Week 20 (28 nov - 03 dec)

28-11-2016

Maandag, een koude wind uit noordoost, maar slechts kracht 1, geen bewolking, -2 ˚C. Vanmorgen is er trek van ganzen, de meeste zijn Rietganzen. Ook komen er twee Knobbelzwanen over, het zijn allebei juvenielen. Later op de ochtend komen er ook zo nu en dan meeuwen over, het zijn Kok- en Stormmeeuwen. Er komen ook nog twee roofvogels over, een Buizerd en een jonge Slechtvalk. Als verrassing zit er een vrouwtje Roodborsttapuit in de kale tak, dat is een laatste record, zo laat in het seizoen hebben we die nog nooit gezien. En de Blauwe Kiekendief is nog steeds aanwezig, dat geldt ook voor de Klapekster.
Vandaag 19 soorten, 362 exemplaren

Zonsopkomst in de laatste telweek ©Martien van Dooren
Zonsopkomst in de laatste telweek ©Martien van Dooren
Ook deze is om gegaan ©Martien van Dooren
Ook deze is om gegaan ©Martien van Dooren

29-11-2016

Dinsdag, hetzelfde weer als gisteren, alleen nog kouder; Noordoosten wind onbewolkt en -5 ˚C. Er zijn veel minder ganzen dan gisteren, enkele groepjes Rietganzen en Nijlganzen. Wel zijn er ook vandaag meeuwen op trek, eerst Kokmeeuwen en daarna Stormmeeuwen. Ook komt er nog een groep Kramsvogels en een groep Spreeuwen over en nog enkele andere vogels. De leukste waarneming betreft een tweetal Roodborsttapuiten, waarmee het record van gisteren al weer gesneuveld is. Ze zitten zelfs op het nieuwe raster.
Vandaag 12 soorten, 103 exemplaren

30-11-2016

Woensdag, nauwelijks wind uit noord, weinig wolken en koud: -6 ˚C. Vanmorgen wordt de keet opgehaald. Daarvoor moest er wel wat voorbereid worden en is er niet zo goed opgelet, toch nog 4 vogels, waaronder een Slechtvalk. De keet is om kwart over 9 al vertrokken en wij vertrekken ook. Volgend jaar weer tellen!
Vandaag 2 soorten, 4 exemplaren

November

November 2016 is een koude maand geweest. Normaal 6.7° C dit jaar maar 5.4° C en de laatste twee nachten vroor het matig, volgens de media de koudste nachten in november deze eeuw (dus sinds 2000), De storm van 20 november blaast de dode eik omver die aan de andere kant van het veld voor de keet stond, deze eerste herfststorm is laat in het jaar en niet heel erg hard in Oost Brabant.

Dit jaar zijn er redelijk wat Pestvogels in Nederland en gelukkig pikken we daar wat van mee op onze telpost, want op 3 november komt er een langs (pas de derde op Brobbelbies Noord). De eerste Kleine Zwaan van dit jaar komt op de 8e over, maar vanwege de lage bewolking horen we die alleen. Op 11 november is er een piekje in de Buizerdtrek, maar in de omgeving worden er nog meer gezien. Ook mooi was de groep van 25 Kraanvogels, die alleen erg ver weg zaten. De volgende dag komt de tweede Ruigpootbuizerd van dit jaar langs en deze blijft zelfs even in een struik voor de keet zitten. Op de 14e november wordt er tijdens het opruimen van de spullen een Rode Wouw ontdekt en die gaat voor de post op de grond zitten, dus er wordt nog even doorgeteld en enige tijd later wordt de vogel weer gezien, ook door andere vogelaars in het veld die via de telefoon horen dat deze vogel in beeld is. De 24e november komen er twee Grote Zaagbekken over, man en vrouw. De volgende dag is het zwanendag. Voor de tweede keer pas komen er Wilde Zwanen langsgetrokken (in 17 telseizoenen) en er komen deze dag ook nog Kleine en Knobbelzwanen overgevlogen, alle drie de soorten in een dag dus. Geen nieuwe dagrecords in november, maar wel de laatste Roodborsttapuit ooit en dat zijn de twee vogels die op 29 november op het nieuwe raster zaten.Er zijn deze november veel minder vogels geteld dan in andere jaren. Dit jaar waren dat er maar 16.836, vorig jaar 25.949. Vorig jaar telden we 92 uur, dit jaar 90. Dat scheel dus erg weinig, maar we hebben dus minder vogels geteld, net zoals het hele jaar er minder is geteld. Per uur telden we 187,6 vogels.De top 3 in november wordt dit jaar weer eens door de Spreeuw aangevoerd, dat was al weer 5 jaar geleden. De tweede plaats is voor de Houtduif met maar 2.042 vogels, erg weinig (alleen startjaar 2000 was nog minder). Op de derde plaats staat voor het eerst de Rietgans, 1278 ongedetermineerde Rietganzen, maar daar horen de 190 Toendrarietganzen ook bij (In Nederland wordt er onderscheid gemaakt tussen Toendra- en Taigarietgans, het verschil tussen deze twee soorten is niet makkelijk, maar er zijn een aantal groepen vlak over de keet gekomen met goed licht en hiervan kon duidelijk vastgesteld worden dat het Toendrarietganzen waren).

