Week 11 (18 september - 24 september)

18-09-2017

Maandag 18 september; toenemende, maar niet al te harde zuidelijke wind, zwaar bewolkt, 11 ˚C. In de vroege ochtend komen er 2 Bruine Kiekendieven langs. Het zijn allebei juvenielen. Rond half 9 zien we 5 Bontbekplevieren overvliegen (alleen op 25 september 2007 hadden we er meer, 11). Het volgende uur komen er veel Kokmeeuwen over, 43 in totaal. De Boerenzwaluwen beginnen goed te vliegen met 200 vogels per uur gemiddeld. Ook vanmorgen komt er een Visarend over getrokken. Rond de middag vliegt er tussen de Boeren- en Huiszwaluwen nog een Oeverzwaluw. Er komen nog meer juveniele Bruine Kiekendieven langs.
Vandaag 35 soorten, 1245 exemplaren

Zonsopkomst op telpost Brobbelbies Noord ©Martien van Dooren
Zonsopkomst op telpost Brobbelbies Noord ©Martien van Dooren

19-09-2017

Dinsdag 19 september; wind uit zuidwest, half bewolkt en maar 11 ˚C. Mist tot circa 11 uur. In de mist horen we een geluid dat bekend voor komt. Het is een IJsvogel, die in de mist langs gevlogen komt. Dit is een nieuwe soort voor de telpost. De eerste Visarend van vandaag komt laag over het veld aangevlogen en ziet opeens de keet en schrikt. Tegen half 12 komt er een Beflijster over, de vroegste ooit (was 29 september 2007). En Martien heeft ‘m op de foto. Een erg late Bosrietzanger wordt door Teun in de mais ontdekt. Tussen 2 en 3 komen er 2 Wespendieven over, een volwassen man en vrouw. Na 3 uur beginnen de Bruine Kiekendieven door te komen met 5 + 2 + 0 + 6 en de Kiekendieven van eerder op de dag zijn het er 16 en dat is een dagrecord Bruine Kiekendief (was 14 op 23-09-2006). Ook een nieuw dagrecord Torenvalk (10, oud 8 op 5-9-2016), waarbij er 8 tussen 4 en 5 hoog overkomen. Verder Ooievaars (45 in totaal), meer Wespendieven, Boomvalken, Sperwers en meer Visarenden (totaal vandaag 3) maken het een prima teldag.
Vandaag 35 soorten, 1562 exemplaren

20-09-2017

Woensdag 20 september; Draaiende westelijke wind, matig; half tot zwaar bewolkt 12 ˚C. Een flinke groep Nijlganzen, een Watersnip en al weer 1100 Boerenzwaluwen in het eerste uur tellen. Het tweede uur komen er al weer 4 Bruine Kiekendieven over, waarvan 2 juveniele. Gaan we verder waar we gisteren zijn geëindigd? Naast bijna 1000 Boerenzwaluwen in dit uur ook tegen de 200 Graspiepers en bijna 150 Vinken. Het vliegt goed en de herfstsoorten doen mee! Daarna gaat het wat minder hard met de Boerenzwaluwen, maar wel 231 Graspiepers tussen 9 en 10 uur, maar geen Bruine Kiekendieven in dit uur. Ook niet in het volgende uur, maar tussen 11 en 12 uur komen er weer 4 Bruine Kiekendieven over, alsmede de tweede Boomvalk van vandaag. Na 12 uur zakt de trek van zangvogels behoorlijk in. Wel leuk zijn de 6 Wulpen die over komen. Er wordt tot laat in de middag doorgeteld, maar echt trek van roofvogels komt niet op gang. Wel vliegen er vrij veel Atalanta’s en Dagpauwogen langs.
Vandaag 31 soorten, 3492 exemplaren

Bruine Kiekendief ©Toy Janssen
Bruine Kiekendief ©Toy Janssen
Boomleeuwerik ©Toy Janssen
Boomleeuwerik ©Toy Janssen

