Week 15 (16 oktober - 22 oktober)

16-10-2017

Maandag 16 oktober; Matige zuidwesten wind, licht tot onbewolkt, 20 ˚C. Ook deze week vliegt het nog erg goed. Vandaag is qua aantallen zelfs de beste dag van dit jaar en de derde dag op rij met meer dan 20.000 vogels. Uiteraard zijn het de Vinken die goed vliegen, maar ook Houtduiven en Spreeuwen. Tussen 9 en 10 tellen we meer dan 6500 Vinken. Veldleeuweriken komen ook in leuke aantallen door. Na 11 uur komt er ook trek van roofvogels, Sperwers en Buizerds maar ook een Slechtvalk en Smellekens. Rond het middaguur komt er nog een late Boerenzwaluw langs. Na 1 uur is het veel rustiger met de zangvogels, er vliegen nog wel roofvogels, onder andere 2 Rode Wouwen. Het laatste teluur van vandaag is nog goed voor 27 Buizerds, jammer dat er niet langer doorgeteld kan worden. In totaal tellen we vandaag net geen 20.000 Vinken!
Vandaag 43 soorten, 27506 exemplaren

17-10-2017

Dinsdag 17 oktober; weer matige zuidwesten wind, veel bewolking, 15 ˚C. Zo druk als gisteren is het vandaag niet, maar het vliegt nog steeds goed. In de ochtend komen er diverse groepen Aalscholvers over en ook vandaag komt er een roepende Grote Gele Kwikstaart langs. Tussen 9 en 10 is er een flinke groep Kieviten die overtrekt. Het volgende uur begint het wat beter te vliegen en eindelijk zitten er weer aardig wat lijsterachtigen bij, voornamelijk Koperwieken, maar ook enkele Zanglijsters en Merels en Grote Lijsters. In totaal tellen we vandaag 1348 Koperwieken. Roofvogels vliegen er niet zo veel, er zit wel een Smelleken en een Slechtvalk tussen, maar van Buizerds worden er maar 2 geteld en Sperwers 18.
Vandaag 37 soorten, 10597 exemplaren

18-10-2017

Woensdag 18 oktober; ook vandaag matige zuidwesten wind, waarschijnlijk zwaar bewolkt en maar 10 ˚C. Vandaag vliegt het allemaal veel minder dan de afgelopen tijd. We tellen voornamelijk Spreeuwen, maar er komt ook een Ekster langs (dit jaar toch regelmatig een of enkele exemplaren, tot dit jaar een vrij zeldzame gast op de Brobbelbies). Verder zijn er nog enkele Vinken en daarbij toch nog een Keep. Rietgors en Veldleeuwerik vallen ook op doordat er wat meer van langskomen dan andere soorten. Er wordt al vroeg gestopt met tellen.
Vandaag 21 soorten, 846 exemplaren

19-10-2017

Donderdag 19 oktober: weinig wind uit zuidwest, veel bewolking, 14 ˚C. In het begin is er ook mist en is het zicht beperkt tot zo’n 800 meter. Heel veel spreeuwen in de vroege ochtend, meer dan 4000. Verder zien we wat trek van ganzen in de ochtend, Toendrariet-, Kol- en Grauwe Gans. Dat duurt tot 10 uur. Houtduiven, Veldleeuweriken en Koperwieken vliegen vandaag ook weer goed en er vliegen ook weer Vinken, maar de meesten zijn wel voorbij. Vanaf 11 uur komen er Buizerds in de lucht en dat zijn er aardig wat. Uurtotalen; 22, 26, 17, 8, 4; totaal dus 78. ’s Middags is het aangenaam genoeg voor en Dagpauwoog om een stukje veder te trekken.
Vandaag 29 soorten, 8714 exemplaren

20-10-2017

Vrijdag 20 oktober: Krachtige wind uit zuidoost, geheel tot half bewolkt, 14 ˚C. Het eerste uur is aangenaam met veel verschillende soorten en maar liefst 5 Grote Zilverreigers. Koperwieken vliegen vrij goed. Later op de ochtend komen er 2 Goudplevieren langs. Voor 10 uur vliegen er nog vrij veel Vinken en ook aardig wat Kneuen. Na 10 uur komen er weer 5 Grote Zilverreigers over. In het laatste uur van vandaag komen er ook 6 Buizerds over. Verder is er aandacht voor de boom die door Staatsbosbeheer in het veld voor de telpost wordt neergelegd. Dit kost nog aardig veel moeite, er moet zelfs nog een tak uitgezaagd worden om de boom op z’n plek te kunnen krijgen. We zijn nu een duurzame rustplaats voor vogels rijker, want deze boom zal er nog wel enkele jaren blijven liggen. De kraaien zijn er in elk geval blij mee.
Vandaag 27 soorten, 1788 exemplaren

