Week 13 (10 okt - 16 okt)

10-10-2016

Maandag, een zucht wind uit noordoost, half bewolkt en fris met maximaal 6 ˚C. Het eerste uurtje is nog goed voor wat zomerse gevoelens met een Gele Kwikstaart en 2 Boerenzwaluwen. Daarna beginnen de ganzen goed te vliegen, Grauwe, Kol- en Rietganzen. Er komen ook enkele Putters en Sijzen over, maar van de zangvogeltjes zien we de Graspieper het meest. De eerste Kramsvogels van dit jaar komen het volgende uur over. De Klapekster is er ook weer, gisteren door Isidro na afloop van de telling ontdekt en hij zit zo te zien weer in dezelfde boom als gisteren. Na 11 uur is het rustig in de lucht, er komen nog wel enkele groepjes ganzen over, maar het zijn er maar weinig. Wel vliegen er nu meer Vinken dan Graspiepers.
Vandaag 25 soorten, 831 exemplaren

Kolganzen ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren
Raaf ©Martien van Dooren
Raaf ©Martien van Dooren
Geelgors ©Martien van Dooren
Geelgors ©Martien van Dooren

11-10-2016

Dinsdag, iets aantrekkende noordoosten wind, zwaar bewolkt en 7 ˚C. De eerste twee uur is er mist en is het zicht naar voren slechts 200 meter. Voor 8 uur wordt er dan ook nauwelijks een vogel gezien, onder andere een Roodborsttapuit. Daarna is het wel beter, vooral met trek van ganzen, maar ook de eerste Keep. Het volgende uur is divers met bijvoorbeeld Koperwieken en Kramsvogels, maar vooral door een grote groep Putter, in totaal 60 in dit uur. Dat is een nieuw dagrecord! Het laatste uur van vandaag komt er nog een Gaai en een Goudplevier langs.
Vandaag 30 soorten, 502 exemplaren

12-10-2016

Woensdag, beetje wind uit noordoost, geheel bewolkt en 8 ˚C. Helaas is er een poging tot inbraak in de keet geweest. De schade is behoorlijk. Daarom is er het eerste uur ook niet veel gezien, maar toch nog wel een Goudplevier (onder andere). Het tweede uur vliegen de ganzen erg goed, er worden meer dan 1000 Kolganzen geteld. De meeste daarvan (700) vliegen trouwens de verkeerde kant op, noordwaarts. Daarna is het weer een uurtje veel rustiger in de lucht, Het laatste uur dat er geteld wordt, vliegen er weer meer vogels, met opvallend veel Vinken (nou ja 55, maar dat is dit jaar veel), Kramsvogels en Grote Lijsters.
Vandaag 20 soorten, 1820 exemplaren

Gevolgen inbraak ©Martien van Dooren
Gevolgen inbraak ©Martien van Dooren
Graspieper ©Martien van Dooren
Graspieper ©Martien van Dooren

13-10-2016

Donderdag, een straffe bries uit oost, minstens kracht 3, eerst geheel bewolkt maar het trekt open, 8 ˚C. Vanwege de wind staan we aan de andere kant van de keet. Een volwassen man Blauwe Kiekendief die gistermiddag al gemeld was, jaagt nog even op de Brobbelbies voordat hij vertrekt. Verder vliegen de ganzen vandaag ook weer goed, maar er gaat veel naar het noorden. In het tweede teluur komen een paar interessante vogels over. Een vrouwtje Blauwe Kiekendief en later een vrouwtje Bruine Kiekendief, een Goudplevier een Wulp en een Grote Gele Kwikstaart. Daarna zien we voornamelijk groepen ganzen die noordwaarts langstrekken en enkele groepen Kramsvogels. De Klapekster zit in precies dezelfde boom, terwijl we hem een paar dagen niet hebben gezien.
Vandaag 21 soorten, 1049 exemplaren

14-10-2016

Vrijdag, harde wind uit oost, eerst geheel bewolkt maar al snel half bewolkt, 8 ˚C. Tot 9 uur trek van voornamelijk Grauwe Ganzen, waarvan vaal tegen de wind in. Ook eindelijk eens wat meer Spreeuwen op trek en als afwisseling een drietal Ringmussen. Opvallend weinig Kolganzen in dit uur, maar 6. Het volgende uur vliegen er nog steeds veel Grauwe Ganzen, nu allemaal naar oost. Er komt ook nog een late Visarend over (niet de laatste ooit, dat was nog een week later). Het uur tussen 10 en 11 is erg leuk, met 2 Rode Wouwen op trek en veel verschillende soorten. Het laatste uur van vandaag geen soorten die er uit springen, maar veel verschillende soorten lijster, wat Buizerds op trek en eindelijk wat trek van Houtduiven.
Vandaag 27 soorten, 1022 exemplaren

Geelgors ©Martien van Dooren
Geelgors ©Martien van Dooren
Zonsopkomst op de telpost ©Martien van Dooren
Zonsopkomst op de telpost ©Martien van Dooren

