Oktober 2017

Ruim 183 uren is de telpost bezet geweest, flink meer dan vorig jaar. En er zijn veel meer vogels geteld dan vorig jaar, namelijk 226.615. Er zijn verschillende jaren dat we meer vogels hebben geteld, maar als je vogels per uur gaat bekijken dan is dit jaar met 1236 vogels per uur het beste jaar ooit. Dat komt trouwens vooral door de grote aantallen Vinken die dit jaar langskwamen. Er zijn niet zo veel verschillende soorten geteld, maar 80 en dat is aan de lage kant. Misschien waren we wel te druk met de grote aantallen.

Er zijn een paar dagrecords gesneuveld dit jaar in oktober. Dat zijn die van de Baardman, de Grote Pieper en de Appelvink.

De oktober-vogels

Een van de eerste dagen in oktober is het vrij ruig weer en vliegt er niet zo veel maar we zien die dag wel 2 Zilverplevieren. Op 8 oktober een hele gave waarneming: een bolletje van 23 Baardmannetjes vrij ver weg boven de bosrand, maar de manier van vliegen is onmiskenbaar. Een late Oeverzwaluw komt op 9 oktober langs, dat is een evenaring van de laatste ooit. Het dagrecord Appelvinken record wordt op 10-10 verbroken en komt op 10 en op 12-10 de op een na beste dag voor deze soort. Elders in Nederland komen er ook veel Appelvinken over. Op de 13e zien we 2 Grote Piepers op een dag en dat is een dagrecord. Die dag tellen we ook ‘s middags veel Vinken. Op 15 oktober de beste dag voor Buizerds, 216 in totaal (op de 14e 142). Op de 20ste krijgen we een omgezaagde boom op het veld voor ons als pleisterplek voor leuke vogels. Die boom ligt er nog wel enkele jaren! Op de 28ste komt pas de eerste Klapekster terug bij de telpost en dat is laat, meestal is dat begin oktober en soms zelfs in september. Die dag heeft meer moois in petto; Een Velduil die vlak over de keet langskomt en een Zeearend die al van verre werd aangekondigd. De Zeearend werd eerder op de ochtend boven de Kraaijenbergse Plassen gezien en vloog toen richting de Brobbelbies. Het is de 7e Zeearend voor deze telpost.

In de top3 staat de Vink dit jaar weer vertrouwd bovenaan met 138.813, een enorm verschil met de rest. Alleen in het marathonteljaar 2008 hebben we meer Vinken geteld en dat was in veel meer uren tellen. Op 2 staat de Spreeuw met een respectabel aantal van circa 35.500 en op de derde plaats dit jaar de Houtduif met 14.500. Van de Houtduif verwachten we nog een goede dag, maar die is wel vaker in november.

De ‘oktobersoorten’ laten een vrij normaal beeld zien. De ganzen vliegen weer in normale aantallen, Kolganzen zelfs vrij weinig. Aalscholvers komen ook in normale aantallen over en dat geldt ook voor Buizerd en Sperwer. De laatste zelfs maar 1 meer dan het gemiddelde over alle jaren. Smellekens zagen we iets minder dan gemiddeld, maar wel 2 keer zo veel als vorig jaar. Van de Kieviten hebben we er erg weinig geteld. Vorig jaar was het al niet best, maar dit jaar telden we er maar half zo veel. Dat is een derde van het gemiddelde over alle jaren. Ook Veldleeuweriken deden het niet zo goed met bijna 6.000 vogels. Misschien dat die nog komen. Graspiepers hebben we wel weer veel geteld, een kwart boven het gemiddelde en ongeveer het dubbele van vorig jaar. Koperwieken hebben we de afgelopen 2 jaar erg weinig geteld, maar dit jaar zitten we met 4800 vogels net onder het gemiddelde, dat is 13 keer zo veel dan vorig jaar. Kepen deden het ook veel beter dan vorig jaar, maar het was toch maar de helft van het gemiddelde. Misschien dat dat komt doordat ze veelvuldig tussen de Vinken vlogen en we toen te druk waren met tellen. Op Falsterbo maken ze geen onderscheid tussen deze twee soorten, waarschijnlijk omdat ze daar geen tijd voor hebben. Rietgorzen deden het goed dit jaar, ruim 600 vogels en dat is mooi een stuk boven het gemiddelde.

De oktober-vlinders

De vlinders vlogen nog mondjesmaat in oktober, maar er kwam nog wel een soort bij die we eerder dit jaar niet zagen: de Oranje Luzernevlinder. Overigens waren de 18 Dagpauwogen een redelijk aantal in vergelijking met de afgelopen jaren.

