Week 17 (07 nov - 13 nov)

07-11-2016

Maandag, weinig wind uit zuidwest, geheel bewolkt, periodes met motregen en later mist, beperkt zicht en 7 ˚C. De eerste anderhalf uur vliegt er niet veel, enkele ganzen, een groep Kramsvogels en enkele Riet- en Geelgorzen. Daarna is het niet veel beter, wel komt er een Goudplevier over. Het laatste uur tellen is eigenlijk nog het meest interessant; er vliegt een groep van 13 Goudplevieren over en het lijkt er op dat ze bij de Kieviten verderop landen. Ook komen er vrij veel Holenduiven over.
Vandaag 11 soorten, 168 exemplaren

08-11-2016

Dinsdag, het briesje van vandaag komt uit west, het is geheel bewolkt met beperkt zicht en maximaal 3 ˚C. Er komen wel diverse groepen ganzen over, maar we kunnen ze niet allemaal zien, soms horen we ze alleen. Dat geldt niet voor de Spreeuwen, die komen in grote groepen langs, tussen 8 en 8 uur zelfs bijna 900. Kepen hebben we weinig dit jaar, dus is het leuk dat er weer 2 langs vliegen. We zien nog een late Roodborsttapuit. Tussen 10 en 11 horen we de eerste Kleine Zwaan van dit jaar overkomen. Hij zit boven de wolken en zo te horen is het er maar een.
Vandaag 16 soorten, 1257 exemplaren

Kramsvogel ©Martien van Dooren
Kramsvogel ©Martien van Dooren

09-11-2016

Woensdag, iets meer wind uit zuidoost vandaag, het motregent de hele telling en het wordt maar 2 ˚C. Ook vandaag is het zicht beperkt, op het beste moment maar 1000 meter zicht. Ondanks de omstandigheden is er toch geteld. En er vloog ook nog wat, een viertal Goudplevieren, redelijk wat Houtduiven en ook enkele Holenduiven. Er kwam zelfs nog een Torenvalk op trek voorbij. Verder diverse groepen Spreeuwen, in totaal bijna 500. De Blauwe Kiekendief is ook vandaag nog ter plaatse, dat was ze afgelopen dagen steeds.
Vandaag 9 soorten, 577 exemplaren

10-11-2016

Donderdag, de zelfde wind als gisteren, geheel bewolkt en motregen, 4 ˚C, Weer zo’n dag dat je niet verwacht dat er geteld wordt, maar dat er toch iemand de moeite heeft genomen! Al gauw wordt er een Goudplevier waargenomen, ze weten de Brobbelbies wel te vinden dit jaar. De Blauwe Kiekendief is ook nog aanwezig en er komen vooral Spreeuwen en Kramsvogels over. Tussen 9 en 10 zijn het vooral duiven, Holenduiven en Houtduiven, die flink doortrekken. Meer dan 50 Holenduiven in een uur gebeurt niet echt vaak en met dit weer zullen ze wel hard doorgevlogen zijn. Het laatste half uur komen er juist weer veel Veldleeuweriken langsgetrokken.
Vandaag 10 soorten, 466 exemplaren

11-11-2016

Vrijdag, straffe noordelijke wind, geheel bewolkt en 3 ˚C, maar het voelt veel kouder. Het zicht reikt ook niet erg ver. In de vroege ochtend komen er al veel Houtduiven over en flink wat Kokmeeuwen, maar het meest opvallend zijn de 3 overtrekkende Buizerds. Het volgende uur komen er zelfs 4 Buizerds over en vandaag in totaal 12 Buizerds en Sperwers. Via via horen we ook dat er elders trek van Buizerds is, zelfs een groep van 23 bij elkaar boven Uden. Een groep van 10 Kleine Zwanen komt zichtbaar over. Naast nog enkele Storm- en Kokmeeuwen komt er een grote meeuw over, het blijkt een Grote Mantelmeeuw te zijn. Later zien we een groep van 25 Kraanvogels op flinke afstand. Het loont om die verre groepen ganzen toch te controleren, want dit keer bleken het dus Kraanvogels te zijn, niet de eerste dit jaar, maar de vorige was in zijn eentje en dit was een mooie groep. Het laatste uur tellen vandaag leverde vooral veel Kolganzen op. De lokale Raven kwamen ook langs en landden op het geoogste wortelveld. We konden niet zien of ze ook van de oogstresten aten, ze vlogen vrij snel weer verder.
Vandaag 23 soorten, 837 exemplaren

Lekker hoor zo'n appelflap ©Martien van Dooren
Lekker hoor zo'n appelflap ©Martien van Dooren

