Week 20 (20 november - 26 november)

20-11-2017

Maandag 20 november; De eerste dag dit jaar dat er niet geteld is. Te slecht weer.

21-11-2017

Dinsdag 21 november; wind matig uit zuidwest, geheel bewolkt en motregen, 11 ˚C. Ondanks het weer is er toch 2 uur geteld. Dat leverde maar 10 vogels op, van 2 soorten: Kramsvogels en Kepen.
Vandaag 2 soorten, 10 exemplaren

Zonsopgang bij de telpost ©Martien van Dooren
Zonsopgang bij de telpost ©Martien van Dooren

22-11-2017

Woensdag 22 november; stevige zuidwesten wind, meestal geheel bewolkt, 11 ˚C. Redelijk weer vandaag en dus ook wel trek. In de ochtend zijn dat vooral ganzen (Toendra- Grauwe en Nijlgans). Maar er vliegen ook enkele Houtduiven, Vinken, Kramsvogels en een Watersnip. Tussen 10 en 11 komen er ook een Sperwer en een Buizerd over en ook een groepje Houtduiven dat de verkeerde kant op vliegt.
Vandaag 12 soorten, 371 exemplaren

23-11-2017

Donderdag 23 november; windkracht 5 uit zuid. driekwart bewolkt, 13 ˚C. Er staat dus echt flink wind, maar uit de verkeerde hoek dus iets aparts verwachten we niet. Er komen weinig ganzen over. Wel komen er vrij veel Houtduiven over en de meesten vliegen de goede kant op, 250 tussen 8 en 9 uur. Maar er komen over de gehele telling toch ook enkele groepen Houtduiven over die noordwaarts vliegen. Aan het eind van de telling zien en horen we nog een Goudplevier.
Vandaag 10 soorten, 466 exemplaren

24-11-2017

Vrijdag 24 november; weinig wind uit west, geheel bewolkt, slecht zicht en op het eind motregen, 7 ˚C. Vanwege de motregen is er al om 10 uur gestopt. Er vlogen wat Kramsvogels, Koperwieken en Kepen en nog een paar soorten over. Ook de lokale Raven zijn gezien.
Vandaag 8 soorten, 86 exemplaren

Groenlingen ©Martien van Dooren
Groenlingen ©Martien van Dooren
Spreeuwenwolk voor de telpost ©Martien van Dooren
Spreeuwenwolk voor de telpost ©Martien van Dooren

25-11-2017

Zaterdag 25 november; matige westnoordwesten wind, half bewolkt, temperatuur van 1 tot 6 ˚C oplopend. Voor een ochtend eind november is het niet verkeerd. Enkele groepen ganzen op trek, waaronder redelijk wat Kolganzen, en ook duiven en lijster in de lucht. Wel vliegen er weer de nodige Houtduiven de verkeerde kant op. Opvallend veel Sijsjes (elk teluur) en ook 2 Kleine Barmsijzen en een groep Kruisbekken. Die laatsten gingen de verkeerde kant op.
Vandaag 15 soorten, 322 exemplaren

Spreeuwen bezetten de telpostboom ©Martien van Dooren
Spreeuwen bezetten de telpostboom ©Martien van Dooren
Kramsvogels in de telpostboom ©Martien van Dooren
Kramsvogels in de telpostboom ©Martien van Dooren

26-11-2017

Zondag 26 november; straffe zuidwesten wind, geheel bewolkt (maar we hebben de zon gezien), 2 ˚C. Officieel de laatste dag en sluiting van het seizoen. Voor 9 uur vliegt er nog niet al te veel, maar daarna komen er verschillende groepen meeuwen over. Het zijn Stormmeeuwen en Kokmeeuwen. Er vliegen nog wat Vinken over en de Houtduiven vliegen vandaag wel allemaal de goede kant op. De officiële sluiting wordt met Erwtensoep en roggebrood met spek en met een borreltje gevierd. Maar we blijven alert en zo zien we nog 4 Goudplevieren overvliegen. De soep van Mignon is heerlijk, zeker met deze belevingstemperatuur. We sluiten zo een zeer geslaagd telseizoen af, maar tellen de komende dagen door, indien het weer het toe laat. Alle tellers en passanten bedankt! Tot volgend jaar.
Vandaag 13 soorten, 230 exemplaren

Vloeiend telseizoen 2017 afsluiten ©Martien van Dooren
Vloeiend telseizoen 2017 afsluiten ©Martien van Dooren
De aanwezigen bij de afsluiting 2017 ©Martien van Dooren
De aanwezigen bij de afsluiting 2017 ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2017:

