Week 12 (25 september - 1 oktober)

25-09-2017

Maandag 25 september; zuidoosten wind, wisselend bewolkt, 12 ˚C. De eerste uren is er mist, tot circa 12 uur. Tot 9 uur komt er niet veel over, alleen een Keep is noemenswaardig. Daarna komt er een juveniele Bruine Kiekendief langs en de eerste Kruisbekken van dit jaar. Ook komt er een Europese Kanarie roepend over. Deze vliegt richting telpost Zuid en na een telefoontje wordt de vogel daar binnen een minuut tussen de mais teruggevonden. Op onze eigen telpost komen er 3 Goudplevieren over en nog enkele Tapuiten. Tussen de rammenas wordt er een Paapje ontdekt. Even later komt er nog een Europese Kanarie langs. Twee op een dag is een dagrecord Europese Kanarie! Zo nu en dan komen er nog kleine groepjes Boerenzwaluwen over. In de struiken langs het zandpad horen we Staartmezen, die al struiktrekkend langskomen. Het zijn er 9 en we zien ze niet zo vaak, het zijn de eerste dit jaar. Toch staat het totaal in alle jaren nu op 100. Er wordt nog lang doorgeteld maar veel roofvogeltrek komt er niet, alleen een Boomvalk.
Vandaag 28 soorten, 327 exemplaren

Keizerarend ©Toy Janssen
Keizerarend ©Toy Janssen

26-09-2017

Dinsdag 26 september; matige wind, eerst noordoost, later zuidoost, geheel bewolkt, 12 ˚C. Ook vandaag beginnen we met mist, het zicht is zelfs maar 50 meter. Er komt een uur lang zelfs helemaal niets over. Om half 1 wordt er gestopt met tellen, maar kwart voor 2 is de post weer bezet. De wind is gedraaid en de mist is weg. Laat de roofvogels maar komen. Vanmiddag zijn dat een Boomvalk en een Slechtvalk en verder trekken er wat vlinders en kleine vogels langs.
Vandaag 15 soorten, 103 exemplaren

27-09-2017

Woensdag 27 september; noordoosten wind, half bewolkt 14 ˚C. De derde ochtend die met mist begint. Na 12 uur is er niets over het weer ingevuld. Vanmorgen vliegt er wel meer dan gisteren, een Goudplevier en Grauwe Ganzen en ook weer wat Boerenzwaluwen. Tussen 10 en 11 is het heel divers wat er langs komt, de eerste Kleine Barmsijs van dit jaar bijvoorbeeld. Rond half 12 wordt er een roofvogel boven de bomen ontdekt die er interessant uit ziet. Het ziet er uit als een Arend, maar misschien is het weer zo’n rare Buizerd als vorige week. Het blijkt een Arend te zijn en een Zeearend is het niet, dus waarschijnlijk een Schreeuw- of Bastaardarend. Maar die zijn donkerder. Er wordt in de auto gesprongen om dichterbij foto’s te maken want de vogel lijkt richting Oss te vliegen. Deze foto’s worden op internet gedeeld en niet veel later komt de mededeling: KEIZERAREND. De vogel is uit beeld verdwenen maar een kwartier later hangt hij weer boven de bosrand en komt dichterbij. Heel vogelend Nederland wordt ingeseind. Helaas wordt in alle consternatie vergeten de vogel te melden op een aantal lokale app-groepen, daar moeten we de volgende keer echt aan denken. De vogel heeft zeker anderhalf uur rond de telpost gehangen en op een gegeven moment leek het zelfs dat hij ging landen. Helaas was een lokale Kraai het daar niet mee eens. Ondertussen stroomden de vogelliefhebbers toe en stonden de bermen bij de telpost vol met auto’s en waren er zo’n 200 toeschouwers. Helaas was niet iedereen op tijd. Vanaf dit moment is er niet zo veel bijgehouden van wat er langs kwam getrokken, maar die ene Ooievaar die op een bepaald moment bij de Keizerarend in beeld was, is wel genoteerd.
Vandaag 30 soorten, 325 exemplaren

Keizerarend bovenkleed ©Toy Janssen
Keizerarend bovenkleed ©Toy Janssen
Drukte op de telpost ©Martien van Dooren
Drukte op de telpost ©Martien van Dooren

