Week 13 (2 oktober - 8 oktober)

02-10-2017

Maandag 2 oktober; harde zuidwesten wind, geheel bewolkt, 17 ˚C. Niet de spannendste dag vandaag maar toch leuke trek met in de vroege ochtend mooie aantallen Spreeuwen, Vinken, Holenduiven en Kneuen. Tussen 10 en 11 uur ook nog aardig wat Boerenzwaluwen en er komt nog een late Gele Kwikstaart over (geen record, dat staat erg scherp op 1 november). Het volgende uur nog meer Boerenzwaluwen en 3 Grote Zilverreigers en een grote groep Kieviten. Het laatste uur tellen komt er een flinke groep Kauwen over en tellen we er dat uur 150. Ook komt er een Bruine Kiekendief over, het is een volwassen vrouwtje.
Vandaag 22 soorten, 1303 exemplaren

Patrijs ©Toy Janssen
Patrijs ©Toy Janssen

03-10-2017

Dinsdag 3 oktober; westelijke wind kracht 2 á 3, bewolkt, 14 ˚C. De dag begint met onder andere een Zanglijster en 11 Boomleeuweriken. Al snel wordt er ook een Bruine Kiekendief gezien, te ver om te zien of het een man of vrouw is. Er komen aardig wat Vinken en Graspiepers door en leuk zijn de Grote Lijsters en de Heggenmus. Er is ook trek van Witte Kwikstaarten en Rietgorzen en gelukkig ook wat Sperwertjes. De Boerenzwaluwen zijn nog niet op en er komen ook 3 Eksters langs. Rond de middag komt er een Tjiftjaf langs en is het weer aangenaam genoeg voor enkele vlinders om langs te trekken.
Vandaag 32 soorten, 1236 exemplaren

04-10-2017

Woensdag 4 oktober; Redelijk wat wind uit zuidwest, zwaar bewolkt, 12 ˚C. Een koele dag met trek van Vinken en Graspiepers. Tussen 9 en 10 komen er vrij veel Aalscholvers over en 9 Goudplevieren, dat is een mooi aantal. Vinken blijven het lekker doen met enkele 100den per uur, in totaal vandaag bijna 1900. Opvallend is dat er tussen 11 en 12 uur veel Stormmeeuwen over komen, maar liefst 42 (hiervoor dit jaar nog maar 5 Stormmeeuwen). Verder een dag met mooie afwisseling in de soorten.
Vandaag 24 soorten, 2479 exemplaren

05-10-2017

Donderdag 5 oktober: stormachtige wind, half bewolkt, buien, windstoten, circa 11 ˚C. ‘s Morgens is er even geprobeerd te tellen maar er vloog niks. ‘s Middags is er wel geteld. Ondanks de harde wind kwamen er wel nog enkele Boerenzwaluwen langs. Tegen 2 uur horen we een plevier en al snel worden de zwarte oksels gezien: Zilverplevier! Hij vliegt recht over de telpost in zuidwestelijke richting door. Dat is pas de 18e Zilverplevier op deze telpost. Een klein uur later horen we er nog een. Verder vliegt er niet veel, enkele Vinken, Rietgorzen, Witte Kwikstaarten en Kneutjes.
Vandaag 10 soorten, 49 exemplaren

06-10-2017

Vrijdag 6 oktober: Noordwesten wind, niet al te hard, zwaar bewolkt, 8 ˚C. Alleen Wim is vandaag naar de telpost gekomen, maar het vliegt best aardig. De eerste Knobbelzwanen van dit jaar komen in het eerste half uurtje overgevlogen, ze gaan alleen wel naar het noorden. Enkele Goudplevieren, wat Boerenzwaluwen, een Grote Lijster en wat Koperwieken maken het volgende uur ook de moeite waard. Vervolgens komen er flink wat Koperwieken over, echte trek van Koperwieken voor het eerst dit jaar. Ook komen er veel Kieviten over gevlogen. Met deze vogels en de Vinken, die ook aardig vliegen vandaag, komen er ook enkele Sperwers doorgetrokken.
Vandaag 29 soorten, 975 exemplaren

07-10-2017

Zaterdag 7 oktober: Stevige wind uit zuidwest, geheel bewolkt en 10 ˚C. In de ochtend blijft er goede trek van Koperwieken, terwijl in het begin er niet zo veel Vinken vliegen, wel aardig wat Graspiepers. Ook komen er 4 Blauwe Reigers over. Tussen 9 en 10 zien we een grote groep Goudplevieren, 24 stuks. Dat is ongebruikelijk hier, meestal zijn het een of twee vogels. De Vinken zijn wel wakker geworden en vliegen inmiddels met enkele honderden per uur. Er komen elk uur ook nog enkele Boerenzwaluwen langs.
Vandaag 23 soorten, 1684 exemplaren

