Week 6 (20 augustus - 26 augustus)

20-08-2018

Maandag 20 augustus:Geheel bewolkt en zelfs een periode met regen, weinig wind uit zuidwest en 20 ⁰C. In de vroege ochtend ook vandaag leuke trek van Gele Kwikstaarten. Een Zilverplevier in zomerkleed komt rond kwart voor 8 over. De 20ste al weer op deze post, maar we zien ze niet elk jaar. Ook vandaag is er doortrek van Paapjes en Tapuiten in kleine aantallen. Vrij vroeg in de ochtend komen er 2 mannelijke Wespendieven over. Tegen 12 uur komt de trek van Boerenzwaluwen op gang, helaas moeten de tellers naar huis.
Vandaag 11 soorten, 297 exemplaren

Tapuit ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren

21-08-2018

Dinsdag 21 augustus: Zuidelijke draaiende wind die weinig voorstelt, half bewolkt en 23 ⁰C. De ochtend begint goed met een jonge Grauwe Klauwier bij de telpost, zittend op een afrasteringsdraad en een Duinpieper die over komt vliegen. Later komen er verschillende Bruine Kiekendieven over (vrouw, juveniel, man tweede kalenderjaar) en 2 volwassen Wespendieven (man en vrouw). Twee Witgatjes komen roepend de telpost over en later zien we de 2e Grote Mantelmeeuw van dit jaar. ’s Middags komen er vooral enkele roofvogels over, onder andere Wespendief, Havik (de eerste dit jaar) en nog een Bruine Kiekendief. Vlinders zien we erg weinig dit jaar maar naast een Atalanta komt er ook een Citroenvlinder langs.
Vandaag 25 soorten, 568 exemplaren

22-08-2018

Woensdag 22 augustus: Weinig bewolking, bijna geen wind, uit zuid, 23 ⁰C. Een geslaagde dag! Voor 8 uur komt er al een Ortolaan overgevlogen, die al in de verte wordt gehoord en vliegend op de foto is vastgelegd. In de buurt van de telpost is twee dagen geleden een Draaihals gefotografeerd en deze wordt vandaag teruggevonden. Tegelijkertijd wordt er ook nog een Wielewaal overvliegend waargenomen! Dat is pas de derde op deze telpost! Ondertussen is de Grauwe Klauwier van gisteren op dezelfde plek weer gezien. Deze wordt dus als ter plaatse aangemerkt. Het volgende uur vliegt er trouwens verrassend weinig, wat Boerenzwaluwen en Gele- en Witte Kwikstaarten. Een groep van 4 Groenpootruiters komt aan het eind van de ochtend overgevlogen. Ook zien we weer een Koninginnepage, nummer 3 van dit jaar. ‘s Avonds wordt er een Zomertortel gemeld, die hebben we al niet meer sinds 2013 op de telpost gezien! Er wordt weer ongeveer een uur geteld en dit levert nog een Koekoek op. Dat is vrij laat, maar het is een volwassen Koekoek en die zouden allemaal eigenlijk al in Afrika moeten zitten. Dit is dus echt een hele late!
Vandaag 19 soorten, 240 exemplaren

Bijzondere bezoeker: Diamantduifje ©Martien van Dooren
Bijzondere bezoeker: Diamantduifje ©Martien van Dooren
Juveniele Grauwe Klauwier ©Toy Janssen
Juveniele Grauwe Klauwier ©Toy Janssen

23-08-2018

Donderdag 23 augustus: Een zuchtje wind uit zuid en onbewolkt, ’s middags iets hardere wind en uit zuidwest, half bewolkt en 23 ⁰C. Al vroeg zijn er vrij veel tellers op de post, niet zo vreemd na gisteren. Voor 9 uur komt er weinig bijzonders langs. Maar na 9 uur komt er een Grauwe Vliegenvanger langs en dat is een nieuwe soort voor de telpost. De Turkse Tortels die langskomen worden extra goed aangekeken, maar het zijn echt Turkse Tortels en geen Zomertortels. Aan het eind van de ochtend wordt er een Morinelplevier gehoord. De vogel roept meerdere keren maar wordt niet gezien. ’s Middags worden er 3 Ooievaars gezien, het blijken 2 Zwarte en een Gewone Ooievaars te zijn. Verdeeld over de uurtjes zijn er 6 Wespendieven vandaag langsgekomen. Met de Paapjes en de Tapuiten is vandaag ook de eerste trekkende Roodborsttapuit in de boeken gekomen.
Vandaag 24 soorten, 377 exemplaren

