Week 15 (24 okt - 30 okt)

24-10-2016

Maandag, noordoosten wind, niet al te sterk, geheel bewolkt en 6 ˚C. Echt warm is het niet, maar gelukkig vliegen er wel vogels. Met name ganzen zijn er op trek en de Kolgans is de talrijkste. Er komt ook een Blauwe Kiekendief op trek langs. Het tweede uur zien we een Roodborsttapuit langskomen en er komen aardig wat Kramsvogels over. Tussen 10 en 11 zijn er nog steeds veel ganzen, maar dit keer is de Grauwe Gans de talrijkste. Verder komen er nu veel Kieviten over en Spreeuwen en een mooi clubje Ringmussen. Het laatste uur tellen levert nog drie Wulpen en een Goudplevier op. Al met al een mooie telling vandaag.
Vandaag 27 soorten, 1704 exemplaren

25-10-2016

Dinsdag, weinig wind uit noordwest, geheel bewolkt maar vooral mist, 7 ˚C. Er is vanwege die mist maar kort geteld. Er zijn vooral Kolganzen gezien, maar ook enkele Grauwe Ganzen, ongeveer 30 Veldleeuweriken en een dozijn Rietgorzen en enkele andere soorten: Sijs, Heggenmus, Kramsvogel.
Vandaag 14 soorten, 344 exemplaren

Groenlingen ©Martien van Dooren
Groenlingen ©Martien van Dooren

26-10-2016

Woensdag, tot 10 uur bijna windstil, geheel bewolkt en mist, vanaf 11 uur noordwesten wind kracht 1, bijna geheel bewolkt en 12 ˚C. Er is in twee periodes geteld. De eerste periode werd door de mist gekenmerkt en was met gisteren vergelijkbaar. Er kwamen verschillende groepen ganzen over, vandaag ook Rietganzen. Verder telden we flink wat Spreeuwen op trek en er kwamen ook Kauwtjes langs. Tegen 10 uur trok het helemaal dicht en werd het zicht zo slecht dat er met tellen werd gestopt. Om kwart voor 11 werd de post weer bemand en was het weer flink opgeknapt. En er gingen ook vogels vliegen. Er kwamen diverse grote groepen Kramsvogels over, soms van meer dan 100 vogels. Ook kwamen er redelijk veel Spreeuwen langs en de eerste Geelgorzen van dit jaar trokken ook langs (blijft altijd lastig hier met al die lokale Geelgorzen). Ook komt er een Wulp langs en een Goudplevier. Rond 12 uur komen er grote groepen Houtduiven langs, waaronder een echt grote groep van 1400 vogels. Daarna wordt het snel rustiger in de lucht, maar de Blauwe Kiekendief die ’s morgens ook al gezien is, komt wel nog even langs.
Vandaag 24 soorten, 2974 exemplaren

27-10-2016

Donderdag, niet echt sterke wind uit zuidwest, geheel bewolkt en dikke mist, het zicht is maar 200 meter, 10 ˚C. Geen weer op trek te tellen dus en er is ook niet lang geteld. Wel zijn er nu twee vrouwtjes Blauwe Kiekendief rond de telpost aanwezig. Spreeuwen kwamen vandaag wel langs in grote groepen, in totaal 500. Verder enkele Ringmussen, een Groenling, wat Kneutjes en andere vogels.
Vandaag 11 soorten, 547 exemplaren

Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren
Grote Zilverreiger ©Martien van Dooren

28-10-2016

Vrijdag, matige wind uit zuidwest, geheel bewolkt en 12 ˚C. Ter plaatse hangen sinds gisteren twee Blauwe Kiekendieven rond, allebei vrouwtjes. We zien ze regelmatig foerageervluchten ondernemen. Voor 9 uur is er weinig trek, enkele Spreeuwen en Houtduiven en zo. Na 9 uur is het leuk. Diverse groepen ganzen komen er over, meest Grauwe Ganzen. We zien een Grote Zilverreiger over komen en verdeeld over twee groepen maar liefst 10 Wulpen. Er komen verschillende groepen Kramsvogels over, over de hele ochtend zo’n 200. Verder voor het eerst dit jaar een Appelvink op trek, een soort die we toch niet echt veel zien op deze post, terwijl ze wel volop op de Maashorst broeden. Er komt ook nog een Zilvermeeuw over.
Vandaag 20 soorten, 736 exemplaren