Overzicht aantallen en uren november:

Jaar Uren november Aantal vogels nov Per uur Soorten november
2000 9:00:00 1.347 150 30
2001 58:00:00 8.715 150 40
2002 38:00:00 10.558 278 44
2003 43:00:00 14.952 348 47
2004 30:07:00 7.916 263 40
2005 40:37:00 19.121 471 53
2006 75:08:00 38.392 511 48
2007 81:30:00 51.394 631 52
2008 280:18:00 63.401 290 71
2009 84:30:00 41.009 485 52
2010 76:55:00 24.822 323 56
2011 88:05:00 30.648 348 60
2012 95:20:00 20.968 220 53
2013 112:05:00 30.762 275 63
2014 119:15:00 1.50 1.500 72
2015 91:00:00 25.829 284 59
2016 89:45:00 16.836 187 59

Top 3 vogelsoort november:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Veldleeuwerik 336 Spreeuw 224 Houtduif 192
2001 Houtduif 4.247 Kievit 684 Spreeuw 436
2002 Houtduif 6.004 Kievit 1.291 Spreeuw 1.107
2003 Houtduif 10.096 Spreeuw 1.793 Vink 838
2004 Kolgans 2.023 Houtduif 1.723 Grauwe Gans 1.009
2005 Houtduif 11.815 Vink 2.818 Veldleeuwerik 964
2006 Houtduif 10.899 Vink 5.658 Kramsvogel 5.478
2007 Houtduif 33.182 Spreeuw 5.158 Kolgans 2.975
2008 Houtduif 33.137 Spreeuw 7.105 Grauwe Gans 3.664
2009 Spreeuw 16.032 Houtduif 15.759 Kievit 1.680
2010 Houtduif 12.859 Kramsvogel 2.102 Vink 2.037
2011 Spreeuw 17.705 Houtduif 3.837 Kievit 2.535
2012 Houtduif 4.852 Kolgans 4.138 Vink 2.646
2013 Vink 5.184 Houtduif 5.143 Spreeuw4.932
2014 Houtduif 146.066 Spreeuw 13.102 Vink 4.054
2015 Houtduif 12.667 Spreeuw 2.888 Kolgans 2.092
2016 Spreeuw 8.013 Houtduif 2.042 Rietgans 1.268

De zes soorten die echt bij november horen deden het dit jaar bijna allemaal erg slecht. De positieve uitzondering is de Kleine Zwaan, waar we dit jaar een mooi aantal van over de telpost hebben zien komen. Kramsvogels kwamen nog wel in acceptabel aantal over, net iets meer dan 1000 en dat is net iets onder het gemiddelde in november. Vinken zien we gemiddeld 2000 in november, dit jaar maar 243. Het zelfde gaat voor de Keep op, 300 gemiddeld , dit jaar in november 16! Ook de Houtduif deed het dus veel minder dan in andere jaren en dat geldt dus ook voor de Kievit.

