Week 4 (6 augustus - 12 augustus)

06-08-2018

Maandag 6 augustus: Over 2 dagen wordt er weer normaal weer (voor de tijd van het jaar) voorspeld, maar vandaag was het weer heet met een temperatuur van 27 graden om 12 uur en min of meer onbewolkt. Gelukkig een windje uit het zuid oosten kracht 2. Het eerste uur al meteen 2 Paapjes en een Gekraagde Roodstaart op de telpost, die we de rest van de dag niet meer gezien hebben. Dus werden ze als trekkers genoteerd. Verder het eerste uur rustig. De rest van de voormiddag deden de Boerenzwaluwen het redelijk met een dagtotaal van 365 stuks. Tegen 10 uur kwam er redelijk hoog een juveniele Bruine Kiekendief over. In dit uur ook een paar Gele Kwikstaarten en Boompiepers, die echter nog niet massaal aan het trekken zijn. De Gierzwaluwen zijn nog niet allemaal weg, verspreid over de telperiode toch nog 18 stuks.
Vandaag 16 soorten, 476 exemplaren

07-08-2018

Dinsdag 07 augustus: Laatste tropische dag voorlopig, de temperatuur was om 12 uur al 31 graden met een zwak zuidwestelijk windje en nauwelijks bewolking. Behalve de Boerenzwaluwen hadden de vogels er weinig trek in. Er kwamen 4 Gele Kwikstaarten langs en 4 Boompiepers. Tevens een paar Gierzwaluwen, alsmede 10 Huiszwaluwen. Wel aardig was nog het adulte vrouwtje Boomvalk dat even na 10 uur boven het Palmven verscheen.
Vandaag 10 soorten, 274 exemplaren

08-08-2018

Woensdag 08 augustus: Hè, hè eindelijk normaal weer voor augustus. Een stevig briesje uit het zuidwesten, kracht 3, zwaar bewolkt en een temperatuur voor de middag van 20 tot 23 graden. Tot 9 uur weinig vogels, alleen tegen 9 uur 2 Zwarte Ooievaars in de verte boven het Wisentengebied. Daarna kwam de Boerenzwaluwentrek enigszins op gang met een dagtotaal van ruim 100. Ook weer een paar Gele Kwikstaarten en Boompiepers vandaag. Een Koolmees, geen alledaagse trekker op onze telpost, dook op uit de mais. De steltjes deden het vandaag goed met 4 Watersnippen in één groep en 1 Witgatje. Sommige van de lokale Kieviten hielden het ook voor gezien en een groep van 69 trok zuidwaarts. Tussen twaalf en een uur kwamen nog 2 Kokmeeuwen overgevlogen.
Vandaag 17 soorten, 235 exemplaren

Juveniele Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Juveniele Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren

09-08-2018

Donderdag 09 augustus: Vandaag de definitieve weersomslag en geen parasol meer nodig tegen de hitte. Het was half tot zwaar bewolkt, temperatuur rond de 20 graden en een zuidoosten wind, kracht 2. Na elf uur werd de eerste regen met gejuich ontvangen. Ook vandaag weinig vogels. De Huiszwaluwen deden het in verhouding erg goed en konden met 80 stuks de Boerenzwaluwen redelijk bijhouden. Tussen 8 en 9 uur een Bruine Kiekendief, die een tijdje bleef jagen en het behoorlijk aan de stok kreeg met een lokale Buizerd alvorens te verdwijnen. Net voor de regen een groepje van 5 Watersnippen. Vandaag ook de eerste Ringmus over de telpost.
Vandaag 15 soorten, 216 exemplaren

Drie Raven trekken voorbij ©Martien van Dooren
Drie Raven trekken voorbij ©Martien van Dooren
Witgatje ©Martien van Dooren
Witgatje ©Martien van Dooren

10-08-2018

Vrijdag 10 augustus: Voor het eerst weer een jas aangehad. Temperatuur voor de middag niet boven de 20 graden, een windkracht 3 uit het zuidwesten, halfbewolkt en droog. Zeer matige trek met verspreid over de voormiddag nog geen 50 Boerenzwaluwen. Boompiepers en Gele Kwikstaarten deden het relatief gezien beter met zo’n 8 stuks ieder. Ook de eerste Merel van dit jaar. Verder een Buizerd en Sperwer op trek.
Vandaag 10 soorten, 72 exemplaren

11-08-2018

Zaterdag 11 augustus: zelfde weertype als gisteren. Temperatuur max. rond de 20 graden, windkracht 3 uit het zuiden, halfbewolkt en droog. Er is vandaag een behoorlijk aantal uren geteld, totaal 10. Het totaal aantal vogels viel voor al die teluren tegen met 161 stuks. Wel een Bruine Kiekendief tussen 10 en 11 uur en een flinke groep van 37 Ooievaars tussen 11 en 12 uur. Ook nog 10 Gierzwaluwen vandaag, die de komende tijd druppelsgewijs wel zullen blijven overkomen.
Vandaag 15 soorten, 161 exemplaren

12-08-2018

Zondag 12 augustus: Weer verandert niet erg. Voor de middag maximaal 20 graden, windkracht 2 uit het zuiden, halfbewolkt en droog. Na de middag loopt de temperatuur snel op naar 25 graden. Ook vandaag geen grote aantallen ondanks 8 teluren, maar wel een paar leuke soorten. Enkele Kokmeeuwen, Goudplevieren en Kleine Mantelmeeuwen. Totaal 68 Boerenzwaluwen, 9 Huiszwaluwen en zoals te verwachten in deze periode nog 20 Gierzwaluwen. Boompiepertrek is nog niet echt op gang gekomen met 7 stuks.
Vandaag 12 soorten, 173 exemplaren

Roodborsttapuit ©Martien van Dooren
Roodborsttapuit ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2018:

Statistieken
 1. Grauwe Gans  26. Houtduif
 2. Nijlgans  27. Gierzwaluw
 3. Wilde Eend  28. Boomvalk
 4. Zwarte Ooievaar  29. Slechtvalk
 5. Ooievaar  30. Pimpelmees
 6. Blauwe Reiger  31. Koolmees
 7. Aalscholver  32. Boomleeuwerik
 8. Visarend  33. Oeverzwaluw
 9. Wespendief  34. Boerenzwaluw
 10. Sperwer  35. Huiszwaluw
 11. Bruine Kiekendief  36. Spotvogel
 12. Blauwe Kiekendief  37. Spreeuw
 13. Rode Wouw  38. Merel
 14. Buizerd  39. Grote Lijster
 15. Kievit  40. Zwarte roodstaart
 16. Goudplevier  41. Gekraagde Roodstaart
 17. Wulp  42. Paapje
 18. Watersnip  43. Tapuit
 19. Witgat  44. Ringmus
 20. Zwarte Ruiter  45. Heggenmus
 21. Kokmeeuw  46. Gele Kwikstaart
 22. Stormmeeuw  47. Witte Kwikstaart
 23. Zilvermeeuw  48. Boompieper
 24. Kleine Mantelmeeuw  49. Groenling
 25. Holenduif  50. Kneu

Vlinders
 1. Kleine Vos
 2. Dagpauwoog
 3. Koninginnenpage
 4. Klein Koolwitje
 5. Atalanta
 6. Distelvlinder

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2018:

  1. 03-08-2018 Spotvogel 1