24-08-2018

Vrijdag 24 augustus: vrij veel wind uit zuid- tot noordwest, zwaar tot half bewolkt, 23 ⁰C. Tussen 9 en 10 (al weer het derde uur tellen) zien we een juveniele Bruine Kiekendief en een Wespendief op trek. Het volgende uur komen er nog 2 Gierzwaluwen langs en een juveniele Boomvalk. Het zijn nog geen hele grote aantallen, maar er komen wel meer Huiszwaluwen met de Boerenzwaluwen mee. Ook komt er een grote groep Kieviten langs, 300 is veel zo vroeg in het jaar. Het middaguur is goed voor verschillende Wespendieven, allen volwassen. Ook de rest van de middag volgen er verschillende Wespendieven, totaal zijn het er vandaag 10. Het laatste uur komt er een Lepelaar in zijn eentje langs.
Vandaag 24 soorten, 880 exemplaren

Boompieper ©Toy Janssen
Boompieper ©Toy Janssen
Zonsopkomst ©Martien van Dooren
Zonsopkomst ©Martien van Dooren

25-08-2018

Zaterdag 25 augustus: Er is vandaag niet geteld.

26-08-2018

Zondag 26 augustus: Niet veel wind uit zuidwest, licht tot half bewolkt 17 ⁰C. Na een frisse start (bij aankomst 6.5 ⁰C) een rustig begin. Het meest opvallend waren de groepjes Kleine Mantelmeeuwen en een Turkse Tortel en maar weinig Boerenzwaluwen in de eerste helft van de ochtend. Later een Wespendief die vrij laag over de bosrand in het zuiden langskwam en een vroege Gaai op trek. Vandaag eindelijk wat Sperwers op trek, in totaal 9 Sperwers vandaag. Ook zien we 2 Wespendieven, een Buizerd en Slechtvalk. Na elven komen er meer zwaluwen over en er zitten ook nog enkele Gierzwaluwen bij. Een vierde Wespendief (een volwassen vrouw) en twee Boomvalken zijn de leuke waarnemingen na de middag.
Vandaag 27 soorten, 488 exemplaren

Ortolaan ©Toy Janssen
Ortolaan ©Toy Janssen
Wespendief ©Martien van Dooren
Wespendief ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2018:

Statistieken
 1. Grauwe Gans  26. Groenpootruiter  51. Oeverzwaluw  76. Ortolaan
 2. Nijlgans  27. Kokmeeuw  52. Boerenzwaluw  
 3. Wilde Eend  28. Stormmeeuw  53. Huiszwaluw  
 4. Zwarte Ooievaar  29. Grote Mantelmeeuw  54. Fitis  
 5. Ooievaar  30. Zilvermeeuw  55. Spotvogel  
 6. Lepelaar  31. Kleine Mantelmeeuw  56. Grasmus  
 7. Blauwe Reiger  32. Holenduif  57. Spreeuw  
 8. Grote Zilverreiger  33. Houtduif  58. Merel  
 9. Aalscholver  34. Zomertortel  59. Grote Lijster  
 10. Visarend  35. Turkse Tortel  60. Grauwe Vliegenvanger  
 11. Wespendief  36. Koekoek  61. Zwarte Roodstaart  
 12. Sperwer  37. Gierzwaluw  62. Gekraagde Roodstaart  
 13. Havik  38. Draaihals  63. Paapje  
 14. Bruine Kiekendief  39. Grote Bonte Specht  64. Roodborsttapuit  
 15. Blauwe Kiekendief  40. Boomvalk  65. Tapuit  
 16. Rode Wouw  41. Slechtvalk  66. Ringmus  
 17. Buizerd  42. Grote Alexanderparkiet  67. Heggenmus  
 18. Kievit  43. Grauwe Klauwier  68. Gele Kwikstaart  
 19. Goudplevier  44. Wielewaal  69. Witte Kwikstaart  
 20. Zilver plevier  45. Gaai  70. Duinpieper  
 21. Morinelplevier  46. Kauw  71. Graspieper  
 22. Wulp  47. Zwarte Kraai  72. Boompieper  
 23. Watersnip  48. Pimpelmees  73. Groenling  
 24. Witgat  49. Koolmees  74. Kneu  
 25. Zwarte Ruiter  50. Boomleeuwerik  75. Geelgors  

Vlinders
 1. Kleine Vos  5. Klein Koolwitje
 2. Citroenvlinder  6. Atalanta
 3. Dagpauwoog  7. Distelvlinder
 4. Koninginnenpage  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2018:

  1. 03-08-2018 Spotvogel 1
  2. 19-08-2018 Grote Alexanderparkiet 1
  3. 23-08-2018 Grauwe Vliegenvanger 1