Week 17 (30 oktober - 5 november)

30-10-2017

Maandag 30 oktober; west tot noordwesten wind, matig, licht tot half bewolkt, 2-7 ˚C. De vroege ochtend levert leuke trek op, er zijn aardig wat ganzen in de lucht en Houtduiven vliegen ook goed. Dat geldt ook voor Veldleeuweriken en lijsters en er vliegen nog steeds Vinken. Wat later op de ochtend zien we ook veel Spreeuwen. De vogels zitten wel hoog vandaag, het ontdekken van roepende ganzen kost moeite. Een groep van 11 Canadese Ganzen zorgt er voor dat we dit jaar een record aan Canadese Ganzen tellen. Tussen 10 en 11 komen er ook aardig wat Buizerds over, de uren daarna blijven ze wel doorkomen maar echt grote aantallen worden het niet. De ganzen blijven ook tot aan het eind van de telling goed vliegen, maar helaas moeten de laatste tellers om 13.00 uur naar huis. De Barmsijs spec vanmorgen is de eerste spec van dit jaar, maar niet de eerste Barmsijs, want we hebben al wel een Kleine Barmsijs gehad.
Vandaag 33 soorten, 4621 exemplaren

Formatie van Kolganzen en Rietganzen ©Martien van Dooren
Formatie van Kolganzen en Rietganzen ©Martien van Dooren
Grote Zilverreigers ©Martien van Dooren
Grote Zilverreigers ©Martien van Dooren

31-10-2017

Dinsdag 31 oktober; Straffe bries uit zuidwest, veel bewolking, 10 ˚C. Het begin vandaag is een beetje aarzelend, maar na 8 uur vliegt het weer goed, met zelfs enkele groepen die noordwaarts vliegen. Vandaag tellen we weer flink wat Vinken, 450 in dit uur en totaal 1600. Ook veel groepen Kramsvogels vandaag en een groep van 5 Wulpen, een soort die we dit jaar niet veel zien. Rond 10 uur wordt het al rustiger in de lucht en vooral de ganzen houden het voor gezien. Wel noteren we nog een Zilvermeeuw en enkele Roeken en de Kramsvogels blijven vliegen. Kneuen en Veldleeuweriken doen het ook goed en in het laatste uur komen er nog enkele Buizerds en een Sperwer over.
Vandaag 33 soorten, 4318 exemplaren

01-11-2017

Woensdag 1 november; zuidwesten wind kracht 3, geheel bewolkt, 11 ˚C. Er vliegt niet veel vandaag. Nog wel enkele Vinken, wat Kneuen en Spreeuwen, maar nauwelijks ganzen. Tegen 10 uur zien we nog een Boerenzwaluw! Heel erg laat en de vogel wordt ook op telpost zuid gezien. Het is geen record, dat staat op 15 november, in 2008. Het volgende uur komen er nog 10 Watersnippen en een Goudplevier over.
Vandaag 18 soorten, 807 exemplaren

Kramsvogel zingend ©Martien van Dooren
Kramsvogel zingend ©Martien van Dooren
Zonsopgang op de telpost ©Martien van Dooren
Zonsopgang op de telpost ©Martien van Dooren

02-11-2017

Donderdag 2 november; matige wind uit zuidwest, van licht naar zwaar toenemende bewolking, 10 ˚C. Het is vandaag wat beter dan gisteren, er is trek van Veldleeuweriken en Spreeuwen en ook nog wat vinkentrek met daarbij Kepen. Ook komen er groepen Kramsvogels langs, maar het is geen topdag voor deze soort. Maar een Buizerd vandaag. Ter plaatse zit er een Winterkoning.
Vandaag 20 soorten, 1390 exemplaren

03-11-2017

Vrijdag 3 november; matige wind uit zuidoost, geheel bewolkt en mistig (800 meter zicht), 8 ˚C. De eerste anderhalf uur vliegt er niet echt veel, een groepje Putters en een groepje Kramsvogels zijn de leukste waarnemingen. Op het eind van de telling zien we eindelijk een Blauwe Kiekendief. Dat is pas de eerste dit jaar! Het is een vrouwkleed, dus het kan een mannetje zijn dat nog niet naar volwassen mannetjeskleed is geruid, maar het kan ook een vrouwtje zijn. Wel opvallend dat we pas zo laat in het seizoen de eerste Blauwe Kiekendief zien. Hopelijk komen er nu nog genoeg tot het einde van dit jaar.
Vandaag 14 soorten, 168 exemplaren

Spreeuwenzwerm ©Martien van Dooren
Spreeuwenzwerm ©Martien van Dooren
Geelgors ©Martien van Dooren
Geelgors ©Martien van Dooren

04-11-2017

Zaterdag 4 november; matige oostzuidoosten wind, eerst geheel, daarna half bewolkt, 7 ˚C. Het begint vrij fris vandaag en in het eerste uur als leukste waarneming een Grote Lijster. Het tweede uur komen er al wat Houtduiven langs, maar we zien nu vooral Koperwieken en Kramsvogels. Na 9 uur een viertal Grote Zilverreigers, een groepje Kieviten en de Houtduiven komen op gang met 1500 vogels in dit uur. Tussen 10 en 11 tellen we er bijna 6000 en het volgende uur bijna 4000. Na 12 uur is het over met de grote stroom en in totaal tellen we vandaag 11.429 Houtduiven. Inmiddels komen er mooie aantallen Buizerds over, allen in actieve vlucht, dat wil zeggen dat er niet in thermiekbellen wordt gecirkeld. Ook komt er nog een volwassen vrouw Smelleken langs. Opvallend veel Rietgorzen vandaag.
Vandaag 32 soorten, 13046 exemplaren

