Week 12 (03 okt - 09 okt)

03-10-2016

Maandag, westelijke wind die wel toeneemt, heel wisselend bewolkt en 12 ˚C. De post in al vroeg bemand en dat levert in elk geval een mooie hoeveelheid Spreeuwen in het eerste uur op. Het vliegt goed deze ochtend, Kolganzen, Aalscholvers, Spreeuwen Graspiepers en Vinken. Ook leuk zijn de 11 Kruisbekken en 19 Groenlingen. Tussen 9 en 10 komt er nog een Oeverzwaluw over en de eerste Koperwieken van dit najaar laten zich horen en zien, direct 12 stuks. Tegen 11 uur komt er een grote meeuw over waar gelukkig goede foto’s van zijn gemaakt, want dat blijkt niet een makkelijke te zijn. Uiteindelijk blijkt het een Geelpootmeeuw tweede kalenderjaar te zijn (een vogel die in 2015 is geboren). Na 11 uur is het tijd voor de roofvogels en er komen verschillende Buizerds en Sperwers over, een juveniele Bruine Kiekendief en maar liefst 2 Visarenden vrijwel tegelijk. Na twaalven is er veel minder trek, maar wel nog een Slechtvalk en een Smelleken. Verder een prima dag met veel soorten. De lokale Raven laten zich ook zien, we zien 4 adulte vogels.
Vandaag 38 soorten, 2054 exemplaren

Geelpootmeeuw ©Martien van Dooren
Geelpootmeeuw ©Martien van Dooren
Visarend ©Martien van Dooren
Visarend ©Martien van Dooren
Velduil ©Martien van Dooren
Velduil ©Martien van Dooren

04-10-2016

Dinsdag, oostenwind en die is koud, geheel bewolkt en 10 ˚C, ’s middags net 17 ˚C. Ook vandaag in het begin veel Spreeuwen, 300 in het eerste half uur. Verder opvallend goede trek van Witte Kwikstaarten en Zanglijsters en de Rietgorzen beginnen ook redelijk door te trekken. De eerste twee Roeken komen rond half 10 over en even later ontdekt Teun een Velduil recht boven de telpost. Het aparte vliegbeeld is zo mooi te zien. De eerste Rietganzen van dit jaar komen even later ook over en we zien een Grasparkiet, een appelgroene, een nieuwe soort voor de telpost en natuurlijk ergens ontsnapt. Ook mooi zijn de man en vrouw Blauwe Kiekendief in een beeld, terwijl ze samen even aan het jagen zijn over de akker voor de keet. Het volgende teluur komt er een Grote Zaagbek over, de vroegste ooit (was 26 oktober 2014) en pas de 12e, terwijl er ooit 8 in een groep over kwamen. Er komen ook diverse Buizerds over en er is ’s middags ook geteld tussen 2 en 4 uur. Dat leverde ook weer Buizerds op, maar niet zoveel als er boven Vorstenbosch werden gezien. De trekbaan lag misschien net even anders. Weer veel soorten vandaag en leuke aantallen, bijvoorbeeld meer dan 200 Zanglijsters en ook nog 16 Boerenzwaluwen.
Vandaag 39 soorten, 3836 exemplaren

05-10-2016

Woensdag, harde oostenwind (kracht 5!), tot 12 uur onbewolkt, daarna enkele wolken, 13 ˚C. Vrij vroeg komt er een eenzame Kraanvogel over, de eerste dit jaar. Hopelijk komen er nog meer, want zo’n groep Kraanvogels is altijd een indrukwekkend gezicht. De oostenwind van de laatste dagen is wel gunstig daarvoor. Verder is er behoorlijk wat trek van ganzen, vooral Kolganzen, maar ook (Toendra-)Rietganzen en Grauwe Ganzen. Een tweede kalenderjaar man Blauwe Kiekendief komt langs. Later op de ochtend zien we nog een Goudplevier en komt er zelfs nog een Atalanta langs. De ganzen blijven goed overvliegen, nog steeds voornamelijk Kolganzen. Tegen het middaguur is er wel enige trek van roofvogels, voornamelijk Buizerds, maar ook enkele Sperwers en een Torenvalk. Tussen 1 en 2 zien we de meeste Buizerds, 18 in een uur. Vandaag totaal 35 Buizerds, de beste dag dit jaar.
Vandaag 30 soorten, 2220 exemplaren