21-09-2017

Donderdag 21 september: tot kracht 3 aantrekkende wind uit zuidoost, weinig wolken 16 ˚C. Een soortenrijke dag eerste keer dit jaar 40 soorten op trek. Vandaag veel trek van Boerenzwaluwen. Het eerste uur tellen we er al 400+. De eerste Keep van dit jaar komt over en we zien ook 2 Appelvinken. Het tweede uur komt de eerste Roek van dit jaar over, dat is best vroeg. En we tellen 1200 Boerenzwaluwen! Met die zwaluwen komen er ook Sperwers langs en een Smelleken. Later komt er nog een Smelleken over en ook een Boomvalk. Tussen 12 en 1 uur tellen we bijna 1300 Boerenzwaluwen, het beste uur van vandaag. In totaal tellen we er 4453, de 3e plek Boertjes in de dagtotalenlijst. Er komt gelukkig nog een Wespendief over. Tussen 3 en 4 uur komt de eerste Grote Gele Kwikstaart van dit jaar over gevlogen. Meestal zien we die al eerder in het seizoen.
Vandaag 40 soorten, 6205 exemplaren

22-09-2017

Vrijdag 22 september: Zeer weinig zuidwesten wind wisselend bewolkt, 6 tot 18 ˚C. Al vroeg in de ochtend komt er een Smelleken langs. Veel Boerenzwaluwen weer, tussen 9 en 10 uur tellen we er 1685 en in totaal vandaag 4782 (3e plek dagtotalenlijst, dus meer dan gisteren). In de mais wordt er een Blauwborst ontdekt, de tweede dit jaar (ook een witgesterde, de ondersoort in Nederland). Graspiepers komen er ook veel langs (totaal 1175) en ook behoorlijke aantallen Kneuen (totaal 137). Opvallend zijn ook de Grote Bonte Spechten die op hoogte overgevlogen komen. Het dagrecord Appelvink wordt verbeterd en komt nu op 5. Een duo Bontbekplevieren blijft een zeldzaamheid hier op de telpost en het is al de tweede keer dit jaar, deze week zelfs, dat we Bontbekplevieren zien. Na 12 uur vliegt er beduidend minder.
Vandaag 39 soorten, 6801 exemplaren

Beflijster ©Martien van Dooren
Beflijster ©Martien van Dooren
Bosrietzanger ©Teun van Kessel
Bosrietzanger ©Teun van Kessel

23-09-2017

Zaterdag 23 september: tot 12 uur dichte mist (75 meter zicht) daarna helemaal opklarend en een zuidoosten briesje, 4 - 20 ˚C. Ondanks het weer een mooie dag tellen. Tot 10 uur is het nog vrij rustig, niet vreemd met die mist. Daarna komen er leuke soorten langs. De eerste Zwarte Mees voor deze telpost dit jaar (deze vliegt bijna de keet in) en een Ortolaan, die even ter plaatse is en dan met een bocht wegvliegt. Het volgende uur komt er een Zwarte Wouw over, dat is pas de 6e in al de teljaren hier. Het is een juveniel. Dit uur ook de eerste Toendrarietgans van dit jaar (de vroegste ooit, was 27 september 2013) en maar liefst 10 Grote Zilverreigers en 6 Blauwe Reigers. Het volgende uur komen de eerste Kolganzen van dit jaar over (geen vroegterecord) en een Smelleken (adult vrouwtje) en 2 Ooievaars. Het is ook een prima uur voor Graspiepers, bijna 100! Tussen 2 en 3 komen er 5 Sperwers over en een hele hoge Rode Wouw en een Roodpootvalk (vrouw adult) en dat is de eerste van dit jaar. Het laatste teluur is goed voor veel Buizerds; 17 vogels. In totaal zijn er 20 Sperwers langsgekomen.
Vandaag 41 soorten, 980 exemplaren

24-09-2017

Zondag 24 september: Grondmist, zicht 500m verder onbewolkt en windstil, later kracht 1 uit zuidoost, 5 - 18 ˚C. Een stuk rustiger in de lucht vandaag. Waarschijnlijk is er veel mist in Nederland en blijven veel vogels aan de grond. Er komen wel enkele Toendrarietganzen over en opvallend weinig Boerenzwaluwen. Een juveniele Bruine Kiekendief komt laag over en laat zich mooi fotograferen. Tussen 10 en 11 uur zien we nog een Bruine Kiekendief, een adult mannetje. Ook komt er een grote groep Boerenzwaluwen over. Vlinders vinden het inmiddels warm genoeg om langs te trekken. Verder wordt het niet echt druk in de lucht.
Vandaag 24 soorten, 488 exemplaren

