Augustus 2017

Dit jaar hebben we in augustus 199,5 uur geteld en dat is gemiddeld. Tijdens die uren hebben we 13.026 vogels en vlinders geteld, verdeeld over 76 soorten, per uur zijn dat 65 dieren. Ruim 13.000 vogels is voor augustus ver boven het gemiddelde en beter dan 2016, dat al bovengemiddeld was. Even leek het er op dat we in juli meer vogels zoude tellen dan in augustus, maar toen dat op de telpost ter ore kwam is er nog een paar (goede) uren extra geteld. Qua aantallen is augustus van dit jaar de nummer 3, alleen in 2007 en 2008 zijn er meer vogels geteld. Op de eerste plaats in de top3 van augustus staat ook dit jaar de Boerenzwaluw, maar de tweede plaats is weer eens voor de Huiszwaluw en de derde is voor de Gierzwaluw. De indruk bestond dat er niet zo veel Huiszwaluwen langstrokken, maar dat valt dus mee (zie ook hieronder). En na al die Gierzwaluwen in juli waren er toch nog voldoende over voor de derde plaats. Ondertussen passeerde de 11.000ste Gierzwaluw van dit jaar en zoveel hebben we in een jaar nog niet eerder geteld.

De augustus-vogels

Ooievaars hebben we dit jaar in redelijk aantal over gehad. Het was alleen maar 1 groep van 64 en dan lijkt het toch wat magertjes. Ook dit jaar is er weinig in de middag geteld en via via weten we dat er waarschijnlijk juist toen wel groepen over zijn gekomen die boven Vorstenbosch en de Vlagheide (Eerde) gezien zijn. Helaas in augustus geen Zwarte Ooievaars. Wespendieven hebben we dit jaar heel weinig gezien, maar 20. Wel zijn er de laatste week voedselvluchten van een lokaal paar gezien, dus misschien dat alle Wespendieven laat zijn en dat we er in september nog een heleboel gaan zien. De Bruine Kiekendief deed het dit jaar wel goed, 22 exemplaren konden we zien overtrekken het dat is ruim boven het gemiddelde van 14. In totaal hebben we 5 Visarenden over zien komen, waarbij er ook een zat die zijn vis op een paal in de buurt op zat te eten, en dat is een normale hoeveelheid. Helaas hadden we dit jaar geen Morinelplevier, dat is voor het eerst sinds 2005! Hopelijk is het toevallig zo dit jaar. Bij de Zomertortel is het niet toevallig dat we er geen meer zien. Het is al 5 jaar geleden dat de laatste Zomertortel op trek werd gezien. In het werkgebied van de Vogelwacht wordt ook niet meer gebroed. Waarschijnlijk nog wel in Oost-Brabant, maar hoe lang nog? De Gierzwaluw kende in juli al een enorme doortrek, in augustus was de hoofdmoot al weg. Er werden er dan ook niet veel geteld, ruim onder het gemiddelde van augustus (637 tegen 946). Maar de eerste dagen van september hebben we ze ook nog gezien. Niet in de tabel maar wel veel doortrekkend in augustus is de Huiszwaluw, die dit jaar het goed deed. We telden er 2726 en alleen in 2008 waren het er meer. Gemiddeld tellen we maar 1/3 hiervan. Op 20 augustus was de beste dag met 690 Huiszwaluwen. De Duinpieper beleeft ook een goed jaar. Dat is niet alleen bij ons zo, ook op andere telposten worden er Duinpiepers gemeld. Wel kwamen er twee vogelaars speciaal naar onze telpost voor de Duinpieper en die hadden geluk. Met 9 vogels is het samen met 2012 het beste jaar, maar dit jaar zagen we er 4 tegelijk overvliegen. Ook de Boompieper heeft een goed jaar, het beste jaar tot nu toe zelfs. Er trokken 221 vogels over, tot nu toe was 2005 het beste jaar met 215 Boompiepers. De Gele Kwikstaart deed het wat minder dan vorig jaar, maar nog bovengemiddeld (dit jaar 402, gemiddeld 352). De mooiste waarneming van augustus dit jaar is het groepje van 7 Dwergmeeuwen dat op 14 augustus overkwam. Het is een nieuwe soort voor de telpost en dat gebeurt niet meer zo vaak. Bovendien is het vrij uitzonderlijk om in deze tijd Dwergmeeuwen in het binnenland te zien. Maar er was meer moois: Bijvoorbeeld het vroege Smelleken op 3 augustus, wat de vroegste waarneming ooit voor hier is. De tweede Braamsluiper ooit op onze telpost is ook mooi, dat was op 6 augustus . Twee dagen later kwam er al een rode wouw over, maar dat is geen vroegste ooit. De Bontbekplevier op de 15de is niet de derde Bontbekplevier, maar het is wel pas de derde keer dat we ze zien, de eerste keer on 2007 was het een groep van 11 vogels. Op 18 en op 27 augustus kwam er een Grauwe Kiekendief langs en dat zijn altijd mooie waarnemingen. De teller staat nu op 20 in 18 seizoenen. Het was mazzel dat de Ortolaan op 22 augustus werd gehoord, want er vlogen op dat moment ook straaljagers over. Apart was de Boomklever die op het bord van de telpost zat op de laatste zondag. Als een soort afsluiter zagen we een groep van 4 Duinpiepers samen overtrekken op de 29ste augustus. Daarnaast zijn er ook een aantal dagrecords verbeterd. Op de 13e werden er 4 tjiftjaf/fitissen geteld, dat zijn vogels die een van de twee soorten zijn, maar blijkbaar niet op naam gebracht konden worden. Zwartkoppen zien we niet vaak op Brobbelbies Noord, daarvoor ligt de telpost te ver van de bosrand. Maar op de 22ste hadden we er 2 op een dag en dat was nog nooit eerder gebeurd. Het dagrecord van de Tapuit kon blijkbaar scherper, want dat werd op de 23ste verbeterd tot 15 vogels. Twee dagen later telden we er weer 15. Inmiddels is dit record al weer gesneuveld.

