Week 14 (9 oktober - 15 oktober)

09-10-2017

Maandag 9 oktober; zuid tot zuidwesten wind, kracht 2, geheel bewolkt, 14 ˚C. Het vliegt goed, weer lekker veel vinken vandaag. Veel tellers hebben dat door want de post is rond 8 uur al goed bemand. Tussen 9 en 10 vliegt het erg goed, want we tellen dik 6000 Vinken, maar ook 133 Graspiepers, 150 Zanglijsters en 540 Koperwieken. En een boel andere soorten! Het uur erna blijft het net zo goed vliegen, weer dik 6000 Vinken! Tussen de Boerenzwaluwen die vandaag ook nog goed vliegen komt zelfs nog een Oeverzwaluw langs, even laat als de laatste die we ooit hadden. Andere leuke soorten zijn de Grote Gele Kwikstaart en een Grote Bonte Specht. De stroom Vinken wordt wel iets minder groot maar tot 15.00 komen er nog steeds meer dan duizend per uur langs.
Vandaag 45 soorten, 26180 exemplaren

De boer heeft wortelen gebracht ©Martien van Dooren
De boer heeft wortelen gebracht ©Martien van Dooren

10-10-2017

Dinsdag 10 oktober; niet harde westzuidwesten wind, half tot zwaar bewolkt, 14 ˚C. Ook vandaag vliegt het nog goed, zie het wel iets minder dan gisteren. Opvallend zijn de Eksters die we vandaag langs zien komen. Ook komen er veel Appelvinken over, in totaal 10 en dat is een dagrecord! Tussen 10 en 11 komen er 2 Beflijsters over, de periode dat er ook de meeste Vinken langs komen. Het volgende uur zien we 2 Zwarte Mezen langstrekken, een soort die ook op veel andere telposten gemeld wordt. Misschien dat het weer een goede winter met Zwarte Mezen op de voerplank wordt. De roofvogelstrek wil alleen nog steeds niet echt op gang komen.
Vandaag 37 soorten, 10313 exemplaren

11-10-2017

Woensdag 11 oktober; Straffe zuidwesten wind, geheel bewolkt, 14 ˚C. Het is vandaag dus veel minder goed weer voor de trekvogels. Windkracht 4 in het binnenland. Pal tegen dan is het niet makkelijk vliegen. Wat er vandaag nog wel tegen de wind in komt zijn de Graspiepers en de Vinken en ook nog steeds enkele Boerenzwaluwen. Ook komen er enkele Sperwers langs en zelfs nog 2 Buizerds.
Vandaag 28 soorten, 3039 exemplaren

12-10-2017

Donderdag 12 oktober: tot vrij harde zuidwesten wind, zwaar bewolkt, 14 ˚C. De wind is gemiddeld iets minder hard en er vliegen weer meer vogels. Vandaag zijn er weer veel Appelvinken op trek, in totaal 9 en dat is dan de op een na beste dag voor de Appelvink (eergisteren was dus de beste). De Vinken vliegen ook weer best met de volgende uurtotalen (28), 918, 5249, 5016, 1897, 305, 62 en 27. Vandaag dus weer meer dan 10.000 Vinken en met die Vinken vliegen er ook elk uur wel enkele Sperwers langs, uiteindelijk 18 Sperwers. Ook de Buizerd doet het redelijk vandaag met in totaal 12 vogels. Maar er moeten er nog veel komen! Graspiepers komen er inmiddels wat minder door. Opvallend is dat we vandaag vrij veel Kneuen hebben geteld en dat er nog maar weinig Koperwieken langskomen. Wel zien we nog een Dagvlinder vandaag, een Dagpauwoog.
Vandaag 35 soorten, 15266 exemplaren