15-10-2016

Zaterdag, matige zuidwesten wind, later wat harder, eerst regen, vervolgens motregen en na 12 uur droog, 13 ˚C. Met zulk weer vliegt er natuurlijk niet al te veel, maar het eerste uur komen er toch nog vrij veel Graspiepers over. Het tweede uur vliegt er wat meer, onder andere Koperwieken en Zanglijsters. De Jeugdvogelwacht komt vanmorgen ook op bezoek en die hebben met zulk weer wel pech, maar het is leuk om enthousiaste jeugd langs te hebben. Na 11 uur is de regen in motregen over gegaan en beginnen de Velleeuweriken, Spreeuwen en Vinken lekker te vliegen. Even later, als het droog is, komen daar ook Houtduiven bij. Rond kwart voor 3 worden de volhouders beloond met een overvliegende Grote Pieper. Dat is de negende Grote Pieper op deze telpost en er is een vluchtfoto van gemaakt. Daarna is er nog doorgeteld tot 3 uur.
Vandaag 20 soorten, 1361 exemplaren

16-10-2016

Zondag, weinig wind uit zuidwest (kracht 0-2), enkele wolken en fris, 6-12 ˚C. Het begint vandaag goed, met al 350 Spreeuwen in het eerste half uur tellen, en het blijft goed. Want ook de Veldleeuweriken komen in grote hoeveelheden over. Tussen 8 en 9 bijna 1500 Veldleeuweriken en tegen de 3000 Spreeuwen en ondertussen worden er ook nog 400 Vinken getikt. Het volgende uur komt de trek van Houtduiven op gang (bijna 1000) en die van de Kauw, terwijl de Veldleeuweriken in het zelfde tempo blijven vliegen. Ondertussen komen er ook groepen ganzen en Aalscholvers langs en een Grote Zilverreiger. Het volgende uur zien we een grote groep Wilde Eenden, 20 vogels. Nog steeds zijn er veel Veldleeuweriken en dit uur ook weer veel Spreeuwen op trek en heel opvallend nog een late Distelvlinder (maar geen record, dat staat op 22 oktober). Met de Kauwen komen er ook veel Roeken overgevlogen, vandaag 200+ Kauwen en 133 Roeken. En de Veldleeuwerik kwam uit op 4532 exemplaren, de op 4 na beste telling op deze telpost en de hele top 5 valt tussen 16 en 20 oktober. De beste dag tot nu toe dit jaar!
Vandaag 31 soorten, 12329 exemplaren

Havik ©Martien van Dooren
Havik ©Martien van Dooren
Havik ©Martien van Dooren
Havik ©Martien van Dooren
Toendraietganzen ©Martien van Dooren
Toendraietganzen ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken
01. Bruine Kiekendief 30. Zilvermeeuw 59. Tjiftjaf 88. Blauwe Kiekendief
02. Watersnip 31. Purperreiger 60. Kleine Karekiet 89. Knobbelzwaan
03. Witgat 32. Slechtvalk 61. Zwarte Ruiter 90. Waterpieper
04. Kleine Mantelmeeuw 33. Buizerd 62. Grote Zilverreiger 91. Gaai
05. Gierzwaluw 34. Boompieper 63. Boomleeuwerik 92. Koperwiek
06. Oeverzwaluw 35. Rietgors 64. Zwartkop 93. Geelpootmeeuw
07. Huiszwaluw 36. Ringmus 65. Noordse Kwikstaart 94. Velduil
08. Gele Kwikstaart 37. Lepelaar 66. Roodpootvalk 95. Grote Zaagbek
09. Witte Kwikstaart 38. Zwarte Kraai 67. Bonte Strandloper 96. Rietgans spec.
10. Blauwe Reiger 39. Buizerd 68. Groenling 97. Roek
11. Goudplevier 40. Fitis 69. Koolmees 98. Grasparkiet
12. Wulp 41. Ooievaar 70. Roodborsttapuit 99. Toendrarietgans
13. Boerenzwaluw 42. Tapuit 71. Grote Canadese Gans 100. Kraanvogel
14. Kokmeeuw 43. Kruisbek 72. Smelleken 101. Ruigpootbuizerd
15. Holenduif 44. Kauw 73. Krakeend 102. Kleine Bonte Specht
16. Wespendief 45. Rode Wouw 74. Zilverplevier 103. Roodborst
17. Kievit 46. Paapje 75. Merel 104. Kramsvogel
18. Kemphaan 47. Groenpootruiter 76. Havik 105. Keep
19. Grauwe Gans 48. Grote Lijster 77. Turkse Tortel 106. Grote Pieper
20. Houtduif 49. Koekoek 78. Veldleeuwerik  
21. Boomvalk 50. Duinpieper 79. Pimpelmees  
22. Spreeuw 51. Visarend 80. Grote Bonte Specht  
23. Vink 52. Grijze Wouw 81. Grote Mantelmeeuw  
24. Nijlgans 53. Putter 82. Kolgans  
25. Kneu 54. Grasmus 83. Winterkoning  
26. Wilde eend 55. Morinelplevier 84. Roodkeelpieper  
27. Zwarte Ooievaar 56. Heggenmus 85. Zanglijster  
28. Aalscholver 57. Braamsluiper 86. Grote Gele Kwikstaart  
29. Sperwer 58. Ortolaan 87. Sijs  

Vlinders
1. Dagpauwoog
2. Atalanta
3. Kleine Vos
4. Distelvlinder
5. Gehakkelde Aurelia

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2016:

  1. 26-08-2016 Braamsluiper
  2. 04-10-2016 Grasparkiet

Nieuwe dagrecords in 2016:

  1. 28-08-2016 2 Noordse Kwikstaart
  2. 05-09-2016 8 Torenvalk
  3. 12-09-2016 60 Boompieper
  4. 19-09-2016 12 Roodborsttapuit
  5. 11-10-2016 60 Putters