28-09-2017

Donderdag 28 september: weinig wind uit de zuidhoek, periodes met regen, geheel bewolkt, 18 ˚C. Het is vandaag vrij rustig in de lucht. Wat Watersnippen in de ochtend en een mooi groepje Boomleeuweriken en gebruikelijke soorten als Graspieper, Spreeuw en Vink zijn op trek. De eerste trek van Zanglijsters vindt plaats. Ook zien we serieuze verplaatsingen van Kieviten, 175 in een uur. Ook vandaag komt er een mooie soort over: een Ortolaan!. Aan het eind van de middag een grotere groep Sijzen op trek: 17 vogels.
Vandaag 22 soorten, 624 exemplaren

29-09-2017

Vrijdag 29 september: matige wind draaiend van zuidoost naar zuidwest, half bewolkt, 19 ˚C. Leuke trek in de ochtend met onder andere een Watersnip, een Zwarte Mees, enkele Boerenzwaluwen en vrij veel Graspiepers. Vanmorgen weer een Ortolaan, al weer de 4e van dit jaar en zoveel hebben we nog niet eerder in een jaar gehad. De Vinken vliegen maar in een korte periode vandaag, tussen 9 uur en 11 uur tellen we er zo’n 250. Verder komen er regelmatig groepjes Boomleeuweriken over, komen er Zanglijster en Grote Lijsters geregeld langs en is het een leuke diverse telling met alleen weinig roofvogels: 6 Sperwers en 1 Buizerd.
Vandaag 34 soorten, 1135 exemplaren

Kruisspin ©Martien van Dooren
Kruisspin ©Martien van Dooren
Bijzon ©Martien van Dooren
Bijzon ©Martien van Dooren

30-09-2017

Zaterdag 30 september: zuidwesten wind kracht 1, geheel bewolkt en periodes met regen, 15 ˚C. Vandaag Eurobirdtelling, in 40 landen in Europa wordt tegelijkertijd de vogeltrek geteld. Het weer werk niet echt mee. In het eerste ochtendlicht komen er nog 8 Zanglijsters langsgetrokken en een Watersnip. Het volgende uur nog meer Zanglijsters en wat Kieviten en Vinken. De Boerenzwaluwen zijn nog niet helemaal op, er komen nog enkele groepjes langs vandaag. Een mooie groep van 400 Spreeuwen komen in een brede band over. Ook horen we de eerste Koperwiek van dit jaar. Een lokale Slechtvalk probeert een Kievit te vangen en dat kost moeite, maar uiteindelijk lukt het. De Slechtvalk houdt het veel langer vol dan wij verwachten. We zien ook 3 Geelgorzen op trek en ander wat Rietgorzen. Twee stiekeme Goudplevieren vliegen in alle stilte over, maar worden dus wel gezien. In een periode met regen komen er 3 Watersnippen over. Dankzij het feit dat er soep en broodjes aankomen tellen we nog even door en zien we nog een Boomvalk die vlak voor de keet in een van de takken gaat zitten en zich mooi laat fotograferen.
Vandaag 19 soorten, 1080 exemplaren

Staartmees ©Toy Janssen
Staartmees ©Toy Janssen
Juveniele Boomvalk ©Toy Janssen
Juveniele Boomvalk ©Toy Janssen

01-10-2017

Zondag 1 oktober: Stevig briesje uit zuid, licht bewolkt en 12 ˚C. Er is vandaag wat later dan anders begonnen met tellen. Dat is jammer want het vliegt goed. In het eerste half uur komen er al bijna 2000 Vinken over. Ook komen er nog Boerenzwaluwen over en de Graspiepers doen het met 125 ook goed. Het volgende complete uur worden er meer dan 1000 Vinken geteld en in het mooie heldere weer zijn er ook 6 Grote Zilverreigers op trek. Met de Vinken komen er ook de nodige Sperwers mee. Na 11 uur neemt de stroom Vinken wat af. Een juveniele Bruine Kiekendief en een Slechtvalk komen rond de middag langsgetrokken. En nog steeds komen er elk uur Boerenzwaluwen langs. Een late Gele Kwikstaart wordt opgemerkt. En toch nog een Buizerd op trek op het laatst.
Vandaag 27 soorten, 3953 exemplaren.

