Week 14 (17 okt - 23 okt)

17-10-2016

Maandag, heel weinig wind uit zuidwest, licht bewolkt en 12 ˚C. Het eerste uur vliegt het al direct goed, met een Blauwe Kiekendief man, veel ganzen en Spreeuwen, Veldleeuweriken en maar liefst 3100 Vinken! En tussen de ganzen zit ook nog eens een Sneeuwgans en dat is de tweede op deze telpost! Het tweede uur doet er maar weinig voor onder, met bijna 2500 Vinken, meer dan 500 Spreeuwen en Veldleeuweriken en ook nog eens veel Houtduiven. Tussen 10 en 11 komen er ook 300 Kieviten met de stroom mee. Ook vliegen er nog enkele late Boerenzwaluwen langs. Het uurtotaal voor de Vink is 3100. Het volgende uur blijft het aantal Vinken net onder de 300, komen er een aantal Kruisbekken over en landt er bij de telpost een IJsgors, de eerste dit jaar. Daarvoor hoeven we dus niet naar de Waddeneilanden. In totaal vandaag dus meer dan 14.000 vogels, waarvan 9100 Vinken. Een topdag!
Vandaag 42 soorten, 14064 exemplaren

18-10-2016

Dinsdag, zuidwester briesje, toenemende bewolking, maar altijd blauw te zien, eerste anderhalf uur mist, 12 ˚C. Zou het vandaag weer zo goed vliegen als gisteren? Het zicht is wel een stuk minder. Het eerste hele uur tellen van 8 tot 9 uur is toch minder goed met bijna 400 Vinken en 800 Spreeuwen. Ook het volgende uur is goed, maar niet zo als gisteren met meer dan 500 Vinken en wat leuke soorten zoals een Buizerd die vroeg op pad is, een Zilvermeeuw, een Gaai, een Heggenmus en een Kruisbek. Er kan maar tot 11 uur worden geteld en echt op gang komen doet het ook niet echt, dus vandaag maar een kleine 3000 vogels.
Vandaag 29 soorten, 2947 exemplaren

Graspiepers ©Martien van Dooren
Graspiepers ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren
Kramsvogels ©Martien van Dooren
Kramsvogels ©Martien van Dooren

19-10-2016

Woensdag, er is niet geteld

20-10-2016

Donderdag, bijna geen wind uit noordwest, mist die overgaat in motregen 9 ˚C. Er is maar twee uur geteld. In die tijd zijn er wel redelijk wat ganzen overgevlogen, vooral Kolganzen, maar ook Grauwe- en Rietganzen. Leuk waren de 4 Goudplevieren en de 16 Grote Lijsters. Verder bijna 200 Spreeuwen die de aantallen nog wat opkrikken, want er vlogen nauwelijks nog Vinken (12), minder nog dan Graspiepers (14).
Vandaag 17 soorten, 518 exemplaren

21-10-2016

Vrijdag, weinig wind uit noordwest, zwaar tot half bewolkt, 9 ˚C. Het eerste uur zien we vooral veel Spreeuwen, meer dan 500, maar ook redelijk wat Vinken op trek en enkele groepen ganzen. Het volgende uur meer ganzen en nog steeds veel Spreeuwen langstrekkend, maar ook veel Veldleeuweriken, bijna 800. Na 10 uur geen grote hoeveelheden Spreeuwen meer en de trek van Veldleeuweriken valt helemaal stil. We zien nog wel een late Roodborsttapuit. De ganzen vliegen wel nog goed, veel Rietganzen en veel Kolganzen en in een van die groepen vliegt een Pijlstaart. Dat hebben we al eens eerder gezien op deze telpost, Pijlstaarten die met groepen ganzen meevliegen. Verder een paar mooie groepen Kramsvogels op trek en een grote groep Sijzen. Na 11 uur wordt het wel rustiger, gelukkig komen er wel weer Veldleeuweriken over. Ook komt er een juveniele man Havik over en in het laatste uur dat er geteld wordt zelfs een tweede Havik op trek, een volwassen man dit keer. Als afsluiter komt er zelfs nog een Atalanta op trek langs.
Vandaag 31 soorten, 3416 exemplaren

Rietgors ©Martien van Dooren
Rietgors ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren
Buizerd ©Martien van Dooren