05-11-2017

Zondag 5 november; matige westenwind, eerst geheel bewolkt maar later licht bewolkt, 10 ˚C. We beginnen met regen, die snel wegtrekt. Niet veel Houtduiven meer vandaag op trek terwijl de plek waar ze gisteren vooral langskwamen nu veel beter te zien is. Ganzentrek is er wel, maar ook niet in grote aantallen. Wel opvallend zijn de Roeken (geen grote aantallen, maar toch leuk) en de Kepen die we regelmatig horen roepen. Kokmeeuwen zien we ook met enige regelmaat over komen en op het laatst komt er nog een late Atalanta langs.
Vandaag 26 soorten, 737 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2017:

Statistieken
01. Toendrarietgans 26. Zilverplevier 51. Slechtvalk 76. Spreeuw 101. Keep
02. Grauwe Gans 27. Bontbekplevier 52. Klapekster 77. Beflijster 102. Appelvink
03. Kolgans 28. Morinelplevier 53. Gaai 78. Merel 103. Groenling
04. Grote Canadese Gans 29. Watersnip 54. Ekster 79. Kramsvogel 104. Kneu
05. Knobbelzwaan 30. Regenwulp 55. Kauw 80. Koperwiek 105. Kleine Barmsijs
06. Nijlgans 31. Wulp 56. Roek 81. Zanglijster 106. Kruisbek
07. Casarca 32. Groenpootruiter 57. Zwarte Kraai 82. Grote Lijster 107. Putter
08. Wilde Eend 33. Witgat 58. Zwarte Mees 83. Roodborst 108. Europese Kanarie
09. Zwarte Ooievaar 34. Bonte Strandloper 59. Pimpelmees 84. Witgesterde Blauwborst 109. Sijs
10. Ooievaar 35. Kokmeeuw 60. Koolmees 85. Gekraagde Roodstaart 110. Geelgors
11. Blauwe Reiger 36. Dwergmeeuw 61. Baardman 86. Paapje 111. Ortolaan
12. Grote Zilverreiger 37. Stormmeeuw 62. Boomleeuwerik 87. Roodborsttapuit 112. Rietgors
13. Aalscholver 38. Zilvermeeuw 63. Veldleeuwerik 88. Tapuit 113. IJsgors
14. Visarend 39. Kleine Mantelmeeuw 64. Oeverzwaluw 89. Huismus 114. Blauwe Kiekendief
15. Wespendief 40. Holenduif 65. Boerenzwaluw 90. Ringmus  
16. Keizerarend 41. Houtduif 66. Huiszwaluw 91. Heggenmus  
17. Sperwer 42. Turkse Tortel 67. Staartmees 92. Gele Kwikstaart  
18. Bruine Kiekendief 43. Velduil 68. Fitis 93. Grote Gele Kwikstaart  
19. Grauwe Kiekendief 44. Gierzwaluw 69. Tjiftjaf 94. Witte Kwikstaart  
20. Rode Wouw 45. IJsvogel 70. Kleine Karekiet 95. Grote Pieper  
21. Zwarte Wouw 46. Grote Bonte Specht 71. Bosrietzanger 96. Duinpieper  
22. Zeearend 47. Torenvalk 72. Zwartkop 97. Graspieper  
23. Buizerd 48. Roodpootvalk 73. Braamsluiper 98. Boompieper  
24. Kievit 49. Smelleken 74. Grasmus 99. Waterpieper  
25. Goudplevier 50. Boomvalk 75. Boomklever 100. Vink  

Vlinders
1. Kleine Vos 4. Groot Koolwitje 7. Atalanta 10. Oranje Luzernevlinder
2. Dagpauwoog 5. Klein Geaderd Koolwitje 8. Distelvlinder  
3. Koninginnenpage 6. Klein Koolwitje 9. Gehakkelde Aurelia  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2017:

 1. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
 2. 19-09-2017 IJsvogel 1
 3. 27-09-2017 Keizerarend 1

Nieuwe dagrecords:

 1. 22-07-2017 Gierzwaluw 2137
 2. 31-07-2017 Boomklever 1 (evenaring dagrecords 2005 en 2015) ook 27-08-2017
 3. 06-08-2017 Braamsluiper 1 (evenaring dagrecord 2016)
 4. 13-08-2017 Tjiftjaf/Fitis 4
 5. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
 6. 22-08-2017 Zwartkop 2
 7. 23-08-2017 Tapuit 15
 8. 01-09-2017 Tapuit 18
 9. 10-09-2017 Tapuit 22
 10. 11-09-2017 Bonte Strandloper 12
 11. 19-09-2017 IJsvogel 1
 12. 19-09-2017 Torenvalk 10
 13. 19-09-2017 Bruine Kiekendief 16
 14. 21-09-2017 Appelvink 5
 15. 25-09-2017 Europese Kanarie 2
 16. 27-09-2017 Keizerarend 1
 17. 08-10-2017 Baardman 23
 18. 10-10-2017 Appelvink 10
 19. 13-10-2017 Grote Pieper 2