Week 9 (4 september - 10 september)

04-09-2017

Maandag 4 september; Weinig wind uit zuid, half bewolkt en 20 ˚C. Een juveniele Zilvermeeuw komt al vroeg op de ochtend over, verder een rustig begin. Wel worden 4 lokale Patrijzen gezien. Het volgende uur nog steeds weinig kleine vogels op trek, maar wel 20 Aalscholvers (eindelijk een wat grotere groep), een Goudplevier en een volwassen man Visarend. In de mais wordt er een Blauwborst ontdekt, de vierde van deze telpost. In de app voor trektellen moet je alleen wel de ondersoort aangeven (de app wordt wereldwijd gebruikt). Vandaar dat het een Witgesterde Blauwborst is (dat zullen die eerste 3 waarschijnlijk ook zijn geweest). Later op de ochtend komen er ook wat andere roofvogels langs, een Sperwer en 2 Boomvalken. De vlinders doen het beter vandaag, in elk geval zo rond de middag. Er zit zelfs een Gehakkelde Aurelia tussen, de eerste dit jaar. Het laatste uur dat we tellen is nog interessant; Een volwassen man Bruine Kiekendief, een Rode Wouw (volwassen), een Boomvalk, een Torenvalk, een Slechtvalk en een Sperwer.
Vandaag 24 soorten, 208 exemplaren

Visarend man ©Toy Janssen
Visarend man ©Toy Janssen
Zwarte Specht ©Toy Janssen
Zwarte Specht ©Toy Janssen

05-09-2017

Dinsdag 5 september; Zuidelijke wind, wat krachtiger dan gister, de eerste 2 uur regen, zwaar bewolkt 18 ˚C. Voor 9 uur vliegt er ondanks de regen toch wel wat, al is het niet veel. De tweede helft van de ochtend is wel leuk. Dat begint met een Visarend die overkomt en binnen 10 minuten nog een. Rond kwart voor 12 worden er 3 Ooievaars gezien en niet veel later komen er ook Zwarte Ooievaars tevoorschijn. Het zijn er uiteindelijk ook 3. Het is gelukt om een foto met een Zwarte en een Gewone te maken (zie waarneming.nl). Ook komt er nog een Gierzwaluw over. Verder aardige trek van Huis- en Boerenzwaluw en ook Gele Kwikstaarten en Boompiepers. Tussen de wortels wordt een Koninginnenpage ontdekt (niet de laatste ooit, dat was op 27 september 2014). Na de middag komen er nog 2 Bruine Kiekendieven over, allebei volwassen vrouwtjes. ’s Avonds is er ook nog 2 uur geteld, wat onder andere nog 2 Tapuiten opleverde. Ook werd er een Visarend bij het Palmven ontdekt, die daar waarschijnlijk heeft overnacht.
Vandaag 22 soorten, 700 exemplaren

06-09-2017

Woensdag 6 september; krachtige zuidwesten wind, kracht 4, half bewolkt 15 ˚C. Vanwege andere bezigheden is de telpost pas laat bezet. Het eerste uur komt er een juveniele Bruine Kiekendief langs, het tweede uur een Visarend. Misschien is dit wel het dier wat afgelopen nacht heeft overnacht. De vogel heeft ondertussen een vis weten te vangen. Via via horen we dat er de hele ochtend een Visarend boven het gebied heen en weer vliegt. Na 12 uur komt er een tweede Visarend over en 2 volwassen mannetjes Bruine Kiekendief. De zwaluwen trekken vandaag ook mooi door in plaats van maar boven het open gedeelte van de Maashorst te blijven hangen. Ook vandaag komt er nog een Gierzwaluw langs, die wel even blijft hangen. In het laatste uur dat we tellen komt er een Wespendief over.
Vandaag 16 soorten, 537 exemplaren

Koninginnenpage ©Martien van Dooren
Koninginnenpage ©Martien van Dooren
Zwarte Ooievaar ©Martien van Dooren
Zwarte Ooievaar ©Martien van Dooren

07-09-2017

Donderdag 7 september: Weer zuidwesten wind maar iets minder krachtig, vrijwel geheel bewolkt en 17 ˚C. Omdat die wind wat minder krachtig is kon die Blauwe Reiger in het eerste uur tellen waarschijnlijk wel vooruitkomen. Er komt ook weer eens een Watersnip over en wat later 2 Goudplevieren. Ondertussen vliegen de Boerenzwaluwen goed, elk uur zo’n 100-200 vogels. Ook komen er regelmatig Sperwers op trek langs en in het laatste uur dat er geteld wordt ook nog 2 Torenvalken op trek en een Boomvalk.
Vandaag 16 soorten, 842 exemplaren

08-09-2017

Vrijdag 8 september: Krachtige zuidwesten wind (4 met windstoten), geheel bewolkt en vanaf 10 uur regen, 15 ˚C. Een onstuimige dag vandaag en toch is er geteld. Martien is zelfs 3 uur op de telpost geweest. In die tijd heeft hij bijna 100 Boerenzwaluwen geteld en enkele kwikstaarten (Gele en Witte) en wat Boompiepers.
Vandaag 4 soorten, 109 exemplaren

