 0 1 0 0 13 158 0 165 90
2004 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2005 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2006 1 34 8 0 1 7 563 1 179 304
2007 60 81 10 1 7 29 5856 1 122 405
2008 165 93 37 9 7 51 1128 6 105 919
2009 57 57 15 10 3 13 275 7 107 352
2010 16 16 24 11 2 22 492 3 200 366
2011 105 25 12 6 2 32 341 3 71 321
2012 81 25 19 4 1 0 746 9 95 295
2013 72 42 27 5 2 1 2082 4 112 347
2014 100 47 21 5 1 0 1515 4 137 220
2015 56 50 8 1 6 0 1161 3 97 229
2016 24 91 16 3 1 0 491 2 126 641
2017 64 20 22 5 0 0 637 9 221 402
2018 193 42 24 6 4 1 218 13 278 1116