Soorten tot nu toe op de telpost in 2017:

Statistieken
01. Toendrarietgans 26. Wulp 51. Zwarte Kraai 76. Paapje 101. Kruisbek
02. Grauwe Gans 27. Groenpootruiter 52. Zwarte Mees 77. Roodborsttapuit 102. Europese Kanarie
03. Kolgans 28. Witgat 53. Pimpelmees 78. Tapuit 103. Geelgors
04. Grote Canadese Gans 29. Bonte Strandloper 54. Koolmees 79. Huismus  
05. Nijlgans 30. Kokmeeuw 55. Boomleeuwerik 80. Ringmus  
06. Wilde Eend 31. Dwergmeeuw 56. Veldleeuwerik 81. Heggenmus  
07. Zwarte Ooievaar 32. Stormmeeuw 57. Oeverzwaluw 82. Gele Kwikstaart  
08. Ooievaar 33. Zilvermeeuw 58. Boerenzwaluw 83. Grote Gele Kwikstaart  
09. Blauwe Reiger 34. Kleine Mantelmeeuw 59. Huiszwaluw 84. Witte Kwikstaart  
10. Grote Zilverreiger 35. Holenduif 60. Fitis 85. Duinpieper  
11. Aalscholver 36. Houtduif 61. Tjiftjaf 86. Graspieper  
12. Visarend 37. Turkse Tortel 62. Kleine Karekiet 87. Boompieper  
13. Wespendief 38. Velduil 63. Bosrietzanger 88. Vink  
14. Sperwer 39. Gierzwaluw 64. Zwartkop 89. Keep  
15. Bruine Kiekendief 40. IJsvogel 65. Braamsluiper 90. Appelvink  
16. Grauwe Kiekendief 41. Grote Bonte Specht 66. Grasmus 91. Groenling  
17. Rode Wouw 42. Torenvalk 67. Boomklever 92. Kneu  
18. Zwarte Wouw 43. Roodpootvalk 68. Spreeuw 93. Putter  
19. Buizerd 44. Smelleken 69. Beflijster 94. Sijs  
20. Kievit 45. Boomvalk 70. Merel 95. Ortolaan  
21. Goudplevier 46. Slechtvalk 71. Kramsvogel 96. Rietgors  
22. Bontbekplevier 47. Gaai 72. Zanglijster 97. Keizerarend  
23. Morinelplevier 48. Ekster 73. Grote Lijster 98. Staartmees  
24. Watersnip 49. Kauw 74. Witgesterde Blauwborst 99. Koperwiek  
25. Regenwulp 50. Roek 75. Gekraagde Roodstaart 100. Kleine Barmsijs  

Vlinders
1. Kleine Vos 4. Groot Koolwitje 7. Atalanta
2. Dagpauwoog 5. Klein Geaderd Koolwitje 8. Distelvlinder
3. Koninginnenpage 6. Klein Koolwitje 9. Gehakkelde Aurelia

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2017:

 1. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
 2. 19-09-2017 IJsvogel 1
 3. 27-09-2017 Keizerarend 1

Nieuwe dagrecords:

 1. 22-07-2017 Gierzwaluw 2137
 2. 31-07-2017 Boomklever 1 (evenaring dagrecords 2005 en 2015) ook 27-08-2017
 3. 06-08-2017 Braamsluiper 1 (evenaring dagrecord 2016)
 4. 13-08-2017 Tjiftjaf/Fitis 4
 5. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
 6. 22-08-2017 Zwartkop 2
 7. 23-08-2017 Tapuit 15
 8. 01-09-2017 Tapuit 18
 9. 10-09-2017 Tapuit 22

 10. 11-09-2017 Bonte Strandloper 12
 11. 19-09-2017 IJsvogel 1
 12. 19-09-2017 Torenvalk 10
 13. 19-09-2017 Bruine Kiekendief 16
 14. 21-09-2017 Appelvink 5
 15. 25-09-2017 Europese Kanarie 2
 16. 27-09-2017 Keizerarend 1