Aantallen per soort in november:

Jaar/Soort Kleine zwaan Kievit Houtduif Kramsvogel Vink Keep
2000 1 46 192 1 65 0
2001 0 684 4.247 215 647 82
2002 32 1.291 6.004 144 340 8
2003 14 533 10.096 186 838 98
2004 44 423 1.723 3 244 119
2005 15 260 11.815 168 2.818 432
2006 59 2.612 10.899 5.478 5.658 2.322
2007 82 443 32.638 1.719 1.887 699
2008 361 3.170 33.137 1.935 2.916 194
2009 37 1.680 15.759 906 1.340 100
2010 74 597 12.859 2.102 2.037 289
2011 41 2.535 3.837 336 311 87
2012 20 1.902 4.852 906 2.646 109
2013 46 1.846 5.143 3.892 5.184 68
2014 20 2.168 146.066 333 4.054 342
2015 23 1.380 12.667 338 1.343 134
2016 53 506 2.042 1.005 243 16

Er zijn wel enkele soorten die dit jaar een goede november hadden. Dat zijn alle drie de zwanensoorten, de Kleine Zwaan is al genoemd, maar de Knobbelzwaan deed het ook goed met 10 vogels en dat we pas voor de tweede keer Wilde Zwanen zagen is natuurlijk ook mooi. Rietganzen hebben we ook veel geteld, de verzamelsoort Rietgans spec. meer dan ooit in november (1278) en de Toendrarietgans het op een na beste jaar. Nijlganzen hebben we ook vrij veel geteld, ruim boven het gemiddelde, maar minder dan de laatste twee jaar. De roofvogels deden het allemaal slecht, behalve de Ruigpootbuizerd, maar die zien we zelden op de telpost. We hebben ook maar 2 Blauwe Kiekendieven geteld, maar bijna elke dag is het vrouwtje Blauwe Kiekendief gezien dat bij de telpost verbleef. We hebben ook veel Holenduiven geteld, opvallend omdat we heel weinig Houtduiven gezien hebben. Boomleeuweriken kwamen er veel over, 23. Ze kwamen wel allemaal in een dag langs en op 1 november. Graspiepers kwamen er niet veel langs, maar dat is nooit zo in november, het was dit jaar iets minder dan gemiddeld. Nog niet genoemd is de Koperwiek, maar daarvan zagen we er echt heel weinig, 11. Twee jaar geleden waren dat er meer dan 2300 en gemiddeld 450. Twee soorten die het bovengemiddeld (voor november) deden zijn de Spreeuw met ruim 8000 en de Rietgors met 115. Vlinders hebben we dit jaar in november geen een geteld.

Buizerd ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren
Roodborsttapuit ©Martien van Dooren
Roodborsttapuit ©Martien van Dooren

