Week 7 (27 augustus - 2 september)

27-08-2018

Maandag 27 augustus:geheel bewolkt, redelijk wat wind uit zuidwest, 21 ⁰C. Het duurt even voordat er wat leuks over komt vliegen, maar rond 9 uur komt er een groepje steltlopers over. Het zijn er 4 en zo te horen zijn het Morinelplevieren, maar het blijken 3 Kemphanen en een Morinelplevier samen te zijn. Verder is het vrij rustig in de lucht, een enkele Sperwer en Aalscholver en kleine hoeveelheden Gele Kwikstaarten en Boompiepers. Om kwart over 11 zit er een Duinpieper mooi in beeld bij een van de boomstronken. Ook ’s middags is er nog even geteld en toen kwamen er 6 Ooievaars over.
Vandaag 17 soorten, 127 exemplaren

Watersnip ©Martien van Dooren
Watersnip ©Martien van Dooren
Duinpieper ©Martien van Dooren
Duinpieper ©Martien van Dooren

28-08-2018

Dinsdag 28 augustus: iets minder wind maar weer zuidwest, zwaar bewolkt (meer gaten dan gisteren) en 21 ⁰C. Het eerste deel van de ochtend zien we dezelfde Duinpieper weer die gisteren zo mooi in beeld kwam. Verder hebben we nog niet zoveel Grote Zilverreigers en Watersnippen gezien dit jaar, maar van allebei komt er een langs. Een (geslaagde) zoektocht over het veld voor de keet naar de Duinpieper levert ook een Ortolaan op en we zien 3 Kwartels, die hier blijkbaar nog zitten zonder dat we ze horen. Dat was dus de moeite! Het volgende uur horen we een Regenwulp en we zien ‘m even laten ook, helemaal alleen. Tegen het middaguur zien we enkele roofvogels op trek: een Visarend, een Wespendief, 2 Sperwers en een Buizerd. ’s Middags is er doorgeteld tot 3 uur en er kwam nog een Boomklever over (pas de 5e in alle jaren op deze post).
Vandaag 25 soorten, 486 exemplaren

29-08-2018

Woensdag 29 augustus: weinig bewolking, zuidoosten wind, 12 ⁰C bij aanvang, later warmer. Het eerste half uur vliegen er al 34 Gele Kwikstaarten over en het volgende uur meer dan 100. Ook de Boompiepers vliegen goed. En blijkbaar weten een aantal mensen dat het een goede ochtend moet worden, want voor 8 uur zijn er al veel tellers aanwezig. En de eerste Duinpieper van vandaag wordt ook al gezien. Ook de volgende 2 uren komen er meer dan 100 Gele Kwikstaarten over en op het eind van de telling is het dagrecord gesneuveld en het staat nu op 456 (oude 290 op 4 september 2004, een forse verbetering dus) en ook het dagrecord van de Boompieper wordt verbeterd tot 83 (oude 60 op 12 september 2016). Er komen nog 3 Duinpiepers langs en ook andere leuke zangertjes worden gezien, zoals een Kleine Karekiet, de 17e van de telpost. Boerenzwaluwen trekken vandaag ook lekker, in totaal 859. De roofvogels laten het wel een beetje afweten, pas aan het eind van de ochtend een juveniele Bruine Kiekendief en dan ook een groepje Ooievaars. Aan het eind van de telling zien we nog een vrouw Wespendief.
Vandaag 28 soorten, 1687 exemplaren

Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
Paapje ©Martien van Dooren
Paapje ©Martien van Dooren

30-08-2018

Donderdag 30 augustus: noordwesten wind aantrekkend tot kracht 3, licht bewolkt, 16 ⁰C. Wat minder Gele Kwikstaarten vandaag, maar er komen er nog aardig wat langs. Wel veel Duinpiepers, uiteindelijk komen er 6 langs en dat is een evenaring van het dagrecord van 28 augustus 2013. Voor de tweede keer dit jaar een Groenpootruiter, dat is mooi. Voor 10 uur hebben we al 2 Bruine Kiekendieven en een Wespendief op trek en een volwassen man Blauwe Kiekendief! Na 10 uur komen de Ooievaars, als eerste een groep van 21 en een kwartier later 14. En zo komen er regelmatig groepen over, opgeteld 111 vandaag en dat is op een na beste dag voor Ooievaars op deze telpost. Er komen ook Visarenden over, 3 in totaal en ook andere roofvogels trekken over: Sperwer, Torenvalk en Boomvalk en de al genoemde Wespendief en Kiekendieven.
Vandaag 32 soorten, 838 exemplaren

Drukte op de telpost ©Martien van Dooren
Drukte op de telpost ©Martien van Dooren
Raaf ©Martien van Dooren
Raaf ©Martien van Dooren

31-08-2018

Vrijdag 31 augustus: Briesje uit noordoost, bijna half bewolkt, 17 ⁰C. Vandaag de eerste grote groep ganzen, een groep van 95 Grauwe Ganzen trekt over. En ook vandaag zien we een Groenpootruiter. Gele Kwikstaarten vliegen nog steeds, maar weer wat minder dan gisteren. Opvallend is de groep van 9 Grote Lijsters. Vandaag komt er nog een Gierzwaluw langs en weer een Duinpieper. De roofvogels doen het weer rustig aan, een Boomvalk, een juveniel Bruine Kiekendief en een Visarend, meer komen er niet over. Na de middag eindelijk wat vlinders; 2 Dagpauwogen en een Koninginnepage. De Kwartels zitten nog op het veld voor de keet.
Vandaag 27 soorten, 931 exemplaren

Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Ooievaars ©Martien van Dooren
Ooievaars ©Martien van Dooren

01-09-2018

Zaterdag 1 september: oostenwind, niet krachtig, onbewolkt, 20 ⁰C. Al vrij snel zien we een Bruine Kiekendief, in vrouwkleed (dat wil zeggen dat het niet te zien is of het een juveniel of een vrouw is). Later in een uur tijd wel 5 Blauwe Reigers, allemaal juvenielen. Het is al weer bijna 11 uur als er een roepenede plevier over komt, duidelijk is te horen dat het een Zilverplevier is, alweer de 2e dit jaar. In dit uur ook 4 trekkende Paapjes, enkele Oeverzwaluwen en een trekkende Torenvalk (ter plaatse ook nog 5!), de eerste op trek dit jaar. Het volgende uur komt er een Visarend over en 2 Boomvalken en dan wordt het spannend: Een roofvogel die sterk op een Slangenarend lijkt! Zouden we er eindelijk een hebben? Snel worden elders mensen op de hoogte gesteld en er worden foto’s gemaakt en ook via internet verspreid. Ook later worden de foto’s op groter beeldscherm nog bekeken en helaas het is toch een Buizerd. Ook ’s middags is het nog leuk, ondanks dat er niet veel vliegt. We zien nog een Koninginnepage, een Visarend en een groep van 21 Ooievaars.
Vandaag 27 soorten, 275 exemplaren

02-09-2018

Zondag 2 september: weinig wind uit voornamelijk Noordoost, licht bewolkt, 22 ⁰C. In het begin is het nog wat mistig, later trekt de boel op en vliegen de gebruikelijke soorten, met een grote groep Grauwe Ganzen die de verkeerde kant op gaan. Vanaf 10 uur zijn de mensen van de brunchwandeling bij de keet. Er staat weer een rijk gedekte tafel voor zijn en tijdens de Brunch komen er ook nog 2 Visarenden overgetrokken. Verder zien we regelmatige een Sperwertje langskomen en enkele Buizerds en er komt nog een Boomvalk (met een grote zwerm zwaluwen er om heen) en een 3e Visarend over. Even later komt er een Ortolaan roepend recht over de keet. En later op de dag al weer een Koninginnepage. Verder maakten de zwaluwen het vandaag het tellen erg lastig, want regelmatig waren er groepen die maar rond bleven vliegen.
Vandaag 26 soorten, 947 exemplaren

Visarend ©Martien van Dooren
Visarend ©Martien van Dooren
Duinpieper ©Henk Sierdsema
Duinpieper ©Henk Sierdsema

Soorten tot nu toe op de telpost in 2018:

Statistieken
 1. Grote Canadese Gans  26. Watersnip  51. Zwarte Kraai  76. Duinpieper
 2. Grauwe Gans  27. Witgat  52. Pimpelmees  77. Graspieper
 3. Nijlgans  28. Zwarte Ruiter  53. Koolmees  78. Boompieper
 4. Wilde Eend  29. Groenpootruiter  54. Boomleeuwerik  79. Vink
 5. Zwarte Ooievaar  30. Kokmeeuw  55. Oeverzwaluw  80. Groenling
 6. Ooievaar  31. Stormmeeuw  56. Boerenzwaluw  81. Kneu
 7. Lepelaar  32. Grote Mantelmeeuw  57. Huiszwaluw  82. Putter
 8. Blauwe Reiger  33. Zilvermeeuw  58. Fitis  83. Geelgors
 9. Grote Zilverreiger  34. Kleine Mantelmeeuw  59. Kleine Karekiet  84. Ortolaan
 10. Aalscholver  35. Holenduif  60. Spotvogel  
 11. Visarend  36. Houtduif  61. Grasmus  
 12. Wespendief  37. Zomertortel  62. Boomklever  
 13. Sperwer  38. Turkse Tortel  63. Spreeuw  
 14. Havik  39. Koekoek  64. Merel  
 15. Bruine Kiekendief  40. Gierzwaluw  65. Grote Lijster  
 16. Blauwe Kiekendief  41. Draaihals  66. Grauwe Vliegenvanger  
 17. Rode Wouw  42. Grote Bonte Specht  67. Zwarte Roodstaart  
 18. Buizerd  43. Torenvalk  68. Gekraagde Roodstaart  
 19. Kievit  44. Boomvalk  69. Paapje  
 20. Goudplevier  45. Slechtvalk  70. Roodborsttapuit  
 21. Zilver plevier  46. Grote Alexanderparkiet  71. Tapuit  
 22. Morinelplevier  47. Grauwe Klauwier  72. Ringmus  
 23. Regenwulp  48. Wielewaal  73. Heggenmus  
 24. Wulp  49. Gaai  74. Gele Kwikstaart  
 25. Kemphaan  50. Kauw  75. Witte Kwikstaart  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Groot Koolwitje
 2. Citroenvlinder  6. Klein Koolwitje
 3. Dagpauwoog  7. Atalanta
 4. Koninginnenpage  8. Distelvlinder

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2018:

  1. 03-08-2018 Spotvogel 1
  2. 19-08-2018 Grote Alexanderparkiet 1
  3. 23-08-2018 Grauwe Vliegenvanger 1

Nieuwe dagrecords:

  1. 29-08-2018 Gele Kwikstaart 456
  2. 29-08-2018 Boompieper 83