Week 18 (14 nov - 20 nov)

14-11-2016

Maandag, zuidoosten wind, niet al te sterk, half tot driekwart bewolkt, 1 ˚C. Fris dus. Ook deze week wordt er weer een vrouw Blauwe Kiekendief bij de telpost ter plaatse gezien. Verder tellen we het eerste uur enkele Goudplevieren, redelijk wat Houtduiven en veel Rietgorzen. Het tweede teluur is veel saaier, met maar drie soorten vogels. Op het moment dat er gestopt wordt met tellen wordt er een Rode Wouw ontdekt. Deze gaat ergens voor de post op de grond zitten en er wordt geprobeerd er mooie foto’s van te maken, maar de vogel wordt niet meer terug gevonden. Een half uur later wordt de vogel weer ontdekt en via de mobiele telefoon horen we vanuit het veld dat anderen de vogel ook kunnen zien. Het is een late Rode Wouw, maar nog geen week geleden is er een dag met goede trek geweest in Falsterbø (zuidpunt Zweden) en op die dag kwamen er daar ook verschillende Rode Wouwen over. ’s Middags is er wel een waarneming van 40 Kraanvogels boven het gebied gedaan, maar toen was er niemand op de telpost.
Vandaag 10 soorten, 164 exemplaren

Kieviten ©Martien van Dooren
Kieviten ©Martien van Dooren

15-11-2016

Dinsdag, matige zuidwesten wind, geheel bewolkt en motregen, 8 ˚C. Tot 9 uur komen er vooral veel Spreeuwen langs, maar ook een groepje Sijzen. De Blauwe Kiekendief is ook vandaag present. Het uur erna vliegen er veel Spreeuwen, 660 in totaal. Verder een flink aantal Holenduiven, 150 in een uur. Het zicht is zeer beperkt vandaag door de motregen en daarom wordt er al vroeg gestopt met tellen.
Vandaag 5 soorten, 1038 exemplaren

16-11-2016

Woensdag, vanwege het slechte weer is er vandaag niet geteld

17-11-2016

Donderdag, vrij krachtige zuidwesten wind, zwaar bewolkt en 10 ˚C. Niet meer zo koud dus en achteraf een soortenrijke dag met 24 vogelsoorten op trek. Bij aanvang komt er al een grote groep Kramsvogels langs en daar komen er vandaag nog wel meer groepen van langs. De ganzentrek is de laatste tijd flink ingezakt en ook vandaag zien we geen grote aantallen, maar wel verschillende soorten. Het eerste uur komen er Riet-, Kol- en Nijlganzen over. Achter de keet horen we nog een trekkende Heggenmus roepen. Verder nog verschillende andere soorten in niet al te grote aantallen, alhoewel 200 Spreeuwen een mooie hoeveelheid is. Het volgende uur zien we ook Grauwe Ganzen en een grote groep Kieviten op trek en ook veel Holenduiven en Kramsvogels. Met de zangvogeltjes mee komen er ook nog 3 Sperwers op trek langs en we zien een grote groep Zwarte Kraaien op trek overkomen: 32 vogels. Meestal komen die maar met een of enkele tegelijk langsgetrokken.
Vandaag 24 soorten, 1029 exemplaren

Rode Wouw ©Martien van Dooren
Rode Wouw ©Martien van Dooren
Spreeuwen ©Martien van Dooren
Spreeuwen ©Martien van Dooren

18-11-2016

Vrijdag, zuidzuidwesten wind, kracht 3, net niet helemaal bewolkt en 7 ˚C. Het was al weer even geleden, maar vanmorgen kwam er weer een Grote Zilverreiger langs gevlogen. Verder niet echt veel, wat Spreeuwen, duiven en een groepje Geelgorzen dat doorvloog. Tussen 9 en 10 wat Kramsvogels en een zestal Rietganzen die zo mooi in beeld kwamen dat het duidelijk werd dat dit Toendrarietganzen waren. Tussen 10 en 11 komen er nog 3 Toendrarietganzen langs. In dit uur ook veel Spreeuwen meer dan 250.
Vandaag 9 soorten, 440 exemplaren

19-11-2016

Zaterdag, vrij krachtige wind uit zuidwest, net niet geheel bewolkt, 5 ˚C. De mooiste soort van vandaag is de Smellekenman die tussen 8 en 9 langs komt vliegen. Verder nog een Sperwervrouw en een groepje van 8 Kepen, ook allemaal vrouw, op trek. De 9de vrouw Keep blijft bij de telpost ter plaatse. Het volgende uur komen er veel Grauwe Ganzen langs, als ook een drietal Putters. Het laatste uur dat er vanmorgen is geteld komen er enkele duiven over een tweede Sperwervrouw.
Vandaag 15 soorten, 232 exemplaren

