Week 5 (13 augustus - 19 augustus)

13-08-2018

Maandag 13 augustus: zwaar bewolkt zuidelijk windje 19 ⁰C. Al in het eerste uur komen er 4 Gierzwaluwen over en ze roepen zelfs, iets wat op trek niet vaak gebeurt. Ook zien we de eerste Graspiepers op trek. De rest van de ochtend komen er weinig bijzondere vogels over, wat zwaluwen en enkele Kleine Mantelmeeuwen. Het laatste uur dat we tellen zien we nog (erg ver) een Ooievaar en een Wespendief op trek.
Vandaag 10 soorten, 151 exemplaren

Adulte man Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Adulte man Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Boompieper ©Martien van Dooren
Boompieper ©Martien van Dooren

14-08-2018

Dinsdag 14 augustus: vrij krachtige zuidwesten wind, half tot zwaar bewolkt en 22 ⁰C. Een mooie groep Aalscholvers en een mannetje Bruine Kiekendief worden in de eerste helft van de ochtend gezien. Daarna nog enkele Gierzwaluwen en de eerste 2 Kauwtjes van dit jaar en gebruikelijk spul: Gele Kwikstaart, Boompieper en Huis- en Boerenzwaluw. Weer een rustig ochtendje dus.
Vandaag 10 soorten, 81 exemplaren

15-08-2018

Woensdag 15 augustus:bijna geheel gesloten bewolking, zuidwesten wind die iets minder hard dan gisteren is en 20 ⁰C. Het eerste uur is al leuk met een Goudplevier en een mooi aantal Kokmeeuwen (15) en het tweede uur nog meer Goudplevieren, 4 stuks. Ook het volgende uur komt er nog een Goudplevier over. Er komen ook nog andere vogels over, maar dat zijn de gebruikelijke soorten, behalve het laatste teluur: een Fitis en een Tapuit! En we hebben weer een mooi nieuw blad op ons koffietafeltje. Bedankt Harry!
Vandaag 11 soorten, 81 exemplaren

Goudplevier ©Martien van Dooren
Goudplevier ©Martien van Dooren
Goudplevier ©Martien van Dooren
Goudplevier ©Martien van Dooren

16-08-2018

Donderdag 16 augustus: 23 ⁰C, toenemende bewolking tot half bewolkt en aantrekkende zuidwesten wind. De post is al vrij vroeg bemand en dat loont. Om kwart over 7 komen er 2 Morinelplevieren langs gevlogen, het zijn volwassen vogels. Sinds 2003 hebben we elk jaar Morinelplevieren op trek gehad! Later op de ochtend 2 Grasmussen en een Ringmus, een enkele Oeverzwaluw, wat Huiszwaluwen en onder andere een Grote Bonte Specht. De gebruikelijke soorten als Boompieper, Boerenzwaluw en Gele- en Witte Kwikstaart komen ook langs. Niet veel roofvogels, maar toch wel een volwassen man Bruine Kiekendief. Ook mooi is de Koninginnenpage op trek. ’s Middags is er ook geteld, er kwamen 3 Bruine Kiekendieven en 2 Wespendieven en toch nog wat Gierzwaluwen over.
Vandaag 21 soorten, 263 exemplaren

17-08-2018

Vrijdag 17 augustus: weinig wind uit zuidwest, geheel bewolkt op eventjes na, 20 ⁰C. En in het eerste uur wat regen. Het blijft rustig wat aantallen vogels betreft, alhoewel er vandaag wel aardig wat Boeren- en Huiszwaluwen langskomen. Het eerste uur laat een piekje van Gele Kwikstaarten zien, maar in het 2e uur geen een meer. Later komen er nog enkele langs. Aan het eind van de ochtend zien we een Bruine Kiekendief, het is een jongeman in zijn 4de kalenderjaar. En toch nog 1 Gierzwaluw. Vandaag was er wat vlindertrek, maar alle 5 Atalanta’s vlogen naar noord. Apart.
Vandaag 12 soorten, 253 exemplaren