12-11-2016

Zaterdag, bijna windstil, later redelijk veel wind uit zuidwest, bijna geheel bewolkt, -2˚C. Het eerste half uur is er goede trek van met name Spreeuwen, meer dan 600. Ook komen er vrij veel Vinken door, met daarbij een Keep. Het volgende uur komt er een Goudvink langs, de eerste dit jaar en pas de 24ste op deze telpost. Ook komen er twee Kleine Zwanen recht over de telpost. Het volgende uur trekt er bijna niets meer over en het is koud, dus om 10 uur wordt er gestopt met tellen. Om 11 uur zijn er weer tellers aanwezig en die hebben veel geluk. Er komt een Ruigpootbuizerd aan en die gaat vlak voor de telpost in een struik zitten. Alle kenmerken zijn goed te zien, ook de bevederde poten tot aan de tarsen. Het is al weer de tweede Ruigpootbuizerd dit jaar en de 6de pas op deze telpost.
Vandaag 23 soorten, 1099 exemplaren

13-11-2016

Zondag, variabele wind, weinig, geheel bewolkt, perioden met regen en 4 ˚C. Naast de verschillende groepen Spreeuwen zijn er nog 3 andere vogels gezien; een Blauwe Reiger, een Goudplevier en een Zilvermeeuw.
Vandaag 4 soorten, 296 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken
01. Bruine Kiekendief 30. Zilvermeeuw 59. Tjiftjaf 88. Blauwe Kiekendief 117. Kleine Zwaan
02. Watersnip 31. Purperreiger 60. Kleine Karekiet 89. Knobbelzwaan  
03. Witgat 32. Slechtvalk 61. Zwarte Ruiter 90. Waterpieper  
04. Kleine Mantelmeeuw 33. Buizerd 62. Grote Zilverreiger 91. Gaai  
05. Gierzwaluw 34. Boompieper 63. Boomleeuwerik 92. Koperwiek  
06. Oeverzwaluw 35. Rietgors 64. Zwartkop 93. Geelpootmeeuw  
07. Huiszwaluw 36. Ringmus 65. Noordse Kwikstaart 94. Velduil  
08. Gele Kwikstaart 37. Lepelaar 66. Roodpootvalk 95. Grote Zaagbek  
09. Witte Kwikstaart 38. Zwarte Kraai 67. Bonte Strandloper 96. Rietgans spec.  
10. Blauwe Reiger 39. Buizerd 68. Groenling 97. Roek  
11. Goudplevier 40. Fitis 69. Koolmees 98. Grasparkiet  
12. Wulp 41. Ooievaar 70. Roodborsttapuit 99. Toendrarietgans  
13. Boerenzwaluw 42. Tapuit 71. Grote Canadese Gans 100. Kraanvogel  
14. Kokmeeuw 43. Kruisbek 72. Smelleken 101. Ruigpootbuizerd  
15. Holenduif 44. Kauw 73. Krakeend 102. Kleine Bonte Specht  
16. Wespendief 45. Rode Wouw 74. Zilverplevier 103. Roodborst  
17. Kievit 46. Paapje 75. Merel 104. Kramsvogel  
18. Kemphaan 47. Groenpootruiter 76. Havik 105. Keep  
19. Grauwe Gans 48. Grote Lijster 77. Turkse Tortel 106. Grote Pieper  
20. Houtduif 49. Koekoek 78. Veldleeuwerik 107. Sneeuwgans  
21. Boomvalk 50. Duinpieper 79. Pimpelmees 108. IJsgors  
22. Spreeuw 51. Visarend 80. Grote Bonte Specht 109. Pijlstaart  
23. Vink 52. Grijze Wouw 81. Grote Mantelmeeuw 110. Winterkoning  
24. Nijlgans 53. Putter 82. Kolgans 111. Smient  
25. Kneu 54. Grasmus 83. Winterkoning 112. Geelgors  
26. Wilde eend 55. Morinelplevier 84. Roodkeelpieper 113. Appelvink  
27. Zwarte Ooievaar 56. Heggenmus 85. Zanglijster 114. Klapekster  
28. Aalscholver 57. Braamsluiper 86. Grote Gele Kwikstaart 115. Pestvogel  
29. Sperwer 58. Ortolaan 87. Sijs 116. Goudvink  

Vlinders
1. Dagpauwoog
2. Atalanta
3. Kleine Vos
4. Distelvlinder
5. Gehakkelde Aurelia

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2016:

  1. 26-08-2016 Braamsluiper
  2. 04-10-2016 Grasparkiet

Nieuwe dagrecords in 2016:

  1. 28-08-2016 2 Noordse Kwikstaart
  2. 05-09-2016 8 Torenvalk
  3. 12-09-2016 60 Boompieper
  4. 19-09-2016 12 Roodborsttapuit
  5. 11-10-2016 60 Putters