Week 19 (21 nov - 27 nov)

21-11-2016

Maandag, niet al te veel wind uit zuidzuidoost, meer dan half bewolkt, 13 ˚C. De herfststorm van gisteren heeft een slachtoffer bij de telpost opgeleverd. De Kale boom die op ongeveer 1 uur voor de telpost stond is omgewaaid. Vele fraaie soorten hebben in deze boom gezeten, om een paar te noemen: de Toendraslechtvalk en de (eerste) Grijze Wouw. Verder was het een heel handig orientatiepunt. Het eerst uur is heel aardig met veel Rietganzen op trek, maar ook enkele Grauwe, Kol- en Nijlganzen. Ook komen er verschillende groepen Spreeuwen langs en nog een enkele Wulp. Het uur daarna is veel minder interessant, een late Witte Kwikstaart kan nog worden genoemd. Ook het laatste uur tellen van vandaag levert maar weinig op. Het groepje Rietganzen dat over komt is zo goed te zien dat met zekerheid te zeggen is dat het Toendrarietganzen zijn.
Vandaag 18 soorten, 560 exemplaren

Wim van Lanen en Wim Gremmen ©Martien van Dooren
Wim van Lanen en Wim Gremmen ©Martien van Dooren

22-11-2016

Dinsdag, vrij veel wind uit zuidwest, kracht 4, zwaar bewolkt en vrij warm, 11 ˚C. Nog steeds is er een vrouwtje Blauwe Kiekendief bij de telpost aanwezig, die bijna elke dag jagend gezien wordt. Ook vandaag worden de meeste soorten in de eerste periode gezien, die wat langer dan een uur duurt. De opvallendste soorten zijn de Stormmeeuw en de twee Merels die overkomen. Tussen 9 en 10 komen er nog meer Stormmeeuwen over, met daarbij nog enkele Kokmeeuwen. Ook komen er twee vrij grote groepen Houtduiven langs. Het laatste uurtje is het mooist, vooral de man Blauwe Kiekendief die voor de telpost een poosje komt jagen. Als hij even gaat rusten, komt het vrouwtje langs om hem weg te jagen. Hij vliegt een stukje verder om daar weer te gaan zitten. Bij de keet komt er een Roodborst langs, dat is een nieuwe soort voor dit jaar! Het is ook pas de 7e op trek bij ons. Ook mooi zijn de 3 Goudplevieren die recht boven de keet overvliegen. We zien de lokale Klapekster ook weer eens.
Vandaag 22 soorten, 266 exemplaren

Stormmeeuw ©Martien van Dooren
Stormmeeuw ©Martien van Dooren
Zilvermeeuw ©Martien van Dooren
Zilvermeeuw ©Martien van Dooren
Kramsvogel ©Martien van Dooren
Kramsvogel ©Martien van Dooren

23-11-2016

Woensdag, noordoosten wind, slechts kracht 1, bijna geheel bewolkt en 6 ˚C. In het begin hebben we een beetje trek van ganzen, vooral Kolganzen, maar ook een drietal Blauwe Reigers op trek. De Blauwe Kiekendief is er ook nog steeds. Het volgende uur zijn het rietganzen die over komen, en een tweetal Knobbelzwanen. Ook vliegen er vrij veel Aalscholvers langs. Er is ook bewegingen bij Holen- en Houtduif. Tussen 10 en 11 zijn er veel ganzen in de lucht, meest Rietganzen, maar ook enkele Grauwe en 30 Kolganzen. Ook komen er Kieviten en Kramsvogels langsgetrokken. Dankzij al die ganzen wordt er wat langer dan gebruikelijk geteld en er komen nog meer Rietganzen over, maar ook 28 Kleine Zwanen! Dat is geen dagrecord (staat op maar liefst 196), maar wel de gedeeld derde plaats.
Vandaag 22 soorten, 659 exemplaren