2016

2016 was een van de mindere jaren. We hebben erg weinig vogels geteld. Wel waren er leuke waarnemingen, zoals de eerste Braamsluiper op deze telpost. Omdat we al een tijdje het idee hadden dat er al veel Gierzwaluwen voor 1 augustus weg zijn, is er dit jaar eerder met tellen begonnen. Dat klopte dus, want er zijn in juli 4848 Gierzwaluwen geteld. In totaal waren dat er dit jaar 5339, dus 90% was al voor 1 augustus vertrokken. Het leverde onder andere ook een Zwarte Ooievaar op.Dit jaar zijn er 136.714 vogels geteld in 659 uur en 29 minuten, dat is 207 vogel per uur. Ook dit jaar hebben we minder uren geteld dan de laatste jaren (ondanks de extra uren in juli). Per uur hebben we erg weinig vogels geteld, we hebben ook geen topdagen gehad. De beste dag was 17 oktober met 14064 vogels, de dag ervoor was ook goed met ruim 12.000 vogels, 31 oktober was nog een late topdag met precies 10.000 vogels. Het aantal vogels per uur is nog lager dan vorig jaar (en dat was al laag) en ook dit jaar denken we dat de vogels wel zijn langsgekomen, maar buiten ons bereik. Oftewel ze vlogen te hoog, boven de bewolking en we konden ze niet horen. Bewolking was er ook veel, veel dagen mist en lage bewolking.Er zijn 119 vogelsoorten (en 5 vlindersoorten) geteld, dat is gemiddeld en met zo weinig vogels is dat niet slecht. Twee nieuwe soorten dit jaar, de Braamsluiper en de Grasparkiet. De Parkiet komt niet in de tabellen van trektellen.nl terug, waarschijnlijk omdat dit een ontsnapte vogels moet zijn. De Braamsluiper is een mooie soort die nog op onze lijst ontbrak. Het Palmven kon ook dit jaar vanwege gebrek aan water weinig vogels aantrekken, wat jammer is. Ondanks dat 2016 geen topjaar was, waren er een aantal soorten die het goed deden. De Gierzwaluw had het op een na beste jaar dankzij de vervroegde start, alleen in 2007 telden we er meer. Voor de Knobbelzwaan en de Rietgans spec. (top3 november!) was het op een na beste jaar, voor de Toendrarietgans het beste jaar, de Kolgans deed het alleen vorig jaar beter. Grote eend achtige deden het dus goed. De Wespendief kende ook het op een na beste jaar, en dat geldt ook voor de Torenvalk, die misschien een goed hersteljaar heeft gehad. Ondanks dat er weinig water in de buurt van de telpost was, telden we veel Witgatjes, alleen in 2010 waren dat er meer. Ook bij de zangvogels een aantal soorten die het goed deden, zoals de Boompieper met een topjaar, de Gele Kwikstaart een op een na beste jaar (en 2 Noordse Kwikstaarten), De Roodborsttapuit en de Tapuit hadden het beste jaar, het Paapje bijna het beste jaar. Fitis tellen we nooit veel en met 6 vogels was dit voor deze soort het beste jaar. De Zwarte Kraai hebben we alleen de eerste twee telseizoenen meer geteld. Er zijn enkele dagrecords gesneuveld. Dat zijn:Torenvalk 8 (5 september 2016)Boompieper 60 (12 september 2016)Roodborsttapuit 12 (19 september 2016)Putter 60 (11 oktober 2016)

Roofvogels

Voor roofvogels was het een wisselend jaar. Veel soorten hebben we erg weinig geteld, maar twee soorten deden het erg goed: Wespendief en Torenvalk. Het zijn allebei soorten waar het de laatste jaren (in West Europa) niet erg goed mee gaat, dus dat is wel opvallend. Ook mooi was de Grijze Wouw, die dit keer maar door een paar mensen is gezien. Vorig jaar was dat al een buitengewone waarneming, maar dit jaar kwam er dus weer een langs. Ruigpootbuizerd en Roodpootvalk zijn allebei soorten die we lang niet elk jaar zien, maar van allebei zijn er dit jaar twee langsgekomen en van allebei is er een in een struik vlak voor de telpost gaan zitten. Van de Roodpootvalk zijn er ook foto’s. De meest algemene soorten Buizerd en Sperwer zijn de twee roofvogelsoorten die we veel minder dan in andere jaren hebben kunnen tellen. Van de Buizerd zijn dat er maar 270, sinds 2004 zijn het er niet meer zo weinig geweest. De overige soorten kwamen in normale hoeveelheden over. Geen roofvogel, maar wel hier genoemd is de Velduil die hoog over de keet over kwam vliegen.

Slechtvalk ©Martien van Dooren
Slechtvalk ©Martien van Dooren
Roodborsttapuit ©Martien van Dooren
Roodborsttapuit ©Martien van Dooren

