Week 8 (28 augustus -3 september)

28-08-2017

Maandag 28 augustus; oostenwind die weinig voorstelt, een enkel wolkje en 24 ˚C. In het eerste half uur komt er al een Grauwe Kiekendief over. Het is een volwassen man en al de 2e Grauwe Kiekendief dit jaar. De vogel wordt ook op Brobbelbies zuid gezien. De rest van de dag moeten we het vooral doen met Boerenzwaluwen, Gele Kwikstaarten en Boompiepers. Gelukkig komen er ook nog andere soorten langs, zoals Tapuiten, een Oeverzwaluw en een Gierzwaluw en een Torenvalk op trek. Het vrouwtje Wespendief dat hier thuishoort wordt ook nog gezien.
Vandaag 18 soorten, 541 exemplaren

Grauwe kiekendief man ©Martien van Dooren
Grauwe kiekendief man ©Martien van Dooren

29-08-2017

Dinsdag 29 augustus; bijna geen wind, uit oost, onbewolkt en oplopend tot 24 ˚C. Tegen 12 uur wat meer wind uit zuidwest en enkele wolken. De zelfde soorten als gisteren vliegen ook vandaag. Extra zijn een Putter en een Watersnip en om kwart over 9 horen we Duinpiepers en zien we 4 Duinpiepers samen langs komen vliegen. Ze vliegen direct door. Mooi, de dag is al goed! De vraag is of we al eens eerder zo’n grote groep bij elkaar hebben gezien. Het is in elk geval niet in een tabel terug te vinden en er zijn er ooit 6 op een dag geteld. Tussen 10 en 11 zien we een voedselvlucht van een volwassen vrouwtje Wespendief. Een juveniele Gekraagde Roodstaart komt struiktrekkend vlak langs de keet. Het laatste tel-uur komt er een juveniele Bruine Kiekendief langsgetrokken en in de struiken een Fitis. Die lijkt wat groot voor een Fitis, maar we hebben de vogel goed gezien en door het tegenlicht leek die waarschijnlijk groter dan dat de vogel is.
Vandaag 19 soorten, 188 exemplaren

30-08-2017

Woensdag 30 augustus; Heel ander weer, draaiende wind, zwaar bewolkt en drie uur regen en 21 ˚C. Er is veel minder trek vandaag en in de regenperiode is dat zelf nog minder. Toch vliegen er ook vandaag nog vogels; Boerenzwaluwen uiteraard en Boompiepers en Gele Kwikstaarten maar ook een enkele Huiszwaluw, Kokmeeuw en Blauwe Reiger en een Paapje. Later op de dag, na de regen, lijkt er wat meer te vliegen en er komt zelfs een trekkende Sperwer langs.
Vandaag 14 soorten, 420 exemplaren

Tapuit ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren

31-08-2017

Donderdag 31 augustus: Tot kracht 3 aantrekkende wind die vanuit de westhoek naar zuid draait, geheel tot half bewolkt en 18 ˚C. Er is veel geteld vandaag, met een kwartier onderbreking van kwart voor 8 tot 5 uur. Daar werd ook om gevraagd, want tot vandaag waren er in augustus minder vogels geteld dan in de halve maand juli. De inspanning heeft geholpen, erg goed van de aanwezige tellers! En er was ook genoeg te tellen want er kwamen veel en verschillende vogels langs. Met gemiddeld zo’n 100 Boerenzwaluwen per uur (meerdere uren 150) komt die trek ook goed op gang. En er komen ook nog enkele Gierzwaluwen langs, in totaal vandaag 3. Rond half 9 is er een Visarend in beeld, die ook door 2 vogelaars uit Groningen gezien wordt. Ze komen speciaal om hier Duinpiepers te zien. Dat is wel een gok, die zien we niet elke dag! Maar ze hebben mazzel want om half 11 komt er een overgevlogen, vlak boven hun hoofd! Vanaf 11 uur is het tijd voor Bruine Kiekendieven en ook andere roofvogels. Er komen Boomvalken, Wespendieven, een Sperwer, een Slechtvalk en nog een Visarend. En ’s middags vliegen er veel Huiszwaluwen, meer dan Boerenzwaluwen. Voor vlinders is het blijkbaar geen goed trekweer, er wordt maar een Dagpauwoog gezien.
Vandaag 21 soorten, 1429 exemplaren

Boerenzwaluwen in de mais ©Martien van Dooren
Boerenzwaluwen in de mais ©Martien van Dooren

01-09-2017

Vrijdag 1 september: Weer weinig wind, veranderlijk, licht tot half bewolkt en heiig, 18 ˚C. Het is net 8 uur geweest en er is al een half uurtje geteld als er een Velduil opduikt. Martien is de gelukkige en hij weet ook mooie foto’s te maken. De rest van de ochtend wordt gevuld met vooral Boerenzwaluwen en enkele Huiszwaluwen. Het paartje Raven van de Maashorst komt ook langs. Na 10 uur is er trek van roofvogels, 2 Wespendieven, 2 Sperwers, een Buizerd, 3 Torenvalken en een Boomvalk. De eerste Groenpootruiter van dit jaar komt over en we zien in dit uur 6 Gierzwaluwen. Tussen 11 en 12 uur is het echt een goed uur voor de Boerenzwaluw, er worden er 329 geteld. Het laatste uur dat er geteld wordt (van 1 tot 2) tellen we (nou ja we, Wim is alleen) bijna 300 Huiszwaluwen.
Vandaag 21 soorten, 1483 exemplaren