24-11-2016

Donderdag, gure noordoosten wind, kracht 3, niet geheel bewolkt, 9 ˚C. Zo guur dat we aan de andere kant van de keet staan, een van de voordelen van zo’n keet. De eerste periode vliegt er niet zo veel, maar wel nog een Buizerd op trek. Na 9 uur gaat het beter, verschillende groepen ganzen en ook wat trek van Holen- en van Houtduiven. Er komen ook verschillende groepen Kramsvogels over. Het volgende uur meer ganzen op trek en onder andere een Stormmeeuw en Zilvermeeuw (een juveniele). Het is bijna 11 uur als Wim twee eendjes ontdekt en direct al ziet dat het Grote Zaagbekken zijn. Door de telescoop zien we dat het een mannetje en een vrouwtje zijn. We tellen dus nog meer even door. Het volgende half uur komen er vooral Rietganzen over, maar ook enkele Grauwe en enkele Kolganzen. Ria bedankt voor de appelflappen.
Vandaag 15 soorten, 500 exemplaren

Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Knobbelzwaan ©Martien van Dooren
Knobbelzwaan ©Martien van Dooren
Toendrarietganzen ©Martien van Dooren
Toendrarietganzen ©Martien van Dooren

25-11-2016

Vrijdag, nog steeds noordoosten wind kracht 3, licht bewolkt 3 ˚C. Er wordt nog maar net geteld of er komen al 2 Wilde Zwanen over. Die hadden we nog niet dit jaar en ze zijn sowieso zeldzaam hier, het is pas de tweede keer dat we ze zien! Zeldzamer dan een Zeearend dus. Er komt ook nog en Kleine Zwaan langs en verschillende soorten ganzen en veel Houtduiven. Van de ganzen zijn (ook) vandaag de Rietganzen in de meerderheid, ook tussen 9 en 10. In dat uur komen er ook 2 Knobbelzwanen over, dus alle drie de inheems soorten zwanen in een ochtend! Uniek. Een late Roodborsttapuit komt ook nog langs in dit uur. Dat is een nieuw record, want zo laat hebben we ze hier niet gehad. Rond half 11 komt er nog een Smelleken langs, jagend en wel. Mooi dagje zo!
Vandaag 22 soorten, 511 exemplaren

26-11-2016

Zaterdag, heel weinig wind uit noordoost, licht bewolkt, -0 ˚C. Tijdens de telling komt de thermometer dus niet boven nul. Er is maar kort geteld, anderhalf uur. In die tijd zijn er vooral Kolganzen over gekomen, maar gelukkig ook nog een Kleine Zwaan en twee Kepen.
Vandaag 4 soorten, 103 exemplaren

Kleine Zwanen ©Martien van Dooren
Kleine Zwanen ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Afsluiting van het telseizoen 2016 ©Martien van Dooren
Afsluiting van het telseizoen 2016 ©Martien van Dooren

27-11-2016

Zondag, noordenwind aantrekkend tot kracht 2, bewolkt met toenemende opklaringen, 6 ˚C. Vandaag is de officiële sluiting van het seizoen (maar we tellen de maand wel vol). Tijdens het aansteken van de vuurkorf komen er al 2 vogels over, een Kramsvogel en een Graspieper. Even later komen er al verschillende groepen ganzen langs, ook vandaag is de Rietgans in de meerderheid, maar er komen ook veel Kolganzen over. En vandaag zien we ook weer Kleine Zwanen, om te beginnen een groepje van 4. Vermeldenswaardig zijn ook de Roek, die in zijn eentje langs kwam, en een Putter. Tussen 10 en 11 wordt het druk aan onze kant van de afrastering, maar de vele ogen letten wel op en zo zien we onder andere een Grote Zilverreiger en een juveniele Zilvermeeuw. Er zijn ook diverse Kokmeeuwen en Stormmeeuwen in de lucht. Terwijl de sluitingsborrel wordt ingeschonken, komt de Klapekster heel mooi in de struik voor de keet zitten. Deze struik is speciaal voor de vogels door ons neergezet, het is een afgebroken tak. Een tweede Zilverreiger komt overvliegen en terwijl we de boel opruimen komen er nog 6 Kleine Zwanen over. Mooi!
Vandaag 20 soorten, 592 exemplaren

