September 2017

In september 2017 zijn er minder uren geteld dan in de voorgaande jaren, alleen vorig jaar is er nog minder geteld (en in de beginjaren, voordat de keet er was). Er werden wel meer vogels geteld dan vorige jaren (>37.000) en met niet zo veel tel-uren zijn dat meer vogels per uur; 188 en daarmee een van de beste jaren (2012 191).

De september-vogels

September begint met een Velduil die ’s morgens vroeg bij de telpost opduikt. Die dag tellen we ook een Groenpootruiter. Het dagrecord van de Tapuiten sneuvelt, maar dat zal later in de maand vaker gebeuren. Ooievaars zien we op verschillende dagen, zelfs op de grond tussen de koeien op het begrazingsgebied. Visarenden doen het goed dit jaar, bijna elke dag komt er wel eentje over. In de tweede week zien we voor het eerst gewone Ooievaars en Zwarte Ooievaars bij elkaar vliegen, het is een groep van 6 met 3 van elk. In de mais wordt er een Blauwborst gezien en dat is pas de 4e in alle teljaren. Op de 10e komt er toch nog een Morinelplevier langs, gelukkig, het dagrecord Tapuiten komt nu op 22. De volgende dag zit er een Morinelplevier tussen de wortels. De vogel wordt opgejaagd door een Havik maar later op de ochtend komt ie nog een keer langs, tussen de buien door zien we een groep van 12 strandlopers, die snel weer uit beeld zijn maar we hebben genoeg gezien, Bonte Strandlopers! En een dagrecord. De volgende dag komen de eerste Kramsvogels van dit jaar langs. Op de 15e worden er ’s middags verschillende groepen Ooievaars op trek gezien. De 19e is een mooie teldag, die met mist begint. In de mist wordt er een IJsvogel (foto?) ontdekt, een nieuwe soort voor de telpost. Later op de ochtend komt de eerste Beflijster over, zo vroeg hadden we er nog nooit een. In de mais wordt er een Bosrietzanger gevonden, ook een mooie soort voor deze telpost en laat in het jaar. ’s Middags is er goede trek van roofvogels en er sneuvelen 2 dagrecords: Torenvalk 10 en Bruine Kiekendief 16. Overal in het binnenland worden er veel Bruine Kiekendieven op trek waargenomen. Ook de volgende ochtend komen er nog vrij veel Bruine Kiekendieven langs. Een paar dagen later is de piek van Boerenzwaluwen met twee dagen achter elkaar met meer dan 4000 vogels. Beide dagen staan in de top5 beste teldagen van de Boerenzwaluw. En we tellen 5 Appelvinken op een dag, wat een dagrecord is. Ondertussen is er een tweede Blauwborst bij de telpost gevonden. Ook voor de tweede keer dit jaar komen er Bontbekplevieren langs. Daags daarna komt er een Ortolaan langs en een Zwarte- en een Rode Wouw en een Roodpootvalk. De volgende week wordt er weer een dagrecord gevestigd. Op maandag komen er 2 Europese Kanaries op een dag langs. De 27ste zal ons nog lang heugen. Een Keizerarend komt over de telpost, vliegt weg maar komt later weer terug en blijft een flinke tijd hangen. Veel vogelaars uit heel Nederland komen er op af want dit is pas de tweede Keizerarend ooit in Nederland en het staat al snel vol met auto’s rond de telpost. Het blijkt om een 4e kalenderjaar Keizerarend te gaan. De dag erna komt er een Ortolaan langs en de volgende dag zien we er nog een. Dat is de vierde van dit jaar en zo veel hebben we er nog niet eerder in 1 jaar gehad. De laatste dag van september is dit jaar de Eurobirdtelling en het weer zit tegen. Wel is de eerste koperwiek van dit jaar langsgekomen. Dit jaar hebben we nog meer Grote Zilverreigers dan vorig jaar, maar een groep van 10 op 23 september tikt flink aan. Ook veel Canadese Ganzen dit jaar en dat kwam door twee grote groepen. De roofvogels worden hieronder besproken. Er vlogen ook al veel Boomleeuweriken langs, het op een na beste jaar. Ook veel Boerenzwaluwen, het beste jaar van de afgelopen 5 jaar. Ook veel Paapjes dit jaar (misschien wel dat het hek voor de Taurossen ze makkelijker waar te nemen maakt) en veel Tapuiten. De laatste bijna 2 x zo veel als vorig jaar en dat was al erg goed. Ook hebben we veel Kneuen geteld, alleen september 2007 was beter. In de top 3 van september 2017 is de Huiszwaluw weer terug, op de 3e plaats. Plaats 1 is zoals gewoonlijk voor de Boerenzwaluw en met 2 opeenvolgende dagen met 4000 vogels is dat niet zo vreemd. De Graspieper staat op de 2e plaats, wat ook regelmatig het geval is. Er waren geen verrassingen zoals de vroege terugkeer van de Kolganzen in 2013 en 2015 en de Vinkentrek begint ook maar net op gang te komen. Over de roofvogels hebben we dit jaar niet te klagen. Twee dagrecords sneuvelden, Bruine Kiekendief, nu 16, en Torenvalk, nu 10. Van de eerste hebben we alleen in 2008 er meer geteld in september en van de Torenvalk hebben we er niet eerder zo veel in deze maand over zien komen. Buizerds zaten wat onder het gemiddelde en Visarenden juist flink er boven. Die kwamen weer in grote aantallen over, alleen in 2008 waren dat er meer. Sperwers leken er niet zo veel over te komen maar met 101 zitten we toch boven ons gemiddelde. Wespendieven kwamen er ook nog over, 16 en dat is minder dan vorig jaar maar wel bovengemiddeld. Rode Wouwen komen er nooit zoveel over in september, dit jaar waren het er 2. Er zijn 24 Boomvalken over getrokken en dat zijn er veel. Smellekens waren er nog niet zo veel, maar dat komt misschien met de Vinkentrek.