Krenten

Krenten zijn de leuke waarnemingen, dat hoeven geen grote aantallen te zijn of nieuwe soorten. Het begon dit jaar met een Purperreiger die op 1 augustus over kwam vliegen, een soort die we niet elk jaar zien. Op 23 augustus kwam er een Grijze Wouw langs, de tweede op de telpost en dit keer was de vogel snel weer weg. Er waren maar twee tellers zo gelukkig dat ze de vogel zagen. De volgende dag kwam er een Morinelplevier langs en de tweede Morinelplevier kwam pas op 1 oktober over. Dat was laat, maar geen record. Twee dagen later was een mooie dag, het leverde een nieuwe soort op: de Braamsluiper. Maar die dag werden er ook een Kleine Karekiet en een Ortolaan gezien. Allebei soorten die we niet elk jaar gezien, maar toch gemiddeld ongeveer een per jaar. Dit jaar waren er veel Gele Kwikstaarten en dan zitten er misschien andere soorten tussen. Dat bleek want er werden 2 Noordse Kwikstaarten op een veldje met groenbemester ontdekt, wat meteen een dagrecord was. De laatste dag van augustus werd er een Roodpootvalk in een struik voor de telpost ontdekt, een struik waar ook regelmatig een Torenvalk in zit. De vogel bleef gelukkig een tijdje zitten zodat er ook foto’s gemaakt konden worden. Een week later kwam er een tweede Roodpootvalk langs. Ondertussen kwam er op 1 september een Bonte Strandloper roepend overgevlogen, een soort die we ook niet vaak hier zien (de 4de keer, meestal een groepje). Vijftien september kwamen er 3 Zilverplevieren over, een evenaring van het dagrecord. De volgende dag werd er weer een Zilverplevier gezien en Martien had er ook een boven zijn huis. Op verschillende telposten in het binnenland werden er Zilverplevieren gemeld. De juveniele Geelpootmeeuw was voor ons een lastige, met de foto kon via internet de juiste naam gevonden worden. Op 6 oktober kwam er uit de richting van de Kanonsberg met mooi licht er op een Ruigpootbuizerd aangevlogen, dat was pas de 5de op onze post. Later in het seizoen komt er nog een 6de bij, die ging zelfs even in dezelfde stuik als de Roodpootvalk zitten. Op 15 oktober werd er gelukkig ook na de middag geteld anders was de Grote Pieper niet gezien. Twee dagen later, op de dag van de piek in de Vinkentrek, komt er ook een Sneeuwgans over. Dat is de tweede Sneeuwgans op deze telpost. November levert altijd wat minder krenten op, maar 3 november kwam er een roepende vogel langs die niet direct werd herkend, maar even later viel het kwartje: Pestvogel! Aan het eind van de maand vlogen er nog 2 Wilde Zwanen langs, ook die zijn hier een zeldzame verschijning, maar ze zorgden voor een dag met alle soorten Zwanen.

Meer dan 10.000

Het is niet het jaar van grote aantallen en er zijn maar 5 soorten waar er meer dan 10duizend over de telpost kwamen. Dat zijn De Boerenzwaluw, de Vink, de Houtduif, de Kolgans en de Spreeuw. Kieviten, Graspiepers, Veldleeuweriken en Koperwieken tellen we ook wel eens meer dan tienduizend, maar dat zat er dit jaar niet in. Er vlogen nog geen 2400 Kieviten over, wel bijna 9000 Veldleeuweriken (een gemiddeld jaar) en bijna 8000 Graspiepers (meer dan gemiddeld, maar geen topjaar). De Koperwiek had vorig jaar al een erg slecht jaar, maar dit jaar is het nog minder; slechts 363 vogels en dat terwijl we ooit meer dan 22.000 in een jaar telden. Alleen in het eerste jaar (2000) zijn er minder geteld en toen zijn er veel minder uren op de post gedraaid. De Boerenzwaluw is wel in grote hoeveelheden geteld, ruim 22.000, veel meer dan vorig jaar, maar gemiddeld voor de laatste 10 jaar. Vinken hebben we duidelijk gemist dit jaar, waarschijnlijk zijn ze hoog over gevlogen of buiten het zicht. In de periode van de Vinkentrek is het vaak mistig of heiig geweest. Met 16.000 is het een mager jaar, de helft van het gemiddelde en op 17 oktober was de beste dag met 9100. Van de Houtduif zijn er 14.500 over gevlogen, nog niet de helft van wat we vorig jaar telden en maar een fractie van topjaar 2014 (194.000). De helft daarvan telden we op 31 oktober (7300). Tenslotte de Spreeuw, die het minder slecht deed dan de vorige twee soorten maar toch onder het gemiddelde. Over het algemeen tellen we er boven de 30.000, dit jaar waren het er maar 24.374.

