Week 19 (13 november - 19 november)

13-11-2017

Maandag 13 november; redelijk wat wind uit noordnoordwest, licht bewolkt, 9 ˚C. Een leuke dag met aardig wat soorten. De hele ochtend is er trek van ganzen, Riet-, Kol- en Grauwe Gans. Ook vliegen er groepen duiven langs en verschillende zangvogels. Deze ochtend wordt er weer een Ekster gezien, dit jaar een regelmatige gast. Kneuen vliegen ook goed vanmorgen, net zoals Spreeuwen en Veldleeuweriken. Na 10 uur komt er een eerste Buizerd over en het volgende uur nog 2. Als sluitstuk komt er een Smelleken langs die een Veldleeuwerik te pakken krijgt.
Vandaag 25 soorten, 1501 exemplaren

Zonsopgang op de telpost ©Martien van Dooren
Zonsopgang op de telpost ©Martien van Dooren

14-11-2017

Dinsdag 14 november; zuidwesten wind, geheel bewolkt tot het laatste uur, dan een beetje blauw, 6 ˚C. Een trio zwanen lijken de eerste Wilde Zwanen van dit jaar te zijn, maar nadat de foto’s van de juveniele dieren bestudeerd zijn, blijken het toch Knobbelzwanen te zijn. Jammer! Deze ochtend goede trek van Kramsvogels en opvallend veel Pimpelmezen. Ook de kleine zangvogeltjes als Vink en Kneu vliegen in redelijke aantallen. Verder komt er nog een duo Stormmeeuwen over en een mooi groepje van 9 Roeken.
Vandaag 21 soorten, 1142 exemplaren

15-11-2017

Woensdag 15 november; zuidwesten wind, geheel bewolkt, 8 ˚C. Er is maar kort geteld en er vloog wel wat maar niet veel. Het meest geteld werd de Vink met 40 exemplaren.
Vandaag 10 soorten, 86 exemplaren

16-11-2017

Donderdag 16 november; hetzelfde weer dus zuidwesten wind kracht 2 en geheel bewolkt, 9 ˚C. Het vliegt wel beter dat gisteren, maar heel veel is het niet. Enkele Kramsvogels, Kauwen en een groepje Ringmussen waren de leukere soorten.
Vandaag 16 soorten, 195 exemplaren

Smelleken met veldleeuwerik ©Martien van Dooren
Smelleken met veldleeuwerik ©Martien van Dooren
Torenvalk wordt afgetwijgd door Zwarte Kraai ©Martien van Dooren
Torenvalk wordt afgetwijgd door Zwarte Kraai ©Martien van Dooren

17-11-2017

Vrijdag 17 november; weinig wind uit noordwesthoek, licht bewolkt, 2 ˚C. Een frisse heldere morgen en dat belooft meer dan de afgelopen dagen. Het eerste half uur worden er dan ook al Kepen, Kneuen, Vinken en Kramsvogels geteld. Daarna vliegt er nog wel wat maar echt op gang komt het niet. Tussen 9 en 10 komen er enkele groepen ganzen langs, 4 verschillende soorten. Maar na 10 uur zien we die ook niet meer. Dan komt er nog wel een groep van 9 Geelgorzen over maar er wordt om 11 uur gestopt.
Vandaag 18 soorten, 324 exemplaren

18-11-2017

Zaterdag 18 november; zuidwesten wind, vrij krachtig, veel bewolking, 5 ˚C. Er is in twee korte periodes geteld. Veel vloog er niet, enkele Kruisbekken en Sijzen en een Toendrarietgans. Wel aardig wat Houtduiven, maar bijna de helft daarvan vliegt de verkeerde kant op.
Vandaag 6 soorten, 182 exemplaren

Een dag met een gouden randje ©Martien van Dooren
Een dag met een gouden randje ©Martien van Dooren
Spreeuwenzwerm ©Martien van Dooren
Spreeuwenzwerm ©Martien van Dooren

19-11-2017

Zondag 19 november; De vertrouwde windracht 2 uit zuidwest, half tot zwaar bewolkt, 5 ˚C. Veel beloofd het niet vandaag, de buitjes die volgens de voorspelling weg zouden blijven, blijken vanmorgen toch we langs te komen. Ganzen zijn er dan ook bijna niet vandaag. Maar rond half 9 beginnen er groepjes Houtduiven te vliegen. Ze vliegen alleen de verkeerde kant op, net als gisteren. Het zijn er wel veel en ze vliegen in hoog tempo. In totaal zien we er meer dan 2600 langskomen. Midden op de ochtend komen er 3 eendjes overgevlogen richting de Hofmans plassen. Kuifeendjes en die hebben we dit jaar nog niet gezien. Even later komt er een grote meeuw over, een mantelmeeuw. Het is een lastig beest zelfs in de telescoop, maar het is een Grote Mantelmeeuw en die is ook nieuw voor dit jaar. Verder komt er nog een Grote Gele Kwikstaart langs en in het laatste uur een juveniele Slechtvalk, die even komt jagen en voor aardig wat paniek zorgt. Het is wel een heel donkere vogel.
Vandaag 15 soorten, 2833 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2017:

Statistieken
01. Toendrarietgans 26. Kievit 51. Smelleken 76. Grasmus 101. Boompieper
02. Grauwe Gans 27. Goudplevier 52. Boomvalk 77. Winterkoning 102. Waterpieper
03. Kolgans 28. Zilverplevier 53. Slechtvalk 78. Boomklever 103. Vink
04. Grote Canadese Gans 29. Bontbekplevier 54. Klapekster 79. Spreeuw 104. Keep
05. Knobbelzwaan 30. Morinelplevier 55. Gaai 80. Beflijster 105. Appelvink
06. Nijlgans 31. Watersnip 56. Ekster 81. Merel 106. Groenling
07. Casarca 32. Regenwulp 57. Kauw 82. Kramsvogel 107. Kneu
08. Wilde Eend 33. Wulp 58. Roek 83. Koperwiek 108. Kleine Barmsijs
09. Zwarte Ooievaar 34. Groenpootruiter 59. Zwarte Kraai 84. Zanglijster 109. Kruisbek
10. Ooievaar 35. Witgat 60. Zwarte Mees 85. Grote Lijster 110. Putter
11. Blauwe Reiger 36. Bonte Strandloper 61. Pimpelmees 86. Roodborst 111. Europese Kanarie
12. Grote Zilverreiger 37. Kokmeeuw 62. Koolmees 87. Witgesterde Blauwborst 112. Sijs
13. Aalscholver 38. Dwergmeeuw 63. Baardman 88. Gekraagde Roodstaart 113. Geelgors
14. Visarend 39. Stormmeeuw 64. Boomleeuwerik 89. Paapje 114. Ortolaan
15. Wespendief 40. Zilvermeeuw 65. Veldleeuwerik 90. Roodborsttapuit 115. Rietgors
16. Keizerarend 41. Kleine Mantelmeeuw 66. Oeverzwaluw 91. Tapuit 116. IJsgors
17. Sperwer 42. Holenduif 67. Boerenzwaluw 92. Huismus 117. Kuifeend
18. Bruine Kiekendief 43. Houtduif 68. Huiszwaluw 93. Ringmus 118. Grote Mantelmeeuw
19. Blauwe Kiekendief 44. Turkse Tortel 69. Staartmees 94. Heggenmus  
20. Grauwe Kiekendief 45. Velduil 70. Fitis 95. Gele Kwikstaart  
21. Rode Wouw 46. Gierzwaluw 71. Tjiftjaf 96. Grote Gele Kwikstaart  
22. Zwarte Wouw 47. IJsvogel 72. Kleine Karekiet 97. Witte Kwikstaart  
23. Zeearend 48. Grote Bonte Specht 73. Bosrietzanger 98. Grote Pieper  
24. Buizerd 49. Torenvalk 74. Zwartkop 99. Duinpieper  
25. Kraanvogel 50. Roodpootvalk 75. Braamsluiper 100. Graspieper  

Vlinders
1. Kleine Vos 4. Groot Koolwitje 7. Atalanta 10. Oranje Luzernevlinder
2. Dagpauwoog 5. Klein Geaderd Koolwitje 8. Distelvlinder  
3. Koninginnenpage 6. Klein Koolwitje 9. Gehakkelde Aurelia  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2017:

 1. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
 2. 19-09-2017 IJsvogel 1
 3. 27-09-2017 Keizerarend 1

Nieuwe dagrecords:

 1. 22-07-2017 Gierzwaluw 2137
 2. 31-07-2017 Boomklever 1 (evenaring dagrecords 2005 en 2015) ook 27-08-2017
 3. 06-08-2017 Braamsluiper 1 (evenaring dagrecord 2016)
 4. 13-08-2017 Tjiftjaf/Fitis 4
 5. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
 6. 22-08-2017 Zwartkop 2
 7. 23-08-2017 Tapuit 15
 8. 01-09-2017 Tapuit 18
 9. 10-09-2017 Tapuit 22
 10. 11-09-2017 Bonte Strandloper 12
 11. 19-09-2017 IJsvogel 1
 12. 19-09-2017 Torenvalk 10
 13. 19-09-2017 Bruine Kiekendief 16
 14. 21-09-2017 Appelvink 5
 15. 25-09-2017 Europese Kanarie 2
 16. 27-09-2017 Keizerarend 1
 17. 08-10-2017 Baardman 23
 18. 10-10-2017 Appelvink 10
 19. 13-10-2017 Grote Pieper 2