Week 16 (23 oktober - 29 oktober)

23-10-2017

Maandag 23 oktober; Matige zuidwesten wind, eerst geheel bewolkt, daarna licht bewolkt, 15 ˚C. Een rustig dagje vandaag, maar wel veel beter dan gisteren. Er is trek van diverse ganzensoorten, meestal zijn het Grauwe Ganzen. Ook komen er verschillende groepen Aalscholvers over. Houtduiven zijn inmiddels echt aan het trekken, de grote aantallen moeten alleen nog komen. Vinken vliegen ook vandaag, alleen niet meer zo massaal als een week geleden. Ook komen er groepen Spreeuwen over. De andere soorten komen mondjesmaat over, met zo u en dan een wat grotere groep, bijvoorbeeld 32 Kneuen tussen 9 en 10 uur. In dat uur zien we ook een Grote Zilverreiger. Die zijn inmiddels zo normaal geworden dat we ze niet meer markeren en ze dus niet meer vet op de website van Trektellen komen. Er is wel wat trek van roofvogels, maar niet heel veel, voornamelijk wat Buizerds.
Vandaag 27 soorten, 1797 exemplaren

24-10-2017

Dinsdag 24 oktober; Wat hardere wind uit zuidzuidwest, geheel bewolkt, 15 ˚C. Weinig trek vandaag, dat zal door het weer komen. Het motregent in het begin. In de motregen komt er wel een Roodborst langs, de eerste van dit jaar. Het volgende uur is de Huismus de meest bijzondere soort, maar die was dit jaar al eerder langsgekomen. Verder komt er nog een Goudplevier, een Roodborsttapuit en twee Kruisbekken over. Er wordt toch nog tot 1 uur doorgeteld.
Vandaag 19 soorten, 183 exemplaren

25-10-2017

Woensdag 25 oktober; harde zuidwesten wind, zwaar bewolkt, 16 ˚C. Een leuke dag met in de vroege ochtend 2 Watersnippen op trek. Vervolgens is er aardig wat Vinkentrek en met die Vinken komen ook Kepen mee. Ook vliegen er vrij veel Houtduiven vandaag. Vanaf 9 uur komen er ook veel Veldleeuweriken over, vandaag is de beste dag tot nu toe dit jaar met in totaal meer dan 1600 Veldleeuweriken. Tegen 11 uur komt er een hele late Boerenzwaluw langs (het record staat heel scherp, onze laatste ooit was op 15 november 2008). Dit is een heel goed uurtje voor de trek, want er komen ook veel Spreeuwen, Kneuen en Graspiepers over. Ook andere soorten deden het goed vandaag en met 29 soorten is het ook een diverse telling.
Vandaag 29 soorten, 5669 exemplaren

26-10-2017

Donderdag 26 oktober: matige zuidwesten wind, geheel bewolkt, 16 ˚C. We beginnen met wat mist. Het zicht verbetert in de loop van de ochtend, maar het wordt niet echt helder. Er is goede trek van Spreeuwen, Vinken (meer dan 2000) en Graspiepers. Ook vliegen er aardig wat Veldleeuweriken, maar niet zoveel als gisteren. Koperwieken en Kramsvogels komen er ook wel langs, maar de aantallen daar van vallen wat tegen. Een Slechtvalk komt tussen de Kieviten en Spreeuwen jagen en weet er eentje te slaan, we genieten van deze geslaagde actie. Tussen 11 en 12 komt er nog een groepje van 8 Boomleeuweriken langs. Roofvogeltrek zien we nauwelijks. Het is wel jammer dat we om 1 uur moeten stoppen, want het laatste uur is er flinke trek van Vinken, meer dan 1200 vogels.
Vandaag 27 soorten, 4167 exemplaren

27-10-2017

Vrijdag 27 oktober: Windkracht 3, westnoordwesten wind, half tot bewolkt, 10 ˚C. Een mooie teldag vandaag. Er vliegen flink wat ganzen, eindelijk. ’s Morgens vroeg roept er een Steenuil bij de telpost. Vanaf 8 uur vliegen de Houtduiven en de Spreeuwen goed, vooral de Spreeuwen die vandaag hun op een na beste dag van dit jaar hebben, bijna 5000! Tussen 9 en 10 veel ganzen, het meest Grauwe Ganzen, maar ook Kol- en Toendrarietganzen. Dit is ook de piek voor de Spreeuwen en Houtduiven. Ook de andere soorten vliegen goed, verschillende lijstersoorten, maar ook veel Vinken en 5 Kruisbekken in dit uur. Het blijft goed vliegen en ondertussen komen er verschillende Grote Zilverreigers langs, in totaal vandaag 8. Ook Buizerds en Sperwers komen er over, geen grote aantallen, maar elk uur wel enkele. Ook zien we 2 Slechtvalken passeren.
Vandaag 38 soorten, 10127 exemplaren

28-10-2017

Zaterdag 28 oktober: Vrij krachtige zuidwesten wind, bijna geheel bewolkt, 12 ˚C. Ook vandaag was het weer leuk op de telpost. Tot 10 uur zien we vooral de gebruikelijke vogels langskomen, de hoeveelheden ganzen zijn wat kleiner dan gisteren. De Klapekster wordt vandaag voor het eerst bij de telpost gezien en hij zit in de nieuwe dode boom recht voor de keet. Tegen 11 uur komt er een Velduil langs, de 2e van dit jaar. Altijd gaaf en er komt een melding van een Zeearend die van de Kraaijenbergse Plassen richting onze telpost onderweg zou zijn. Volgens de volgende melding lijkt hij zijn route verlegd te hebben, maar om 20 over 11 wordt de vogel ontdekt en hij hangt een poosje in de buurt rond. De vogel wordt ook op telpost Zuid gezien en zelfs vanaf de klimberg op het Hemelrijk bij Volkel! Rond kwart voor 12 verdwijnt de vogel richting Nistelrode. Dit is de 7e Zeearend op deze telpost en de laatste was in 2013. Om 12 uur wordt er gestopt, maar er is ’s middags nog een uurtje geteld. Toen is er niets bijzonders gezien.
Vandaag 33 soorten, 2378 exemplaren