20-11-2016

Zondag, harde wind uit zuidoost (kracht 5), geheel bewolkt en periodes met regen, 7 ˚C. Elders in het land waait het nog veel harder, later op de dag zelfs storm aan de kust. De eerste 10 minuten wordt er dan ook niets gezien, daarna enkele duiven en Graspiepers en nog enkele vogels. Dat is het tweede uur tellen niet anders, er wordt dus al vroeg gestopt. Ter plaatse zitten wel genoeg vogels, een Torenvalk, een Havik, een Buizerd 150 Holenduiven, tenminste 100 Spreeuwen en verder nog wat soorten.
Vandaag 9 soorten, 81 exemplaren

Spreeuwen ©Martien van Dooren
Spreeuwen ©Martien van Dooren
Spreeuwen ©Martien van Dooren
Spreeuwen ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken
01. Bruine Kiekendief 30. Zilvermeeuw 59. Tjiftjaf 88. Blauwe Kiekendief 117. Kleine Zwaan
02. Watersnip 31. Purperreiger 60. Kleine Karekiet 89. Knobbelzwaan  
03. Witgat 32. Slechtvalk 61. Zwarte Ruiter 90. Waterpieper  
04. Kleine Mantelmeeuw 33. Buizerd 62. Grote Zilverreiger 91. Gaai  
05. Gierzwaluw 34. Boompieper 63. Boomleeuwerik 92. Koperwiek  
06. Oeverzwaluw 35. Rietgors 64. Zwartkop 93. Geelpootmeeuw  
07. Huiszwaluw 36. Ringmus 65. Noordse Kwikstaart 94. Velduil  
08. Gele Kwikstaart 37. Lepelaar 66. Roodpootvalk 95. Grote Zaagbek  
09. Witte Kwikstaart 38. Zwarte Kraai 67. Bonte Strandloper 96. Rietgans spec.  
10. Blauwe Reiger 39. Buizerd 68. Groenling 97. Roek  
11. Goudplevier 40. Fitis 69. Koolmees 98. Grasparkiet  
12. Wulp 41. Ooievaar 70. Roodborsttapuit 99. Toendrarietgans  
13. Boerenzwaluw 42. Tapuit 71. Grote Canadese Gans 100. Kraanvogel  
14. Kokmeeuw 43. Kruisbek 72. Smelleken 101. Ruigpootbuizerd  
15. Holenduif 44. Kauw 73. Krakeend 102. Kleine Bonte Specht  
16. Wespendief 45. Rode Wouw 74. Zilverplevier 103. Roodborst  
17. Kievit 46. Paapje 75. Merel 104. Kramsvogel  
18. Kemphaan 47. Groenpootruiter 76. Havik 105. Keep  
19. Grauwe Gans 48. Grote Lijster 77. Turkse Tortel 106. Grote Pieper  
20. Houtduif 49. Koekoek 78. Veldleeuwerik 107. Sneeuwgans  
21. Boomvalk 50. Duinpieper 79. Pimpelmees 108. IJsgors  
22. Spreeuw 51. Visarend 80. Grote Bonte Specht 109. Pijlstaart  
23. Vink 52. Grijze Wouw 81. Grote Mantelmeeuw 110. Winterkoning  
24. Nijlgans 53. Putter 82. Kolgans 111. Smient  
25. Kneu 54. Grasmus 83. Winterkoning 112. Geelgors  
26. Wilde eend 55. Morinelplevier 84. Roodkeelpieper 113. Appelvink  
27. Zwarte Ooievaar 56. Heggenmus 85. Zanglijster 114. Klapekster  
28. Aalscholver 57. Braamsluiper 86. Grote Gele Kwikstaart 115. Pestvogel  
29. Sperwer 58. Ortolaan 87. Sijs 116. Goudvink  

Vlinders
1. Dagpauwoog
2. Atalanta
3. Kleine Vos
4. Distelvlinder
5. Gehakkelde Aurelia

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2016:

  1. 26-08-2016 Braamsluiper
  2. 04-10-2016 Grasparkiet

Nieuwe dagrecords in 2016:

  1. 28-08-2016 2 Noordse Kwikstaart
  2. 05-09-2016 8 Torenvalk
  3. 12-09-2016 60 Boompieper
  4. 19-09-2016 12 Roodborsttapuit
  5. 11-10-2016 60 Putters