06-10-2016

Donderdag, noordoosten wind, circa kracht 2, half tot zwaar bewolkt, 5 - 11˚C. Vandaag weer veel Kolganzen op trek en dat horen we ook van andere telposten. In het eerste teluur een Grote Gele Kwikstaart, het tweede teluur bijna 1000 Kolganzen. Van de kleine vogels valt op dat de trek van de Vink nog steeds niet echt op gang komt, we zien nog steeds meer Graspiepers per uur. Tegen half 11 komt er een Ruigpootbuizerd in beeld, de 5e en vroegste ooit op deze telpost. Ze zijn dit najaar ook nog nauwelijks in Nederland gezien en zeker niet zover in het binnenland. De vogel is zeker 10 minuten in beeld om richting telpost Brobbelbies Zuid te verdwijnen. Dit is de 100ste soort op de telpost dit jaar die we op trek over zien komen. Even later zien we een groepje Kruisbekken. Het totaal aan Kolganzen vandaag is 1881, veel maar pas de vijfde plaats in het lijstje van het dagrecord Kolgans.
Vandaag 31 soorten, 2387 exemplaren

Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Blauwe Kiekendief ©Martien van Dooren
Velduil ©Martien van Dooren
Velduil ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren

07-10-2016

Vrijdag, noordoosten wind, circa kracht 2, half tot zwaar bewolkt, 5 - 11˚C. Vandaag weer veel Kolganzen op trek en dat horen we ook van andere telposten. In het eerste teluur een Grote Gele Kwikstaart, het tweede teluur bijna 1000 Kolganzen. Van de kleine vogels valt op dat de trek van de Vink nog steeds niet echt op gang komt, we zien nog steeds meer Graspiepers per uur. Tegen half 11 komt er een Ruigpootbuizerd in beeld, de 5e en vroegste ooit op deze telpost. Ze zijn dit najaar ook nog nauwelijks in Nederland gezien en zeker niet zover in het binnenland. De vogel is zeker 10 minuten in beeld om richting telpost Brobbelbies Zuid te verdwijnen, alwaar die ook gezien wordt. Dit is de 100ste soort op de telpost dit jaar die we op trek over zien komen. Even later zien we een groepje Kruisbekken. Het totaal aan Kolganzen vandaag is 1881, veel maar pas de vijfde plaats in het lijstje van het dagrecord Kolgans.
Vandaag 31 soorten, 2387 exemplaren

08-10-2016

Zaterdag, briesje uit het oosten, zwaar tot half bewolkt en 13 ˚C. Om kwart voor 8 komt er al een vrouw Blauwe Kiekendief langs, er zullen er nog 2 volgen. Tussen 9 en 10 uur komen de mooiste soorten langs, eindelijk weer eens een Rode Wouw, die in de verte al wordt ontdekt en uiteindelijk redelijk dicht bij langskomt. In hetzelfde uur wordt er een Kleine Bonte Specht gezien. Een zeldzaamheid op trek, alhoewel ze wel op de Maashorst broeden. Het is de 6de die we tellen, de laatste keer dat we er een zagen was in 2011. Vanaf 11 uur komen er enkele Buizerds over, tussen 1 en 2 uur zelfs 15, in totaal 28. Het laatste teluur vandaag komt er een volwassen vrouwtje Slechtvalk langsgetrokken.
Vandaag 37 soorten, 1380 exemplaren

