Week 10 (11 september - 17 september)

11-09-2017

Maandag 11 september; zuidwesten wind die aanwakkert tot vrij krachtig, licht tot zwaar bewolkt, 17 ˚C. Een goed begin vandaag met een Morinelplevier, die tussen de wortels zit. De vogel wordt door een Havik opgejaagd, maar is waarschijnlijk in de buurt gebleven want later op de ochtend komt ie weer over. Voor de aantallen vogels zijn ook vandaag de Boeren- en Huiszwaluwen en Gele Kwikstaarten en Boompiepers verantwoordelijk. Rond half 10 komt er een Visarend over. Al weer even geleden dat we Watersnippen over hadden, maar vandaag vliegen er 3. De Gierzwaluwen zijn ook nog niet op en een tweede Visarend is ook mooi. Als we net na een buitje weer buiten komen vliegen er 12 Bonte Strandlopers over het Palmven! Wat zijn ze snel. Het is wel een dagrecord (oude was 7 vogels op 22 september 2001) en het is pas de 6e keer dat we hier Bonte Strandlopers zien. Daarna zakt het in maar we tellen nog een aantal uren verder.
Vandaag 22 soorten, 531 exemplaren

Juveniele Putter ©Martien van Dooren
Juveniele Putter ©Martien van Dooren

12-09-2017

Dinsdag 12 september; stevige wind uit zuidwest, half bewolkt en maar 11 ˚C. Veel Grauwe Ganzen vanmorgen vroeg, we tellen 121 vogels in het eerste uur. Daarna zien we ze nauwelijks meer. Zo nu en dan komt er een vroege herfsttrekker over, zoals een Rietgors of een Grote Lijster. De eerste Kramsvogels van dit jaar komen rond half 10 over. Vroeg maar geen record want dat staat op deze telpost zeer scherp (op 1 augustus!). Ook vandaag komt er een Visarend over en er zijn nog steeds Gierzwaluwen, vandaag zelfs 3.
Vandaag 26 soorten, 577 exemplaren

13-09-2017

Woensdag 13 september; Veel wind, kracht 6, zuidwest tot westzuidwest, zwaar bewolkt en zo nu en dan een fikse bui, 16 ˚C. We verwachten er niet zo veel van vandaag met al die wind. Dat valt toch mee, want de Boerenzwaluwen vliegen goed en ze zijn ook wat makkelijker te tellen (bijna 1200). Een lokale Torenvalk vergist zich en probeert een Haas op het zandpad te vangen. Dat was toch iets te groot! Naast de Boerenzwaluwen vliegen er ook vrij veel Huiszwaluwen. Slechts een roofvogel vandaag, een Sperwer. Verder nog 2 Paapjes en enkele Tapuiten en wat kwikstaarten en piepers.
Vandaag 13 soorten, 1475 exemplaren

Patrijzen in het wortelveld ©Martien van Dooren
Patrijzen in het wortelveld ©Martien van Dooren

14-09-2017

Donderdag 14 september: Minder wind dan gisteren, toch nog kracht 5 uit zuidwest, bijna geheel bewolkt en 14 ˚C. Vergelijkbaar met gisteren met iets minder vogels. Er is ook niet zo lang geteld. De Patrijzen laten zich tussen de worteltjes mooi fotograferen. Een vroege Merel komt op trek langs. Hoeveel zullen dat er dit jaar worden? Op het laatst vliegt er nog een mooi groepje Holenduiven langs en nog een paar vroege Vinken.
Vandaag 10 soorten, 352 exemplaren

15-09-2017

Vrijdag 15 september: Matige zuidwesten wind heiig en zwaar bewolkt, 14 ˚C. Er is in twee periodes geteld. De eerste periode tot 12 uur, de tweede periode vanaf kwart voor 1 tot 5 uur. In de tweede periode was het niet meer heiig en wat minder bewolkt, wel periodes met regen. De ochtend is niet zo spannend en de vertrouwde soorten trekken over. Daar zitten weer een paar Vinken bij. Ook komt er een grote groep Canadese Ganzen over met in de groep enkele Grauwe Ganzen. Niet veel later komt er nog zo’n groep over. ’s Middags komt er al gauw een groep Ooievaars over van 19 vogels. Ook is er wat roofvogeltrek met 4 Torenvalken en een Sperwer en later nog twee Bruine Kiekendieven (adult vrouw en juveniel). Dan komt er een tweede groep Ooievaars over, dit keer zijn het er 22. Tussen de regenbuien door komen er ook nog Aalscholvers en nog een Bruine Kiekendief over, dit keer een volwassen man. Als afsluiter worden er nog 8 Paapjes op de draad geteld.
Vandaag 21 soorten, 509 exemplaren