De augustus-vlinders

Augustus is voor vlinders natuurlijk een belangrijke maand. Met uitzondering van de witjes was het mager met de vlinders. Maar 1 Kleine Vos en 49 Atalanta’s, wat de helft is van vorig jaar. Dagpauwogen kwamen wel in normale aantallen langs. Er kwamen wel veel Kleine Koolwitjes langs die trekgedrag vertoonden, iets wat we andere jaren eigenlijk niet zagen. Dat komt misschien omdat er minder bloemen voor de keet staan en de vlinders nu wel doorvliegen.

Het weer in augustus

Het weer in augustus werd beleefd als een slechte zomer, maar de temperatuur, het aantal zonuren en de neerslag waren gemiddeld. De eerste helft van augustus was wel wat koeler dan gemiddeld. Aan het eind van de maand werd het warm en de 29ste dit jaar was met 31. C de warmste 29ste ooit. We hebben ook een periode met hardnekkige ochtendmist gehad en dat is altijd lastig tellen.

Overzicht aantallen en uren in augustus

Jaar Uren augustus Aantal vogels aug Per uur Soorten augustus
2001 73:00:00 3.069 42 40
2002 99:00:00 3.596 36 56
2003 111:30:00 3.500 31 48
2004 74:29:00 2.533 34 35
2005 175:25:00 4.766 27 69
2006 173:05:00 5.201 30 55
2007 235:38:00 13.231 56 73
2008 463:44:00 20.181 44 86
2009 316:54:00 8.281 26 62
2010 318:45:00 9.779 31 76
2011 216:40:00 6.875 32 60
2012 297:54:00 9.847 33 75
2013 316:01:00 9.452 30 71
2014 252:50:00 9.649 38 78
2015 237:25:00 5.475 23 75
2016 178:08:00 8.663 48 76
2017 199:27:00 13.026 65 67

Top 3 vogelsoort in augustus

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2001 Boerenzwaluw 1319 Gele Kwikstaart 235 Houtduif 174
2002 Boerenzwaluw 2262 Gele Kwikstaart 223 Kievit 116
2003 Boerenzwaluw 1864 Kievit 218 Huiszwaluw 214
2004 Boerenzwaluw 1349 Gele Kwikstaart 383 Gierzwaluw 258
2005 Boerenzwaluw 2337 Kokmeeuw 320 Spreeuw 278
2006 Boerenzwaluw 2664 Gierzwaluw 563 Gele Kwikstaart 304
2007 Gierzwaluw 5856 Boerenzwaluw 4554 Huiszwaluw 726
2008 Boerenzwaluw 9225 Huiszwaluw 3221 Kokmeeuw 1904
2009 Boerenzwaluw 2847 Huiszwaluw 2372 Kokmeeuw 833
2010 Boerenzwaluw 4223 Huiszwaluw 2126 Kievit 651
2011 Boerenzwaluw 3395 Huiszwaluw 1047 Gierzwaluw 341
2012 Boerenzwaluw 4403 Huiszwaluw 1569 Gierzwaluw 746
2013 Boerenzwaluw 4211 Gierzwaluw 2082 Huiszwaluw 513
2014 Boerenzwaluw 5945 Gierzwaluw 1515 Huiszwaluw 658
2015 Boerenzwaluw 2163 Gierzwaluw 1161 Huiszwaluw 504
2016 Boerenzwaluw 5263 Gele Kwikstaart 641 Gierzwaluw 491
2017 Boerenzwaluw 7229 Huiszwaluw 2726 Gierzwaluw 637

Aantal per soort in augustus

Jaar Ooievaar Wespendief Bruine Kiek Visarend Morinelplevier Zomertortel Gierzwaluw Duinpieper Boompieper Gele Kwikstaart
2001 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2002 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2003 0 0 1 0 0 13 158 0 165 90
2004 0 1 1 0 0 9 258 0 41 383
2005 0 68 9 2 1 39 161 2 215 263
2006 1 34 8 0 1 7 563 1 179 304
2007 60 81 10 1 7 29 5856 1 122 405
2008 165 93 37 9 7 51 1128 6 105 919
2009 57 57 15 10 3 13 275 7 107 352
2010 16 16 24 11 2 22 492 3 200 366
2011 105 25 12 6 2 32 341 3 71 321
2012 81 25 19 4 1 0 746 9 95 295
2013 72 42 27 5 2 1 2082 4 112 347
2014 100 47 21 5 1 0 1515 4 137 220
2015 56 50 8 1 6 0 1161 3 97 229
2016 24 91 16 3 1 0 491 2 126 641
2017 64 20 22 5 0 0 637 9 221 402