29-10-2017

Zondag 29 oktober: Harde noordwesten wind, licht tot half bewolkt, 13 ˚C en begin van de wintertijd. Elders in het land waait het flink harder en er worden veel typische soorten waargenomen die je alleen met storm ziet. Hier helaas niet, wel komen er vrij veel Houtduiven langs. Er is wat trek van ganzen en Aalscholvers, er komt een Slechtvalk langs (een juveniel die later nog eens wordt gezien). Rick ziet een vogel langskomen en in de struiken duiken, het is waarschijnlijk een Klapekster maar we zijn niet helemaal zeker. Alain komt even later langs, hij heeft waarschijnlijk 2 IJsgorzen gezien (iets anders kan het eigenlijk niet zijn), dus we gaan even mee om te kijken of we ze terug kunnen vinden, maar helaas. Aan het eind van de telling zitten er 2 mannetjes Roodborsttapuit op de draad. Er wordt vanwege de matige omstandigheden al vroeg gestopt.
Vandaag 20 soorten, 686 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2017:

Statistieken
01. Toendrarietgans 26. Bontbekplevier 51. Ekster 76. Kramsvogel 101. Kleine Barmsijs
02. Grauwe Gans 27. Morinelplevier 52. Kauw 77. Koperwiek 102. Kruisbek
03. Kolgans 28. Watersnip 53. Roek 78. Zanglijster 103. Putter
04. Grote Canadese Gans 29. Regenwulp 54. Zwarte Kraai 79. Grote Lijster 104. Europese Kanarie
05. Knobbelzwaan 30. Wulp 55. Zwarte Mees 80. Witgesterde Blauwborst 105. Sijs
06. Nijlgans 31. Groenpootruiter 56. Pimpelmees 81. Gekraagde Roodstaart 106. Geelgors
07. Casarca 32. Witgat 57. Koolmees 82. Paapje 107. Ortolaan
08. Wilde Eend 33. Bonte Strandloper 58. Baardman 83. Roodborsttapuit 108. Rietgors
09. Zwarte Ooievaar 34. Kokmeeuw 59. Boomleeuwerik 84. Tapuit 109. IJsgors
10. Ooievaar 35. Dwergmeeuw 60. Veldleeuwerik 85. Huismus 110. Roodborst
11. Blauwe Reiger 36. Stormmeeuw 61. Oeverzwaluw 86. Ringmus 111. Zeearend
12. Grote Zilverreiger 37. Zilvermeeuw 62. Boerenzwaluw 87. Heggenmus  
13. Aalscholver 38. Kleine Mantelmeeuw 63. Huiszwaluw 88. Gele Kwikstaart  
14. Visarend 39. Holenduif 64. Staartmees 89. Grote Gele Kwikstaart  
15. Wespendief 40. Houtduif 65. Fitis 90. Witte Kwikstaart  
16. Keizerarend 41. Turkse Tortel 66. Tjiftjaf 91. Grote Pieper  
17. Sperwer 42. Velduil 67. Kleine Karekiet 92. Duinpieper  
18. Bruine Kiekendief 43. Gierzwaluw 68. Bosrietzanger 93. Graspieper  
19. Grauwe Kiekendief 44. IJsvogel 69. Zwartkop 94. Boompieper  
20. Rode Wouw 45. Torenvalk 70. Braamsluiper 95. Waterpieper  
21. Zwarte Wouw 46. Roodpootvalk 71. Grasmus 96. Vink  
22. Buizerd 47. Smelleken 72. Boomklever 97. Keep  
23. Kievit 48. Boomvalk 73. Spreeuw 98. Appelvink  
24. Goudplevier 49. Slechtvalk 74. Beflijster 99. Groenling  
25. Zilverplevier 50. Gaai 75. Merel 100. Kneu  

Vlinders
1. Kleine Vos 4. Groot Koolwitje 7. Atalanta 10. Oranje Luzernevlinder
2. Dagpauwoog 5. Klein Geaderd Koolwitje 8. Distelvlinder  
3. Koninginnenpage 6. Klein Koolwitje 9. Gehakkelde Aurelia  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

>

Nieuwe Soorten in 2017:

 1. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
 2. 19-09-2017 IJsvogel 1
 3. 27-09-2017 Keizerarend 1

Nieuwe dagrecords:

 1. 22-07-2017 Gierzwaluw 2137
 2. 31-07-2017 Boomklever 1 (evenaring dagrecords 2005 en 2015) ook 27-08-2017
 3. 06-08-2017 Braamsluiper 1 (evenaring dagrecord 2016)
 4. 13-08-2017 Tjiftjaf/Fitis 4
 5. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
 6. 22-08-2017 Zwartkop 2
 7. 23-08-2017 Tapuit 15
 8. 01-09-2017 Tapuit 18
 9. 10-09-2017 Tapuit 22
 10. 11-09-2017 Bonte Strandloper 12
 11. 19-09-2017 IJsvogel 1
 12. 19-09-2017 Torenvalk 10
 13. 19-09-2017 Bruine Kiekendief 16
 14. 21-09-2017 Appelvink 5
 15. 25-09-2017 Europese Kanarie 2
 16. 27-09-2017 Keizerarend 1
 17. 08-10-2017 Baardman 23
 18. 10-10-2017 Appelvink 10
 19. 13-10-2017 Grote Pieper 2