22-10-2016

Zaterdag, vrijwel windstil, volledig bewolkt en 9 ˚C. Tussen 8 en 9 is het een uurtje met allerlei verrassingen. Er komt een Winterkoning langs op trek en dat zien we niet vaak (het is de 9de pas). Verder wordt er een IJsgors waargenomen en nog 5 Boerenzwaluwen, die mogen wel opschieten. Daarnaast genoeg beweging in de lucht van diverse soorten ganzen en in een uur tijd meer dan 100 Kramsvogels. Ook het volgende uur zien we meer dan 100 Kramsvogels op trek en daarbij redelijk wat Houtduiven en Kieviten en veel Kolganzen. Tussen 10 en 11 nog veel meer Kramsvogels (337!) en tegen 11 uur komt er een groep van 8 Smienten over, die zien we niet vaak op deze telpost. De Kramsvogels vliegen ook het laatste teluur goed en we zien er vandaag in totaal 663.
Vandaag 29 soorten, 2373 exemplaren

23-10-2016

Zondag, dikke mist, zicht 100 meter maar naar boven onbewolkt, 2 ˚C, de eerste ijsnacht. Niet echt fantastisch weer om trek te tellen dus, toch worden er wel Kolganzen gezien en wat lijsterachtigen. Verder wat vinkentrek en nog een Roodborsttapuit in het eerste uur. Daarna wordt er niet veel meer gezien zodat om 10 uur er al wordt gestopt met tellen.
Vandaag 11 soorten, 170 exemplaren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken
01. Bruine Kiekendief 30. Zilvermeeuw 59. Tjiftjaf 88. Blauwe Kiekendief
02. Watersnip 31. Purperreiger 60. Kleine Karekiet 89. Knobbelzwaan
03. Witgat 32. Slechtvalk 61. Zwarte Ruiter 90. Waterpieper
04. Kleine Mantelmeeuw 33. Buizerd 62. Grote Zilverreiger 91. Gaai
05. Gierzwaluw 34. Boompieper 63. Boomleeuwerik 92. Koperwiek
06. Oeverzwaluw 35. Rietgors 64. Zwartkop 93. Geelpootmeeuw
07. Huiszwaluw 36. Ringmus 65. Noordse Kwikstaart 94. Velduil
08. Gele Kwikstaart 37. Lepelaar 66. Roodpootvalk 95. Grote Zaagbek
09. Witte Kwikstaart 38. Zwarte Kraai 67. Bonte Strandloper 96. Rietgans spec.
10. Blauwe Reiger 39. Buizerd 68. Groenling 97. Roek
11. Goudplevier 40. Fitis 69. Koolmees 98. Grasparkiet
12. Wulp 41. Ooievaar 70. Roodborsttapuit 99. Toendrarietgans
13. Boerenzwaluw 42. Tapuit 71. Grote Canadese Gans 100. Kraanvogel
14. Kokmeeuw 43. Kruisbek 72. Smelleken 101. Ruigpootbuizerd
15. Holenduif 44. Kauw 73. Krakeend 102. Kleine Bonte Specht
16. Wespendief 45. Rode Wouw 74. Zilverplevier 103. Roodborst
17. Kievit 46. Paapje 75. Merel 104. Kramsvogel
18. Kemphaan 47. Groenpootruiter 76. Havik 105. Keep
19. Grauwe Gans 48. Grote Lijster 77. Turkse Tortel 106. Grote Pieper
20. Houtduif 49. Koekoek 78. Veldleeuwerik 107. Sneeuwgans
21. Boomvalk 50. Duinpieper 79. Pimpelmees 108. IJsgors
22. Spreeuw 51. Visarend 80. Grote Bonte Specht 109. Pijlstaart
23. Vink 52. Grijze Wouw 81. Grote Mantelmeeuw 110. Winterkoning
24. Nijlgans 53. Putter 82. Kolgans 111. Smient
25. Kneu 54. Grasmus 83. Winterkoning
26. Wilde eend 55. Morinelplevier 84. Roodkeelpieper
27. Zwarte Ooievaar 56. Heggenmus 85. Zanglijster
28. Aalscholver 57. Braamsluiper 86. Grote Gele Kwikstaart
29. Sperwer 58. Ortolaan 87. Sijs  

Vlinders
1. Dagpauwoog
2. Atalanta
3. Kleine Vos
4. Distelvlinder
5. Gehakkelde Aurelia

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2016:

  1. 26-08-2016 Braamsluiper
  2. 04-10-2016 Grasparkiet

Nieuwe dagrecords in 2016:

  1. 28-08-2016 2 Noordse Kwikstaart
  2. 05-09-2016 8 Torenvalk
  3. 12-09-2016 60 Boompieper
  4. 19-09-2016 12 Roodborsttapuit
  5. 11-10-2016 60 Putters