09-10-2016

Zondag, weinig wind, uit meest zuidoost, licht tot zwaar bewolkt, bijna nachtvorst en maximaal 15 ˚C. In de kou vliegt er ’s morgens vroeg niet al te veel, het meest Vinken, zouden die eindelijk eens wat beter door gaan trekken? Verder ook goede trek vanmorgen van vooral Kolganzen, maar ook een uur met meer dan 100 Grauwe Ganzen. In dat uur ook 7 Watersnippen, dat is veel in een uur. Het daaropvolgende uur veel Spreeuwen en Kauwen op trek, waar bij de Kauwen ook daarna nog goed langs komen. Ook nog enkel Boerenzwaluwen, zouden het de laatsten zijn? Het is zelfs goed genoeg voor enkele Dagpauwogen om langs te trekken. Het ziet er veelbelovend uit voor roofvogeltrek, dus er wordt tot 4 uur doorgeteld. Helaas komt die trek niet echt op gang.
Vandaag 27 soorten, 1173 exemplaren

Tapuit ©Martien van Dooren
Tapuit ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren
Kolganzen ©Martien van Dooren
Ruigpootbuizerd ©Martien van Dooren
Ruigpootbuizerd ©Martien van Dooren

Soorten tot nu toe op de telpost in 2016:

Statistieken
01. Bruine Kiekendief 30. Zilvermeeuw 59. Tjiftjaf 88. Blauwe Kiekendief
02. Watersnip 31. Purperreiger 60. Kleine Karekiet 89. Knobbelzwaan
03. Witgat 32. Slechtvalk 61. Zwarte Ruiter 90. Waterpieper
04. Kleine Mantelmeeuw 33. Buizerd 62. Grote Zilverreiger 91. Gaai
05. Gierzwaluw 34. Boompieper 63. Boomleeuwerik 92. Koperwiek
06. Oeverzwaluw 35. Rietgors 64. Zwartkop 93. Geelpootmeeuw
07. Huiszwaluw 36. Ringmus 65. Noordse Kwikstaart 94. Velduil
08. Gele Kwikstaart 37. Lepelaar 66. Roodpootvalk 95. Grote Zaagbek
09. Witte Kwikstaart 38. Zwarte Kraai 67. Bonte Strandloper 96. Rietgans spec.
10. Blauwe Reiger 39. Buizerd 68. Groenling 97. Roek
11. Goudplevier 40. Fitis 69. Koolmees 98. Grasparkiet
12. Wulp 41. Ooievaar 70. Roodborsttapuit 99. Toendrarietgans
13. Boerenzwaluw 42. Tapuit 71. Grote Canadese Gans 100. Kraanvogel
14. Kokmeeuw 43. Kruisbek 72. Smelleken 101. Ruigpootbuizerd
15. Holenduif 44. Kauw 73. Krakeend 102. Kleine Bonte Specht
16. Wespendief 45. Rode Wouw 74. Zilverplevier 103. Roodborst
17. Kievit 46. Paapje 75. Merel
18. Kemphaan 47. Groenpootruiter 76. Havik
19. Grauwe Gans 48. Grote Lijster 77. Turkse Tortel
20. Houtduif 49. Koekoek 78. Veldleeuwerik  
21. Boomvalk 50. Duinpieper 79. Pimpelmees  
22. Spreeuw 51. Visarend 80. Grote Bonte Specht  
23. Vink 52. Grijze Wouw 81. Grote Mantelmeeuw;  
24. Nijlgans 53. Putter 82. Kolgans  
25. Kneu 54. Grasmus 83. Winterkoning  
26. Wilde eend 55. Morinelplevier 84. Roodkeelpieper  
27. Zwarte Ooievaar 56. Heggenmus 85. Zanglijster  
28. Aalscholver 57. Braamsluiper 86. Grote Gele Kwikstaart  
29. Sperwer 58. Ortolaan 87. Sijs  

Vlinders
1. Dagpauwoog
2. Atalanta
3. Kleine Vos
4. Distelvlinder
5. Gehakkelde Aurelia

    = Nieuwe soort voor telpost

    = Nieuw deze week

Nieuwe Soorten in 2016:

  1. 26-08-2016 Braamsluiper
  2. 04-10-2016 Grasparkiet

Nieuwe dagrecords in 2016:

  1. 28-08-2016 2 Noordse Kwikstaart
  2. 05-09-2016 8 Torenvalk
  3. 12-09-2016 60 Boompieper
  4. 19-09-2016 12 Roodborsttapuit