Statistieken
01. Toendrarietgans 26. Kraanvogel 51. Torenvalk 76. Zwartkop 101. Duinpieper
02. Grauwe Gans 27. Kievit 52. Roodpootvalk 77. Braamsluiper 102. Graspieper
03. Kolgans 28. Goudplevier 53. Smelleken 78. Grasmus 103. Boompieper
04. Grote Canadese Gans 29. Zilverplevier 54. Boomvalk 79. Winterkoning 104. Waterpieper
05. Knobbelzwaan 30. Bontbekplevier 55. Slechtvalk 80. Boomklever 105. Vink
06. Nijlgans 31. Morinelplevier 56. Klapekster 81. Spreeuw 106. Keep
07. Casarca 32. Watersnip 57. Gaai 82. Beflijster 107. Appelvink
08. Wilde Eend 33. Regenwulp 58. Ekster 83. Merel 108. Groenling
09. Kuifeend 34. Wulp 59. Kauw 84. Kramsvogel 109. Kneu
10. Zwarte Ooievaar 35. Groenpootruiter 60. Roek 85. Koperwiek 110. Kleine Barmsijs
11. Ooievaar 36. Witgat 61. Zwarte Kraai 86. Zanglijster 111. Kruisbek
12. Blauwe Reiger 37. Bonte Strandloper 62. Zwarte Mees 87. Grote Lijster 112. Putter
13. Grote Zilverreiger 38. Kokmeeuw 63. Pimpelmees 88. Roodborst 113. Europese Kanarie
14. Aalscholver 39. Dwergmeeuw 64. Koolmees 89. Witgesterde Blauwborst 114. Sijs
15. Visarend 40. Stormmeeuw 65. Baardman 90. Gekraagde Roodstaart 115. Geelgors
16. Wespendief 41. Grote Mantelmeeuw 66. Boomleeuwerik 91. Paapje 116. Ortolaan
17. Keizerarend 42. Zilvermeeuw 67. Veldleeuwerik 92. Roodborsttapuit 117. Rietgors
18. Sperwer 43. Kleine Mantelmeeuw 68. Oeverzwaluw 93. Tapuit 118. IJsgors
19. Bruine Kiekendief 44. Holenduif 69. Boerenzwaluw 94. Huismus  
20. Blauwe Kiekendief 45. Houtduif 70. Huiszwaluw 95. Ringmus  
21. Grauwe Kiekendief 46. Turkse Tortel 71. Staartmees 96. Heggenmus  
22. Rode Wouw 47. Velduil 72. Fitis 97. Gele Kwikstaart  
23. Zwarte Wouw 48. Gierzwaluw 73. Tjiftjaf 98. Grote Gele Kwikstaart  
24. Zeearend 49. IJsvogel 74. Kleine Karekiet 99. Witte Kwikstaart  
25. Buizerd 50. Grote Bonte Specht 75. Bosrietzanger 100. Grote Pieper  

Vlinders
1. Kleine Vos 4. Groot Koolwitje 7. Atalanta 10. Oranje Luzernevlinder
2. Dagpauwoog 5. Klein Geaderd Koolwitje 8. Distelvlinder  
3. Koninginnenpage 6. Klein Koolwitje 9. Gehakkelde Aurelia  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2017:

 1. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
 2. 19-09-2017 IJsvogel 1
 3. 27-09-2017 Keizerarend 1

Nieuwe dagrecords:

 1. 22-07-2017 Gierzwaluw 2137
 2. 31-07-2017 Boomklever 1 (evenaring dagrecords 2005 en 2015) ook 27-08-2017
 3. 06-08-2017 Braamsluiper 1 (evenaring dagrecord 2016)
 4. 13-08-2017 Tjiftjaf/Fitis 4
 5. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
 6. 22-08-2017 Zwartkop 2
 7. 23-08-2017 Tapuit 15
 8. 01-09-2017 Tapuit 18
 9. 10-09-2017 Tapuit 22
 10. 11-09-2017 Bonte Strandloper 12
 11. 19-09-2017 IJsvogel 1
 12. 19-09-2017 Torenvalk 10
 13. 19-09-2017 Bruine Kiekendief 16
 14. 21-09-2017 Appelvink 5
 15. 25-09-2017 Europese Kanarie 2
 16. 27-09-2017 Keizerarend 1
 17. 08-10-2017 Baardman 23
 18. 10-10-2017 Appelvink 10
 19. 13-10-2017 Grote Pieper 2