21-10-2017

Zaterdag 21 oktober: Iets minder krachtige zuidoosten wind, zwaar tot half bewolkt, 10 ˚C. De vroege ochtend brengt niet al te veel trek, behalve een grotere groep Spreeuwen. Wel wordt er in alle vroegte een Bosuil waargenomen. Een melding van een Rode Wouw van telpost zuid wordt al snel ontdekt, verder blijft het tamelijk rustig tot rond het middaguur. Dan komt er een tweede Rode Wouw langs en is er aardige trek van Buizerds. Daarbij vliegen ook enkele Sperwers en een Slechtvalk. De middag is dus best aardig.
Vandaag 22 soorten, 988 exemplaren

22-10-2017

Zondag 22 oktober: Harde zuidwesten wind, geheel bewolkt, regen, 10 ˚C. Geen goede dag voor de vogeltrek, we stoppen dus ook al vroeg. Niks bijzonders vandaag.
Vandaag 8 soorten, 47 exemplaren.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2017:

Statistieken
01. Toendrarietgans 26. Bontbekplevier 51. Ekster 76. Kramsvogel 101. Kleine Barmsijs
02. Grauwe Gans 27. Morinelplevier 52. Kauw 77. Koperwiek 102. Kruisbek
03. Kolgans 28. Watersnip 53. Roek 78. Zanglijster 103. Putter
04. Grote Canadese Gans 29. Regenwulp 54. Zwarte Kraai 79. Grote Lijster 104. Europese Kanarie
05. Knobbelzwaan 30. Wulp 55. Zwarte Mees 80. Witgesterde Blauwborst 105. Sijs
06. Nijlgans 31. Groenpootruiter 56. Pimpelmees 81. Gekraagde Roodstaart 106. Geelgors
07. Casarca 32. Witgat 57. Koolmees 82. Paapje 107. Ortolaan
08. Wilde Eend 33. Bonte Strandloper 58. Baardman 83. Roodborsttapuit 108. Rietgors
09. Zwarte Ooievaar 34. Kokmeeuw 59. Boomleeuwerik 84. Tapuit 109. IJsgors
10. Ooievaar 35. Dwergmeeuw 60. Veldleeuwerik 85. Huismus  
11. Blauwe Reiger 36. Stormmeeuw 61. Oeverzwaluw 86. Ringmus  
12. Grote Zilverreiger 37. Zilvermeeuw 62. Boerenzwaluw 87. Heggenmus  
13. Aalscholver 38. Kleine Mantelmeeuw 63. Huiszwaluw 88. Gele Kwikstaart  
14. Visarend 39. Holenduif 64. Staartmees 89. Grote Gele Kwikstaart  
15. Wespendief 40. Houtduif 65. Fitis 90. Witte Kwikstaart  
16. Keizerarend 41. Turkse Tortel 66. Tjiftjaf 91. Grote Pieper  
17. Sperwer 42. Velduil 67. Kleine Karekiet 92. Duinpieper  
18. Bruine Kiekendief 43. Gierzwaluw 68. Bosrietzanger 93. Graspieper  
19. Grauwe Kiekendief 44. IJsvogel 69. Zwartkop 94. Boompieper  
20. Rode Wouw 45. Torenvalk 70. Braamsluiper 95. Waterpieper  
21. Zwarte Wouw 46. Roodpootvalk 71. Grasmus 96. Vink  
22. Buizerd 47. Smelleken 72. Boomklever 97. Keep  
23. Kievit 48. Boomvalk 73. Spreeuw 98. Appelvink  
24. Goudplevier 49. Slechtvalk 74. Beflijster 99. Groenling  
25. Zilverplevier 50. Gaai 75. Merel 100. Kneu  

Vlinders
1. Kleine Vos 4. Groot Koolwitje 7. Atalanta 10. Oranje Luzernevlinder
2. Dagpauwoog 5. Klein Geaderd Koolwitje 8. Distelvlinder  
3. Koninginnenpage 6. Klein Koolwitje 9. Gehakkelde Aurelia  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2017:

 1. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
 2. 19-09-2017 IJsvogel 1
 3. 27-09-2017 Keizerarend 1

Nieuwe dagrecords:

 1. 22-07-2017 Gierzwaluw 2137
 2. 31-07-2017 Boomklever 1 (evenaring dagrecords 2005 en 2015) ook 27-08-2017
 3. 06-08-2017 Braamsluiper 1 (evenaring dagrecord 2016)
 4. 13-08-2017 Tjiftjaf/Fitis 4
 5. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
 6. 22-08-2017 Zwartkop 2
 7. 23-08-2017 Tapuit 15
 8. 01-09-2017 Tapuit 18
 9. 10-09-2017 Tapuit 22
 10. 11-09-2017 Bonte Strandloper 12
 11. 19-09-2017 IJsvogel 1
 12. 19-09-2017 Torenvalk 10
 13. 19-09-2017 Bruine Kiekendief 16
 14. 21-09-2017 Appelvink 5
 15. 25-09-2017 Europese Kanarie 2
 16. 27-09-2017 Keizerarend 1
 17. 08-10-2017 Baardman 23
 18. 10-10-2017 Appelvink 10
 19. 13-10-2017 Grote Pieper 2