29-10-2016

Zaterdag, bijna geen wind uit zuidwest, wisselend bewolkt en in het begin mist, 15 ˚C. Er is vandaag niet zo vroeg begonnen, vanwege de mist. Het eerste half uur in de optrekkende mist is wel interessant, dit keer voornamelijk Kolganzen. Dan is ook na 10 uur zo, maar dan vliegen er ook veel Kramsvogels en ook redelijk veel Veldleeuweriken en Spreeuwen. Het is blijkbaar zo lekker weer (15 ˚C, onbewolkt dit uur) dat er nog een Gehakkelde Aurelia en een Atalanta langstrekken. De lokale Klapekster is weer present, nadat we hem een paar dagen niet hebben gezien. Het volgende uur tellen komen er nog steeds Kramsvogels en Spreeuwen langs, maar ook aardig wat Kauwtjes en vrij veel Kokmeeuwen. De ganzen blijven tot en met de lunch overkomen, er komt ook een groep Aalscholvers over en er is redelijk wat roofvogeltrek, Sperwers en Buizerds. Al met al een aardig dagje tellen.
Vandaag 29 soorten, 1759 exemplaren

30-10-2016

Zondag, heel weinig wind, zwaar tot half bewolkt en 10 ˚C. Het eerste uur is er goede trek van Vinken en Houtduiven. Ook komen er vrij veel Spreeuwen over en zijn er genoeg ganzen in de lucht, vandaag vooral Kolganzen. Maar er komen ook genoeg Rietganzen en Grauwe Ganzen over. Het laatste teluur komen er nog twee Roeken over en twee Kepen en een mooie groep Kramsvogels. Er wordt al vroeg gestopt.
Vandaag 18 soorten, 1401 exemplaren

Torenvalk ©Martien van Dooren
Torenvalk ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken
01. Bruine Kiekendief 30. Zilvermeeuw 59. Tjiftjaf 88. Blauwe Kiekendief
02. Watersnip 31. Purperreiger 60. Kleine Karekiet 89. Knobbelzwaan
03. Witgat 32. Slechtvalk 61. Zwarte Ruiter 90. Waterpieper
04. Kleine Mantelmeeuw 33. Buizerd 62. Grote Zilverreiger 91. Gaai
05. Gierzwaluw 34. Boompieper 63. Boomleeuwerik 92. Koperwiek
06. Oeverzwaluw 35. Rietgors 64. Zwartkop 93. Geelpootmeeuw
07. Huiszwaluw 36. Ringmus 65. Noordse Kwikstaart 94. Velduil
08. Gele Kwikstaart 37. Lepelaar 66. Roodpootvalk 95. Grote Zaagbek
09. Witte Kwikstaart 38. Zwarte Kraai 67. Bonte Strandloper 96. Rietgans spec.
10. Blauwe Reiger 39. Buizerd 68. Groenling 97. Roek
11. Goudplevier 40. Fitis 69. Koolmees 98. Grasparkiet
12. Wulp 41. Ooievaar 70. Roodborsttapuit 99. Toendrarietgans
13. Boerenzwaluw 42. Tapuit 71. Grote Canadese Gans 100. Kraanvogel
14. Kokmeeuw 43. Kruisbek 72. Smelleken 101. Ruigpootbuizerd
15. Holenduif 44. Kauw 73. Krakeend 102. Kleine Bonte Specht
16. Wespendief 45. Rode Wouw 74. Zilverplevier 103. Roodborst
17. Kievit 46. Paapje 75. Merel 104. Kramsvogel
18. Kemphaan 47. Groenpootruiter 76. Havik 105. Keep
19. Grauwe Gans 48. Grote Lijster 77. Turkse Tortel 106. Grote Pieper
20. Houtduif 49. Koekoek 78. Veldleeuwerik 107. Sneeuwgans
21. Boomvalk 50. Duinpieper 79. Pimpelmees 108. IJsgors
22. Spreeuw 51. Visarend 80. Grote Bonte Specht 109. Pijlstaart
23. Vink 52. Grijze Wouw 81. Grote Mantelmeeuw 110. Winterkoning
24. Nijlgans 53. Putter 82. Kolgans 111. Smient
25. Kneu 54. Grasmus 83. Winterkoning 112. Geelgors
26. Wilde eend 55. Morinelplevier 84. Roodkeelpieper 113. Appelvink
27. Zwarte Ooievaar 56. Heggenmus 85. Zanglijster
28. Aalscholver 57. Braamsluiper 86. Grote Gele Kwikstaart
29. Sperwer 58. Ortolaan 87. Sijs  

Vlinders
1. Dagpauwoog
2. Atalanta
3. Kleine Vos
4. Distelvlinder
5. Gehakkelde Aurelia

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2016:

  1. 26-08-2016 Braamsluiper
  2. 04-10-2016 Grasparkiet

Nieuwe dagrecords in 2016:

  1. 28-08-2016 2 Noordse Kwikstaart
  2. 05-09-2016 8 Torenvalk
  3. 12-09-2016 60 Boompieper
  4. 19-09-2016 12 Roodborsttapuit
  5. 11-10-2016 60 Putters