Week 18 (6 november - 12 november)

06-11-2017

Maandag 6 november; matige westenwind, licht bewolkt, 10 ˚C. Deze ochtend is er trek van ganzen. In de vroege ochtend komen er veel Sijzen langs. Ook van de andere soorten die in het late najaar vliegen, komen er verschillende groepen over, zoals Kramsvogels en Koperwieken. Tussen de groepen ganzen zit ook een groep Grote Canadese Ganzen en die hadden we dit jaar al veel. Leuke soorten zijn bijvoorbeeld de Pimpelmezen, enkele Stormmeeuwen en na 11 uur komt er wat trek op gang van Buizerds, met 22 tussen 11 en 12 uur en het uur daarna nog eens 7. Helaas moet iedereen daarna naar huis.
Vandaag 31 soorten, 1529 exemplaren

Ochtendnevel op de telpost ©Martien van Dooren
Ochtendnevel op de telpost ©Martien van Dooren

07-11-2017

Dinsdag 7 november; briesje uit oost tot noordoost, bijna geen bewolking, koud, -1 ˚C. In de vroege ochtend verschillende Kramsvogels en spreeuwen op trek en zowaar een Winterkoninkje. De eerste Kraanvogels van dit jaar vliegen achter de keet maar worden gelukkig wel opgemerkt. Er is toch al niet zo veel trek van Kraanvogels boven Nederland dit najaar. Later op de ochtend komt er nog een Goudplevier langs en ook een Boomleeuwerik. Ganzen vlogen er wel vandaag maar niet echt veel.
Vandaag 21 soorten, 411 exemplaren

08-11-2017

Woensdag 8 november; matige noordoosten wind, geheel bewolkt, 5 ˚C. Het is behoorlijk mistig vanmorgen en er vliegt er weinig. De telling wordt daarom al om 10 uur afgebroken. ‘s Middags rond een uur komt er een groep van circa 40 Kraanvogels overgevlogen. De waarnemer die dit ook doorbelde, kwam de volgende dag langs en liet foto’s zien. We hebben ze niet in de gegevens van de telpost opgenomen.
Vandaag 6 soorten, 63 exemplaren

09-11-2017

Donderdag 9 november; tot vrij krachtig toenemende wind uit de zuidwesthoek, geheel bewolkt alhoewel we de zon even hebben gezien, 8 ˚C. In de vroege ochtend komen er wat Sijsjes langs. Later zijn er Kepen die zich laten horen, totdat Arend er is, dan zijn ze opeens op. Wel komt er nog een Goudplevier langs. Later op de ochtend trekt er een enkele Buizerd langs. Verder zien we wat groepen Kramsvogels, Spreeuwen en Kieviten. Na 11 uur is het bijna niets meer, een enkele Vink!
Vandaag 15 soorten, 257 exemplaren

Ganzentrek ©Martien van Dooren
Ganzentrek ©Martien van Dooren

10-11-2017

Vrijdag 10 november; krachtige zuidwesten wind, geheel bewolkt, 9 ˚C. Er trekt ook vandaag niet veel, enkele Koperwieken en Kramsvogels en in het begin een vrij grote groep Kieviten. Is het al over?
Vandaag 6 soorten, 71 exemplaren

11-11-2017

Zaterdag 11 november; vrij krachtige zuidwesten wind, geheel bewolkt, 7 ˚C. Vanwege de motregen is er maar kort geteld. Er vloog ook bijna niets.
Vandaag 4 soorten, 5 exemplaren

12-11-2017

Zondag 12 november; matige wind uit zuidzuidwest, geheel bewolkt, 5 ˚C. Vandaag niet veel beter dan gisteren. Het leukste was misschien wel de Steenuil die ter plaatse was. Verder nog wat Vinken. Er is weer vroeg gestopt vanwege het weer.
Vandaag 5 soorten, 81 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2017:

Statistieken
01. Toendrarietgans 26. Goudplevier 51. Boomvalk 76. Boomklever 101. Vink
02. Grauwe Gans 27. Zilverplevier 52. Slechtvalk 77. Spreeuw 102. Keep
03. Kolgans 28. Bontbekplevier 53. Klapekster 78. Beflijster 103. Appelvink
04. Grote Canadese Gans 29. Morinelplevier 54. Gaai 79. Merel 104. Groenling
05. Knobbelzwaan 30. Watersnip 55. Ekster 80. Kramsvogel 105. Kneu
06. Nijlgans 31. Regenwulp 56. Kauw 81. Koperwiek 106. Kleine Barmsijs
07. Casarca 32. Wulp 57. Roek 82. Zanglijster 107. Kruisbek
08. Wilde Eend 33. Groenpootruiter 58. Zwarte Kraai 83. Grote Lijster 108. Putter
09. Zwarte Ooievaar 34. Witgat 59. Zwarte Mees 84. Roodborst 109. Europese Kanarie
10. Ooievaar 35. Bonte Strandloper 60. Pimpelmees 85. Witgesterde Blauwborst 110. Sijs
11. Blauwe Reiger 36. Kokmeeuw 61. Koolmees 86. Gekraagde Roodstaart 111. Geelgors
12. Grote Zilverreiger 37. Dwergmeeuw 62. Baardman 87. Paapje 112. Ortolaan
13. Aalscholver 38. Stormmeeuw 63. Boomleeuwerik 88. Roodborsttapuit 113. Rietgors
14. Visarend 39. Zilvermeeuw 64. Veldleeuwerik 89. Tapuit 114. IJsgors
15. Wespendief 40. Kleine Mantelmeeuw 65. Oeverzwaluw 90. Huismus 115. Kraanvogel
16. Keizerarend 41. Holenduif 66. Boerenzwaluw 91. Ringmus 116. Winterkoning
17. Sperwer 42. Houtduif 67. Huiszwaluw 92. Heggenmus  
18. Bruine Kiekendief 43. Turkse Tortel 68. Staartmees 93. Gele Kwikstaart  
19. Blauwe Kiekendief 44. Velduil 69. Fitis 94. Grote Gele Kwikstaart  
20. Grauwe Kiekendief 45. Gierzwaluw 70. Tjiftjaf 95. Witte Kwikstaart  
21. Rode Wouw 46. IJsvogel 71. Kleine Karekiet 96. Grote Pieper  
22. Zwarte Wouw 47. Grote Bonte Specht 72. Bosrietzanger 97. Duinpieper  
23. Zeearend 48. Torenvalk 73. Zwartkop 98. Graspieper  
24. Buizerd 49. Roodpootvalk 74. Braamsluiper 99. Boompieper  
25. Kievit 50. Smelleken 75. Grasmus 100. Waterpieper  

Vlinders
1. Kleine Vos 4. Groot Koolwitje 7. Atalanta 10. Oranje Luzernevlinder
2. Dagpauwoog 5. Klein Geaderd Koolwitje 8. Distelvlinder  
3. Koninginnenpage 6. Klein Koolwitje 9. Gehakkelde Aurelia  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2017:

 1. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
 2. 19-09-2017 IJsvogel 1
 3. 27-09-2017 Keizerarend 1

Nieuwe dagrecords:

 1. 22-07-2017 Gierzwaluw 2137
 2. 31-07-2017 Boomklever 1 (evenaring dagrecords 2005 en 2015) ook 27-08-2017
 3. 06-08-2017 Braamsluiper 1 (evenaring dagrecord 2016)
 4. 13-08-2017 Tjiftjaf/Fitis 4
 5. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
 6. 22-08-2017 Zwartkop 2
 7. 23-08-2017 Tapuit 15
 8. 01-09-2017 Tapuit 18
 9. 10-09-2017 Tapuit 22
 10. 11-09-2017 Bonte Strandloper 12
 11. 19-09-2017 IJsvogel 1
 12. 19-09-2017 Torenvalk 10
 13. 19-09-2017 Bruine Kiekendief 16
 14. 21-09-2017 Appelvink 5
 15. 25-09-2017 Europese Kanarie 2
 16. 27-09-2017 Keizerarend 1
 17. 08-10-2017 Baardman 23
 18. 10-10-2017 Appelvink 10
 19. 13-10-2017 Grote Pieper 2