Klapekster ©Martien van Dooren
Klapekster ©Martien van Dooren
De keet gaat weer naar de winterstalling ©Martien van Dooren
De keet gaat weer naar de winterstalling ©Martien van Dooren

Vlinders

De vlinders kwamen dit jaar wel in goede aantallen langs, maar we hebben maar 5 verschillende soorten gezien en dat was de laatste jaren beter. De Oranje Luzernevlinder is dit jaar helemaal niet gezien. Goed deden de Atalanta en de Dagpauwoog, de Kleine Vos deed het beter dan het dramatische vorig jaar, maar 11 is nog steeds erg weinig vergeleken met de 103 van twee jaar geleden. was dat een stuk minder.

Seizoen vanaf 2000 tot heden

Overzicht aantallen en uren seizoenen:

Jaar Uren Aantallen vogels Per uur Soorten vogels
2000 93:00:00 23.884 257 59
2001 387:00:00 57.958 150 92
2002 316:00:00 54.611 173 85
2003 372:42:00 58.160 156 95
2004 342:37:00 84.573 247 92
2005 554:39:00 144.717 261 116
2006 657:43:00 216.226 329 106
2007 723:35:00 205.050 283 128
2008 1488:17:00 430.907 290 141
2009 799:54:00 154.891 194 102
2010 900:27:00 260.321 289 132
2011 834:45:00 215.049 258 115
2012 840:54:00 332.165 395 117
2013 890:41:00 301.781 339 124
2014 864:15:00 489.610 566 124
2015 726:01:00 196.837 271 131
2016 659:29:00 136.714 207 119

Top 3 vogelsoort:

Jaar Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3
2000 Spreeuw 7.014 Veldleeuwerik 4.441 Graspieper 3.326
2001 Spreeuw 10.720 Graspieper 8.277 Veldleeuwerik 6.693
2002 Spreeuw 13.532 Boerenzwaluw 10.355 Vink 6.976
2003 Houtduif 15.192 Vink 9.762 Spreeuw 8.404
2004 Spreeuw 16.477 Vink 12.806 Graspieper 12.220
2005 Spreeuw 31.937 Houtduif 28.181 Vink 26.532
2006 Vink 53.459 Spreeuw 33.406 Graspieper 24.202
2007 Houtduif 46.166 Spreeuw 34.383 Vink 30.152
2008 Vink 162.632 Houtduif 52.987 Boerenzwaluw 43.617
2009 Spreeuw 39.125 Vink 26.056 Houtduif 23.799
2010 Vink 82.929 Spreeuw 46.061 Boerenzwaluw 34.797
2011 Spreeuw 60.750 Vink 38.639 Boerenzwaluw 22.700
2012 Vink 126.123 Spreeuw 50.435 Houtduif 33.619
2013 Vink 106.837 Spreeuw 46.064 Houtduif 33.498
2014 Houtduif 194.323 Vink 129.282 Spreeuw 34.072
2015 Vink 51.455 Houtduif 35.222 Spreeuw 30.441
2016 Spreeuw 24.374 Boerenzwaluw 22.279 Houtduif 14.585