09-09-2017

Zaterdag 9 september: Matige zuidwesten wind, geheel bewolkt, 15 ˚C. Er is vandaag niet zo lang geteld, vanwege regen en nog slechtere voorspellingen. De eerste uren vloog er praktisch niets, later enkele Kleine Mantelmeeuwen en vooral Boerenzwaluwen. Tussen 10 en 11 uur komt er een groep van 6 Ooievaars omhoog boven de Hofmans Plassen. Ze vliegen weg maar komen later weer terug. De groep is uiteindelijk blijkbaar toch vertrokken want er worden later op de dag 6 Ooievaars boven Heeswijk-Dinther gezien. Het laatste kwartiertje komen er nog veel Boerenzwaluwen langs, maar daarna is het te slecht om door te tellen. Wel zijn vandaag twee lokale Wespendieven gezien.
Vandaag 13 soorten, 383 exemplaren

Visarend ©Martien van Dooren
Visarend ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren
Bruine Kiekendief ©Martien van Dooren

10-09-2017

Zondag 10 september: Redelijke zuidwesten wind, later aantrekkend tot kracht 4, licht bewolkt, 9 tot 17 ˚C. Eindelijk, de eerste Morinelplevier van dit jaar is gezien. Het was een juveniel, die mooi twee rondjes vloog voordat ie verdween. Het volgende uur werd er een Goudplevier gehoord. Ook werd er in een struik een mannetje Zwartkop gezien en een Rietgors. Verder komen er nog aardig wat Gele Kwikstaarten over. De draad om het begrazingsgebied wordt afgespeurd en er zitten een heleboel Tapuiten op. Zoveel dat het dagrecord (van 1 september jl.) alweer sneuvelt, vandaag hebben we er 22. Tussen 10 en 11 uur zien we verschillende Buizerds en Sperwers op trek. De steltloper die even later overkomt klinkt in eerste instantie als een Tureluur, maar hij laat zich nog een aantal keren horen en laat zich goed zien; een Groenpootruiter! Het volgende uur komt er een Bruine Kiekendief over. Het is een mannetje 3e kalenderjaar, maar wel een hele lichte. Het volgende uur komt er een volwassen vrouwtje Bruine Kiekendief over. Zo rond de middag is het warm genoeg voor dagvlinders en we zien verschillende Dagpauwogen en Atalanta’s langstrekken.
Vandaag 36 soorten, 963 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2017:

Statistieken
01. Grauwe Gans 26. Dwergmeeuw 51. Tjiftjaf 76. Ortolaan
02. Grote Canadese Gans 27. Stormmeeuw 52. Kleine Karekiet 77. Rietgors
03. Nijlgans 28. Zilvermeeuw 53. Zwartkop 78. Morinelplevier
04. Wilde Eend 29. Kleine Mantelmeeuw 54. Braamsluiper 79. Witgesterde Blauwborst
05. Zwarte Ooievaar 30. Holenduif 55. Grasmus  
06. Ooievaar 31. Houtduif 56. Boomklever  
07. Blauwe Reiger 32. Turkse Tortel 57. Spreeuw  
08. Grote Zilverreiger 33. Velduil 58. Merel  
09. Aalscholver 34. Gierzwaluw 59. Grote Lijster  
10. Visarend 35. Grote Bonte Specht 60. Gekraagde Roodstaart  
11. Wespendief 36. Torenvalk 61. Paapje  
12. Sperwer 37. Smelleken 62. Roodborsttapuit  
13. Bruine Kiekendief 38. Boomvalk 63. Tapuit  
14. Grauwe Kiekendief 39. Slechtvalk 64. Huismus  
15. Rode Wouw 40. Gaai 65. Ringmus  
16. Buizerd 41. Kauw 66. Gele Kwikstaart  
17. Kievit 42. Zwarte Kraai 67. Witte Kwikstaart  
18. Goudplevier 43. Pimpelmees 68. Duinpieper  
19. Bontbekplevier 44. Koolmees 69. Graspieper  
20. Watersnip 45. Boomleeuwerik 70. Boompieper  
21. Regenwulp 46. Veldleeuwerik 71. Vink  
22. Wulp 47. Oeverzwaluw 72. Appelvink  
23. Groenpootruiter 48. Boerenzwaluw 73. Groenling  
24. Witgat 49. Huiszwaluw 74. Kneu  
25. Kokmeeuw 50. Fitis 75. Putter  

Vlinders
1. Kleine Vos 4. Groot Koolwitje 7. Atalanta
2. Dagpauwoog 5. Klein Geaderd Koolwitje 8. Distelvlinder
3. Koninginnenpage 6. Klein Koolwitje 9. Gehakkelde Aurelia

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2017:

  1. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7

Nieuwe dagrecords:

  1. 22-07-2017 Gierzwaluw 2137
  2. 31-07-2017 Boomklever 1 (evenaring dagrecords 2005 en 2015) ook 27-08-2017
  3. 06-08-2017 Braamsluiper 1 (evenaring dagrecord 2016)
  4. 13-08-2017 Tjiftjaf/Fitis 4
  5. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
  6. 22-08-2017 Zwartkop 2
  7. 23-08-2017 Tapuit 15
  8. 01-09-2017 Tapuit 18
  9. 10-09-2017 Tapuit 22