Morinelplevier ©Toy Janssen
Morinelplevier ©Toy Janssen
Koninginnenpage ©Toy Janssen
Koninginnenpage ©Toy Janssen

18-08-2018

Zaterdag 18 augustus: zuidwesten wind die aantrekt tot kracht 2, licht bewolkt, 20 ⁰C. De telpost is al vroeg bezet en in het 2e uur komen de eerste Grote Zilverreigers van dit jaar over. Ook flink wat Watersnippen op trek en er zijn weer Paapjes te zien bij de telpost. Na 10 uur komen er een paar flinke groepen Huiszwaluwen langs. In het laatste uur zien we eerst 2 Wespendieven tegelijkertijd overkomen en een half uur later hebben we er 4 tegelijkertijd boven ons in beeld, die keurig afglijden. Ook een Boomvalk in dit uur.
Vandaag 16 soorten, 319 exemplaren

19-08-2018

Zondag 19 augustus: weinig wind uit het zuidwesten, wisselend bewolkt (eerst licht, later zwaar), 18 ⁰C. Het is nog rond 7 uur als er een Grote Alexanderparkiet over komt vliegen. Dat is een exoot, maar wel een nieuwe soort voor de telpost. Niet veel later komen er 3 Lepelaars overgetrokken, een mooie soort op deze telpost. Tot nu toe hebben we er nog maar 13 in totaal gehad. Even later komt er een Grote Mantelmeeuw over, ook geen algemene soort hier. We zien er de laatste jaren 1 of 2 per jaar. Na 9 uur komt er een juveniele Bruine Kiekendief en een Boomvalk langsgetrokken. Het laatste uur met aanwezigheid komen er 2 vrouwtjes Wespendief over. Verder telden we de gebruikelijke zwaluwen, kwikstaarten en Boompiepers.
Vandaag 19 soorten, 170 exemplaren

Boompieper ©Martien van Dooren
Boompieper ©Martien van Dooren
Geelgors ©Martien van Dooren
Geelgors ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2018:

Statistieken
 1. Grauwe Gans  26. Grote Mantelmeeuw  51. Gekraagde Roodstaart
 2. Nijlgans  27. Zilvermeeuw  52. Paapje
 3. Wilde Eend  28. Kleine Mantelmeeuw  53. Tapuit
 4. Zwarte Ooievaar  29. Holenduif  54. Ringmus
 5. Ooievaar  30. Houtduif  55. Heggenmus
 6. Lepelaar  31. Gierzwaluw  56. Gele Kwikstaart
 7. Blauwe Reiger  32. Grote Bonte Specht  57. Witte Kwikstaart
 8. Grote Zilverreiger  33. Boomvalk  58. Graspieper
 9. Aalscholver  34. Slechtvalk  59. Boompieper
 10. Visarend  35. Grote Alexanderparkiet  60. Groenling
 11. Wespendief  36. Kauw  61. Kneu
 12. Sperwer  37. Zwarte Kraai  
 13. Bruine Kiekendief  38. Pimpelmees  
 14. Blauwe Kiekendief  39. Koolmees  
 15. Rode Wouw  40. Boomleeuwerik  
 16. Buizerd  41. Oeverzwaluw  
 17. Kievit  42. Boerenzwaluw  
 18. Goudplevier  43. Huiszwaluw  
 19. Morinelplevier  44. Fitis  
 20. Wulp  45. Spotvogel  
 21. Watersnip  46. Grasmus  
 22. Witgat  47. Spreeuw  
 23. Zwarte Ruiter  48. Merel  
 24. Kokmeeuw  49. Grote Lijster  
 25. Stormmeeuw  50. Zwarte Roodstaart  

Vlinders
 1. Kleine Vos  6. Distelvlinder
 2. Dagpauwoog  
 3. Koninginnenpage  
 4. Klein Koolwitje  
 5. Atalanta  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2018:

  1. 03-08-2018 Spotvogel 1
  2. 19-08-2018 Grote Alexanderparkiet 1