Tapuit vrouw ©Martien van Dooren
Tapuit vrouw ©Martien van Dooren

16-09-2017

Zaterdag 16 september: Een beetje wind uit zuidwest, geheel bewolkt, 8 ˚C. Het eerste uur komen er al aardig wat Graspiepers langs. Verder zijn er enkele Kleine Mantelmeeuwen op trek, volwassen en juvenielen. Graspiepers vliegen na 8 uur niet meer. Veel trek is er niet, enkele Boerenzwaluwen en een Huiszwaluw. De meeste Boompiepers en Gele Kwikstaarten zijn blijkbaar al door, daarvan tellen we er niet veel meer van. Opvallend is een vrouwtje Roodborsttapuit (weinig dit jaar), een Goudplevier en een volwassen man Bruine Kiekendief. Helaas wordt er niet geteld als er aan het eind van de middag een Rode Wouw bij de telpost wordt gezien.
Vandaag 18 soorten, 111 exemplaren

17-09-2017

Zondag 17 september: weinig zuidwesten wind, licht tot half bewolkt, 16 ˚C. De telpost is al vroeg bemand. Het eerste uur komt er al een Sperwer langsgetrokken. Om half 9 komen er vlak na elkaar twee groepjes Grote Zilverreigers over, 5 en 3 stuks. Meer dan een verdubbeling van het totaal dit jaar! Boerenzwaluwen vliegen ook goed vandaag, we gaan ruim over de 1500 heen. Na 10 uur komen de Atalanta’s op gang, met 11 in dit uur en daarna 16, 8, 4, 4 en totaal 43 en daarmee een van de beste dagen voor Atalanta’s in alle jaren. Na 11en is er ook trek van roofvogels; 1 Wespendief, 2 Sperwers en 7 Buizerds. De eerste Sijs van dit jaar komt met 2 soortgenoten over. Het volgende uur zien we 4 Buizerds en 4 sperwers en 2 torenvalken op trek en in een uur tijd meer dan 500 Boerenzwaluwen. Tussen 1 en 2 komen er 38 Ooievaars over en een Visarend. Tussen de Atalanta’s zit ook nog een Distelvlinder en in het laatste uur zelfs 2 Distelvlinders. Een mooie dag!
Vandaag 30 soorten, 1878 exemplaren

Spreeuwen ©Martien van Dooren
Spreeuwen ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2017:

Statistieken
01. Grauwe Gans 26. Kokmeeuw 51. Fitis 76. Kneu
02. Grote Canadese Gans 27. Dwergmeeuw 52. Tjiftjaf 77. Putter
03. Nijlgans 28. Stormmeeuw 53. Kleine Karekiet 78. Ortolaan
04. Wilde Eend 29. Zilvermeeuw 54. Zwartkop 79. Rietgors
05. Zwarte Ooievaar 30. Kleine Mantelmeeuw 55. Braamsluiper 80. Bonte Strandloper
06. Ooievaar 31. Holenduif 56. Grasmus 81. Kramsvogel
07. Blauwe Reiger 32. Houtduif 57. Boomklever 82. Sijs
08. Grote Zilverreiger 33. Turkse Tortel 58. Spreeuw  
09. Aalscholver 34. Velduil 59. Merel  
10. Visarend 35. Gierzwaluw 60. Grote Lijster  
11. Wespendief 36. Grote Bonte Specht 61. Witgesterde Blauwborst  
12. Sperwer 37. Torenvalk 62. Gekraagde Roodstaart  
13. Bruine Kiekendief 38. Smelleken 63. Paapje  
14. Grauwe Kiekendief 39. Boomvalk 64. Roodborsttapuit  
15. Rode Wouw 40. Slechtvalk 65. Tapuit  
16. Buizerd 41. Gaai 66. Huismus  
17. Kievit 42. Kauw 67. Ringmus  
18. Goudplevier 43. Zwarte Kraai 68. Gele Kwikstaart  
19. Bontbekplevier 44. Pimpelmees 69. Witte Kwikstaart  
20. Morinelplevier 45. Koolmees 70. Duinpieper  
21. Watersnip 46. Boomleeuwerik 71. Graspieper  
22. Regenwulp 47. Veldleeuwerik 72. Boompieper  
23. Wulp 48. Oeverzwaluw 73. Vink  
24. Groenpootruiter 49. Boerenzwaluw 74. Appelvink  
25. Witgat 50. Huiszwaluw 75. Groenling  

Vlinders
1. Kleine Vos 4. Groot Koolwitje 7. Atalanta
2. Dagpauwoog 5. Klein Geaderd Koolwitje 8. Distelvlinder
3. Koninginnenpage 6. Klein Koolwitje 9. Gehakkelde Aurelia

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2017:

 1. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7

Nieuwe dagrecords:

 1. 22-07-2017 Gierzwaluw 2137
 2. 31-07-2017 Boomklever 1 (evenaring dagrecords 2005 en 2015) ook 27-08-2017
 3. 06-08-2017 Braamsluiper 1 (evenaring dagrecord 2016)
 4. 13-08-2017 Tjiftjaf/Fitis 4
 5. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
 6. 22-08-2017 Zwartkop 2
 7. 23-08-2017 Tapuit 15
 8. 01-09-2017 Tapuit 18
 9. 10-09-2017 Tapuit 22
 10. 11-09-2017 Bonte Strandloper 12