Overzicht van nieuwe soorten per jaar vanaf 2000

Datum Soort Datum Soort Datum Soort Datum Soort
1-aug-01 Zomertortel 4-aug-01 Wespendief 4-aug-01 Regenwulp 11-aug-01 Boomleeuwerik
11-aug-01 Gierzwaluw 12-aug-01 Kleine Mantelmeeuw 17-aug-01 Witgat 18-aug-01 Scholekster
18-aug-01 Stormmeeuw 19-aug-01 Grasmus 19-aug-01 Wilde Eend 19-aug-01 Zwarte Wouw
25-aug-01 Kruisbek 26-aug-01 Grauwe Kiekendief 28-aug-01 Slobeend 1-sep-01 Grote Bonte Specht
9-sep-01 Roodborsttapuit 17-sep-01 Grauwe Gors 21-sep-01 Visarend 22-sep-01 Bonte Strandloper
22-sep-01 Bosruiter 22-sep-01 Ooievaar 23-sep-01 Staartmees 28-sep-01 Zwartkop
29-sep-01 Groenpootruiter 30-sep-01 barmsijs spec 6-okt-01 rietgans spec. 7-okt-01 Zwarte Specht
13-okt-01 Rode Wouw 14-okt-01 Goudvink 26-okt-01 Kolgans 27-okt-01 Velduil
28-okt-01 Oeverpieper 3-nov-01 Wilde Zwaan 10-nov-01 Europese Kanarie 10-nov-01 Knobbelzwaan
10-nov-01 Winterkoning 17-nov-01 Wintertaling        
2-aug-02 Grote Mantelmeeuw 3-aug-02 Zwarte Ooievaar 8-sep-02 Duinpieper 13-sep-02 Turkse Tortel
14-sep-02 Smient 17-sep-02 Houtsnip 17-okt-02 Koolmees 20-okt-02 Strandleeuwerik
20-okt-02 Zwarte Roodstaart 2-nov-02 Kleine Zwaan 15-nov-02 Roodborst    
3-aug-03 Fitis 21-aug-03 Nachtzwaluw 7-sep-03 Fuut 7-sep-03 Ortolaan
27-sep-03 Grote Zilverreiger 3-okt-03 Morinelplevier 5-okt-03 Ekster 12-okt-03 Goudhaantje
12-okt-03 Klapekster 14-okt-03 Bastaardarend 15-okt-03 Waterpieper 18-okt-03 Brandgans
28-okt-03 Sneeuwgors 7-nov-03 Toendrarietgans        
1-aug-04 Koekoek 17-sep-04 Dwergarend 26-sep-04 Zwarte Ruiter 13-okt-04 Beflijster
13-nov-04 Noordse Goudvink            
10-aug-05 Zilverplevier 16-aug-05 Casarca 16-aug-05 Kuifeend 17-aug-05 Grote Canadese Gans
21-aug-05 Halsbandparkiet 21-aug-05 Kemphaan 29-aug-05 Bosrietzanger 4-sep-05 Zwarte Mees
10-sep-05 Boomklever 10-sep-05 Grote Pieper 13-sep-05 Roodpootvalk 17-sep-05 Pijlstaart
24-sep-05 Draaihals 4-okt-05 IJsgors 29-okt-05 Huismus 29-okt-05 Kleine Rietgans
29-okt-05 Zeearend            
17-aug-06 Tuinfluiter 9-sep-06 Blauwborst 16-okt-06 Kraanvogel 17-okt-06 vorkstaartplevier spec
3-aug-07 Kleine Karekiet 11-aug-07 Bergeend 11-aug-07 Kwartel 12-aug-07 Purperreiger
25-aug-07 Geelpootmeeuw 29-aug-07 Gekraagde Roodstaart 30-aug-07 Appelvink 1-sep-07 Snor
8-sep-07 Matkop 9-sep-07 Rosse Grutto 15-sep-07 Visdief 25-sep-07 Bontbekplevier
22-okt-07 Dwerggors 23-okt-07 Taigarietgans 12-nov-07 Middelste Jager    
12-aug-08 Krakeend 14-aug-08 Groene Specht 23-aug-08 Lepelaar 28-aug-08 Oeverloper
31-aug-08 Kanoet 11-sep-08 Noordse Kwikstaart 26-okt-08 Pontische Meeuw 31-okt-08 Pestvogel
8-nov-08 Grote Zaagbek 27-nov-08 Rotgans 28-nov-08 Ruigpootbuizerd    
5-aug-09 Fazant 19-aug-09 Grauwe Klauwier 30-okt-09 Bonte Kraai 11-nov-09 Indische Gans
2-aug-10 Patrijs 5-aug-10 Zwartkopmeeuw 11-aug-10 Ransuil 30-aug-10 Kleine Jager
11-sep-10 Bosuil 23-okt-10 Sneeuwgans 25-okt-10 Zwarte Zwaan    
14-sep-11 Wielewaal 17-sep-11 Steppekiekendief 29-sep-11 Raaf 29-okt-11 Tafeleend