13-10-2017

Vrijdag 13 oktober: zuidelijke variabele wind, zwaar bewolkt, 18 ˚C. ’s Morgens vliegen de Vinken en de Graspiepers goed, met een dipje rond half 10. Een Grote Pieper komt om half 11 roepend over de telpost, dat is pas de 10e op de telpost. Vorig jaar hadden we er ook een, maar de twee jaren daarvoor niet. En er vliegt meer, bijvoorbeeld Kneuen en een Grote Gele Kwikstaart. Alleen de lijsterachtigen laten het wat afweten. Wel komen er 18 Buizerds in een uur over, eindelijk wat aantallen, alleen later op de dag valt het toch weer stil. Vinken beginnen steeds beter te vliegen in de loop van de ochtend, tussen 10 en 11 1600, dan 2600, 4200 en dan wat rustiger aan met 940 in een uur. Het is inmiddels 1 uur geweest en Ad moet het wel allemaal in z’n eentje doen en op papier, dus er kan makkelijk wat over het hoofd gezien worden. Tussen 2 en 3 krijgt hij versterking, met twee man tellen we 746 Vinken (dus Ad dat deed je prima in je eentje!). Er komt een Waterpieper roepend over, de eerste van dit jaar. Niet veel later zien we een Oranje Luzernevlinder! De eerste pas dit jaar. Om 3 uur komt er weer een Grote Pieper roepend voor de keet langs gevlogen, we zien de vogel ook. Twee Grote Piepers is een dagrecord.
Vandaag 36 soorten, 13678 exemplaren

14-10-2017

Zaterdag 14 oktober: iets aantrekkende zuidwesten wind, licht bewolkt, 20 ˚C. weer een mooie teldag op de Brobbelbies. Om half 9 komt er een IJsgors luid roepend laag over de keet! De Vinken vliegen al goed vanmorgen er zijn ook voldoende Graspiepers op trek. Ook mooie aantallen Witte Kwikstaarten op trek. Het uurtje tussen 9 en 10 is al goed voor 6500 Vinken en meer dan 500 Spreeuwen. Ondertussen komen er ook nog steeds Boerenzwaluwen langs. Na 10 uur komen de eerste Buizerds op trek en komen er veel Kauwen over, terwijl het verder nog goed doorvliegt. Het uur daarop 27 Buizerds, en 7 Sperwers en 3900 Vinken. Eindelijk Buizerdtrek! Vanaf 12 uur de volgende uurtotalen: 21, 46, 34 en 3 en om 4 uur staat de teller op 142 Buizerds en 29 Sperwers. Vandaag nog een Oranje Luzernevlinder en ook nog enkele Dagpauwogen en Atalanta’s.
Vandaag 36 soorten, 21618 exemplaren

15-10-2017

Zondag 15 oktober: zuidelijke wind, weinig maar later aantrekkend, onbewolkt, 9 tot 25 ˚C. Het is half oktober en de thermometer loopt in de loop van de dag op tot recordhoogte. Met 25 ˚C is het de warmste 15 oktober ooit gemeten. We beginnen met wat grondmist, maar dat houdt de Smellekens niet tegen, want om 9 uur zijn er al 3 langsgekomen (uiteindelijk 5). Ook komen er veel Spreeuwen langs, al 6000! Verdeer komen er diverse groepen Houtduiven over, elk uur tellen we een paar honderd. Tussen 9 en 13 uur vliegen er ook weer veel Vinken. De Buizerds komen om 11 uur op gang en we tellen dat uur 41 Buizerds. De volgende uren zijn dat er 16, 34, 38, 69 en 17, in totaal 216. De Houtduif vliegt vooral van 11 tot 14 uur met 2500, 1400 en 2400 vogels, totaal vandaag 7143. Vinken in totaal 9482, Spreeuwen 8391 en Kauw 353, veldleeuwerik 279 en Sperwers 37. Oftewel alweer een mooie dag en mooi veel roofvogels.
Vandaag 39 soorten, 26892 exemplaren.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2017:

Statistieken
01. Toendrarietgans 26. Bontbekplevier 51. Ekster 76. Kramsvogel 101. Putter
02. Grauwe Gans 27. Morinelplevier 52. Kauw 77. Koperwiek 102. Europese Kanarie
03. Kolgans 28. Watersnip 53. Roek 78. Zanglijster 103. Sijs
04. Grote Canadese Gans 29. Regenwulp 54. Zwarte Kraai 79. Grote Lijster 104. Geelgors
05. Knobbelzwaan 30. Wulp 55. Zwarte Mees 80. Witgesterde Blauwborst 105. Ortolaan
06. Nijlgans 31. Groenpootruiter 56. Pimpelmees 81. Gekraagde Roodstaart 106. Rietgors
07. Casarca 32. Witgat 57. Koolmees 82. Paapje 107. Grote Pieper
08. Wilde Eend 33. Bonte Strandloper 58. Baardman 83. Roodborsttapuit 108. Waterpieper
09. Zwarte Ooievaar 34. Kokmeeuw 59. Boomleeuwerik 84. Tapuit 109. IJsgors
10. Ooievaar 35. Dwergmeeuw 60. Veldleeuwerik 85. Huismus  
11. Blauwe Reiger 36. Stormmeeuw 61. Oeverzwaluw 86. Ringmus  
12. Grote Zilverreiger 37. Zilvermeeuw 62. Boerenzwaluw 87. Heggenmus  
13. Aalscholver 38. Kleine Mantelmeeuw 63. Huiszwaluw 88. Gele Kwikstaart  
14. Visarend 39. Holenduif 64. Staartmees 89. Grote Gele Kwikstaart  
15. Wespendief 40. Houtduif 65. Fitis 90. Witte Kwikstaart  
16. Keizerarend 41. Turkse Tortel 66. Tjiftjaf 91. Duinpieper  
17. Sperwer 42. Velduil 67. Kleine Karekiet 92. Graspieper  
18. Bruine Kiekendief 43. Gierzwaluw 68. Bosrietzanger 93. Boompieper  
19. Grauwe Kiekendief 44. IJsvogel 69. Zwartkop 94. Vink  
20. Rode Wouw 45. Torenvalk 70. Braamsluiper 95. Keep  
21. Zwarte Wouw 46. Roodpootvalk 71. Grasmus 96. Appelvink  
22. Buizerd 47. Smelleken 72. Boomklever 97. Groenling  
23. Kievit 48. Boomvalk 73. Spreeuw 98. Kneu  
24. Goudplevier 49. Slechtvalk 74. Beflijster 99. Kleine Barmsijs  
25. Zilverplevier 50. Gaai 75. Merel 100. Kruisbek  

Vlinders
1. Kleine Vos 4. Groot Koolwitje 7. Atalanta 10. Oranje Luzernevlinder
2. Dagpauwoog 5. Klein Geaderd Koolwitje 8. Distelvlinder  
3. Koninginnenpage 6. Klein Koolwitje 9. Gehakkelde Aurelia  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2017:

 1. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
 2. 19-09-2017 IJsvogel 1
 3. 27-09-2017 Keizerarend 1

Nieuwe dagrecords:

 1. 22-07-2017 Gierzwaluw 2137
 2. 31-07-2017 Boomklever 1 (evenaring dagrecords 2005 en 2015) ook 27-08-2017
 3. 06-08-2017 Braamsluiper 1 (evenaring dagrecord 2016)
 4. 13-08-2017 Tjiftjaf/Fitis 4
 5. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
 6. 22-08-2017 Zwartkop 2
 7. 23-08-2017 Tapuit 15
 8. 01-09-2017 Tapuit 18
 9. 10-09-2017 Tapuit 22
 10. 11-09-2017 Bonte Strandloper 12
 11. 19-09-2017 IJsvogel 1
 12. 19-09-2017 Torenvalk 10
 13. 19-09-2017 Bruine Kiekendief 16
 14. 21-09-2017 Appelvink 5
 15. 25-09-2017 Europese Kanarie 2
 16. 27-09-2017 Keizerarend 1
 17. 08-10-2017 Baardman 23
 18. 10-10-2017 Appelvink 10
 19. 13-10-2017 Grote Pieper 2