Geelgors ©Toy Janssen
Geelgors ©Toy Janssen
Groenling ©Toy Janssen
Groenling ©Toy Janssen

Soorten tot nu toe op de telpost in 2017:

Statistieken
01. Grauwe Gans 26. Bonte Strandloper 51. Huiszwaluw 76. Appelvink
02. Grote Canadese Gans 27. Kokmeeuw 52. Fitis 77. Groenling
03. Nijlgans 28. Dwergmeeuw 53. Tjiftjaf 78. Kneu
04. Wilde Eend 29. Stormmeeuw 54. Kleine Karekiet 79. Putter
05. Zwarte Ooievaar 30. Zilvermeeuw 55. Zwartkop 80. Sijs
06. Ooievaar 31. Kleine Mantelmeeuw 56. Braamsluiper 81. Ortolaan
07. Blauwe Reiger 32. Holenduif 57. Grasmus 82. Rietgors
08. Grote Zilverreiger 33. Houtduif 58. Boomklever 83. Toendrarietgans
09. Aalscholver 34. Turkse Tortel 59. Spreeuw 84. Kolgans
10. Visarend 35. Velduil 60. Merel 85. Zwarte Wouw
11. Wespendief 36. Gierzwaluw 61. Kramsvogel 86. IJsvogel
12. Sperwer 37. Grote Bonte Specht 62. Grote Lijster 87. Roodpootvalk
13. Bruine Kiekendief 38. Torenvalk 63. Witgesterde Blauwborst 88. Ekster
14. Grauwe Kiekendief 39. Smelleken 64. Gekraagde Roodstaart 89. Roek
15. Rode Wouw 40. Boomvalk 65. Paapje 90. Zwarte Mees
16. Buizerd 41. Slechtvalk 66. Roodborsttapuit 91. Bosrietzanger
17. Kievit 42. Gaai 67. Tapuit 92. Beflijster
18. Goudplevier 43. Kauw 68. Huismus 93. Zanglijster
19. Bontbekplevier 44. Zwarte Kraai 69. Ringmus 94. Heggenmus
20. Morinelplevier 45. Pimpelmees 70. Gele Kwikstaart 95. Grote Gele Kwikstaart
21. Watersnip 46. Koolmees 71. Witte Kwikstaart 96. Keep
22. Regenwulp 47. Boomleeuwerik 72. Duinpieper  
23. Wulp 48. Veldleeuwerik 73. Graspieper  
24. Groenpootruiter 49. Oeverzwaluw 74. Boompieper  
25. Witgat 50. Boerenzwaluw 75. Vink  

Vlinders
1. Kleine Vos 4. Groot Koolwitje 7. Atalanta
2. Dagpauwoog 5. Klein Geaderd Koolwitje 8. Distelvlinder
3. Koninginnenpage 6. Klein Koolwitje 9. Gehakkelde Aurelia

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2017:

 1. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
 2. 19-09-2017 IJsvogel 1

Nieuwe dagrecords:

 1. 22-07-2017 Gierzwaluw 2137
 2. 31-07-2017 Boomklever 1 (evenaring dagrecords 2005 en 2015) ook 27-08-2017
 3. 06-08-2017 Braamsluiper 1 (evenaring dagrecord 2016)

 4. 13-08-2017 Tjiftjaf/Fitis 4
 5. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
 6. 22-08-2017 Zwartkop 2
 7. 23-08-2017 Tapuit 15
 8. 01-09-2017 Tapuit 18
 9. 10-09-2017 Tapuit 22
 10. 11-09-2017 Bonte Strandloper 12
 11. 19-09-2017 IJsvogel 1
 12. 19-09-2017 Torenvalk 10
 13. 19-09-2017 Bruine Kiekendief 16
 14. 21-09-2017 Appelvink 5