Velduil ©Martien van Dooren
Velduil ©Martien van Dooren

02-09-2017

Zaterdag 2 september: noordelijke wind, variabel maar net krachtig, licht tot half bewolkt, 18 ˚C. De dag begint met een Tapuit en het volgende uur worden er maar liefst 14 geteld. Uiteindelijk zijn het er 17 en het dagrecord Tapuit is weer verbeterd (was 15 van 23 augustus). Opvallend is de zingende Kleine Karekiet, een zeldzame soort hier. Tussen 9 en 10 zij er nog meer leuke zangvogeltjes op trek; Fitis, Braamsluiper, Grasmus, Gekraagde Roodstaart en veel Paapjes en Roodborsttapuiten in dit uur. Na 11en komt er wat trek van roofvogels die thermiek gebruiken op gang. Daarvoor waren er al Sperwers langsgetrokken. Eerder op de ochtend was er al een Ooievaar langs gekomen, maar tussen 12 en 1 komt er een klein groepje van 4 over. In dit uur ook maar liefst 3 Wespendieven. Aan het eind van de dag komt er ook nog een juveniele Bruine Kiekendief over. Verder dus veel Tapuiten vandaag, maar ook veel Boerenzwaluwen (meer dan 1200) en flink wat Huiszwaluwen. In totaal 26 Boompiepers is ook een groot aantal, maar niet de beste dag dit jaar. De 35 verschillende soorten is waarschijnlijk wel het grootste aantal soorten tot nu toe dit jaar.
Vandaag 35 soorten, 1589 exemplaren

Visarend ©Martien van Dooren
Visarend ©Martien van Dooren

03-09-2017

Zondag 3 september: gemiddeld zuidwesten wind, maar weinig, onbewolkt tot 12 uur, daarna half bewolkt en 22 ˚C. In het begin grondmist en maar 200 meter zicht. Vandaag is de jaarlijkse Brunchwandeling en dat betekend veel bezoek. Maar eerst is het zo mistig dat er meer dan een uur niets wordt geteld. Daarna komen er veel Boeren- en Huiszwaluwen uit de mais. Een wandelaar die langskomt meldt dat er op de Brobbelbies een Ooievaar tussen de koeien staat. Het zijn er zelfs twee en die blijven daar lekker rondhangen totdat de brunch bezig is, om dan lekker rustig omhoog cirkelend weg te vliegen. Ondertussen is er een Duinpieper roepend over gekomen en de eerste Merel van dit jaar. Rond de brunch noteren we ook nog twee Bruine Kiekendieven, een tweedejaars man en een tweedejaars in vrouwkleed. De enige Gierzwaluw komt tussen 11 en 12 uur langs. Een groep van 9 Ooievaars die erg hoog zitten worden door Isidro ontdekt. Iets later komen ze over de keet, maar nog steeds zo hoog dat je eigenlijk een verrekijker nodig hebt om ze te zien. De rest van de dag worden er nog wat zwaluwen en met name enkele Boomvalken gezien.
Vandaag 28 soorten, 8113 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2017:

Statistieken
01. Grauwe Gans 26. Stormmeeuw 51. Grasmus 76. Gekraagde Roodstaart
02. Grote Canadese Gans 27. Zilvermeeuw 52. Boomklever 77. Huismus
03. Nijlgans 28. Kleine Mantelmeeuw 53. Spreeuw  
04. Wilde Eend 29. Holenduif 54. Grote Lijster  
05. Zwarte Ooievaar 30. Houtduif 55. Paapje  
06. Ooievaar 31. Turkse Tortel 56. Roodborsttapuit  
07. Blauwe Reiger 32. Gierzwaluw 57. Tapuit  
08. Grote Zilverreiger 33. Grote Bonte Specht 58. Ringmus  
09. Aalscholver 34. Torenvalk 59. Gele Kwikstaart  
10. Visarend 35. Smelleken 60. Witte Kwikstaart  
11. Wespendief 36. Boomvalk 61. Duinpieper  
12. Sperwer 37. Slechtvalk 62. Graspieper  
13. Bruine Kiekendief 38. Gaai 63. Boompieper  
14. Grauwe Kiekendief 39. Kauw 64. Vink  
15. Rode Wouw 40. Zwarte Kraai 65. Appelvink  
16. Buizerd 41. Koolmees 66. Groenling  
17. Kievit 42. Boomleeuwerik 67. Kneu  
18. Goudplevier 43. Oeverzwaluw 68. Putter  
19. Bontbekplevier 44. Boerenzwaluw 69. Ortolaan  
20. Watersnip 45. Huiszwaluw 70. Rietgors  
21. Regenwulp 46. Fitis 71. Groenpootruiter  
22. Wulp 47. Tjiftjaf 72. Velduil  
23. Witgat 48. Kleine Karekiet 73. Pimpelmees  
24. Kokmeeuw 49. Zwartkop 74. Veldleeuwerik  
25. Dwergmeeuw 50. Braamsluiper 75. Merel  

Vlinders
1. Kleine Vos 7. Distelvlinder
2. Dagpauwoog 8. Klein Geaderd Witje
3. Koninginnenpage  
4. Groot Koolwitje  
5. Klein Koolwitje  
6. Atalanta  

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2017:

  1. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7

Nieuwe dagrecords:

  1. 22-07-2017 Gierzwaluw 2137
  2. 31-07-2017 Boomklever 1 (evenaring dagrecords 2005 en 2015)
  3. 06-08-2017 Braamsluiper 1 (evenaring dagrecord 2016)
  4. 13-08-2017 Tjiftjaf/Fitis 4
  5. 14-08-2017 Dwergmeeuw 7
  6. 22-08-2017 Zwartkop 2