08-10-2017

Zondag 8 oktober: Niet te veel wind uit westelijke richtingen, iets meer dan half bewolkt 11 ˚C. Vandaag zou het een goede dag kunnen worden en dat is ook het geval. Al vroeg zien we een Casarca meevliegen met 3 Nijlganzen. Die hebben we dit jaar nog niet gezien. Ook komen er verschillende groepen Aalscholvers over, echt grotere groepen zodat we er al bijna 200 in een uur tellen. In dat zelfde uur veel Koperwieken en Graspiepers en Witte Kwikstaarten en al meer dan 1000 Vinken. Er komen ook meer groepjes ganzen over, maar zo massaal binnenvallen als de afgelopen paar jaar zien we nog niet. Het volgende uur is het ook lekker druk in de lucht en komt er een Smelleken en een Slechtvalk over. In dit uur tellen we bijna 3000 Vinken. Tussen 11 en 12 uur gaan we daar overheen, 3433 Vinken! En meer dan 100 Boerenzwaluwen nog in een uur tijd! Maar de mooiste waarneming is een bolletje van 23 Baardmannetjes! Uiteraard een dagrecord, het is pas de 2e keer voor deze soort op onze telpost (1 ex op 18 okt 2010). Toy kent de soort van al de uren die hij op de Kamperhoek heeft geteld, waar de soort wel regelmatig op trek te zien is. De rest van de dag blijft het goed vliegen, maar echt veel roofvogels komen er niet langs, wel is er aan het eind van de dag nog een Smelleken. Uiteindelijk tellen we meer dan 12.000 vogels, bijna 10.000 vinken en meer dan 200 Boerenzwaluwen, over de 500 koperwieken en Graspiepers en bijna 400 Kneuen.
Vandaag 54 soorten, 12876 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2017:

Statistieken
01. Toendrarietgans 26. Regenwulp 51. Roek 76. Grote Lijster 101. Geelgors
02. Grauwe Gans 27. Wulp 52. Zwarte Kraai 77. Witgesterde Blauwborst 102. Ortolaan
03. Kolgans 28. Groenpootruiter 53. Zwarte Mees 78. Gekraagde Roodstaart 103. Rietgors
04. Grote Canadese Gans 29. Witgat 54. Pimpelmees 79. Paapje 104. Zilverplevier
05. Nijlgans 30. Bonte Strandloper 55. Koolmees 80. Roodborsttapuit 105. Knobbelzwaan
06. Wilde Eend 31. Kokmeeuw 56. Boomleeuwerik 81. Tapuit 106. Casarca
07. Zwarte Ooievaar 32. Dwergmeeuw 57. Veldleeuwerik 82. Huismus 107. Baardman
08. Ooievaar 33. Stormmeeuw 58. Oeverzwaluw 83. Ringmus  
09. Blauwe Reiger 34. Zilvermeeuw 59. Boerenzwaluw 84. Heggenmus  
10. Grote Zilverreiger 35. Kleine Mantelmeeuw 60. Huiszwaluw 85. Gele Kwikstaart  
11. Aalscholver 36. Holenduif 61. Staartmees 86. Grote Gele Kwikstaart  
12. Visarend 37. Houtduif 62. Fitis 87. Witte Kwikstaart  
13. Wespendief 38. Turkse Tortel 63. Tjiftjaf 88. Duinpieper  
14. Keizerarend 39. Velduil 64. Kleine Karekiet 89. Graspieper  
15. Sperwer 40. Gierzwaluw 65. Bosrietzanger 90. Boompieper  
16. Bruine Kiekendief 41. IJsvogel 66. Zwartkop 91. Vink  
17. Grauwe Kiekendief 42. Grote Bonte Specht 67. Braamsluiper 92. Keep  
18. Rode Wouw 43. Torenvalk 68. Grasmus 93. Appelvink  
19. Zwarte Wouw 44. Roodpootvalk 69. Boomklever 94. Groenling  
20. Buizerd 45. Smelleken 70. Spreeuw 95. Kneu  
21. Kievit 46. Boomvalk 71. Beflijster 96. Kleine Barmsijs  
22. Goudplevier 47. Slechtvalk 72. Merel 97. Kruisbek  
23. Bontbekplevier 48. Gaai 73. Kramsvogel 98. Putter  
24. Morinelplevier 49. Ekster 74. Koperwiek 99. Europese Kanarie  
25. Watersnip 50. Kauw 75. Zanglijster 100. Sijs  

Vlinders
1. Kleine Vos 4. Groot Koolwitje 7. Atalanta
2. Dagpauwoog 5. Klein Geaderd Koolwitje 8. Distelvlinder
3. Koninginnenpage 6. Klein Koolwitje 9. Gehakkelde Aurelia

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2017:

 1. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
 2. 19-09-2017 IJsvogel 1
 3. 27-09-2017 Keizerarend 1

Nieuwe dagrecords:

 1. 22-07-2017 Gierzwaluw 2137
 2. 31-07-2017 Boomklever 1 (evenaring dagrecords 2005 en 2015) ook 27-08-2017
 3. 06-08-2017 Braamsluiper 1 (evenaring dagrecord 2016)
 4. 13-08-2017 Tjiftjaf/Fitis 4
 5. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
 6. 22-08-2017 Zwartkop 2
 7. 23-08-2017 Tapuit 15
 8. 01-09-2017 Tapuit 18
 9. 10-09-2017 Tapuit 22
 10. 11-09-2017 Bonte Strandloper 12
 11. 19-09-2017 IJsvogel 1
 12. 19-09-2017 Torenvalk 10
 13. 19-09-2017 Bruine Kiekendief 16
 14. 21-09-2017 Appelvink 5
 15. 25-09-2017 Europese Kanarie 2
 16. 27-09-2017 Keizerarend 1
 17. 08-10-2017 Baardman 23