De september-vlinders

De vlinders vlogen dit jaar weer behoorlijk goed. De aantallen zijn iets lager dan vorig jaar, maar toen was het veel warmer terwijl dit jaar september kouder dan gemiddeld is. Atalanta’s vlogen het meest gevolgd door Dagpauwogen. De andere soorten werden sporadisch geteld. Dat gold ook voor de Kleine Vos, ooit een hele algemene soort, maar de laatste 3 jaar maar respectievelijk 1, 3, 1. Dat is trouwens een landelijk beeld. Wel leuk is dat we nog een Koninginnepage zien.

Het weer in september

September 2017 was iets koeler dan de gemiddelde september. Met 125 mm regen was het een natte maand (gemiddeld 78).Op 13e herfststorm. Toch een zonnige maand met 155 uren zon (143 gemiddeld).

Overzicht aantallen en uren in september

Jaar Uren September Aantal vogels sep Per uur Soorten september
2003 103:01:00 4.886 47 59
2004 89:49:00 11.494 128 61
2005 167:59:00 11.699 70 80
2006 212:25:00 15.629 74 77
2007 222:18:00 34.670 156 94
2008 394:57:00 47.794 121 89
2009 194:04:00 15.946 82 65
2010 254:42:00 40.152 158 82
2011 265:15:00 30.591 115 84
2012 235:00:00 44.924 191 76
2013 255:00:00 37.489 147 80
2014 256:10:00 39.616 154 89
2015 215:56:00 24.023 111 91
2016 190:36:00 25.955 136 77
2017 210:21:00 37.424 178 96

Top 3 vogelsoort in september

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2001 Boerenzwaluw 3.695 Spreeuw 1.703 Graspieper 1.380
2002 Boerenzwaluw 8.033 Vink 2.996 Graspieper 2.645
2003 Boerenzwaluw 1.701 Graspieper 1.417 Gele Kwikstaart 246
2004 Boerenzwaluw 4.078 Graspieper 3.479 Spreeuw 1.398
2005 Boerenzwaluw 6.145 Graspieper 1.739 Kievit 502
2006 Boerenzwaluw 9.130 Graspieper 1.371 Huiszwaluw 876
2007 Boerenzwaluw 20.550 Vink 3.157 Spreeuw 2.870
2008 Boerenzwaluw 34.102 Huiszwaluw 3.806 Graspieper 1.967
2009 Boerenzwaluw 9.899 Huiszwaluw 1.847 Graspieper 827
2010 Boerenzwaluw 29.473 Graspieper 1.698 Huiszwaluw 1.640
2011 Boerenzwaluw 19.240 Spreeuw 2.178 Graspieper 1.929
2012 Boerenzwaluw 27.701 Graspieper 4.382 Vink 3.610
2013 Boerenzwaluw 19.892 Huiszwaluw 5.460 Kolgans 3.693
2014 Boerenzwaluw 21.806 Graspieper 6.535 Vink 4.043
2015 Boerenzwaluw 11.187 Kolgans 5.793 Graspieper 1.387
2016 Boerenzwaluw 16.149 Graspieper 3.024 Vink 889
2017 Boerenzwaluw 23.229 Graspieper 3.777 Huiszwaluw 2.440

Aantal roofvogels per soort in september

Jaar Bruine Kiek Buizerd Visarend Sperwer Boomvalk Torenvalk Smelleken Slechtvalk Rode Wouw Wespendief
2001 2 21 1 15 0 2 0 0 0 1
2002 2 68 1 51 3 7 0 1 0 4
2003 5 44 0 34 11 0 0 0 1 2
2004 4 5 3 0 5 5 2 1 0 0
2005 17 21 0 33 7 1 9 0 0 3
2006 41 154 5 81 20 21 10 5 0 4
2007 9 87 2 122 34 6 10 1 1 3
2008 74 150 20 240 22 8 17 8 3 49
2009 22 35 3 135 13 6 4 5 1 2
2010 40 249 13 88 16 14 17 6 2 3
2011 53 135 6 73 11 12 16 5 3 9
2012 24 69 7 119 5 17 4 6 0 1
2013 12 251 4 137 9 18 5 9 4 3
2014 11 69 5 127 5 18 5 14 1 29
2015 20 104 4 132 8 5 10 20 8 6
2016 33 54 6 81 11 30 6 15 0 21
2017 56 76 13 101 24 33 4 6 2 16