November 2017

De getelde aantallen vogels (29.431) in november 2017 waren gelukkig flink hoger dan vorig jaar (de helft meer), maar nog wel minder dan het langjarig gemiddelde (dan kan worden genuanceerd, want in 2014 telden we 180.000 vogels en als dit jaar buiten beschouwing wordt gelaten, was 2017 een gemiddeld jaar). Er zijn iets meer uren dan vorig jaar geteld, 94 tegen 90. Per uur telden we 289 vogels, zo’n 100 meer dan vorig jaar, wat trouwens een slecht jaar was.

De talrijkste soort in november was dit jaar de Houtduif en met groot verschil. We telden bijna 17.000 Houtduiven. In de top 3 staan ook de Spreeuw en de Vink met maar weinig verschil. De aantallen zijn voor de Houtduif wel aardig goed, iets onder het langjarig gemiddelde. Spreeuwen tellen we gemiddeld veel meer en Vinken normaal iets minder. En we hadden al veel Vinken dit jaar! Opvallend was dat in de laatste weken van November een flink deel van de Houtduiven de verkeerde kant uit vloog, in oostelijke richtingen. Waarschijnlijk is dit een soort correctietrek, maar daar zijn we niet helemaal zeker van. Misschien valt het wel tegen in Nederland en is er in Duitsland meer eten te halen. Geen ganzen in de top 3 dit jaar, die vlogen er sowieso weinig.

De november-vogels

De maand begint met een hele late Boerenzwaluw (geen record, dat staat op de 15e). Op de 3e zien we de eerste Blauwe Kiekendief van dit jaar en dat blijft enige. De volgende maandag is er een piekje in Buizerdtrek met een uur met 22 vogels. De volgende dag zien we de eerste Kraanvogels van dit jaar, altijd leuk. Daags erna worden er bij de telpost een groep van 40 gezien, helaas werd er op dat moment niet geteld. Die komen dus niet in de statistieken. Een weinig belovende zondagochtend met opeens veel Houtduiven die grotendeels de verkeerde kant opvliegen levert nog 2 mooie soorten op: Een Grote Mantelmeeuw en een groepje Kuifeend. In de laatste dagen komt er zowaar nog een nieuwe soort over: Grote Barmsijs. Tot nu toe konden we alleen de verzamelsoort en Kleine Barmsijzen tellen. We kijken elk jaar naar 6 soorten die bij november horen. De eerste soort is de Kleine Zwaan en daar is er geen een van over gekomen, want nog nooit eerder gebeurt is. In de omgeving zijn wel Kleine Zwanen gezien, maar niet heel veel. Kieviten zijn er ook weinig langs gekomen een schamele 130. Wel zit er een vrij grote groep op de Brobbelbies, op de laatste dag telden we zo’n 200 Kieviten die ter plaatse zaten. Maar gemiddeld tellen we er in november 1200. De bijna 17.000 Houtduiven die we dit jaar telden is een prima aantal, net onder het gemiddelde, maar in 2014 hebben we er enorm veel geteld, wat het gemiddelde flink opschroeft. Een deel (circa 10 %) van de Houtduiven vloog aan het eind van de maand dus de verkeerde kant op. Ook dit jaar telden we ongeveer 1000 Kramsvogels en dat is iets onder het gemiddelde voor november, niet verkeerd dus. Vorig jaar hadden we erg weinig Vinken in november, dit jaar waren het gemiddelde aantallen. Ze waren dus na de enorme aantallen in oktober nog niet op. Kepen hadden we vorig jaar ook erg weinig, dit jaar gelukkig flink meer, maar de 79 die we telden zijn er toch veel minder dan het gemiddelde van 281.

Een aantal soorten deden het dit jaar in november beter dan in andere jaren. Dat geldt onder andere voor de Watersnip, waarvan we er 14 telden en dan is maar twee keer meer geweest (2010 en 2011). Stormmeeuwen deden het ook goed en dat eigenlijk alleen in de laatste week. Veldleeuweriken telden we wel bovengemiddeld, maar niet echt veel. Koperwieken telden we onder het gemiddelde, maar na de afgelopen 2 jaar (66 en 11 Koperwieken) is 396 Koperwieken een mooi aantal. Sijzen kwamen ook in mooie aantallen langs, ruim boven het gemiddelde n dat geldt ook voor de Kneu. De Grote Barmsijs is al genoemd. Ook de Kruisbek en de Rietgors deden het dit jaar prima.

De november-vlinders

Dit jaar hadden we wel vlinders in november en wel 2 Atalanta’s op 6 november.

Het weer in november

November 2017 is een vrij zachte maand geweest, met een hele warme dag ertussen en een paar koude periodes. Het landelijke gemiddelde voor deze maand was 7.6 C en dat is ruim boven het langjarig gemiddelde van 6.7 C. Die warme dag was op 23 november, het werd 15.1 C in Volkel en dat was de warmste 23 november ooit. Deze warmte kwam mee met een echte herfstdepressie die ook voor veel wind zorgde. Verder was het vrij zonnig en viel er een normale hoeveelheid neerslag. In de eerste week waren er een aantal koude nachten en op het eind van de maand.

Top 3 vogelsoort in november

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Veldleeuwerik 336 Spreeuw 224 Houtduif 192
2001 Houtduif 4.247 Kievit 684 Spreeuw 436
2002 Houtduif 6.004 Kievit 1.291 Spreeuw 1.107
2003 Houtduif 10.096 Spreeuw 1.793 Vink 838
2004 Kolgans 2.023 Houtduif 1.723 Grauwe Gans 1.009
2005 Houtduif 11.815 Vink 2.818 Veldleeuwerik 964
2006 Houtduif 10.899 Vink 5.658 Kramsvogel 5.478
2007 Houtduif 33.182 Spreeuw 5.158 Kolgans 2.975
2008 Houtduif 33.137 Spreeuw 7.105 Grauwe Gans 3.664
2009 Spreeuw 16.032 Houtduif 15.759 Kievit 1.680
2010 Houtduif 12.859 Kramsvogel 2.102 Vink 2.037
2011 Spreeuw 17.705 Houtduif 3.837 Kievit 2.535
2012 Houtduif 4.852 Kolgans 4.138 Vink 2.646
2013 Vink 5.184 Houtduif 5.143 Spreeuw 4.932
2014 Houtduif 146.066 Spreeuw 13.102 Vink 4.054
2015 Houtduif 12.734 Spreeuw 2.900 Kolgans 2.092
2016 Spreeuw 8.013 Houtduif 2.042 Rietgans 1.468
2017 Houtduif 16.879 Spreeuw 2.120 Vink 2.178

Aantal per soort in november

Jaar/Soort Kleine Zwaan Kievit Houtduif Kramsvogel Vink Keep
2000 1 46 192 1 65 0
2001 0 684 4.247 215 647 82
2002 32 1.291 6.004 144 340 8
2003 14 533 10.096 186 838 98
2004 44 423 1.723 3 244 119
2005 15 260 11.815 168 2.818 432
2006 59 2.612 10.899 5.478 5.658 2.322
2007 82 443 32.638 1.719 1.887 699
2008 361 3.170 33.137 1.935 2.916 194
2009 37 1.680 15.759 906 1.340 100
2010 74 597 12.859 2.102 2.037 289
2011 41 2.535 3.837 336 311 87
2012 20 1.902 4.852 906 2.646 109
2013 46 1.846 5.143 3.892 5.184 68
2014 20 2.168 146.066 333 4.054 342
2015 23 1.380 12.734 339 1.359 134
2016 53 506 2.042 1.005 243 16
2017 0 130 16.879 953 2.178 79