Afsluiting van het telseizoen 2016 ©Martien van Dooren
Afsluiting van het telseizoen 2016 ©Martien van Dooren
Afsluiting van het telseizoen 2016 ©Martien van Dooren
Afsluiting van het telseizoen 2016 ©Martien van Dooren
Afsluiting van het telseizoen 2016 ©Martien van Dooren
Afsluiting van het telseizoen 2016 ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken
01. Bruine Kiekendief 30. Zilvermeeuw 59. Tjiftjaf 88. Blauwe Kiekendief 117. Kleine Zwaan
02. Watersnip 31. Purperreiger 60. Kleine Karekiet 89. Knobbelzwaan 118. Roodborst
03. Witgat 32. Slechtvalk 61. Zwarte Ruiter 90. Waterpieper 119. Wilde Zwaan
04. Kleine Mantelmeeuw 33. Buizerd 62. Grote Zilverreiger 91. Gaai  
05. Gierzwaluw 34. Boompieper 63. Boomleeuwerik 92. Koperwiek  
06. Oeverzwaluw 35. Rietgors 64. Zwartkop 93. Geelpootmeeuw  
07. Huiszwaluw 36. Ringmus 65. Noordse Kwikstaart 94. Velduil  
08. Gele Kwikstaart 37. Lepelaar 66. Roodpootvalk 95. Grote Zaagbek  
09. Witte Kwikstaart 38. Zwarte Kraai 67. Bonte Strandloper 96. Rietgans spec.  
10. Blauwe Reiger 39. Buizerd 68. Groenling 97. Roek  
11. Goudplevier 40. Fitis 69. Koolmees 98. Grasparkiet  
12. Wulp 41. Ooievaar 70. Roodborsttapuit 99. Toendrarietgans  
13. Boerenzwaluw 42. Tapuit 71. Grote Canadese Gans 100. Kraanvogel  
14. Kokmeeuw 43. Kruisbek 72. Smelleken 101. Ruigpootbuizerd  
15. Holenduif 44. Kauw 73. Krakeend 102. Kleine Bonte Specht  
16. Wespendief 45. Rode Wouw 74. Zilverplevier 103. Roodborst  
17. Kievit 46. Paapje 75. Merel 104. Kramsvogel  
18. Kemphaan 47. Groenpootruiter 76. Havik 105. Keep  
19. Grauwe Gans 48. Grote Lijster 77. Turkse Tortel 106. Grote Pieper  
20. Houtduif 49. Koekoek 78. Veldleeuwerik 107. Sneeuwgans  
21. Boomvalk 50. Duinpieper 79. Pimpelmees 108. IJsgors  
22. Spreeuw 51. Visarend 80. Grote Bonte Specht 109. Pijlstaart  
23. Vink 52. Grijze Wouw 81. Grote Mantelmeeuw 110. Winterkoning  
24. Nijlgans 53. Putter 82. Kolgans 111. Smient  
25. Kneu 54. Grasmus 83. Winterkoning 112. Geelgors  
26. Wilde eend 55. Morinelplevier 84. Roodkeelpieper 113. Appelvink  
27. Zwarte Ooievaar 56. Heggenmus 85. Zanglijster 114. Klapekster  
28. Aalscholver 57. Braamsluiper 86. Grote Gele Kwikstaart 115. Pestvogel  
29. Sperwer 58. Ortolaan 87. Sijs 116. Goudvink  

Vlinders
1. Dagpauwoog
2. Atalanta
3. Kleine Vos
4. Distelvlinder
5. Gehakkelde Aurelia

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2016:

  1. 26-08-2016 Braamsluiper
  2. 04-10-2016 Grasparkiet

Nieuwe dagrecords in 2016:

  1. 28-08-2016 2 Noordse Kwikstaart
  2. 05-09-2016 8 Torenvalk
  3. 12-09-2016 60 Boompieper
  4. 19-09-2016 12 Roodborsttapuit
  5. 11-10-2016 60 Putters