12-nov-11 Jan-van-Gent            
5-aug-12 Grutto 22-aug-12 jager spec.        
15-sep-13 Meerkoet 20-okt-13 Toendraslechtvalk        
7-aug-14 Klein plevier 22-aug-14 Tureluur 31-aug-14 soepgans 26-okt-14 Grote Geelkuif Kaketoe
31-okt-14 Bokje            
03-aug-15 Grijze Wouw            
26-aug-16 Braamsluiper 04-okt-16 Grasparkiet        
De keet gaat weer naar de winterstalling ©Martien van Dooren
De keet gaat weer naar de winterstalling ©Martien van Dooren
Daar gaat ons onderkomen ©Martien van Dooren
Daar gaat ons onderkomen ©Martien van Dooren
Het is weer voorbij ©Martien van Dooren
Het is weer voorbij ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken
01. Bruine Kiekendief 30. Zilvermeeuw 59. Tjiftjaf 88. Blauwe Kiekendief 117. Kleine Zwaan
02. Watersnip 31. Purperreiger 60. Kleine Karekiet 89. Knobbelzwaan 118. Roodborst
03. Witgat 32. Slechtvalk 61. Zwarte Ruiter 90. Waterpieper 119. Wilde Zwaan;
04. Kleine Mantelmeeuw 33. Buizerd 62. Grote Zilverreiger 91. Gaai  
05. Gierzwaluw 34. Boompieper 63. Boomleeuwerik 92. Koperwiek  
06. Oeverzwaluw 35. Rietgors 64. Zwartkop 93. Geelpootmeeuw  
07. Huiszwaluw 36. Ringmus 65. Noordse Kwikstaart 94. Velduil  
08. Gele Kwikstaart 37. Lepelaar 66. Roodpootvalk 95. Grote Zaagbek  
09. Witte Kwikstaart 38. Zwarte Kraai 67. Bonte Strandloper 96. Rietgans spec.  
10. Blauwe Reiger 39. Buizerd 68. Groenling 97. Roek  
11. Goudplevier 40. Fitis 69. Koolmees 98. Grasparkiet  
12. Wulp 41. Ooievaar 70. Roodborsttapuit 99. Toendrarietgans  
13. Boerenzwaluw 42. Tapuit 71. Grote Canadese Gans 100. Kraanvogel  
14. Kokmeeuw 43. Kruisbek 72. Smelleken 101. Ruigpootbuizerd  
15. Holenduif 44. Kauw 73. Krakeend 102. Kleine Bonte Specht  
16. Wespendief 45. Rode Wouw 74. Zilverplevier 103. Roodborst  
17. Kievit 46. Paapje 75. Merel 104. Kramsvogel  
18. Kemphaan 47. Groenpootruiter 76. Havik 105. Keep  
19. Grauwe Gans 48. Grote Lijster 77. Turkse Tortel 106. Grote Pieper  
20. Houtduif 49. Koekoek 78. Veldleeuwerik 107. Sneeuwgans  
21. Boomvalk 50. Duinpieper 79. Pimpelmees 108. IJsgors  
22. Spreeuw 51. Visarend 80. Grote Bonte Specht 109. Pijlstaart  
23. Vink 52. Grijze Wouw 81. Grote Mantelmeeuw 110. Winterkoning  
24. Nijlgans 53. Putter 82. Kolgans 111. Smient  
25. Kneu 54. Grasmus 83. Winterkoning 112. Geelgors  
26. Wilde eend 55. Morinelplevier 84. Roodkeelpieper 113. Appelvink  
27. Zwarte Ooievaar 56. Heggenmus 85. Zanglijster 114. Klapekster  
28. Aalscholver 57. Braamsluiper 86. Grote Gele Kwikstaart 115. Pestvogel  
29. Sperwer 58. Ortolaan 87. Sijs 116. Goudvink  

Vlinders
1. Dagpauwoog
2. Atalanta
3. Kleine Vos
4. Distelvlinder
5. Gehakkelde Aurelia

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2016:

  1. 26-08-2016 Braamsluiper
  2. 04-10-2016 Grasparkiet

Nieuwe dagrecords in 2016:

  1. 28-08-2016 2 Noordse Kwikstaart
  2. 05-09-2016 8 Torenvalk
  3. 12-09-2016 60 Boompieper
  4. 19-09-2016 12 Roodborsttapuit
  5. 11-10-2016 60 Putters