Het weer in oktober

Oktober 2017 is een zachte oktober (sinds 1901 een van de vier zachtste) met gemiddeld 13.3 ºC in de Bilt (bron KMNI), na een nat begin vrij droog en gemiddeld aantal uren zon. Uitzonderlijk warm was 16 oktober, toen werd het op vliegbasis Volkel 25.3 graden.

Overzicht aantallen en uren in oktober

Jaar Uren oktober Aantal vogels okt Per uur Soorten oktober
2000 44:00:00 14.355 326 44
2001 82:00:00 36.941 450 49
2002 67:00:00 23.643 353 58
2003 115:11:00 34.882 302 74
2004 148:12:00 62.630 423 69
2005 170:38:00 109.131 640 79
2006 193:20:00 157.003 812 83
2007 184:09:00 105.755 574 82
2008 350:18:00 299.530 855 88
2009 204:26:00 89.698 439 77
2010 250:05:00 185.568 742 96
2011 207:40:00 146.343 705 76
2012 211:10:00 256.425 1.214 80
2013 207:35:00 224.078 1.082 78
2014 222:00:00 257.019 1.158 85
2015 181:40:00 141.510 779 90
2016 143:20:00 79.443 554 88
2017 183:23:00 226.615 1.236 80

Top 3 vogelsoort in oktober

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 4.496 Veldleeuwerik 3.481 Graspieper 1.982
2001 Spreeuw 8.558 Graspieper 6.630 Veldleeuwerik 6.255
2002 Spreeuw 11.699 Vink 3.640 Graspieper 2.616
2003 Vink 8.880 Spreeuw 6.395 Houtduif 5.096
2004 Spreeuw 14.230 Vink 12.363 Graspieper 8.678
2005 Spreeuw 30.375 Vink 23.449 Houtduif 16.366
2006 Vink 47.691 Spreeuw 27.225 Graspieper 22.354
2007 Spreeuw 26.351 Vink 25.091 Houtduif 12.978
2008 Vink 158.361 Spreeuw 32.606 Koperwiek 21.388
2009 Vink 24.545 Spreeuw 22.921 Houtduif 8.036
2010 Vink 79.792 Spreeuw 44.063 Houtduif 14.800
2011 Spreeuw 40.862 Vink 37.397 Houtduif 18.692
2012 Vink 119.850 Spreeuw 47.487 Houtduif 28.472
2013 Vink 101.951 Spreeuw 40.576 Houtduif 28.341
2014 Vink 120.692 Houtduif 47.642 Veldleeuwerik 21.613
2015 Vink 49.647 Spreeuw 27.228 Houtduif 22.457
2016 Spreeuw 15.227 Vink 15.117 Houtduif 12.458
2017 Vink 138.813 Spreeuw 35.458 Houtduif 14.544

Aantal per soort in oktober

Soort/Jaar Gem. 2003-2008 Max. 2003-2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aalscholver 1.505 2.947 1.283 1.190 1.075 1.301 737 1.191 872 750 1.173
Kolgans 869 1.737 2.082 2.323 4.587 2.862 3.749 3.811 12.641 10.565 1.657
Grauwe Gans 1.228 3.499 2.275 1.004 1.242 1.200 2.004 1.876 951 2.342 1.693
Sperwer 249 462 164 480 336 414 329 322 175 104 231
Buizerd 616 1.040 266 819 1.669 1.199 822 665 421 171 662
Smelleken 17 35 17 16 19 3 16 17 18 5 10
Kievit 2.604 4.411 4.043 1.935 2.358 2.958 7.830 3.305 3.053 1.424 802
Veldleeuwerik 10.772 21.204 2.576 7.959 13.021 22.216 21.050 21.769 6.625 8.501 5.983
Graspieper 9.078 22.354 5.157 3.329 4.684 6.954 3.477 5.931 4.097 4.798 8.578
Koperwiek 9.421 21.388 3.667 1.580 5.475 3.785 3.147 14.755 498 352 4.796
Keep 769 1.854 947 2.902 476 597 300 517 367 30 323
Rietgors 472 1.061 480 489 578 649 746 1.264 596 484 624

Uitgelicht: de Grote Zilverreiger

Elk jaar zien we meer Grote Zilverreigers. Dat is trouwens niet iets van de Brobbelbies, maar dat is landelijk. In 2003 zagen we de eerste, tegenwoordig zijn het er tientallen. In de grafiek zie je de ontwikkeling. Voor 2017 zijn het de aantallen tot 1 november, dus daar komen er waarschijnlijk nog wel bij en dan is 2017 het beste jaar. Dat is tot nu toe 2014 met 96 vogels. Wie weet worden het er dit jaar meer dan 100, dan moeten we er nog 11 zien.