Week 21 (27 november - 30 november)

27-11-2017

Maandag 27 november; er is vanwege het slechte weer niet geteld.

28-11-2017

Dinsdag 28 november; stevige zuidwesten wind, licht bewolkt, 5 ˚C. Het eerste uur trek van Houtduiven en enkele andere soorten. Na 9 uur komen er ook enkele groepen ganzen over en is er meeuwentrek, Kok- en Stormmeeuwen. Ook vliegen er nog Houtduiven. Een groep van 36 Barmsijzen komen vlakbij de keet over en zijn goed genoeg te zien om er Grote Barmsijzen in te herkennen. Dat blijkt de eerste keer te zijn dat we ze goed genoeg kunnen zien en het is een nieuwe soort voor deze telpost. Leuk zo aan het eind van een al geslaagd teljaar. Uiteraard ook een dagrecord. Het volgende uur komen er nog Toendrarietganzen, Kolganzen, een Buizerd en nog aardig wat Houtduiven over.
Vandaag 17 soorten, 1011 exemplaren

Gouden zonsopgang vanaf telpost ©Martien van Dooren
Gouden zonsopgang vanaf telpost ©Martien van Dooren

29-11-2017

Woensdag 29 november; matige zuidwesten wind, half tot zwaar bewolkt en mistig, -1 ˚C. Tijdens de telling komt het dus niet boven het vriespunt. Heel veel vliegt er niet (is ook niet te zien..) en er wordt al vroeg gestopt.
Vandaag 7 soorten, 22 exemplaren

Toendrarietganzen ©Martien van Dooren
Toendrarietganzen ©Martien van Dooren
Voorzichtige start winter ©Martien van Dooren
Voorzichtige start winter ©Martien van Dooren

30-11-2017

Donderdag 30 november; matige zuidwesten wind, zwaar bewolkt, 4 ˚C. De laatste dag dat we tellen en we moeten de keet gereedmaken voor transport. Er is trek van meeuwen, vooral Stormmeeuwen maar ook nog 2 Zilvermeeuwen. De laatste vogel die dit jaar overkomt is een Boomleeuwerik. Tot volgend jaar, in elk geval vanaf 1 augustus maar die 2 weken daarvoor vast ook al. En iedereen bedankt en ook de vogels bedankt voor weer een mooi jaar tellen.
Vandaag 7 soorten, 67 exemplaren

Tot volgend telseizoen ©Martien van Dooren
Tot volgend telseizoen ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2017:

Statistieken
01. Toendrarietgans 26. Kraanvogel 51. Torenvalk 76. Zwartkop 101. Duinpieper
02. Grauwe Gans 27. Kievit 52. Roodpootvalk 77. Braamsluiper 102. Graspieper
03. Kolgans 28. Goudplevier 53. Smelleken 78. Grasmus 103. Boompieper
04. Grote Canadese Gans 29. Zilverplevier 54. Boomvalk 79. Winterkoning 104. Waterpieper
05. Knobbelzwaan 30. Bontbekplevier 55. Slechtvalk 80. Boomklever 105. Vink
06. Nijlgans 31. Morinelplevier 56. Klapekster 81. Spreeuw 106. Keep
07. Casarca 32. Watersnip 57. Gaai 82. Beflijster 107. Appelvink
08. Wilde Eend 33. Regenwulp 58. Ekster 83. Merel 108. Groenling
09. Kuifeend 34. Wulp 59. Kauw 84. Kramsvogel 109. Kneu
10. Zwarte Ooievaar 35. Groenpootruiter 60. Roek 85. Koperwiek 110. Kleine Barmsijs
11. Ooievaar 36. Witgat 61. Zwarte Kraai 86. Zanglijster 111. Kruisbek
12. Blauwe Reiger 37. Bonte Strandloper 62. Zwarte Mees 87. Grote Lijster 112. Putter
13. Grote Zilverreiger 38. Kokmeeuw 63. Pimpelmees 88. Roodborst 113. Europese Kanarie
14. Aalscholver 39. Dwergmeeuw 64. Koolmees 89. Witgesterde Blauwborst 114. Sijs
15. Visarend 40. Stormmeeuw 65. Baardman 90. Gekraagde Roodstaart 115. Geelgors
16. Wespendief 41. Grote Mantelmeeuw 66. Boomleeuwerik 91. Paapje 116. Ortolaan
17. Keizerarend 42. Zilvermeeuw 67. Veldleeuwerik 92. Roodborsttapuit 117. Rietgors
18. Sperwer 43. Kleine Mantelmeeuw 68. Oeverzwaluw 93. Tapuit 118. IJsgors
19. Bruine Kiekendief 44. Holenduif 69. Boerenzwaluw 94. Huismus 119. Grote Barmsijs
20. Blauwe Kiekendief 45. Houtduif 70. Huiszwaluw 95. Ringmus  
21. Grauwe Kiekendief 46. Turkse Tortel 71. Staartmees 96. Heggenmus  
22. Rode Wouw 47. Velduil 72. Fitis 97. Gele Kwikstaart  
23. Zwarte Wouw 48. Gierzwaluw 73. Tjiftjaf 98. Grote Gele Kwikstaart  
24. Zeearend 49. IJsvogel 74. Kleine Karekiet 99. Witte Kwikstaart  
25. Buizerd 50. Grote Bonte Specht 75. Bosrietzanger 100. Grote Pieper  

Vlinders
1. Kleine Vos 4. Groot Koolwitje 7. Atalanta 10. Oranje Luzernevlinder
2. Dagpauwoog 5. Klein Geaderd Koolwitje 8. Distelvlinder  
3. Koninginnenpage 6. Klein Koolwitje 9. Gehakkelde Aurelia  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2017:

 1. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
 2. 19-09-2017 IJsvogel 1
 3. 27-09-2017 Keizerarend 1
 4. 28-11-2017 Grote Barmsijs 36

Nieuwe dagrecords:

 1. 22-07-2017 Gierzwaluw 2137
 2. 31-07-2017 Boomklever 1 (evenaring dagrecords 2005 en 2015) ook 27-08-2017
 3. 06-08-2017 Braamsluiper 1 (evenaring dagrecord 2016)
 4. 13-08-2017 Tjiftjaf/Fitis 4
 5. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
 6. 22-08-2017 Zwartkop 2
 7. 23-08-2017 Tapuit 15
 8. 01-09-2017 Tapuit 18
 9. 10-09-2017 Tapuit 22
 10. 11-09-2017 Bonte Strandloper 12
 11. 19-09-2017 IJsvogel 1
 12. 19-09-2017 Torenvalk 10
 13. 19-09-2017 Bruine Kiekendief 16
 14. 21-09-2017 Appelvink 5
 15. 25-09-2017 Europese Kanarie 2
 16. 27-09-2017 Keizerarend 1
 17. 08-10-2017 Baardman 23
 18. 10-10-2017 Appelvink 10
 19. 13-10-2017 Grote Pieper 2
 20. 28-11-2017 Grote Barmsijs 36